Läkaren Anders Pettersson vann i förvaltnings-domstolen

41
DOMSTOLSBESLUT SLÄPPER FRAM HOMEOPATI I VÅRDEN Högsta förvaltningsdomstolen beslutar att läkaren som rekommenderade homeopatiska läkemedel inte gjorde fel. Enligt domstolen utsatte inte läkaren sina patienter för någon fara och slipper därmed den prövotid som han fått av hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Homeopat Bert Breuker – Undersök homeopatin, så ser du att den fungerar

7
Vi tackar så mycker för läkemedelsverkets erkännande att pandemrix kan skada vissa barn. Det betyder att andra vacciner också kan göra det. Narkolepsi är enligt vanlig medicinsk vetenskap, en obotlig sjukdom som i bästa fall kan kontrolleras med mediciner. Om skolmedicinen inte kan bjuda på en behandling som botar, betyder det inte att den är obotlig. Det betyder att man inte har hittat lösningen än.

Desinformation som skeptikerna sprider om homeopati

23
Det är anmärkningsvärt att många skeptiker till homeopatin säger att det ”inte finns forskning” som visar att homeopati fungerar. Sådana påståenden är fullständigt felaktiga och ändå är de vanliga på Internet och även i vissa granskande facktidskrifter.

Dr Åsa svarar homeopat Bert Breuker ”Homeopati saknar effekt…legitimerad personal kan inte rekommendera kanelbullar...

17
Bert Breuker sade på fredagens Ring P1, att i Holland kunde han arbeta både som sjukgymnast och homeopat, men i Sverige är det omöjligt eftersom legitimerad personal inte får arbeta med homeopati. Dr Åsa: ”Jag, som legitimerad läkare, reagerade på Bert Breukers inlägg i fredags ang homeopati" (Men läkaren Åsa Wihlbeck verkar ha missförstått, vad man använder kanelbullar till)

Skolmedicinen bör tänka om

1
"Det mest absurda i sammanhanget är emellertid att skolmedicinen med sin relativt korta historia dömer ut all beprövad kunskap, om hur exempelvis naturen utan kostsamma kemiska processer kan erbjuda läkedom till lidande människor" skriver Karin Dahlberg, professor i vårdvetenskap.

Tre definitioner av homeopati

0
Definition av homeopati

Homeopati fungerar

1
Nu är Föreningen Vetenskap och Folkbildning på krigsstigen igen och försöker inbilla vanligt hyggligt folk att alternativmedicin inte fungerar.

Godtycke styr svensk hälso- och sjukvårds-politik

3
Debattartikel på temat vad betyder egentligen begreppet "Vetenskap och beprövad erfarenhet" och hur Socialstyrelsen missbrukar sin makt. Hälso- och sjukvårdslagen säger att svensk sjukvård i alla dess former skall bedrivas i enlighet med ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Begreppet har dock aldrig specificerats i vare sig lagstiftning, proposition eller förarbete. Uttrycket är en antik lagstiftningsrelik från år 1890 – från Oscar II:s tid som regent.

Christer Sturmark och pakten mot alternativmedicinen

0
Christer Sturmark skriver att homeopati kan döda men Vetenskap och Folkbildning, VoF påstod att homeopati är verkningslös. Kampanjen mot homeopati slutade i ett rejält magplask och försöket visade att homeopati har effekt. Text: Börje Peratt

Homeopati debatt – Mellan skeptikern Ben Goldacre och Homeopat Peter Fisher

1
Debatt "Om homeopati fungerar" på Naturhistoriska Museet i London med skeptikern dr Ben Goldacre och Dr Peter Fischer klinikchef på, Royal London Hospital for Integrated Medicine