VoF bluffar om homeopati

85
3470

 

VoF hävdar att det inte finns några studier alls som visar att homeopati har effekt. Den gamle VoF-ordföranden Dan Larhammar framställer i SvD evidensvärderingen som entydigt negativ för homeopati. Båda dessa påståenden är bluff. Här snedvrider man och selekterar evidensen för att de skall passa slutsatsen, vilket är ett missbruk av vetenskapens rön. En förening som säger sig vilja sprida kunskaper om vetenskap borde veta bättre.

Det ligger även ett moraliskt problem i att VoF anklagar andra (i detta fall homeopater) för att bluffa när man samtidigt gör så själv.

För att värdera behandlingseffekter använder sig forskaren av randomiserade kliniska prövningar (RCT) och observationsstudier, där den första har störst bevisvärde. Det finns ovanligt många RCTs för homeopati, drygt 200 stycken. Tysken Klaus Linde visade i Lancet 1997 och i J Clin Epidemiol 1999 att majoriteten av dessa studier styrker att homeopati har en bättre effekt än placebo (som är en helt overksam substans). Om man väger samman alla behandlade patienter (meta-analys) så var homeopati ungefär dubbelt så effektivt som för placebo. Hur är det då med VoFs påstående (som de bl.a. framfört i TV) att det inte finns en enda studie som visar att homeopati fungerar? Jo, det är förstås en lögn. Här bluffar man om evidensläget. Läs mer: Robert Hahns blogg

85 KOMMENTARER

 1. VoF-medlemmars försök till vetenskapligt förhållningssätt verkar vara kvaddat av fördomar. Med sladdrande ryktesspridning bjuder VoF på inskränkthet istället för folkbildning.

  • Håller fullständigt med och nu försöker Lisinski snacka homeopatiska studier tillbaka dit han vill ha dem, men han har ingen chans. Allt för många homeopatiska studier visar att homeopati fungerar, för att det kommer att lyckas.

   Sanningen börjar komma fram nu att homeopati fungerar och att det dessutom finns mängder av studier som visar det. VoF har inte en chans att hindra det för det är som ett jordskred som börjat som inte går att stoppa.

   Och exempelvis Changs metaanalys 2005 har Robert Hahn påvisat är dåligt gjord i och med att 95-98 % av studierna exkluderas på lösa grunder och metaanalysen är inte heller transparant vilket innebär om jag förstått det rätt att många steg Chang har gjort i studien inte redovisas tillräckligt. Med andra ord Chang har snickrat ihop sin metaanalys för att få det resultat han vill ha.

   • Vad är du ute efter Alexander, du pratar ju mot vetenskapen?

    Du hänger upp dig på mattematik och ser inte att det finns någonting i det verkliga livet vars verkningsmekanism för tillfället inte till fullo är förklarad.

   • Fördomsfullheten består i brist på ödmjukhet för oliktänkandes syn på homeopatin och olika sorters vetenskaplig forskning. Att dessutom ivrigt sprida rykten via massmedia, jippon mm, som får homeopatin att framså som något enbart negativt förstärker fördomsfullheten och visar brist på vetenskapt förhållningssätt.

   • Gällande homeopati är det inte vattnet i sig eller substansen som har effekt. Mycket riktigt saknas det molekyler kvar av ursprungsämnet i vattnet. Det som har effekt är det energifält som ursprungssubstansen har och som vattnet blir en bärare av utan att ursprungssubstansen kommer med. Potensieringen filtrerar alltså bort usprungssubstansens molekyler för att förhindra dess påverkan på kroppen och därmed även förhindra biverkningar. Kvar lämnas energifältet som korresponderar med energifältet hos det specifika problem som patienten har och när det uppstår kommunikation mellan dessa energifält så aktiveras, eller ”retas”, kroppens egna läkningsfunktioner. Om det inte uppstår korrespondans mellan energifälten, exempelvis när man försöker applicera fel energifält på det energifält som tillhör patientens problematik, så händer absolut ingenting alls. Av detta följer att homeopati har en positiv verkan, eller ingen verkan. En negativ verkan är omöjlig.

