Pressmeddelande

Dagens Homeopati

Den nya nättidningen ”Dagens Homeopati” vänder sig till praktiserande homeopater, klienter, journalister och i övrigt intresserande personer. Tidningen tar upp ämnen som rör homeopati och dess utveckling i Sverige.

”Vi som arbetar med denna metod vill poängtera att det finns vetenskaplig forskning som visar att homeopati fungerar och vi vill berätta om goda exempel på homeopatisk behandling”, säger Marina Szöges, tidningens redaktör. Hon är själv homeopat.

Dagens Homeopati  har egna exklusiva nyheter och notiser om vad som händer i Sverige. Tidningen ska väcka tankar och öka kunnandet ute i samhället om homeopati som läkekonst. Tidningen har även målet att ge en överblick av sådant som händer utanför Sveriges gränser och som har betydelse för våra läsare.

”Särskilt viktigt är det att debatten om alternativmedicin i allmänhet och homeopati i synnerhet  inte får slagsida åt skeptikersidan, en opinionsbildande rörelse som aktivt försöker skada hela alternativbranschen. Därför är det viktigt att poängtera forskningens positiva resultat”, avslutar Marina Szöges.

Kontakt: Marina Szöges
Telefon: 0706-98 63 49