Ettårig utbildning till naturterapeut

0
Naturterapeutskolan i Vellinge startar upp en ny utbildningsgrupp i augusti 2015. Skolans filosofi är att förmedla vetenskap, beprövad erfarenhet samt grundlig behandlingsstrategi. Med hjälp av hög kompetens och pedagogiska lärare skapas bra förutsättningar för att utbilda framtidens terapeuter.

Skeptic group “Sense about science” received 258,000 pounds from Big Pharma

2
  At most, the English Foundation "Sense About Sience" received nearly 70 percent of its revenues from pharmaceutical companies. The largest donations come from Astra Zeneca, which gave 96,000 pounds during the years 2004 to 2009. Also,...

Tidskriften Lancet nekar homeopatistudier som visar att homeopati fungerar

1
Vi fick som svar att studien var välgjord men att den inte passade tidningen. De skrev att deras läsare inte var intresserad av sådant material. Uppenbarligen ville de inte publicera en studie som erkände...

Dags att förbjuda elchocksbehandlingar, sk ECT under tvång?

25
Dags att förbjuda elchocksbehandlingar, sk ECT under tvång?

Regeringens utredning om alternativmedicin kommer den ge mer valfri vård?

4
  Den 27 mars 2017 tillsatte regeringen en KAM-utredning (1) för att ta reda på vilka evidens det finns för komplementär och alternativmedicin. Tanken är också att utredningen ska komma fram till hur kontakten och...

Chefredaktör för känd medicinsk tidskrift säger att upp till hälften av alla artiklar är...

4
- En stor del av den vetenskapliga litteraturen kan vara falsk.  

Finsk och Svensk folkhälsa undermineras genom lagvidrighet

2
Ett kraftfullt och hätskt mediedrev gentemot vaccinkritikerna har under denna sommar flammat upp i Finland. Gnistan som tände elden utgjordes av en lång artikel som publicerades den 17 juli i Finlands största finska dagstidning, ”Helsingin Sanomat”.

Kan vi lita på sjukvården?

2
Tillgänglig forskning tyder på att äldre människor med måttligt förhöjt kolesterol mår bättre och lever längre än de med lågt. Trots detta sätter svenska läkare ofta in statiner hos människor ända upp över 90-årsåldern.