    Märk väl nu att tankar och känslor också har energifält, även minnen och tidigare upplevelser av livet. Allt finns kvar som energier i kroppen.

    Vattnet används som bärare för det är känsligt för yttre påverkan av energifält och har ett svagt egenfält av energi, det blir alltså lätt energimässigt påverkat, vilket det finns mycket forskning som visas (bl a i Japan, dr Umoto).

    Homeopati är kompatibelt med traditionell kinesisk medicin och även aurveda i meningen att det finns energifält i kroppen. Detta fält, eller meridiansystem (energitrådar sammanflätade) kommunicerar med organen och även våra tankar och känslor detta energifält kommunicerar även med allt omkring oss. Se Dr Rupert Sheldrakes forskning om Morpgenetic field theory.

    Av detta följer att varje specifikt problem har sitt eget komplexa energifält, därför gör man en utredning av varje patient där man går igenom patientens tankar, känslor, drömmar om natten, livsupplevelse, livssituation och livsbakgrund – för allt detta ger information om patientens energifält som man hittar ett specifikt medel till.

    Varje specifikt problem kan alltså ha olika energibilder, eller energistrukturer. Ett och samma symtom kan bero på många olika saker, många olika parametrar, vilket gör att för varje problem så behövs det många medel för att stämma överens med de olika komplexa energibilderna som är individuella för varje patient.

    Häri ligger givetvis en problematik. Låt oss säga att du har 10 patienter med ett och samma problem och du ska nu göra en undersökning av homeopatisk medicin.

    Det ideala inom homeopatin är att varje av dessa tio personer får nu ett individuellt anpassat medel, alltså tio olika läkemedel. Detta står i konflikt med traditionella läkemedel som bygger på att hitta ett medel som passar så många människor som möjligt.

    Den ultimata situationen för homeopater vore om de tilläts att göra egen homeopatisk medicin, alltså specifikt för varje patient. Det skulle förhöja homeopatins succé. Men med de lagar och regler vi har idag så är det inte möjligt eftersom varje medel måste registreras separat och genomgå en bevisprövning av tillverkningsmetoden. Även när det gäller ett enskilt medel tillverkat i endast ett exemplar. Detta gör att ett sådant medel skulle bli extremt dyrt och i praktiken ohållbart för konsumenten att investera i.

    Så de homeopatiska medel man har tillgång till nu är mer generella och kan möta en del av patientens problematik (alltså en del av energifältets mönster möter en del av problemets energifältsmönster) och i många fall kan detta vara fullt tillräckligt för en positiv verkan för patienten.

    Homeopati är farligt för den traditionella sjukvården, i den betydelsen att homeopati bygger på en helt annan världsbild än den som svenska sjukvården bygger på. Och dessa världsbilder är inte förenliga. Tillåts homeopati i Sverige, ger man homeopati sitt godkännande, så innebär det även att den traditionella läkarutbildningen i Sverige bygger på felaktiga premisser och att den kunskap som svenska läkare har inte längre behövs vilket kommer innebära ett stort inkomstbortfall för den svenska läkarkåren när den kunskapen blir inaktuell.

    Som läkare är det ju inte bara att föreskriva homeopatiska medel hur som helst, utan de behöver sätta sig in i hur det fungerar. Vi talar om en mångårig utbildning.

    Det handlar även om att svenska aptok och försäljningsstrukturer och all investering som har gjorts av traditionella läkemedel blir inaktuella och därmed innebär ett stort bortfall i pengar.

    Blir homeopati erkänt finns det nämligen ingen anledning att fortsätta med traditionell skolmedicin, vare sig i form av kunskap eller i form av produkter.

    De stora läkemedelsbolagen skulle förlora miljoner och deras forskare och andra anställda skulle bli arbetslösa.

    Det är redan visat att de stora läkemedelsbolagen och läkare arbetar ihop, vilket är förståeligt för de delar ju samma världsbild och läkarna tror ju att de gör något bra när de rekommenderar traditionell skolemedicin för de har ingen kunskap om något annat, och de får dessutom pengar för att rekommendera visa läkemedelsprodukter. Detta har visats i bl a Danmark, där man beräknar att c a 2 000 av Danmarks läkare i praktiken är säljare åt läkemedelsbolagen. Dvs de är inte oberoende.

