Mer än hälften av sjukvårdens metoder saknar vetenskapliga bevis

44
31169

Homeopatins kritiker påstår, om homeopatin ska bli en erkänd behandlingsmetod fodras det dubbelblinda randomiserade kontrollerade studier, RCT i stora mängder.

science-wordle_thumbVidare påstår skeptiker att inga sådana studier finns och samtidigt låter de underförstått påskina att inom sjukvården har alla behandlingsmetoder vetenskapliga bevis.

Läsare av DH vet att studier finns som visar att homeopati fungerar. Men frågan är vet alla, att minst hälften av skolmedicinens behandlingsmetoder saknar RCT, alltså saknar de evidens som krävs, för att få ingå i den vanliga vården?

Eller snarare de ingår faktiskt i den skolmedicinska sjukvården, trots avsaknad av RCT-studier. Behandlingsmetoderna finns där, tack vare att man av erfarenhet har märkt att de verkar fungera.

Trots att över 50 % av sjukvårdens saknar RCT, stänger man homeopatin ute, med förevändningen att homeopati saknar vetenskapliga bevis och är inte en vetenskap. Homeopatin som har många bra studier och över 200 års beprövad erfarenhet, borde om den fick spela med samma regler som övrig vård, vara en självklar del av den vanliga skolmedicinska vården.

Se nedan hur det står till med ”vetenskapligheten” inom den ”evidensbaserade” vården:

 • Allmänmedicin: 33% av patienterna får behandling som är RCT
 • Internmedicin: 50% får behandling som är RCT
 • Inom kirurgin får endast 25% RCT behandling

Källa: Kunskapscentrum för hälso- och sjukvård: ”Hur vetenskapliga är de?”

Text: Marina Szöges | Artikeln ursprungligen publicerad i december 2013 på DH

Bild: Pixaby

44 KOMMENTARER

 1. Undrar vad våra kära skeptiker säger nu? Kanske blir det annat ljud i skällan…eller så blir det tystnad för att försöka tysta ner detta.

  • Skeptikerna reagerar på sitt eget lilla vis. Kipphebel skriver såhär på Voffarnas eget forum; ”Nu har Marina gått igång igen” och länkar hit. Och sedan skickar de in på Voff-forumet en massa inlägg som handlar om allt möjligt annat, än sjukvårdens brist på evidens.

   • Givetvis, för håller de sej till huvudämnbet så har de ju per automatik förlorat..
    Det flera år sedan jag var inne på Voffarnas sidor, hyenor och annat drägg klarar jag mej utan…

 2. Marina,
  På vilket sätt menar du att det är fördelaktigt för homeopati när du försöker smutskasta sjukvården? Jag kan inte se sambandet.

  • Saken är den att jag inte alls smutskastar sjukvården. Vid en snabb blick kanske det ser så ut. Det jag vill är att påpeka att mycket inom vården inte är RCT. Sedan kan man diskutera ska det vara RCT eller, beprövad erfarenhet, eller varför inte bägge metoderna var för sig och även ibland tillsammans, som får styra vad som fungerar.

   Jag är inte alls övertygad att sjukvården hade varit bättre om den till 100% hade varit ”vetenskapligt bevisad. För man får komma ihåg att människan, är mycket mer komplicerade i sin struktur vad gäller den kroppsliga, emotionella och mentala nivån med själen på ”toppen” än vad naturvetenskapen med sitt fokus på fysiska ting, kan förstå.

   Sedan har vi en mycket viktig fråga som skulle behöva belysas – Vad är egentligen vetenskap?

  • @ Kerstin

   Sjukvården smutskastar dagligen alternativmedicinen och då i synnerhet homeopatin som betraktas som rena rama humbugen, vad tjänar de på att göra det?

   • Vad menar du med att ”sjukvården” smutskastar homeopatin? Vad/vilka är sjukvården?

    Jag vet inte vad ”sjukvården” skulle ”tjäna” på det, men faktum är att om det hade funnits någon substans (i dubbel bemärkelse) i homeopati så hade nog ”sjukvården” (eller läkemedelsbolagen, som du kanske menar?) redan roffat åt sig av detta.

    Varför har de inte gjort det, tror du?
    Det kan faktiskt bero på att homeopati verkligen ÄR humbug.

