Studie från Holland visar att homeopati kan förebygga diarré hos nyfödda griskultingar

0
6333

En forskningsrapport från Universitet i Holland visar att homeopatiska medicinen Koli K 30  kan ersätta antibiotika vid behandling av E-Koli diarré hos nyfödda griskultingar.

Potenserad E-Koli bakterie ersatte antibiotika och gjorde griskultingar friskare och minskade risken för diarré

Antibiotika används inom grisuppfödningen för att minska frekvensen av E-Koli diarré som ofta leder till viktnedgång och ökad dödlighet hos smågrisar. Eftersom användningen av antibiotika bör reduceras för att minska risken för antibiotikaresistens kan homeopatisk behandling vara ett alternativ.

Forskningsstudien är utförd på en vanlig gård i Holland och är randomiserad dubbelblindad och placebokontrollerad, för att utesluta placeboeffekt.

52 Suggor valdes ut och delades in i två grupper. Den ena gruppen på 26 suggor fick placebo och den andra gruppen 26 suggor fick Koli-30, som är en nosod tillverkad av kolibakterien, skakad och spädd 30 gånger. Sista månaden av dräktigheten fick suggorna en dos Koli-30 två gånger i veckan och den andra gruppen fick endast placebo. E-Koli diarré är vanlig bland nyfödda grisar och meningen var att se om de som fick homeopati, skulle hålla sig friskare än placebogruppen.

Suggorna i studien fick tillsammans 525 kultingar som noga protokollfördes, hur många som fick diarré, hur allvarlig den var och hur länge diarrén varade samt hur smittsam den var.

Griskultingarna observerades som ”observer-blind” alltså den som observerade kultingen om den hade diarré eller inte, visste inte om den tillhörde homeopati eller placebo gruppen. Normal avföring skrevs som -, och vattendiarré skrevs som + och allvarlig diarré med uttorkning skrevs som ++.

Resultatet visar att homeopatisk behandling minskar risken för diarré hos nyfödda griskultingar

Undersökningen visar att i gruppen där suggorna hade fått homeopatisk behandling fick signifikant färre smågrisar diarré än i placebogruppen P=0.0001.

I placebogruppen fick 23.8 % av griskultingarna diarré (63 av 265 stycken) medan i gruppen som fick homeopati fick bara 3.8 % diarré (10 av 260 stycken) Risken att få diarré var 6 gånger större i placebogruppen än i homeopatigruppen.

Det var färre griskultingar per kull i homeopatigruppen som fick diarré och de som fick diarré i placebogruppen fick en lindrigare variant som gick över snabbare och smittade inte lika lätt mellan griskultingarna. I placebogruppen var det alltid flera än en kulting i varje drabbad kull som var smittade och i två av kullarna hade alla diarré.

Sammanfattningsvis: Detta är en randomiserad, blindad och placebokontrollerad studie som visar att homeopati har mycket god effekt. Griskultingarna som fick placebo hade sex gånger större risk att få diarré än gruppen som behandlades med Koli-30. Endast 10 griskultingar fick diarré i placebogruppen som ska jämföras med 60 stycken i placebogruppen. Studien har P-värde < 0.0001 som betyder att risken för att det goda resultatet bara är en slump ligger på mindre än 1 på 10 000. Med andra ord så liten risk, så den knappt finns.

Abstract här: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20129177  

 

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.