Ny amerikansk studie visar att homeopatisk behandling är effektiv vid övre luftvägsinfektion

19
725

Förkylda förskolebarn blev bättre av homeopatisk sirap

– Homeopatiska medel används av allt flera i USA och har potential att minska överförskrivningen av antibiotika och andra läkemedel, säger Dr Jennifer Jacobs, klinisk biträdande professor i epidemiologi vid Universitetet Washington School of Public Health.
– I den här studien fann vi att barn som behandlades med homeopatisk sirap, fick en signifikant minskning av övre luftvägssymptom, jämfört med barnen som fick placebo.

Sirapen som är en mix av flera olika homeopatiska medel är ett vanligt homeopatiskt läkemedel i USA som har använts för att lindra hosta och besvär från övre luftvägarna. Nu har det också utförts en studie som bekräftar, det användare av detta medel redan visste, nämligen att det fungerar.

Studien är randomiserad dubbelblind och placebokontrollerad. Mellan 2011 och 2013 på en barnklinik i Washington valdes 261 barn mellan 2-5 års ålder ut för att vara med i studien. Alla barnen hade diagnostiserats med övre luftvägsinfektion. 128 barn lottades till att få homeopatisk behandling och 133 till att få placebo.

Föräldrarna, som inte visste om deras barn hade fått homeopati eller placebo, fick sedan föra protokoll på sina barns hostande och snorande. Studieresultatet visar att de barn som fick homeopatisk sirap blev avsevärt förbättrade i förkylningssymptomen, jämfört med dem som bara fått placebo.

– Since there is little evidence that the decongestant, antihistamine or cough suppressant medications commonly used to treat cold symptoms in preschool children are effective, doctors and parents should consider using this syrup to provide symptomatic relief to children with upper respiratory infections, Dr. Jacobs said.
-More studies of homeopathic remedies for specific illnesses need to be carried out to help consumers determine when best to use them, as well as to add to the evidence base about the efficacy of homeopathy.

Läs engelsk artikel här >>>
Läs abstrakt på studien här >>>

Text: Marina Szöges

19 KOMMENTARER

 1. Så ni anser att en studie där det primära målet inte visar någon skillnad mellan aktiv behandling och placebo-behandling är positiv? Det är ju resultat som dessa där sekundära (och i detta fall även egenrapporterade!) mål används för att ”fluffa” upp resultaten ni kritiserar för konventionella läkemedel! Tycker inte ni att detta är en dubbelstandard?

  • Exilapotekare, ni skeptiker har i många år kritiserat homeopatin för att inte ha dubbelblinda, randomiserade och placebokontrollerade studier i tillräcklig mängd. Nu utförs sådana studier på många håll i världen, som i sin form inte längre kan kritiseras av skeptiker.

   DÅ kommer ni med andra argument, som t ex att vi skulle köra med någon slags ”dubbelstandard” och du kritiserar också att resultatet är ”egenrapporterat”. Exilapotekare, tänk litet själv nu. Eftersom föräldrarna inte visste om deras barn fick homeopati eller placebo, så är ju denna datainsamlingsmetod tillräckligt tillförlitlig. Eller hur! För föräldrarna visste ju inte om barnet hade fått homeopati eller inte, och då försvinner ju risken för snedvinkling åt det ena eller andra hållet. Dessutom är P-värdet bättre än 0.05.

   • Nej Marina – jag hittar inte på nya argument! Metoden är inte tillräcklig i peket. Jag kritiserar alla studier som presenteras på detta sätt och håller fullständigt med exempelvis Ben Goldacre i hans bok Bad Pharma (eftersom du uppenbarligen fortfarande inte har tillgodogjort dig någon vetenskaplig utbildning inom försöksupplägg eller -analys). Du bör nog också kontrollera din uppgift om p-värdet! Endast för två patienter redovisas p-värden bättre än 0.05 i tabell 5 (över sekundära mål!)… Övriga p-värden som presenteras i artikeln är skrattretande om man nu vill tro på p-värden överhuvudtaget (se exempelvis publikationer av Ioannidis eller Colqhoun!). Studier är aldrig bättre än den metod som används för att studera fenomenet av intresse och i klinisk utvärdering är det 1) i allmänhet dålig metod att använda självskattning av förbättring, och 2) idag betraktas det definitivt inte som god sed att blåsa upp studieresultat genom hänvisning till framgång i studiens sekundärutfall.