    • @ Kerstin

     Med sjukvården så menar jag skolmedicinen om du inte förstått det. Redan i utbildningarna till sjuksköterska och läkare så står det uttryckligen i deras utbildningsmaterial att homeopati inte är annat än humbug, detta har jag fått veta av en som studerar till sjuksköterska och hon blev mycket upprörd och arg över att det är så eftersom homeopatin är en fantastisk läkekonst om den utförs av en duktig välutbildad homeopat.

     Anledningen till att läkemedelsindustrin inte ”tagit” homeopatin som du skriver är att det inte alls finns samma ekonomiska vinning att göra som inom farmakologin. Homeopatin är en sann läkekonst som verkar för att göra människan genuint frisk till skillnad från skolmedicinens syntetiska preparat som bara dämpar och undertrycker symtomen så det bara blir en rundgång med mediciner som i sin tur sedan ska bota alla biverkningarna.

     Sedan skolmedicinen kom till världen så har alla kroniska sjukdomar ökat lavinartat och fortsätter så göra, folk konsumerar mer piller än någonsin och är sjukare än någonsin. Kan du se sambandet? Om inte ta upp huvudet ur sanden…

     Man kan verkligen undra, om man tittar in i verkligheten vad som är humbug och inte…

     • Janne,

      Då förstod jag dig rätt och jag är ledsen att du har den uppfattning du har.
      Att det står i läkares och sjuksköterskors utbildningsmaterial att homeopati är humbug är jag glad över, eftersom det stämmer. Jag antar att det dessutom står varför det är så.

      Att du har den uppfattning du har angående den moderna sjukvården är bara att beklaga, jag hoppas att du slipper använda dig av den.

      Jag tror att du drar fel slutsatser när det gäller samband mellan ”skolmedicin” och ”kroniska sjukdomar”. Det finns väldigt många faktorer att ta hänsyn till för att dra några sådana slutsatser.

    • @ Kerstin

     Det är ingen ”uppfattning”, det är snarare en slutsats man kan dra av det hela när man ser till verkligheten, hur det ser ut i dagens skolmedicinska sjukvård. Köerna av kroniskt sjuka människor ringlar sig allt längre för varje dag och människors lidande ökar för varje dag på både det fysiska, känslomässiga, mentala och själsliga planet.

     Hade nu all farmakologi, alltså alla syntetiska mediciner nu varit så bra så borde det ju snart inte finnas en enda sjuk människa om de varit så bra eftersom folk äter mer piller än någonsin nu! Sanningen är istället nu tvärtom. Systemet inom skolmedicinen är uppbyggt efter läkemedelsindustrins principer, symtom ska bara dämpas och grundorsaken ska lämnas kvar så patienten ska fortsätta inbringa pengar. En frisk patient inbringar inga pengar.

     Eftersom du inte har några kunskaper om homeopati så ber jag dig att inte smutskasta den och skriva ord som humbug. Ta istället och läs OBJEKTIVA fakta på sidor som denna för att kunna bilda dig en neutral uppfattning. Om man bara läser det som mainstream media skriver och blint tror på det får man lätt den uppfattningen du har. Du kan förresten läsa lite på denna länk om hur det går till inom läkemedelsindustrin, denna är bara en i mängden av alla som finns att läsa: http://newsvoice.se/2012/12/13/pseudovetenskap-industrifinaniserad-lakemedelsforskning-overdriver-fordelar-och-doljer-biverkningar/

 3. Marina frågar lite högre upp ”Vad är egentligen vetenskap?” Det är någonting som jag länge har velat få svar på svar på.

  Som jag har skrivit förut på den här sidan så är mycket av det som man kallar vetenskapligt bevisat egentligen endast kvalificerade gissningar.
  Är Big Bang vetenskapligt bevisad?
  Är solsystemets uppkomst vetenskapligt bevisad?
  Är något så nära som månens uppkomst vetenskapligt bevisad?
  Är gravitationen vetenskapligt bevisad?
  Är evolutionen vetenskapligt bevisad?
  Är våran härstamning från aporna vetenskapligt bevisad?
  Är människans uppkomst överhuvudtaget vetenskapligt bevisad?
  De få exempel som jag har räknat upp är endast kvalificerade gissningar av forskare och inget annat. Ingen har sett något, det finns inga nedtecknade dokument, inga foton, inga instrument som har kunnat påvisa något osv. Det finns överhuvudtaget inga som helst vetenskapliga bevis.

