Isabelle friskare från autism med hjälp av homeopati

Isabelle var en helt vanlig bebis innan hon fick autism av vaccin, är nu friskare tack vare homeopatisk behandling

Hon var helt i sin egen värld och förlorade sin språkförståelse och började till och med att tappa balansen. Isabelles mamma gav inte upp, trots att läkarna sagt att barn kan bli autistiska och därmed obotliga. Hon tog istället kontakt med en homeopat. Idag är Isabelle fullt frisk >>>

Sprid detta videoklipp för att förhindra tvångsvaccinering

Sara Boo ordförande National Health Federation NHF skickar ett varningens ord till Italienska Parlamentet.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska utreda patienternas rätt att välja vård.

”Patientens rätt att själv välja vilken vård och behandling man vill ha för sina besvär måste i största möjliga utsträckning respekteras”
 

Vaccinationstvång?

Den 4/5 kommer beslut tas om Sverige ska införa lag på tvångsvaccinering.
 

 

 

 

 

VoF och skeptikerrörelsen – från vaggan till graven

Skeptikerrörelsen är från början en amerikansk åskådning som officiellt uppstod i mitten av 1970-talet.

 
 

Google-attacken mot NaturalNews bara början?

Efter att Mika Adams NaturalNews bannats från google uppsår frågan om även svenska hälsosidor kan drabbas.

Finsk och Svensk folkhälsa undermineras genom lagvidrighet

Ett kraftfullt och hätskt mediedrev gentemot vaccinkritikerna har under denna sommar flammat upp i Finland. Gnistan som tände elden utgjordes av en lång artikel som publicerades den 17 juli i Finlands största finska dagstidning, ”Helsingin Sanomat”.

Skriv på för att visa att vi har fått nog – Sluta att döda alternativmedicinen!

I Sverige har det länge bedrivits hetsjakt på alternativmedicinska utövare och alternativa läkemedel och naturprodukter. Regeringen och Läkemedelsverket kväver helt utvecklingen av Homeopatiska Läkemedel, Naturläkemedel och Traditionellt växtbaserade läkemedel samt eliminerar Antroposofiska läkemedel.
 
Läkemedelsverket har planer på att höja registreringsavgiften.
 
I rena kronor ser det ut så här:

    • Homeopatiska Läkemedel höjs från 4 000 till 90 000 kr.
    • Naturläkemedel höjs från 100 000 till 250 000 kr.
    • Traditionella växtbaserade läkemedel höjs från 100 000 till 250 000 kr.
    • Vanliga Läkemedel höjs från 400 000 till 500 000 kr. (Vilket även gäller för Växtbaserade läkemedel, kategorin som till exempel antroposofiska örtmedicinen Iscador tillhör.)

DIN namnunderskrift är viktig. Skriv gärna på. Här är petitionen >>>
 
 

Riksrevisionens rapport om ”Säkra och effektiva läkemedel” och efterföljande mediadrev

Hur staten kontrollerar, eller inte, Big Pharmas inflytande.
 

Utdrag ur Läkemedelsverkets databas visar biverkningar av vaccin

Första kvartalet under 2016 har närmare 300 vaccinskador rapporterats in till Läkemedelsverket.