    • Att använda ”naturvetenskapens” egna påhittade regler som Rockefellermedicinen med vidhängande kemiindustri har hittat på är ämnade att tysta irriterande konkurenter. Ni använder dessa regler för att tysta oss. Jag ser att det är så och detta sporrar mig ännu mer, att lära mig mer. Och det jag lär mig kommer jag att använda emot er. För saken är den att jag och övriga hundratusentals homeopater runt världen samt miljontals botade patienter vet att homeopati fungerar. Vi vet att homeopati har effekt, men om de som tar sig tolkningsrätten påstår motsatsen. Då är det er det är fel på och inte oss, som erfarenhetsmässigt vet att det fungerar. Och dessutom har vi ett växande antal studier som pekar åt rätt riktning, som visar att homeopatiska läkemedel har effekt.

     • Tillägg till Exilapotekare. Vem är du egentligen? Hur kul är det egentligen att diskutera med en anonym apotekare? Kom fram ur skuggorna istället och använd ditt eget namn!

 2. Marina – är inte p-värdet en av alla de där reglerna vi tydligen har hittat på? Tycker du verkligen att en studie på odefinierad ÖLI med 3 dagars behandlig där det dag 2 inte finns någon skillnad mellan homeopatisk behandling och placebo, där studiens primärmål inte visar någon skillnad mellan behandlade och de som fått placebo, och där studieprotokollets planerade kliniska uppföljning visar ett sämre resultat för de behandlade än för de som fick placebo är en bra studie som talar till homeopatins fördel? För det är detta jag kritiserar – att en studie med dåliga resultat förs fram som en framgång. Vem jag är egentligen torde vara helt ointressant i det perspektivet! Om man redan ”vet” att homeopati fungerar och det inte spelar någon roll vad studierna visar eller hur de är upplagda förstår jag inte varför du fortsätter att hävda att det finns bra studier och sedan publicerar en push-piece för en så här dålig studie. Det insinuerar en dubbelstandard!

  • Exilapotekare. Efter att jag nu efter bästa förmåga läst studien, så får jag lov att göra en pudel och erkänna att du har rätt i stora delar.

   Men innan jag gör det, så vill jag poängtera att jag håller fast vid det jag skrev tidigare, att Rockefellermedicinen hittar på en massa regler som homeopatin ska tryckas in i. Homeopati är större än att bara vara en ”naturvetenskap” Dubbelblinda randomiserade placebokontrollerade studier i all ära, men för att bevisa homeopatin behöver andra studiemetoder och även rena patientberättelser också kunna användas.

   Nu till mitt pudlande: Tack för tillrättavisningen och från och med nu kommer jag att läsa på bättre innan jag skriver någon som helst bedömning om studier i framtiden.

   Här är vad jag kom fram till. Du får gärna ge respons, om det finns en tankevurpa. Men gör det med respekt tack, alltså fila bort litet av VoF-attityden är du bussig.

   Första dagen blev homeopatigruppen signifikant bättre än placebogruppen. I löpande text står även att vid bedömning 3, alltså första delen av dag 2 att de i homeopatigruppen var mindre snoriga P 0.04. (Men hittar inte samma siffra i tabellen) Sedan avtar skillnaden, men homeopatigruppen är fortfarande bättre men inte alls så man kan prata om en övertygande fördel för homeopatin.

   Studien är bara tre dagar plus en uppföljning 5 -10 dagar senare. Vid klassisk homeopati skulle detta räcka, men vid komplexmedel, där man blandat flera olika enkelmedel, behöver medicinen ges i fler dagar än bara i tre dagar. Att man gör ett sådant upplägg på studien förvånar mig, och det har ju också visat sig att resultatet blev väldigt tveksamt. Vid uppföljningen hade de som fått behandling värre hosta än dem i placebogruppen. Dessutom med pinsamma P-värdet 0.009.

   Det är inte så här homeopati ska fungera. Vid en fungerande behandling, kan en förstförsämring ske, detta sker inte alltid, men ganska ofta. Då blir symptomen sämre en kort stund för att strax därefter bli bättre. Och vid en korrekt homeopatisk behandling vid akuta lindriga sjukdomar, som den här studien handlar om, och speciellt när det gäller barn, inträder förbättringen omgående och redan efter några dagar är barnet friskt.

   Dessutom redovisar man också biverkningar i studien. Det kan vara en tillfällighet, men eftersom P-värdet är 0.02 så går det ju inte helt lätt att bortförklara dessa biverkningar som att bara vara en slump.