  Jag skulle gärna vilja höra någon form av kommentar av skeptikerna varför man kallar ovanstående exempel som vetenskapligt bevisat när det egentligen endast är kvalificerade gissningar.
  En till fråga som jag länge har funderat över är varför använder teoretiska gissningar som sanningar i skolböcker.

  Vem bestämmer vad som är vetenskapligt bevisat och vad som inte är det när så mycket egentligen bara är kvalificerade gissningar?

  • Ronny,

   Om jag har förstått Marina rätt, så efterlyser hon en definition på begreppet ”vetenskap” och inte på ”vetenskapliga bevis”. Det sistnämnda skulle kunna vara en följdfråga.

   För övrigt: skriverierna på Voffarnas blog bevisar vetenskapligt att apan härstammar från människan och inte tvärtom.

   GE

    • Människoapor (hominidae) är en familj av arter där både människan och andra ingår (t.ex. schimpansen). Att säga att ”människan kommer från aporna” är lite som att säga att ”valar kommer från däggdjuren”. Det är bättre att säga att människan är ett slags apa.

     • @Anders Hesselbom!
      Jag förstår du inte gillar tanken att skriverierna på Voffarnas forum skulle bevisa att apan härstammar från människan.

      Det var detta faktum Darwin insåg redan för 150 år sedan, så därför uppfann han evolutionsteorin.

 4. Gert E,

  Om man ska skämta så är det en fördel om man har rätt fakta bakom skämtet, annars blir det bara platt och fördomsfullt.

 5. Kerstin,

  Bara för Dig skall jag framlägga rätt fakta kring begreppet ”djuriskt allvar”:
  talesättet syftar på åsikten att djur (i motsats till människor) inte kan utveckla en skämtsam eller lekfull distans till sin egen existens. Nyare forskning kring däggdjurens lekbeteende (t ex uttrar) visar dock att det förekommer skämtsignal som kan betraktas som rudimentära former av det ”typiskt mänskliga”.

  Alltså kan vi utesluta att Voffarna härstammar från uttern.

  Min gamle biologiprofessor förfäktade envist teorin att människan härstammar från igelkotten. Som argument anförde han bland annat djurets tandgård. På den tiden (1958) trodde jag inte alls på honom, men nu börjar jag faktiskt luta åt hans teori.

  GE

 6. Gert E,

  Tack för lektionen, men min förevändning gäller fortfarande.
  Du försöker göra dig lustig utifrån underlag du inte verkar ha något begrepp om, och då blir det liksom inte särskilt roligt.
  Vem påstår att människan ”härstammar från aporna”, t.ex?

  Och vad menar du med ”Voffarnas blog”?

 7. Om man kallar homeopatin för humbug, vad kallar man då oss som har fått så god hjälp av den? Jag tycker det är oförskämt att tala om en vetenskap som faktiskt hjälper och botar så många människor runt om i världen i sådana ordalag. Varför kan man inte bara låta varandra vara och se olika terapier som komplement till varandra snarare än motståndare till varandra?

 8. VoF:s hemsida har jag varit på en gång! EN säger jag så fick jag nog och förstod att är det bara osakliga A..r där. Nej det finns inget intressant att lära där. Men att skeptiker ofta besöker Dagens Homeopati visar på ett intresse för homeopati. Fortsätt med det vet jag, så får ni nya vänner, lärdomar och tips. Eller är ni bara rädda att erat leverbröd skall upphöra?

 9. Ett exempel på kirurgi som det i princip inte går att göra dubbelblindad.
  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/unik-transplantation-pa-cancersjuk_7773496.svd

  Vad anser ni är lösningen på att det är för dåliga studier inom sjukvården? Enligt mig är lösningen inte släppa in ytterligare sjukvård med dåliga studier, utan att göra studierna bättre.

  Homeopatin behöver fortfarande vetenskapliga bevis på att dess verkan är högre än placebo. Varför lägger ni inte dom doktorspengar ni har lagt ut på att bevisa det? Då kan ju ingen längre tvivla på homeopati. Vore inte det bättre för hela mänskligheten?

