1 av 3 svenskar använder alternativmedicin enligt ny undersökning från Novus

0
936

Av dem som har fått alternativ/komplementärmedicin under de senaste 12 månaderna blev 3 av 4 friskare

Novusundersökningen finns här i sin helhet som pdf >>>  och är utförd april 2019. 2000 personer mellan 18 och 71 som representerar svenska folket har intervjuats.

Undersökningen utfördes april 2019, beställd av Svenska Föreningen för Vetenskaplig homeopati, för att vara ett led i remissvaret till KAM-utredningen SOU:2019:5.

Novusundersökningen visar att 33 % av svenskarna använder komplementär- /alternativmedicin (KAM). Av dessa går 38 procent till alternativvården en till två gånger per år, 25 procent går tre till fem gånger per år och 16 procent sex eller flera gånger per år.

Av dem som har fått en komplementär/alternativmedicinsk behandling (KAM) eller intagit ett alternativmedicinskt preparat uppger 66 procent att de har blivit bättre, varav 25 procent har blivit helt bra. Utöver de 66 procent som har blivit bättre uppger 6 procent att de blev bättre en tid, men sedan sämre igen. 2 procent har blivit sämre och 18 procent uppger att hälsan är oförändrad.

De som har fått en komplementär- eller alternativmedicinsk behandling under de senaste 12 månaderna uppgav 78 procent att de har blivit bättre. Tittar man över tid så avtar effekten något, men så många som 6 av 10 (66%) blir varaktigt friskare, allt mellan något bättre till helt bra. 

De vanligaste hälsoproblem de hade sökt KAM-behandling för är värk och besvär i rygg, höft, armar, ben och händer. Migrän och huvudvärk var också en vanlig åkomma som många har fått behandling för, följt av tarmbesvär, sömnlöshet, ängslan, oro, ångest och depression.

Akupunktur en populär behandlingsmetod

Novusundersökningen visar att 41 procent av de tillfrågade har använt akupunktur, vilket antyder att akupunkturbehandling är den vanligaste KAM-metoden. Massage i olika form har använts av 24 procent, zonterapi och akupressur av 12 procent, yoga och qigong av 11 procent.

Enligt undersökningen använder 6 procent homeopati och 1 procent har använt antroposofisk medicin.

Vad gäller osteopati, kiropraktik, kraniosakral terapi och naprapati visar undersökningen att det är 44 procent som använt dessa metoder. Exakt procent för varje enskild metod framkommer inte, eftersom dessa metoder redovisas i grupp.

Vanligaste anledningen till att anlita KAM-terapeut är tidigare positiva erfarenheter

24 procent har sökt hjälp eftersom de tidigare har fått hjälp inom KAM. Näst vanligast är att ha blivit rekommenderad, där 22 procent uppgav att de har blivit tipsade av släkt och vänner. Den tredje vanligaste anledningen är att hälso- och sjukvården inte har kunnat hjälpa dem – 21 procent anger att de valde en KAM-behandling eftersom de inte hade blivit hjälpta av sjukvården. På fjärde och femte plats vad gäller anledningen till att välja en alternativmedicinsk behandling kommer nyfikenhet samt att inte känna sig nöjd med sjukvården. 12 procent har hittat till alternativvården via nätet eller på annat sätt. Och 5 procent anlitade alternativvården eftersom de vill undvika allvarliga biverkningar.

Undersökningen visar också att det förekommer att personal inom hälso- och sjukvården rekommenderar sina patienter att uppsöka vård inom KAM, bland annat för smärtbehandling. Hälften av dem som hade gått till alternativvården det senaste året hade blivit utredd hos läkare inom hälso– och sjukvården innan de genomgick en KAM-terapi.

De flesta anser att patienter har rätt till valfri vård

Av dem som någon gång har använt komplementär-/alternativmedicin av något slag ansåg 8 av 10 att varje människa har rätt att själv bestämma, oberoende av diagnos eller besvär, om de vill prova en KAM-metod.

Räknas även de som aldrig använt KAM, anser 7 av 10 att varje människa har rätt att välja själv. 12 procent hade inte tagit ställning och 16 procent svarade nej. Mest positiva till alternativmedicin är kvinnor, där 79 procent svarade att patienter ska ha rätten att själv bestämma.

Det är rätt att ge barn KAM-terapier, ansåg 7 av 10 av dem som själva någon gång intagit ett alternativmedicinskt preparat eller fått en KAM-behandling. Av de 71 procent som ansåg att föräldrar har rätt att välja komplementär-/alternativmedicinsk behandling för sina barn ansåg 14 procent att föräldrar alltid ska kunna använda alternativa behandlingar medan 56 procent ansåg att det ska vara tillåtet, men först efter att ha varit hos läkare samt att tillståndet bedömts som ej livshotande. 12 % har inte tagit ställning till om föräldrar ska få ge sina barn KAM-terapier och 17 % svarade nej.

Biverkningar vanligare inom hälso- och sjukvården

Enligt undersökningen uppgav 13 % att de har fått biverkningar av skolmedicinsk behandling och 2 % har fått biverkningar inom alternativvården. 82 % har enligt undersökningen aldrig fått biverkningar. (Eftersom denna fråga bara besvarades av dem som anlitade KAM visar svaret endast biverkningsfrekvensen hos denna grupp och inte Sveriges befolkning i stort.)

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati och är utförd under 12–18 april 2019, för att ta reda på svenskarnas inställning till och hur många som använder komplementär- och alternativmedicin, KAM. Incitamentet till undersökningen är Regeringens utredning om KAM-terapier, som Regeringen tog beslut om 27 april 2017 (dir. 2017:143), med tilläggsdirektivet 6 juli 2018 (dir. 2018:63).

Eftersom kiropraktik och naprapati tidigare har ansetts som alternativmedicin och ännu inte finns som utbildning inom högskola och universitet har dessa tagits med i Novusundersökningen, trots att de numera är legitimerade yrken.

 


n

m


n

n

b

b

b

b

b

v

v

v

vFöFFFf

För att se undersökningen som Pdf:
15209_Novus Rapport_Alternativmedicin och behandling_30 april 2019_FINAL

Marina Szöges

 

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.