   Det verkar inte som om homeopatisirapen haft någon större botande effekt. Däremot så tycker jag mig se att homeopatisirapen har gjort någonting men snarare rört om bland symptomen och gett både en tillfällig förbättring, konstiga andra symptom (biverkningar) och i slutänden mer hosta än om de inte hade fått homeopati.

   Att göra en studie som bara varar i tre dagar, måste väl ändå vara helt fel? Och varför fick försökspersonerna inte fortsätta ta medlet fram till uppföljningen? Troligen hade resultatet blivit bättre om medicineringen inte hade avbrutits redan efter tre dagar. Studien skulle ju kunna bevisa att komplexmedel inte fungerar. Men samtidigt, jag har hittat en annan artikel, också på hosta och homeopatisk sirap. Den studien pågick i 14 dagar och visar mycket bättre resultat för homeopati. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23714686

 3. Hej Marina – tack för svar och mycket klädsamt av dig! Du gör två tankevurpor. 1) Du har redan innan du utvärderar studien uppfattningen att homeopati fungerar i alla lägen. Detta är en bias som leder till oförsvarligt hög andel felslut – särskilt om man inte ens läser studien i sin helhet. 2) Du kan inte hänvisa till ”Rockefellermedicinska regler” som olämpliga i att studera homeopati och sedan fortsätta argumentera efter p-värden över signifikans. Särskilt inte om man inte läser studien i sin helhet och funderar över signifikansnivån!
  Jag finner även din nya referens undermålig och att evidensvärdet är lågt i studien. Jag fortsätter att anföra samma principkritik som mot Tamiflu (vilket väl är ett ”Rockefellermedicinskt” läkemedel) – är det en signifikant vinst att minska sjukdomstid från sju dagar till en vecka (eller från 3-4 dagar till en halv)? För att utvärdera en studie behövs kunskaper om hypotesprövning och naturalförlopp, vald signifikansnivå och datatyp, minst grundläggande statistisk förståelse och en inställning att man kan ha fel.
  För övrigt har jag nog inte tidigare mött begreppet ”Rockefellermedicin” och kan inte låta bli att undra vad det ska insinuera egentligen…

  • Hej Apotekare!
   Du skriver att jag har ”uppfattningen att homeopati fungerar i alla lägen” och detta är en bias som leder till ”oförsvarligt hög andel felslut” MEN har du tänkt på att vända på tanken?

   Jag menar, eftersom Du är väldigt övertygad om att homeopati inte kan fungera, skulle även du kunna lida av denna ”bias”. Att när du tolkar homeopatiska studier så ramlar du i samma fälla som du anser att jag gör….fast då liksom, tvärtom?

   Och jag undrar om du faktiskt inte gjorde det nu, när du så frejdigt och direkt sågade studien som jag länkade till. För hur det än är, vill man så kan man ju kritisera dem sönder och samman (gäller i alla fall homeopatiska studier) och sedan missa att se att det där finns saker som pekar på att homeopati har mer effekt än att bara vara en placebo.

   Vad gäller Rockefellermedicinen, ska jag inom kort lägga ut en artikel om hur det gick till när Rockefeller med sina ojepengar tillsammans med andra nyrika skurkar i Amerika under förra sekelskiftet tog över medicinen i USA.

   • Marina – självklart är jag medveten om risken för bias. Det är därför man tittar på studieupplägg och resultatanalys! Det är därför jag kritiserar en studie som inte uppfyller objektiva krav på resultatredovisning! Det är därför p-värdet är ointressant utan bedömning av vilken signifikansnivå som valts! Det är därför jag argumenterar mot studien – inte homeopatin! Jag vet att jag kan ha fel, men det rättfärdigar inte din push (som du inte tycks sluta med trots ett tidigare uttalande om pudlande) av en studie som inte visar det resultat du fortsätter göra ”reklam” för!
    Jag har inga problem med homeopati så länge man är ärlig om vad som ligger till grund för behandlingen. Den här studien (och din publicering här) är inte det! Det finns ingen skillnad i effekt mellan homeopatisk behandling och placebo behandling på det studerade primärmålet, det finns ingen skillnad i sekundära effekter efter det första dygnet trots subjektiv utvärdering med självskattning av symtom, och dessutom verkar de behandlade råka sämre ut vid uppföljningen! Det jag kritiserar är hur ni (om vi nu ska se dig som representant för homeopatin) kan framföra detta som en studie som visar homeopatins förträfflighet. Det är en i alla avseenden objektivt unbiased kritik!