    Som vi kan se finns det stor anledning för svenska läkare och läkemedelsbolag och den traditionella sjukvåden, traditionella forskare och institutioner, att behålla status quo och med alla medel förneka homeopatin, attackera och kampanjera mot homeopatin – för det handlar om deras egen överlevnad.

    Men patienterna då? Ja, de skulle självfallet gynnas av ett erkännande av homeopati, men så länge det missgynnar läkare och läkemedelsbolagens plånböcker så kommer patienterna fortsätta att förlora.

    Och det mina vänner ser jag som ledsamt.

    • Hur gynnas patienter av någonting som inte påverkar dem mer än placebo? Tror du på fullaste allvar att skolmedicin skulle överges helt och hållet, även när den i kliniska studier visat sig vara bättre än homeopati? Det förefaller dumt och dåligt för patientsäkerheten.

    • Alexander, skolmedicinens foskningsrapporter visar på bättre behandlingsresultat än homeopati i en del avgränsade och kortsiktiga studier. Jag kan omöjligt inse att det därmed är bevisat att skolmedicinen är bättre på alla sätt förutom bemötande av patienten. Det finns mycket kvar att forska på angåense vad som påverkar den sjukes läkeeffekter på längre sikt. När de olika behandlingsformernas resultat blir bättre utredda antar jag erfarenhetsgrundat att homeopati och alternativmedicin ger tydligt bättre resultat än skolmedicin i många fall.

    • MR: Underbar upplysning av homeopatin.
     Jag tänker glömma vad Alexander Lisinski skriver:

     Tror du på fullaste allvar att skolmedicin skulle överges helt och hållet, även när den i kliniska studier visat sig vara bättre än homeopati? Det förefaller dumt och dåligt för patientsäkerheten.

    • Alexander försöker bara spela märkvärdig.
     Det är fel på alla som inte tänker som han.
     Han ser sig själv som bäst och alla andra som mindre vetande.
     De som har andra erfarenheter än han och som han inte tycker stämmer med hans verklighet hotar han (exempelvis mig när jag diskuterade cancer).
     Vad han håller på med kallas för mobbning. Det är ett beteende som enbart visar på dålig självkänsla.

    • Jag skickade några länkar med rättfärdig kritik mot Robert Hahn och hans blogginlägg, samt ytterligare en genomgång från Storbritannien som visar vad jag sagt tidigare. Marina verkar dock ha censurerat det.

     Marianne: ge mig gärna ett exempel på ett sådant tillstånd, känner inte till något själv. Anekdotisk bevisföring undanbedes.

     Ronny – du har gått från att faktiskt ha en poäng, till att bara avfärda min kritik utan att bemöta mina argument. Jag har vissa grunder att avfärda Hahn och annan forskning på, vilka jag presenterar för dig. Du förkastar detta som trams utan att förklara vad jag gör för fel, och varför mina slutsatser är orimliga.

     Angående ”hotet” som du fult framställer utan kontext handlade det om att du anstiftade till att begå ett lagbrott. Det är ett allvarligt brott – men du kanske inte bryr dig. Jag undanber även psykologisk projicering.

    • De bevis som man lägger fram mot homeopatin visar sig alltför ofta vara sponsrade (fabricerade) av en korrumperad läkemedelsindustri.
     Peter Rost och John Virapen samt en mängd andra avhoppare från läkemedelsindustrin har skrivit i olika medier att det inte går rätt till inom läkemedelsindustrin (alltså bluff och båg) och att det betalas ut stora summor i ”mutor”, de liknar läkemedelsindustrin vid maffian.
     Vad får då dig att tro att vetenskapliga bevis inom medicinforskningen är något att ta på allvar?
     Man köper de bevis man vill ha och struntar i hur verkligheten egentligen ser ut.

     När det gäller att behandla sjuka människor så är det viktigaste för mig att hjälpa dem. Kan man bryta mot någon lag när man hjälper någon som ber om hjälp? När sista hoppet står till ”alternativ” medicinen eftersom den ”vanliga” sjukvården återigen har misslyckats. Det är ett större brott att vägra människor hjälp för att vissa trångsynta personer tycker att den hjälp som erbjuds inte borde fungera.

