Läkare, sjuksköterskor och övrig sjukvårdspersonal – välkomna till homeopatin!

0
6782

Många inom vården är skeptiska till Covid-vaccin.

Text: Stefan Whilde

Det går ett rykte – och kom ihåg att det bara är ett rykte idag, men det kan mycket väl vara verklighet imorgon – att vi i Sverige kommer få se tvångsvaccinering av sjukvårdspersonal. Det gäller i första hand Covid-vaccinering.

Redan idag har vi ett indirekt tvång inom vården eftersom ovaccinerade diskrimineras och fryses ute på arbetsplatsen. Många tvingas till och med sluta sin tjänst eller byta tjänst – trots att sådant förfarande från arbetsgivare är olagligt. Man får lika lite diskriminera en ovaccinerad som man får diskriminera en person på grund av hudfärg, nationalitet, religion, sexuell läggning etcetera. All medicinsk behandling, inkluderat vaccinering, är FRIVILLIG i en demokrati. Min kropp, mitt val.

Men när inte ens våra ledande politiker tycks ha förstått detta (vi ser partiledare, riksdagsledamöter och regionpolitiker förorda obligatorisk vaccinering av sjukvårdspersonal) så kanske vi inte heller kan begära det av byråkrater inom landstingen och sjukvårdssektorn.

Det intressanta är att många läkare, sjuksköterskor, utryckningspersonal med mera inom vården är skeptiska till de experimentella Covid-vaccinen och det beror givetvis på att de har medicinsk kunskap som talar emot vaccinens nytta. Och den tystnadskultur som härskat på våra svenska sjukhus under lång tid håller på att luckras upp. Allt fler läkare varnar för Covid-vaccinering av unga och friska. De lyfter också fram att naturlig immunitet är bättre och håller längre än syntetisk (den vi får med vaccin) och att biverkningarna på sikt kan bli förödande för folkhälsan.

Jag har kontakt med läkare och sjuksköterskor som inte vaccinerat sig, men också med många inom vården som vaccinerat sig mot sin vilja på grund av grupptrycket och nu ångrar sig. Vissa ljuger och säger att de vaccinerat sig trots att de inte gjort det, bara för att få vara ifred, bara för att få behålla jobbet så att de kan försörja sig själva och sin familj.

De är inget hot mot någon, varken mot vaccinerade eller mot andra ovaccinerade, eftersom ovaccinerade INTE smittar någon så länge de är friska. Både fullvaccinerade och ovaccinerade kan bli smittade och föra smittan vidare i lika hög utsträckning, ändå är det de ovaccinerade som behandlas som pestsmittade. Denna häxjakt måste få ett slut.

Men om politiker, myndigheter, landsting och byråkrater inom sjukvårdssektorn fortsätter att driva på och trappa upp hatet mot människor som vågar säga NEJ så kanske vi kan använda det till att öka folkhälsan i samhället?

För tvång är aldrig en uppskattad gärning. Varken när det kommer till medicinsk behandling, sex eller annat. Inte ens indirekt tvång, inlindat i värdeord som ”solidaritet”, uppskattas av människor. Tvärtom så når vi förr eller senare en gräns då trotset och frihetslusten tar över.

Min övertygelse är därför att fler och fler läkare och sjuksköterskor kommer att säga upp sig som protest mot all form av tvångsvaccinering och diskriminering av ovaccinerade. Och till alla er vill jag säga med utsträckt hand: Varmt välkomna till den homeopatiska läkekonsten!

Jag har redan flera läkare och sjuksköterskor som studerar homeopati hos mig, i min skola. Homeopatin är en naturlig och miljövänlig läkekonst, beprövad under mer än 200 år, tidlös i sin filosofi och en behandlingsmetod för framtiden. Med homeopatin botade jag mig själv från en obotlig sjukdom och har under de senaste 25 åren hjälpt tusentals människor och djur tillbaka till hälsa – ofta i ett skede när sjukvården gett upp hoppet eller patienten själv gett upp hoppet om sjukvården.