    • Apotekare, ditt svar visar att du troligen har blandat ihop studierna. Den artikel jag nämnde sist är den studie som visar bättre resultat för homeopati och som pågick i 14 dagar och inte artikeln som berättar om studien som bara varade i tre dagar och som visade bra resultat endast första dagen.

     För att klargöra, jag pushade inte för någon studie alls i mitt senaste inlägg, förutom att jag antydde att du troligen led av bias när du läste studien jag skickade länk på, här på debattfältet. Obs, studien jag skickade länk på är alltså studien som varade i 14 dagar och inte den första, som jag trodde var slutdiskuterad.

     Du har helt uppenbart missuppfattat mig och i vanlig VoF-anda gett dig på en tankebubbla som du själv har skapat (tankebubblan består alltså av att du inbillade dig att jag trots pudlandet fortsatte att prata väl om studie nummer ett, den som jag redan hade pudlat).

     Varför inte hoppa ned från dina skenbart välutbildade apotekarhästar och börjar kommunicera som en jämlike istället och sluta slafsa iväg goddagyxskaft-svar. Inse att vi har olika utbildningar, men sluta inbilla dig att din kunskap är bättre eller mer värd, än kunskapen en hyggligt välutbildad homeopat har.

     • Marina – din andra studie är inte ett dugg bättre! Har du läst den själv? De självrapporterade symtomlindringen har överlappande felmarginaler varför den statistiska signifikansen starkt kan ifrågasättas. Den uppmätta skillnaden i sputumviskositet märktes inte av studiedeltagarna. Effekten var helt eliminerad vid slutet av studien. Din push för att denna studie alltså skulle vara bättre är felaktig och tydligen oinformerad.

     • Apotekare!
      Att effekten är eliminerad i slutet av studien är inget fel, utan det visar att bägge grupperna hade blivit nästan friska efter 14 dagar. Det man ska titta på är att mellan dag fyra och sju så tillfrisknade homeopatigruppen mycket snabbare. Jag vet att du inte gillar p-värden till homeopatins fördel men här är det alltså bra p-värde. Mellan dag fyra och dag sju var det 0.001 och 0.023.

      Dessutom att deltagarna inte märkte skillnad på den uppmätta sputumviskositeten, att slemmet blev lösare i homeopatigruppen än i placebogruppen, är väl knappast något som man kan använda till studiens nackdel.

      En fråga, vad menar du med att ”symptomlindrigen har överlappande felmarginaler” Hur ser man det?

 4. Hej Marina! Om studien inte visar någon skillnad mellan grupperna vid den uppsatta slutpunkten innebär att man bör tolka det som att det inte finns någon skillnad mellan behandling och placebo. Det du gör med att lyfta ut delresultat under pågående studie som de viktiga resultatet tillhör inte god forskningssed.
  Om den enda objektivt mätta effekten framförs som signifikant (vilken den görs t.o.m. i abstractet) men inte ger någon kliniskt upplevbar effekt är det något som bör kritiseras. Det kallas för att mäta irrelevanta surrogatmarkörer.
  Att det inte går att skilja grupperna från varandra utan att de överlappar varandra ses tydligt i figuren över mättillfällena (har inte artikeln framför mig varför jag inte kan peka ut sida eller figurnummer).
  Du fortsätter att pusha p-värden men har inte besvarat min fråga om de inte tillhör de där ”Rockefellerreglerna” (som jag fortfarande inte förstår vad eponymen ska insinuera) som naturvetenskapen så elakt har implementerat för att skilja goda resultat från dåliga? Men p-värden är inte isolerade företeelser i en resultatanalys på det sätt som du tycks försöka argumentera. Det finns gott om litteratur som diskuterar varför!
  Din taktik här verkar vara en typ av körsbärsplockning. En term som normalt används när man bara tar hänsyn till studier som styrker ens förutfattade åsikter och ignorerar studier som bestrider de samma. I det här fallet är dock de redovisade studierna så dåliga att du plockar enskilda resultat…

  • Apotekare,
   Först vill citera en mening där du har fel och sedan ska jag förklara varför. Du skriver: ”Om studien inte visar någon skillnad mellan grupperna vid den uppsatta slutpunkten innebär att man bör tolka det som att det inte finns någon skillnad mellan behandling och placebo. Det du gör med att lyfta ut delresultat under pågående studie som de viktiga resultatet tillhör inte god forskningssed”