    • Varför sådan dogmatism och fördomsfullhet hos unga välutbildade människor, kanske handlar det om en sorts psykisk prostitution som ger klirr i kassan.
     Vi lever i en ny tid. Modern forskning och sunt förnuft uppmuntrar oss till att återgå till mest möjligt ekologiskt tänkande. När tiden är mogen kommer sannolikt även sjukvården vilja ge mer långsiktigt ekonomisk vård och visa forskningsresultat som försvarar detta.

    • Ronny – oj, vad intressant. Det du säger borde ju bli världsnyheter på en kvart. Bara en sista grej – har du belägg för att samtliga, eller i alla fall majoriteten av de studier som visar att homeopati är dåligt är ”köpta”? Nähä, då kvarstår mina argument.

     Jag ber dig även inte byta ämne till några andra av dina teorier. Att Peter Rost avslöjat marknadsföringen bakom Genotropin och Virapen snabbade på lanseringen av Prozac har inte med homeopati att göra, såvida du nu inte byter taktik och underbygger dina teorier om ett världsomspännande nätverk med elaka big pharma-kapitalister som förstör för homeopatin med lite fakta.

     Marianne – du använder ordet ’dogmatism’ fel. Enligt NE betyder det ” accepterandet av eller fasthållandet vid en viss tes eller uppfattning utan tillräcklig grund eller kritisk prövning.”. Eftersom ni inte kunnat bemöta mina argument med någonting annat än snack och lösa konspirationsteorier, slår detta vackra ord tillbaka på er.

     Försöker även skicka kritiken mot Hahn igen, censurera det helst inte igen: http://www.vof.se/forum/viewtopic.php?f=10&t=15781

    • Alexander har du belägg för att samtliga, eller i alla fall majoriteten av de studier som visar att homeopati är overksamt inte är ”köpta”? Nähä, då kvarstår mina argument.

    • RM,
     Du skriver, att den ultimata situationen för homeopater vore om de tilläts göra egen homeopatisk medicin.
     Kanske det vore så för homeopaterna, men absolut inte optimalt för patienterna. Efter vad jag har läst här, så har homeopaterna inte den blekaste aningen om tillverkning av homeopatiska läkemedel.

   • Marianne – ödmjukhet innebär även att man ibland behöver erkänna att man hade fel, att teorin man trodde på inte visade sig vara sann. VoF är inte perfekta och visst förtjänar vi kritik ibland, men vi sprider inte osanningar. Homeopati har inte visat sig fungera, och därför kan vi säga det. Diskussion finns ju, men den nuvarande kollektiva slutsatsen talar till dess nackdel. För att vetenskapen skall ha någon mening måste man ibland dra gränsen för vad som är rätt och fel. Vår bedömning är att man kan dra den gränsen för homeopati nu, andra vill ha mer forskning, andra är tvärsäkra på att det är det bästa som hänt någonsin.

    Jag tycker att vi varit bra på att framställa att det är själva mottagandet och samtalen som är bra med homeopati, och att sjukvården kan lära sig. Det är möjligt att andra inte uppmärksammat allmänheten på detta faktum.

    Ronny – du som läst så mycket vetenskapsteori – var god och peka ut vad i mitt resonemang som är fel och gör att jag pratar mot vetenskapen. Det stämmer, som vi varit inne på, att allt inte är förklarat, men det är en helt annan sak att GÅ EMOT tidigare observationer. Alltså, en gång till, observationer, mätningar och experiment, inte teorier.

   • Alexander jag har aldrig sagt att jag är någon form av expert på vetenskapsteori, det är du som säger det.
    Alla studier som har presenterats för dig och som visar att homeopati fungerar har du hela tiden försökt att bort förklara på alla möjliga och omöjliga sätt.
    När det sedan inte finns så många bort förklaringar kvar så återstår den ultimata bort förklaringen nämligen genom att matematiskt visa att homeopati inte kan fungera.
    Alexander du vrider och vänder på homeopatiska studier för att få dem att bli som du vill att de ska vara, men nu har nog dina konstiga förklaringar mer eller mindre grusats. Allt för många homeopatiska studier visar att homeopati fungerar, det är anledningen till att du inte kommer att lyckas med dina försök att vilseleda människor.