  • @ C.S.

   Du verkar vara en försvarare av skolmedicinen, som till varje pris vill försvara den med näbbar och klor därför vill jag du ska få svara på ett par frågor.
   Jag har ingen lösning på ditt problem med för dåliga studier inom sjukvården, men blir sjukvården då bättre av att fortsätta använda sig av dåliga behandlingsmetoder som skapar sämre folkhälsa? Ingen har lyckats definiera vad vetenskap och beprövad erfarenhet är, ändå så utnyttjas det begreppet hela tiden av skolmedicinen. Varför ska skolmedicinen få använda sig av icke vetenskapliga behandlingsmetoder när inte alternativmedicinen får göra det?
   Vår folkhälsa är idag, efter skolmedicinens inträde sämre än någonsin, folk käkar mer piller än någonsin och de kroniska sjukdomarna utbreder sig nästan explosivt.
   Folk här borde ju vara kärnfriska nu om farmakologi skulle vara så bra som det påstås!
   Hos naturfolken där skolmedicinen inte finns är det precis tvärtom, lite konstigt eller?
   Ärligt talat, en människa är betydligt mer komplex än vad naturvetenskapen i sin trångsynthet kan bevisa, vi behöver istället koncentrera oss på fallbeskrivningar och jobba med behandlingar där verkligheten står till grund för vad som bör användas.
   Det som bevisligen fungerar i verkligheten är väl det som bör användas!

   Vad det beträffar homeopati så återupprepar jag igen (som så många andra gjort till skeptiker…), Robert Hann har på sin sida hänvisning till 230 vetenskapliga studier som bevisar att homeopati även vetenskapligt fungerar (att det fungerar i praktiken vet vi ju redan).

   • Janne,
    Jag tycker att du överdriver när du påstår att C.S. ”till varje pris” vill försvara skolmedicinen. Då måste du veta saker som inte framkommer i vad C.S. skriver.

    Du skriver:
    ”Jag har ingen lösning på ditt problem med för dåliga studier inom sjukvården, men blir sjukvården då bättre av att fortsätta använda sig av dåliga behandlingsmetoder som skapar sämre folkhälsa?”
    Jag undrar:
    Menar du här att dåliga studier är samma sak som dåliga behandlingsmetoder?

    Du skriver:
    ”Ingen har lyckats definiera vad vetenskap och beprövad erfarenhet är, ändå så utnyttjas det begreppet hela tiden av skolmedicinen. Varför ska skolmedicinen få använda sig av icke vetenskapliga behandlingsmetoder när inte alternativmedicinen får göra det?”
    Jag kommenterar:
    Jag är för okunnig för att uttala mig ordentligt om detta, men jag tror att du menar att det är definitionen på ”beprövad erfarenhet” som är ifrågasatt i vissa alternativtroendekretsar, inte definitionen på vetenskap.

    Hur som helst – inget av detta betyder att homeopati fungerar.

    • @ Kerstin

     Dina inlägg blir tunnare och innehållsfattigare för varje gång, börjar du månntro ha slut på argument eller börjar du inse att dina argument inte längre håller?

     Jag menar inte att dåliga studier är samma sak som dåliga behandlingsmetoder, men eftersom dagens behandlingsmetoder inom skolmedicinen (den icke akuta sjukvården) inte resulterar i någon förbättrad folkhälsa utan istället tvärtom så borde sådana behandlingsmetoder gallras ut för alla patienters hälsa samt för samhällsekonomin som håller på att gå under i alla ökande kostnader för sjukvården.

     Sedan tycker jag inte att man ska uttala sig om saker man inte har någon kunskap om och jag har heller aldrig påstått att det som du hänvisade till är definitionen på vetenskap. Ingen verkar ha någon bra definition på vad vetenskap och beprövad erfarenhet är, då är det fel att bara ena sidan ska få använda sig av och utnyttja det, men du tycker kanske att det är helt okej.

     Du har sedan inga som helst kunskaper om homeopati (förutom de förutfattade meningar du fått itutade som inte bygger på några verklighetsbaserade fallstudier) så var snäll och skriv inget mer dylikt. Att homeopati fungerar vet miljontals människor och det finns även 230 st väldokumenterade vetenskapliga studier som bevisar det, tror det räcker att nämnda det.