   Mitt svar till dig blir att eftersom studien är utförd på en akut åkomma innebär det att flertalet har tillfrisknat efter några veckor. Hosta kan ibland vara litet envist att bli av med men efter 14 dagar så hade flertalet tillfrisknat både i homeopatigruppen och placebogruppen. Förstå att resultatet kan inte bli annat än så, vad gäller akut hosta. (Studien varade i 14 dagar, och då ska man ta med i beräkningen att försökspersonerna troligen redan hade haft hosta i några veckor innan de gick till doktorn)

   Det studien visar är att de i homeopatigruppen tillfrisknar snabbare än dem i placebogruppen. Det syns klart och tydligt.

   Men tydligen finns inga gränser i den skolmedicinska medicinen att ha hittat på ”bra” verktyg att kritisera ned en studie som inte går Rockefellermedicinens väg. För här ska man alltså enligt dig ”mäta irrelevanta surrogatmarkörer”. Menar du då att man ska se resultatet, det som visar att det homeopatiska medlet har effekt som ”irrelevant surrogatmarkör”?

   • Nu cyklar du långt utanför banan!
    Anledningen till att en studie har ett tidsperspektiv är för att fånga in variationer – är det någon skillnad mellan behandlade och obehandlade efter den givna terapin. Det går inte att tillgodoräkna sig snabba och räkna bort långsamma tillfrisknare när resultatet av terapin ska bedömmas. Det är dålig vetenskapsmetodik!
    Surrogatmarkören är sputumviskositeten – ingenting annat…
    Jag noterar att du inte heller kommenterar de överlappande standardavvikelserna trots förment signifikans med p-värden. Det rör sig om figur 1 på sidan 104 i studien.

    • Apotekare,
     Frågan är, vem som är ute och cyklar egentligen?

     1. Eftersom studien har utförts på personer med akut hosta och studien varar i 14 dagar och man kan anta att de hade hostat i flera dagar innan de kom in i studien, är det lätt att räkna ut, för den som har den minsta kunskap i sjukdomslära att flertalet har tillfrisknat från hostan efter ca 3 – 4 veckor. Så även här.

     Det studien visar är att de som fick homeopatisk behandling mellan dag två och dag sju blev avsevärt mycket friskare än dem som bara fick placebo. Detta syns i figur 1 sidan 104. I nämnda diagram går att utläsa att homepatigruppen fick en rejäl förbättring mellan dag 2 och 4. Dag 4 skilde det en ”cough score” mellan de två grupperna. Skillnaden var signifikant ända till dag 7.

     2. Studien är utförd på en akut sjukdom och det är anledningen till att skillnaden jämnades ut efter dag 7. Placebogruppen kom ifatt. Akuta sjukdomar som inte är livshotande går alltid över efter en tid. Kroniska sjukdomar går inte över, av sig själv.

     3. Detta ovan är min utläsning av figur 1 sid 104. Det där med överlappande standardavvikelser får du nog berätta litet närmare om. Jag själv tycker diagrammet verkar klart och tydligt.

     4. Dessutom med ditt sätt att tänka då skulle utfallet av studien blivit lysande till homeopatins fördel om man hade satt tidsperspektivet till 4 dagar. P-värdet skulle ha blivit 0.001. (Som alltså betyder att risken för att detta skulle bero på slumpen är en promille)
     Och hade man satt tidsperspektivet till sju dagar skulle P-värdet ha blivit något sämre, men fortfarande till homeopatins fördel.

     5. Alltså med ditt ”vetenskapliga tänk”, val av tidsperspektiv, kan vara avgörande om en studie i slutänden visar om homeopati fungerar eller inte. OCH det är väl knappast så vetenskaplig forskning ska gå till? Verkar i mina ögon mer som att spela på rysk roulette.

     • Marina – du får tycka vad du vill men om ditt mål är att kunna hävda att det finns goda studier till stöd för homeopati måste du lära dig vad en god studie är. Du verkar dock helt ovillig till detta… Du klarar inte ens av att hålla dig till sakfrågorna som kritiseras och lyfts fram som brister i studien.
      Hursom – gott slut och med förhoppning om ett bättre 2017!

     • God Jul och Gott Nytt År önskar jag dig, Apotekare.
      Du ska se att jag kommer att lära mig ”vad en god studie är”, men du ska inte vara övertygad en endaste sekund att vi kommer att bli överens, ens då…..såvida Du inte ändrar dig litet.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.