 2. Har man bestämt sig för att något är fel i sina tankemönster är man inte öppen för någon positiv vinkling överhuvudtaget. Man begränsar också sin egen förmåga till objektivitet. Kasta skit det kan man göra på allt och alla och det har aldrig skapat förutsättningar för någon positiv utveckling.

  Vi som arbetar med homeopati vet att det fungerar kliniskt, varför det? Jo våra klienter ger oss bevisen, klienter som oftast valsat runt i den konventionella vården under lång tid utan att ha blivit hjälpta, men som med individuell homeopatisk terapi blivit friska. Något annat bevis behövs inte för att vi ska inse att denna terapi fungerar. Vi behöver inte kunna förklara den varken för oss själva, våra klienter eller våra kritiska belackare. Behandlings resultaten talar för sig själva!

  Jo men visst säger då vissa skeptiker, men bevisa det i våra ”vetenskapliga” tester och undersökningar!

  Vilket är omöjligt eftersom varje människa är unik och behöver sin unika behandling för att bli av med sina besvär.

  Som exempel kan nämnas att behandlings resultaten för konventionell vård visar ett positivt resultat endast i ca 40 procent av fallen, men vad händer med de övriga 60 procenten? Detta nämns sällan i de påhopp som skeptiker framför i sin kritik, det glöms bort när man kastar skit på alternativ medicinen.

  Det finns inget land i världen som har skapat en så negativ attityd mot alternativ behandling som just i Sverige. Varför?

  Inte är vi väl annorlunda här än i övriga världen, eller hur! Vi kan bara gå till vårt grannland Norge som har en betydligt mer positiv inställning till alternativ för att hjälpa människor från sjukdomar. Eller vårt grannland Tyskland med en acceptans av homeopatin som innebär att läkare i sin utbildning vid universitet kan göra tillval i utbildningen av just homeopatisk metodik. I Tyskland bor det 10 ggr så mycket människor som i lilla Sverige, skulle huvud delen av dem vara mindre begåvade än oss för att de bejakar homeopatin? Knappast!

  Låt oss istället vara lite ödmjuka inför vår uppgift att hjälpa människor som blir sjuka, kanske det är vår egen tur nästa gång.

 3. Du är redan genomskådad.
  Det enda du har sagt i dina långa inlägg är placebo, inbillning, opålitlig forskning osv.
  Förmodligen bryr sig ingen på den här sidan om vad du skriver längre.
  Alla som håller på med homeopati vet att den fungerar.
  Alla som har blivit friska av homeopati vet att den fungerar.
  Sen finns det sådana som du som tror att människor endast är dumma i huvudet och inbillar sig en massa saker.

    • Då kanske du läste att det var ett förslag på att genomföra en studie på homeopati inom ramen för vanlig sjukhusverksamhet.

     Då det är ett förslag som borde kunna vara attraktivt både för de som tror på homeopatins egeneffekt och de som inte gör det så hade jag förväntat mig någon form av feedback på den utöver det som du alltid skriver.

    • Jag är inte intresserad av vetenskapliga bevis. Vetenskapen är enligt mig inte mycket att lita på, det som är en vetenskaplig sanning idag kan vara någonting helt annat i morgon. Vetenskapen har alltid varit ett steg efter verkligheten vilket den även är när det gäller homeopati. Vetenskapen har alltid hånat och skrattat åt nya upptäckter, det är bara att läsa i historieböckerna. Varför skulle det förhålla sig på något annat sätt nu?

     Jag föreslår att nästa gång du blir sjuk uppsöker en duktig homeopat som får behandla dig. Du kommer att känna saker, fysiskt och/eller psykiskt, under behandlingens gång som kanske får dig att förstå att det inte kan vara inbillning, placebo osv. Gör en så kallad fältstudie under tiden som du blir botad.

    • Alexander Jag har svarat på den här frågan högre upp men jag svarar en gång till.

