Homeopat Bert Breuker – Undersök homeopatin, så ser du att den fungerar

7
Vi tackar så mycker för läkemedelsverkets erkännande att pandemrix kan skada vissa barn. Det betyder att andra vacciner också kan göra det. Narkolepsi är enligt vanlig medicinsk vetenskap, en obotlig sjukdom som i bästa fall kan kontrolleras med mediciner. Om skolmedicinen inte kan bjuda på en behandling som botar, betyder det inte att den är obotlig. Det betyder att man inte har hittat lösningen än.

Öppet brev till Expressen och SvD från homeopat Gunnar Jansson

7
Med anledning av artikel i SvD den 7 juli och SVT Debatts program samma kväll vill jag bemöta Christer Fuglesangs och Anna Bässéns osakliga påståenden att homeopati är en stor bluff.

Dr Åsa svarar homeopat Bert Breuker “Homeopati saknar effekt…legitimerad personal kan inte rekommendera kanelbullar...

17
Bert Breuker sade på fredagens Ring P1, att i Holland kunde han arbeta både som sjukgymnast och homeopat, men i Sverige är det omöjligt eftersom legitimerad personal inte får arbeta med homeopati. Dr Åsa: ”Jag, som legitimerad läkare, reagerade på Bert Breukers inlägg i fredags ang homeopati" (Men läkaren Åsa Wihlbeck verkar ha missförstått, vad man använder kanelbullar till)

Uppsala Universitet, VoF, Fuglesang och SvD smutskastar alternativmedicinen

7
Det handlar inte om en renhårig debatt om alternativ och skolmedicinens fördelar och nackdelar utan om en ren och skär smutskastningskampanj med syftet att ingjuta maximalt tvivel hos allmänheten och skrämma upp den så de ska kasta sig i famnen på skolmedicinen.

Godtycke styr svensk hälso- och sjukvårds-politik

3
Debattartikel på temat vad betyder egentligen begreppet "Vetenskap och beprövad erfarenhet" och hur Socialstyrelsen missbrukar sin makt. Hälso- och sjukvårdslagen säger att svensk sjukvård i alla dess former skall bedrivas i enlighet med ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Begreppet har dock aldrig specificerats i vare sig lagstiftning, proposition eller förarbete. Uttrycket är en antik lagstiftningsrelik från år 1890 – från Oscar II:s tid som regent.

Christer Sturmark och pakten mot alternativmedicinen

0
Christer Sturmark skriver att homeopati kan döda men Vetenskap och Folkbildning, VoF påstod att homeopati är verkningslös. Kampanjen mot homeopati slutade i ett rejält magplask och försöket visade att homeopati har effekt. Text: Börje Peratt

Yvonne Andersson – Inför Botavdrag för bättre hälsa

0
Ett botavdrag är ett skatteavdrag som kan göras för kostnaden för valfri alternativterapi, och som skulle ha positiv effekt på vår hälsa.

Skolmedicinen bör tänka om

1
"Det mest absurda i sammanhanget är emellertid att skolmedicinen med sin relativt korta historia dömer ut all beprövad kunskap, om hur exempelvis naturen utan kostsamma kemiska processer kan erbjuda läkedom till lidande människor" skriver Karin Dahlberg, professor i vårdvetenskap.

Dagens Medicin: Parallellt arbete med alternativ behandling ger patientsäkerhet

2
Vårdpersonal borde få arbeta både inom skolmedicinen och med alternativa behandlingsformer samtidigt, det skriver Raymond Wigg tillsammans med två andra företrädare för miljöpartiet.

Homeopati debatt – Mellan skeptikern Ben Goldacre och Homeopat Peter Fisher

1
Debatt "Om homeopati fungerar" på Naturhistoriska Museet i London med skeptikern dr Ben Goldacre och Dr Peter Fischer klinikchef på, Royal London Hospital for Integrated Medicine