     • Det är klart att det finns brister inom sjukvården, finns det någon som har förnekat det? På dig låter det som om allt (förutom möjligtvis akutvården, antar att du menar benbrott o.dyl.) med den är dåligt. Hur som helst – det betyder fortfarande inte att homeopati fungerar utöver placebo.
      Skulle Homeopatin tvingas tillämpa samma evidenskrav som vanlig medicin så skulle den upphöra att existera.
      Den konventionella medicinen arbetar hela tiden framåt, mot bättre evidens och resultatet är en överlag bättre folkhälsa. Jämfört med för hundra år sedan så dör färre spädbarn, färre invalidiseras av Polio, Mässling och Röda hund. Vi lever längre och kan vara aktiva i en mycket högre ålder. Allt detta tack vare en bättre och framförallt bättre vård.

      Jag anser att definitionen på vetenskap som står på Wikipedia duger gott. Framförallt avsnittet om pseudovetenskap, där bl.a. homeopati och healing ingår.

      Robert Hahn hänvisar till ett antal studier som han anser visar att Homeopati har effekt. Han säger aldrig att det finns 230 studier som visar att det fungerar. Han använder dessutom Lindes studie precis på det sättet som Linde själv säger att den inte skall användas. Linde säger själv: ”Tyvärr har min studie använts av Homeopater som bevis för att Homeopati skulle fungera”.

      Om du anser att det ”räcker” att nämna att det finns 230 st väldokumenterade vetenskapliga studier så anser jag att det räcker att nämna att de inte håller.

     • @ Kerstin

      Det är lönlöst att försöka föra en vettig diskussion med Dig eftersom Du, vad man än säger bortförklarar allt med ord som Placebo m.m.
      Eftersom Du inte har några som helst kunskaper om vare sig homeopati eller annan alternativmedicin så blir Dina argument inte sanna bara för att Du tror dom är det.

      Du har heller inte, vad jag förstått provat något inom alternativmedicin och har man ingen erfarenhet bör man heller inte uttala sig om det. Bara som en sån sak som att gå efter Wikipedia, och tro att sanningen finns att läsa där visar på en mycket stor okunnighet om livet.

      Du ska inte glömma att alternativmedicinen är den uråldriga läkekonsten som funnits sedan tidernas begynnelse och där har en stor kunskap om livet och människan byggts upp. Skolmedicinen har funnits i endast en bråkdel, inte ens det och vad har den tillfört mänskligheten för gott? Jo en oftast mycket bra akutsjukvård och en mycket effektiv bra kirurgi men när det gäller kroniska åkommor så är de lika ineffektiva och efter allt pillerknaprande finns snart knappt en enda genuint frisk människa kvar!

      Jag tänker inte ödsla mer energi på Dig, först behöver Du som Gert E. säger bli torr bakom öronen och sen behöver du även ta av blindlappen för Dina ögon så Du hör och ser hur det ser ut i samhället.

    • Hej Kerstin,

     Du har helt rätt när Du säger att Du är för okunnig för att uttala Dig. Dessutom skall Du inte tro vad andra menar. Vi ifrågasätter nämligen i alla högsta grad definitionen på begreppet vetenskap. Kan Du möjligtvis bjuda på en sådan definition? I annat fall: återkom gärna när Du har blivit torr bakom öronen.

     God Jul önskar
     GE

     • Hej Gert E,

      God Jul själv.

      Jag vet inte om du är rätt person att tala om för andra vad man ska tro eller inte. Du tror ju själv att homeopati fungerar och det är din fulla rätt att göra det.

      Definitionen på vad vetenskap är kan du läsa på Wikipedia, som sagt, den duger gott.

      Jag frågade dig innan om vem som påstår att människan härstammar från aporna. Hade du något svar på det? Det vore intressant att veta, eftersom evolutionsteorin inte påstår detta. Men du kanske bara ville raljera och försöka få poänger när du ville gnälla över hur dumma du tycker att ”voffare” är?