     De bevis som man lägger fram mot homeopatin visar sig alltför ofta vara sponsrade (fabricerade) av en korrumperad läkemedelsindustri.
     Peter Rost och John Virapen samt en mängd andra avhoppare från läkemedelsindustrin har skrivit i olika medier att det inte går rätt till inom läkemedelsindustrin (alltså bluff och båg) och att det betalas ut stora summor i ”mutor”, de liknar läkemedelsindustrin vid maffian.
     Vad får då dig att tro att vetenskapliga bevis inom medicinforskningen är något att ta på allvar?
     Man köper de bevis man vill ha och struntar i hur verkligheten egentligen ser ut.

     När det gäller att behandla sjuka människor så är det viktigaste för mig att hjälpa dem. Kan man bryta mot någon lag när man hjälper någon som ber om hjälp? När sista hoppet står till ”alternativ” medicinen eftersom den ”vanliga” sjukvården återigen har misslyckats. Det är ett större brott att vägra människor hjälp för att vissa trångsynta personer tycker att den hjälp som erbjuds inte borde fungera.

    • Ronny: Jag kan förstå om du personligen inte är intresserade av vetenskapliga bevis. Jag antar att du anser att de inte behövs för något som du redan vet är rätt? Min fråga till dig är då om du möjligen skulle kunna se någon annan nytta med vetenskapliga bevis för homeopati?

     Majoriteten av dina potentiella patienter tror inte på homeopati i dagsläget och anledningen till detta är sannolikt bristen på vetenskapliga bevis. Om du skulle kunna medverka till att skaffa bevis så att vetenskapen tvingas acceptera din nya upptäckt hade inte det varit något positivt? Hade det inte varit något positivt att du hade kunnat skaffa bevis som hade övertygat fler människor att söka en vårdform som i ditt tycke är väsentligt bättre än skolmedicinen?

     Jag förstår faktiskt inte varför du så kategoriskt avfärdar min idé. Är det för att den kommer från mig som skeptiker eller tycker du idéen som sådan är korkad?

    • Att skaffa bevis som övertygar fler människor att söka ”alternativ” medicin skulle kunna vara bra men fler och fler upptäcker ändå att den ”alternativa” medicinen är betydligt bättre än skolmedicinen.

     Bollen har satts i rullning och panik har utbrutit hos skolmedicinen. Man försöker därför att tvinga människor att sluta uppsöka ”alternativa” behandlingsformer genom lagstiftning. Vetenskapen hamnar snart i den situationen att man tvingas inse att de ”alternativa” behandlingsformerna har en enorm potential.

     De ”alternativa” behandlingsformerna får bara fler och fler patienter och det stör både sjukvården och läkemedelstillverkare.
     Läkarna sitter inte längre säkra på sin pedistal som får dem att tro de vet allt, människor ser inte längre upp till dem. Läkemedelstillverkarna ser sina vinster minska vilket naturligtvis inte får inträffa. Läkemedelstillverkarna försöker därför köpa vetenskapliga bevis som talar mot de ”alternativa” behandlingsformerna men även det håller på att misslyckas totalt.

     De ”alternativa” behandlingsformerna ökar bara i popularitet och det stör både sjukvården och läkemedelstillverkarna. Varför skulle vi då vilja blanda in sjukvården och läkemedelstillverkarna för att bevisa något som de är så emot och helst skulle vilja få bort för gott?

 4. Lisinski, Ho.Se. och övriga skeptiker: Om nu skolmedicinen skulle vara så fantastisk, varför söker då sig folk bort från den och uppsöker Homeopater?
  Varför blir de inte friska av alla mediciner som läkarna proppar i dem?
  Folk i detta land borde ju vara KÄRNFRISKA med tanke på allt de stoppar i sig!!

  Varför blir istället folk bara mer och mer kroniskt sjuka?? Folk skickas runt runt till olika instanser inom sjukvården, allt blir bara ett ekorrhjul. Förstår ni inte att något är fel? I mitt förra yrke träffade jag dagligen ett stort antal människor som åkte in och ut på lasaretten medan de sakta blev sämre och sämre, inte en enda genuint frisk människa under alla dessa år träffade jag på (drygt 17år). Detta tycker jag talat sitt tydliga språk. Folk blir mer och mer missnöjda och börjar inse vad skolmedicinen går för, de kommer snart vägra att acceptera allt de utsätts för (många jag träffat har redan börjat med det).

