90% of scientific articles faked – Suspicious data, unreproducible findings and perverse incentives

0
And the skeptics say that they doubt the research quality of homeopathic studies, what about the veracity of conventional life sciences research?    

Lincoln and His Team of Homeopaths

0
Text: Dana Ullman There is a wide body of evidence that Abraham Lincoln (1809-1865) maintained a special interest in and appreciation for homeopathic medicine. It is therefore not surprising that many of Lincoln's advisors were...

Välkommen till seminarium med Christina Head 9 – 11 maj

0
Ett seminarium för homeopater som önskar kunna hjälpa till vid livets början. För dem som vill lära sig mer om hur homeopati kan användas vid infertilitet, graviditet och förlossning.

48-åriga Rajesh Pradhanang från Nepal – Homeopati är min passion och karma

0
”Folk har ätit homeopatimediciner som om det var popcorn. Nu inser allt fler att det är behandling med enkelmedel som kan göra dem friska!”, säger homeopaten Rajesh Pradhanang från Nepal.

Homeopati och akupunktur minskar sjukfrånvaro med 33%

23
Yael Jusidman studerar Klassist Homeopati på Arcanumskolan i Brastad utanför Göteborg. Hon anser att människor bör lära sig mer om alternativmedicin. - Det är dags att att vi börjar ta ett mer personligt ansvar för vår hälsa.

Heldagsseminarium med homeopat Kari Kokko 3 Mars & 12 Maj i Stockholm

3
”Det finns inga obotliga sjukdomar! För varje sjukdom gäller att det finns någon, någonstans på jorden som har blivit botad från den sjukdomen. Men det finns individer som är så sjuka att dom inte kan bli botade. Men alla som vill kan alltid få hjälp”

Meta-analys kritiseras för ovetenskaplighet

5
 Shang et als meta-analys publicerad år 2005, säger sig jämföra homeopatisk behandling med konventionell medicinsk behandling, men den har kritiserats skarpt för att inte vara vetenskapligt korrekt utförd.

Fortbildning på klassiskt vis

1
Gunnar Jansson har videofilmat alla sina fall de senaste 20 åren vilket har blivit en oerhörd kunskapsbank för framtidens homeopater.

Forskarkonferens om Homeopati den 31 maj – 2 juni 2013

0
Homeopati Research Institute (HRI) annonserar om inledande forskarkonferens i Barcelon

Homeopathy For Radiation Poisoning

0
Radiation may be a treatment for conditions such as tumors because it also causes them.