 10. Kerstin
  Att tro att den moderna medicinen är det som har utrotat många sjukdomar är helt fel. Skolmedicinens effektivitet har överskattats. En effektiv renhållning, en bättre näringssituation, ett fungerande avloppssystem och en bättre hygien har haft den största betydelsen i modern tid jämfört med skolmedicinen. Allvarliga sjukdomar ökar snabbt i framför allt västvärlden där skolmedicinen har sitt säte. Skulle skolmedicinen vara så effektiv som man vill få den att framstå som skulle framför allt de allvarliga sjukdomarna sjunka i antal inte stiga. Den vetenskapliga medicinen sätter sig själv över alla alternativa former av behandling som finns och som inte ställer upp på det ortodoxa synsättet. Den medicinska professionen har fått mycket stor makt när det gäller att definiera vad som är och vad som inte är en sjukdom. Den medicinska professionen fungerar som domare när det gäller vad som ska räknas som vetenskaplig sanning och använder sin position och makt för att ”invadera” allt fler områden av människornas liv och lägga dem under medicinsk kontroll. Under de senaste decennierna har den biomedicinska modellen för sjukdom blivit föremål för en växande kritik. En växande skara kritiker menar även att den moderna medicinen har gjort större skada än nytta.

  Det här skriver professor Anthony Giddens i boken Sociologi under kapitlet, Kroppens sociologi: hälsa, sjukdom och åldrande.

  Man uppskattar att cirka 80% procent av det man anser vara vetenskapligt bevisat egentligen är kvalificerade gissningar. När man läser kurser om kvalitativa metoder och teorier på universitetet så får man lära sig det. Det är av den anledningen som mycket forskning hela tiden måste revideras eller strykas helt.

  Man räknar med att cirka 70–90% av världens befolkning inte använder sig av västvärldens mediciner utan behandlar sina åkommor på andra sätt. Så om man tror att den västerländska medicinen är stor globalt sett då är man dåligt påläst. Om nu cirka 70–90% av världens befolkning använder sig av andra behandlingsmetoder än de västerländska utan att det inträffar enorma epidemier så måste man sluta sig till att de metoderna inte är helt utan verkan. Så genom att bara tro att det västerländska synsättet att läka en kropp är den bästa metoden då är man dåligt påläst. Att man har den inställningen beror helt och hållet på den kulturen som man har växt upp i. Det ät de kulturella normerna som här har satt sina spår. Jag skulle då vilja påstå att läkemedels branschen har lyckats bra när det gäller att misskreditera andra behandlingsmetoder än sina egna.

  Källor:
  Duesund, Liv: Kropp, kunskap & självuppfattning: Oslo: Universitetsforlaget.

  Garsten, Christina & Sundman, Kerstin: Moderna människor: Malmö: Liber.

  Giddens, Anthony: Sociologi: Lund: Studentlitteratur.

  Hammer, Olav: Profeter mot strömmen: Essäer om mystiker, medier och magiker i modern tid: Stockholm: Wahlström & Widstrand.

  Johannisson, Karin: Kroppens tunna skal: Göteborg: Norstedts.

  Löwendahl, Lena: Med kroppen som instrument: Lund: Studentlitteratur.

  Svedberg, Lars.: Gruppsykologi: om grupper, organisationer och ledarskap: Lund. Studentlitteratur.

 11. Janne,

  Man kan fråga sig varför du kommer med fler och fler angrepp på min person, och att även du nu av någon anledning börjat att skriva du med versal. Nåja, jag ska försöka ignorera sådana lågvattenmärken.

  Hade du t.ex. ingen kommentar till Lindes analys av homeopatin?

  Du påstod innan att ingen verkar ha någon bra definition på vad vetenskap är och jag skrev att jag tycker att den definition som står på Wikipedia fungerar alldeles utmärkt. Att du sedan inte håller med om det kan jag inte göra så mycket åt. Hur ser din definition ut?

  Det finns en massa olika seder och bruk som funnits i tusentals år i olika kulturer – koppning, omskärelse (både manlig och kvinnlig), flagellation och så vidare. Att något funnits länge behöver inte betyda att det är rätt.

 12. Hej,
  För ett tag sedan så tillskrev jag Läkemedelsverket:
  Vi läser och hör dagligen begreppet: vetenskapligt beprövat, evidensbaserat och vetenskapligt testat.
  Vetenskapliga studier har visat att ……
  Vilka är de kriterier som måste uppfyllas för att en studie skall kunna anses vara vetenskapligt genomförd? Vilka lagrum åberopas?