  Läkemedelsindustrin & Skolmedicinen gräver en grop åt alternativmedicinen men de kommer falla i sin egen grop ty ordspråket är lika sant som verkligheten är sann.

  • Än en gång – ingen har sagt att sjukvården är tillräckligt bra på att hantera kroniskt sjuka. Ibland fungerar sjukvården riktigt uselt och människor drabbas av detta. Det största problemet är i min mening dock inte att sjukvården blivit sämre, utan att människor i allt större utsträckning lever ohälsosamma livsstilar, bland annat genom att sitta framför datorn och diskutera med homeopater hela dagarna.

   De som uppsöker alternativmedicinen är enligt min erfarenhet just de som är missnöjda, och oftast med sjukdomar med stor psykisk komponent som därför svarar väldigt gott på placebo. Jag har å min sida träffat ett betydande antal människor som är missnöjda med homeopatin och känner sig lurade – och de har inte ens någonstans att klaga.

   • Sista meningen lät konstigt. Du skriver; ”och de har inte ens någonstans att klaga” angående att du träffat missnöjda homeopati patienter.

    Jamen du skrev meningen före att du hade träffat ett betydande antal missnöjda homeopatipatienter och det måste ju betyda att de klagade och det i sin tur måste ju betyda att de faktiskt hade någonstans att klaga, för de pratade ju med dig. Eller hur?

    Handen på hjärtat Lisinski, hur sant var det där egentligen, när du skriver ”har å min sida träffat ett betydande antal människor som är missnöjda med homeopatin och känner sig lurade”

    Lisinski, hur många var de egentligen?

    • Hej Alexander, jag skall försöka utvidga gränserna av Din erfarenhet med ett litet motexempel:
     Avandia är ett nytt diabetesmedel från GlaxoSmithKline. Medlet har ett högt biverkningspotential. Hjärtinfarkt är ett av de viktigaste. Det är uppenbart att firman visste om detta, men gömde informationen. Först genom en stämning kom sanningen fram. Man uppskattar att 47 000 patienter dog mellan 1999 och 2009 till följd av medlets biverkningar. Ändå tar 600 000 amerikanare detta medel varje år. I Europa har man tack och lov dragit in preparatet. Avandia drog in mer än tre milliarder dollar om året. Det blir trettio milliarder på tio år. Då blir det uthärdligt att betala några milliarder i böter.
     Hälsningar
     Lucus

    • Alexander, anser du att både Peter Rost och John Virapen samt alla andra avhoppare från läkemedelsindustrin endast är konspirationsteoretiker?

    • Lucus – ja, det stämmer även om siffror ang. dödsfall inte är mer än uppskattningar. Men visst, jag har aldrig sagt någonting annat heller, att vissa läkemedel har biverkningar och man måste överväga om det är värt besvären. I Avandia-fallet troligen inte.

     Ronny – nej, det har jag heller inte sagt (kan folk sluta läsa in saker i vad jag skriver, tack?) Men att läkemedelsindustrin har sina problem betyder inte att all medicin är dålig och dödar folk, vilket du verkar tro.

     Kan ni inte svara mig på vad jag gör för fel när jag förklarar varför homeopati inte visat sig fungera? Det var den ursprungliga diskussionen, och jag skulle uppskatta om vi höll oss till den.

    • Alexander vad du gör för fel när du förklarar varför homeopati inte visat sig fungera är enkelt att förklara. Vi som har provat homeopati och både sett och känt dess verkan vet att det inte är placebo, inbillning etc. Du har inte ens provat homeopat och därför aldrig upplevt vad som händer. Så kom inte och säg att det bara är placebo eller något liknande när du aldrig har provat själv.

     Mitt råd till dig är: sök upp en kunnig homeopat nästa gång du blir sjuk och känn och se själv vad som händer. Men det kanske är så att du är rädd för vad som kan hända, du kanske själv upplever någonting utöver placebo, inbillning etc. Kanske skeptiker är livrädda för att prova homeopati eftersom det skulle kunna rasera deras världsbild.

