Forskningsfusk vid Uppsala Universitet vid KBT mot hyperakusi

8
Fusk-studie visar felaktigt att KBT är bra vid ljudöverkänslighet.

Ettårig utbildning till naturterapeut

0
Naturterapeutskolan i Vellinge startar upp en ny utbildningsgrupp i augusti 2015. Skolans filosofi är att förmedla vetenskap, beprövad erfarenhet samt grundlig behandlingsstrategi. Med hjälp av hög kompetens och pedagogiska lärare skapas bra förutsättningar för att utbilda framtidens terapeuter.

Medicinerade barn kissar ut mätbara rester av metylfenidat i avloppet

1
ADHD-medicinerade barn kissar ut mätbara rester av metylfenidat i avloppet

Granskningsnämnden friade SVT2 trots uppenbar attack på dr Andrew Wakefield

2
Vetenskapens värld angrep, men Granskningsnämnden bryr sig inte.

Fullvaccinerade blir sjuka och smittar vidare

2
Studie från CDC (Center for disease Control and Prevention) visar att 74 % av smittade är fullvaccinerade. Personerna som var vaccinerde hade lika mycket virus i näsan som de som var ovaccinerade.

Satir-film om Karolinska sjukhuset lockar till skratt

3
- Vi ska jobba aktivitetsbaserat......

Utmaningen i att skapa ett paradigmskifte

0
Målsättningen att försöka skifta från skeptikernas positivistiska paradigm, som enbart accepterar den materiella verkligheten på cellnivå, till ett mer avancerat paradigm som täcker både vetenskapens utveckling sedan 1920-talet och en ökad helhetssyn på människan är viktig.

Livsfarlig barnbok om naturlig hälsa

7
Man kan starta bokbål och bränna böcker på många olika sätt, men syftet är alltid detsamma: Att tysta det öppna samtalet, att förlama människors rätt till valfrihet och att styra demokratin i ”rätt” riktning.

Riksrevisionens rapport om ”Säkra och effektiva läkemedel” och efterföljande mediadrev

8
Hur staten kontrollerar, eller inte, Big Pharmas inflytande.  

Varannan får biverkningar av läkemedel till en kostnad av 19 miljarer kronor

0
Hundratusentals människor blir sjuka av vanliga läkemedel. Upp till varannan drabbas av läkemedelsrelaterad sjuklighet som skapar vårdkostnader på upp till 19 miljarder kronor.