Om Homeopati

Homeopati är ett läkesystem som fungerar efter principen lika ska med lika botas. Samma symptom medicinen kan skapa hos en frisk människa kan den bota hos en sjuk. Läs också: Vad är homeopati?

Man anpassar medicinen efter individuella symptom och inte efter diagnos. Faktum är att personer som har samma sjukdom inte rakt av har samma symptombild och det är den detaljen som gör att patienter med samma diagnos ofta får helt olika homeopatiska mediciner.

Vid det första besöket får patienten berätta vad han/hon söker för. Ofta brukar patienten också berätta om andra problem som också finns och dessa problem brukar vara viktiga för helheten, så rätt medicin kan hittas. Någonting som också är viktigt är patientens upplevelse av värme och kyla, favoritmaträtter och eventuella rädslor och mycket mycket mer, som är relevant för just den personen.

Vid återbesöket ca sex veckor senare, berättar patienten vad som har hänt. Om hon/han mår bättre eller inte och om symptomen på något sätt har ändrat sig. Utifrån vad patienten säger, beslutar man sedan om han behöver få mer medicin, byta medicin eller avvakta.
I Klassisk Homeopati ges bara en medicin åt gången, aldrig fler. Men det finns ingenting som hindrar att man sedan vid uppföljningen om det behövs byter medicin.

Homeopatin är uppbyggd på ett antal viktiga principer:
-Lika botar lika
-Läkningen startar inifrån och går utåt
-Läkning startar i de viktigaste organen och fortsätter sedan till de mindre  viktiga organen.
-Läkning startar uppifrån och går neråt
-Gamla oläkta symptom kan komma tillbaka