Regeringens utredning om alternativmedicin kommer den ge mer valfri vård?

4
  Den 27 mars 2017 tillsatte regeringen en KAM-utredning (1) för att ta reda på vilka evidens det finns för komplementär och alternativmedicin. Tanken är också att utredningen ska komma fram till hur kontakten och...

Utmaningen i att skapa ett paradigmskifte

0
Målsättningen att försöka skifta från skeptikernas positivistiska paradigm, som enbart accepterar den materiella verkligheten på cellnivå, till ett mer avancerat paradigm som täcker både vetenskapens utveckling sedan 1920-talet och en ökad helhetssyn på människan är viktig.

Isabelle friskare från autism med hjälp av homeopati

5

Isabelle var en helt vanlig bebis innan hon fick autism av vaccin, är nu friskare tack vare homeopatisk behandling

Hon var helt i sin egen värld och förlorade sin språkförståelse och började till och med att tappa balansen. Isabelles mamma gav inte upp, trots att läkarna sagt att barn kan bli autistiska och därmed obotliga. Hon tog istället kontakt med en homeopat. Idag är Isabelle fullt frisk >>>

Sprid detta videoklipp för att förhindra tvångsvaccinering

3
Sara Boo ordförande National Health Federation NHF skickar ett varningens ord till Italienska Parlamentet.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska utreda patienternas rätt att välja vård.

1
"Patientens rätt att själv välja vilken vård och behandling man vill ha för sina besvär måste i största möjliga utsträckning respekteras"  

Vem var August Strindberg – ur ett homeopatiskt perspektiv

1
Ur boken ”Det är farligt att leva – man kan dö”        

Vaccinationstvång?

3
Den 4/5 kommer beslut tas om Sverige ska införa lag på tvångsvaccinering.          

VoF och skeptikerrörelsen – från vaggan till graven

17
Skeptikerrörelsen är från början en amerikansk åskådning som officiellt uppstod i mitten av 1970-talet.    

Google-attacken mot NaturalNews bara början?

0
Efter att Mika Adams NaturalNews bannats från google uppsår frågan om även svenska hälsosidor kan drabbas.

Finsk och Svensk folkhälsa undermineras genom lagvidrighet

2
Ett kraftfullt och hätskt mediedrev gentemot vaccinkritikerna har under denna sommar flammat upp i Finland. Gnistan som tände elden utgjordes av en lång artikel som publicerades den 17 juli i Finlands största finska dagstidning, ”Helsingin Sanomat”.