Homeopatin hade läkemedel för behandling av personer med Covid-19 redan när pandemin bröt ut (och det beror på att homeopatin inte behandlar diagnosen utan människan baserat på hennes individuella, samlade symtombild och hennes fysiska och emotionella reaktion på symtomen) – men på grund av det medicinska monopolet i Sverige och i andra länder bjöds vi homeopater inte in för att rädda liv. Homeopatin har dock varit en livräddande läkekonst under tidigare pandemier.

Sjukvården, som bygger på allopatisk läkekonst med symtombehandling i stället för bot, ska framhållas för sin insats inom akutvård när liv står på spel och måste räddas. Där fungerar den kortsiktighet som allopatin bygger på. Men när det kommer till behandling av mer kroniska tillstånd (båda fysiska och psykiska) gör sjukvården ofta mer skada än nytta.

Med sina våldsamma syntetiska läkemedel skapar den nästan alltid ett medicinskt beroende som bör likställas med ett narkotikaberoende. Utan medicinerna får patienten tillbaka sina symtom (eftersom medicinerna inte botar sjukdomen utan bara tillfälligt maskerar symtomen) och tvingas därför till ett beroende för att kunna leva någorlunda drägligt. Vanebruk av syntetiska läkemedel leder dock alltid till biverkningar vilket i sin tur skapar en fördjupad sjukdomsbild. Långsiktigt blir alltså patienten sjukare av sjukvårdens metoder.

Ett av otaliga exempel på detta är studien som Sydsvenska Dagbladet publicerade den 6 maj 2017 och som bygger på en genomgång av 1700 äldre personer i Skåne varav 80 procent (!) ordinerades syntetiska läkemedel som direkt orsakade ett försämrat hälsotillstånd. Genomsnittet av de 1700 personerna ordinerades 11 läkemedel samtidigt, alla läkemedel med kort- och långsiktiga biverkningar.

Den 16 juni 2014 publicerade Göteborgsposten artikeln ”Varannan blir sjuk av vanliga läkemedel” som bygger på studier av 7000 svenska patienters medicinvanor och hälsotillstånd. Där framgår att minst 50-60 procent av alla sjukvårdspatienter (mer än hälften) drabbas av ”biverkningar, förgiftningar, läkemedelsberoende eller otillräckliga effekter.” Detta till en kostnad av minst 19 miljarder kronor varje år, bara i Sverige. För att inte tala om det fruktansvärda lidande som läkemedelsindustrins salvor och piller åstadkommer på individplanet och för patienternas närstående.

Vi ser också en tydlig trend att vanebruk (dagligt intag) av syntetiska läkemedel (värktabletter, antibiotika, kortison, antihistamin, statiner, cellgifter, psykofarmaka) leder till komplikationer vid Covid-19. Så i ett bredare perspektiv är alltså sjukvården en del av orsaken till att intensivvården överbelastades under en period av pandemin. En annan orsak till överbelastningen är att våra politiker nedmonterat intensivvården under hela 2000-talet. Men i stället för att politiker och sjukvård tar sitt ansvar så ska nu oskyldiga, ovaccinerade personer skuldbeläggas. Det kallas för ryggradslöshet.

Med homeopati arbetar vi precis tvärtom jämfört med sjukvården – första regeln är att bota på ett varaktigt sätt så att patienten blir medicinfri och oberoende. I stället för att tillfälligt maskera/hämma symtomen på sjukdom så behandlar vi orsaken (det vill säga själva sjukdomen). Dessutom ger homeopatiska läkemedel inga biverkningar och är, som redan nämnts, miljövänliga.

Vi inom homeopatin tar tacksamt emot skickliga läkare och sjuksköterskor. Så ni som inte vill låta er hunsas och diskrimineras, ni som vet att ni har rätt till er egen kropp och aldrig kan påtvingas en medicinsk behandling, till er som vill göra verklig nytta och hjälpa människor till ett hälsosamt och medicinfritt liv och samtidigt värna vår gemensamma miljö – varmt välkomna! Vi behöver er. Tillsammans kommer vi att göra underverk för folkhälsan.

Text: Stefan Whilde

Bild: Pavel Danilyuk, Pexels.com

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.