Homeopater på Trendmässa i Örebro

6
Eftersom homeopati är "den nya trenden" blev Homeopat Irén Svensson-Nylén tillfrågad om hon ville vara med på trendmässa i Örebro 27 - 28 april.

Dokumentären ”112 på liv och död” visar vaccinskadad flicka

2
Jag har mått "skitdåligt" efter sprutan säger Rebecka, som också berättar att hon samma morgon har haft andningssvårigheter

Fortbildningskurs för homeopater

0
Den 16 och 17 november 2013 hölls en innehållsrik fortbild-ningskurs i homeopati. Homeopater från Finland, Norge och Sverige deltog med stort engagemang och intresse.

Homeopati botar biverkningar efter svininfluensavaccin

2
15-åring med svår astma kunde sluta med alla mediciner efter homeopati behandling

Undrande EU medborgare ställer frågan om Sverige är ett U-land

12
I alla andra länder i EU är det tillåtet för läkare att ordinera komplementärt homeopati. I EU råder den viktiga principen om fri rörlighet av varor och tjänster. I Frankrike och Österrike får endast läkare ordinera homeopati.

Föreläsare vetenskapskonferensen i Barceona

3
Interest in homeopathy research has grown dramatically over recent years, both within the homeopathic profession and externally. This reflects the ever-increasing emphasis being placed on evidence based medicine across all modalities and the crucial role rigorous research is now playing in the development of homeopathy. Här visas vilka som kommer föreläsa på konferensen i Barcelona.

2000 homeopatiska patientberättelser

1
Från Indien 2000 patientberättelser: Homeopati botar ryggsmärtor, ångest, håravfall, psoriasis, lichen planus, migrän och vitiligo och så mycket mer

Homeopat-volontär i Tanzania

0
Första artikeln av sju av homeopat Anna Rosenkvist där hon berättar om sina erfarenheter i Tanzania

Seminarium med Kim Elia på ArcanumSkolan

0
Kim Elia är en uppskattad föreläsare världen över. Han har en gedigen homeopatisk grund att stå på och föreläser på ett mycket entuiasmerande sätt. Kim kommer att föreläsa om Case taking, Analysis och Follow-up/Management.

Homeopati och hunden som led av eksem

1
Hunden anses av många som "människans bästa vän" och precis som vi kan de också ibland få hälsoproblem.