  Vill dela med mig av deras svar. Ett svar som fyller gropar men som även gräver nya.

  Mina allra bästa väninna var homeopat och jag kan skriva under på att sjukvården smutskastar både homeopater samt homeopatmedel. Bota dig själv var ett av många uttalande som gjordes vid hennes dödsbädd.
  Sanningen är att vi behöver olika läkemedel och behandlingsmetoder eftersom varje människa är unik. Demokrati är när varje enskild individ har rätt att välja vilken metod eller vilket läkemedel som passar just dem bäst. Själv väljer jag alltid homeopatiska medel i första hand eftersom jag lever efter mottot att jag tar konsekvenserna för mitt eget handlande. Men smaken är som baken, delad.

  http://plhopkins.blogspot.se/2013/01/lakemedelsverkets-svar-om-vetenskaplig.html

 13. Jag har läst alla kommentarer till detta inlägg och noterat att det är mycket pajkastning och att diskussionen ofta glider ifrån ämnet.

  Det är så klart inte bra om en behandlingsmetod inte fungerar eller till och med är skadlig men, oavsett skolmedicin eller alternativa behandlingsmetoder, det finns en sak man kan titta på om man är intresserad av att ta reda på om och, om möjligt, hur en metod skulle kunna fungera. Helt enkelt genom att sträva efter att formulera teoretiska modeller som kan testas genom konkreta mätningar på det verkande ämnet. Finns något mätbart kan man gå vidare för att ta reda på hur det hänger ihop.

  Ett exempel på en galen idé är att ”kvantmekanisk sammanflätning” skulle kunna förklara homeopatins verkan. För en diskussion om detta, läs de senaste kommentarerna på http://newsvoice.se/2016/02/17/kungliga-vetenskapsakademin-har-fel-om-homeopati/

  Jag anser att det är så här en diskussion borde föras och inte med brist på respekt för varandra. Jag själv kräver argument som har utvecklats lite längre än att ”det är kvantfysik som ligger bakom” eller ”jag vet att det fungerar, oavsett vad som framkommer vid olika utredningar”. Jag kan säga det här och nu, att jag har noll intresse i vem som tjänar mest pengar på en viss behandlingsmetod men jag vill veta hur den kan fungera, inte hur många som ”upplever” att de blivit botade. Det är självklart det viktigaste, men jag vill hålla isär dessa bitar, annars är det ingen idé att ens diskutera det rent vetenskapliga. Som exempel på sådana olösta gåtor kan nämnas mörk materia och mörk energi. Det är fenomen man har kunnat mäta men ännu inte har någon förklaring till.

  Ja, utan att ha läst en färsk definition på vad vetenskap är så tycker jag att den kännetecknas av att något undersöks systematiskt och revideras om det framkommer nya fakta. Har man fel eller om det finns andra teorier som tycks vara bättre ska man vara öppna för dem.

  Om det visar sig att exempelvis homeopati kan förklaras med någon hittills okänd mekanism är jag helt öppen för det, det är ju då det blir riktigt spännande 🙂

 14. Hur många är det med handen på hjärtat som fullt ut förstår hur en bilmotor eller dator fungerar?

  Hindrar det er vetgiriga vetenskaps slavar från att ta datorer och bilar i bruk?

  Hälsn.
  Filosofen

  • En fungerande bil, exempelvis, kan ta mig från plats A till plats B, det är mätbart och torde inte vara något som skapar tvivel. Resultatet kan upprepas och blir alltid detsamma under samma förutsättningar. En bil bygger på fysikens lagar och är inte mystisk i sig, även om gemene man inte kan förklara i detalj hur den fungerar. Homeopati, däremot, saknar i dagsläget en hållbar förklaringsmodell och dess påstådda effekt är knappast mätbar på ett sätt som skingrar alla tvivel. Där har du i alla fall en del av skillnaden.

   Mattias, vilken uppfattning har du? Anser du att det är viktigt eller irrelevant att förstå hur homeopati kan fungera?

   Spelar ingen roll vad du tycker, jag är bara nyfiken på varför du svarade som du gjorde.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.