Skriv på för att visa att vi har fått nog – Sluta att döda...

0
I Sverige har det länge bedrivits hetsjakt på alternativmedicinska utövare och alternativa läkemedel och naturprodukter. Regeringen och Läkemedelsverket kväver helt utvecklingen av Homeopatiska Läkemedel, Naturläkemedel och Traditionellt växtbaserade läkemedel samt eliminerar Antroposofiska läkemedel.   Läkemedelsverket har planer på att höja registreringsavgiften.   I rena kronor ser det ut så här:
    • Homeopatiska Läkemedel höjs från 4 000 till 90 000 kr.
    • Naturläkemedel höjs från 100 000 till 250 000 kr.
    • Traditionella växtbaserade läkemedel höjs från 100 000 till 250 000 kr.
    • Vanliga Läkemedel höjs från 400 000 till 500 000 kr. (Vilket även gäller för Växtbaserade läkemedel, kategorin som till exempel antroposofiska örtmedicinen Iscador tillhör.)
DIN namnunderskrift är viktig. Skriv gärna på. Här är petitionen >>>    

Riksrevisionens rapport om “Säkra och effektiva läkemedel” och efterföljande mediadrev

8
Hur staten kontrollerar, eller inte, Big Pharmas inflytande.  

Utdrag ur Läkemedelsverkets databas visar biverkningar av vaccin

1
Första kvartalet under 2016 har närmare 300 vaccinskador rapporterats in till Läkemedelsverket.

Homoeopathy in agriculture

0
When a bunch of enthusiastic homoeopaths from Malaysia and Iraq got together with the staff of The National Academy of Homoeopathy, India, what happened was a phenomenal change in the perception of using homoeopathy for plants. The concept of Agro-homoeopathy was born. A subject which is in its infancy and yet requires a heavy research in these days of Organic farming. It may be a long-awaited answer on how to contribute to the environment in a positive way. In this article we wish to depict our first exciting voyage in Agro-Homoeopathy.

Satir-film om Karolinska sjukhuset lockar till skratt

3
- Vi ska jobba aktivitetsbaserat......

Homeopati populär i Italien var sjätte använder homeopatiska läkemedel och 20 000 läkare rekommenderar...

1
Omeoimprese, en av de större tillverkarna av homeopatiska läkemedel i Italien omsatte under 2015 ca 92.6 miljoner € (92 600 000 €) med en 2,9% ökning jämfört med föregående år. Den totala omsättningen i homeopatisektorn Italien uppgick till mer än 300 miljoner € (300 000 000 €), vilket gör den till den tredje största marknaden i Europa.  Läs mer:  General News

Skeptiker gick till homeopat och blev omvänd

5
Den skeptiske journalisten gick till en homeopat, antagligen för att avslöja att homeopati "inte fungerar". Men till sin förvåning blev hon istället botad från allergi och sinusproblem.

Läkemedelsverket vill höja registreringsavgiften för homeopatiska läkemedel

1
Läkemedelsverket som är en statlig myndighet täcker sin egen kostnad genom att ta betalt för sitt arbete. Det innebär att homeopatibranschen måste betala avgift för att få homeopatiska läkemedel registrerade på Läkemedelsverket. Alla övriga ca 2000-3000 medel som inte registreras är med automatik olagliga i Sverige. Eftersom Sverige är en liten marknad finns inte pengar tillräckligt att registrera tusentals homeopatiska läkemedel.

Varför tog DN bort Sara Boos debattartikel om vaccin?

9
Ville DN undvika en fri debatt om tvångsvaccinering?

Indien tar homeopatin på allvar

1
Homeopati och skolmedicin existerar sida vid sida i Indien och homeopati har en egen hälsominister.