    • Än en gång – anekdotisk bevisföring. Så, om homeopati fungerar på mig omkullkastas alla meta-reviews som pekar på motsatsen? Intressant.

     Och än en gång – hade jag blivit frisk efter intag av homeopatiska medel, hade jag förmodligen litat på 1) placeboeffekt 2) naturlig läkning 3) symtomvariation 4) skov framför att homeopati fungerar som i ”teorin”. Inte för att jag inte vill tro att det skulle fungera jättebra – utan för att det är mycket, mycket mer logiskt och troligt sett till tidigare erfarenheter.

    • Ronny:

     ”Vi som har provat homeopati och både sett och känt dess verkan vet att det inte är placebo, inbillning.”

     Min naturliga motfråga till detta är: hur vet du det? Har du någonsin varit med i en placebokontrollerad studie där du har upplevt effekten av placebobehandling? Hur vet du hur en placeboeffekt känns? För att du skall ha upplevt en placeboeffekt så skall du alltså ha blivit frisk av någonting du tror var en medicin och sen i efterhand fått höra att det var en verkningslös substans.

    • Naturligtvis kan du inte svara på det Ronny för det är en omöjlig fråga att svara på. Du har aldrig, dig veterligt, upplevt en placeboeffekt och kan därför inte säga något om hur det känns.

     Samma sak gäller med inbillning. En inbillning slutar vara en inbillning först när man blir medveten om att det inte är sant. Så länge man inbillar sig någonting så vet man inte om att det är inbillning.

    • Du Ho.Se har aldrig upplevt hur det är att behandlas med homeopatmedel och kan därför inte säga något om hur det känns.

     Kanske du Ho.Se bara inbillar dig att homeopati är placebo.

   • Du skriver att ibland fungerar sjukvården riktigt uselt och att den inte är tillräckligt bra på att bota kroniska sjukdomar. Det min vän är inte bara ibland… Jag har som sagt under drygt 17 år dagligen kört folk till skolmedicinens olika instanser där de blir bollade hit och dit och istoppade piller till höger och vänster. Det enda som händer är att de långsamt blir mer och mer kroniskt sjuka, de börjar få mer och mer kronisk värk ofta och många tappar även livsgnistan. Inte en enda genuint frisk människa träffade jag på under dessa år!

    Likaså i mitt nya jobb inom alternativmedicinen får jag in folk som bara bollats runt bland alla instanser och fått läkemedel utskrivna som inte hjälpt. Många är så förbannade av att de fått sina liv förstörda av skolmedicinen att de inte vill sätta sin fot där något mer. När de sedan får alternativ behandling av mig som stödjer de naturliga läkningsprocesserna, terapier som följer naturlagarna blir de oftast genuint friska. Kan även tillägga att de är mycket tacksamma och glada för det.

    Du är en stor orm av värsta sorten Lisinski som ringlar dig runt, vänder och vrider på ord och sanningar men hur du än vänder och vrider på allting så följer naturen sina egna lagar ändå.
    Det enda sanna är verkligheten som vi alla lever i och den undkommer man inte genom att blunda för den.

    • @Janne
     Sista stycket i Ditt anförande är ett personangrepp av
     värsta sorten. Det förbryllar mig att Marina inte reagerade här.
     Anser Lucus

    • Om det är din enda erfarenhet föreslår jag att du upprättar ett stort antal anmälningar mot sjukvården tillsammans med de patienter du känner.

     Janne – jag såg filmen Inception för en tid sedan. Jag blev, uttryckt i ungdomliga anglosaxiska termer ”mindf*cked”, dvs. ens världsbild ifrågasätts till den grad av en fiktiv berättelse att man upplever en sorts njutning av att inte riktigt veta vad man är. Att bli kallad verklighetsfrånvänd, lögnaktig orm av dig slår dock detta med råge! Tack för underhållningen. ..

     • Ja det är synd att inte fler anmäler de misstag som sker men den stora anledningen till det är nog att de redan är så bedrövade och nere att de helt enkelt inte har kraft och orkar med att processa mot dem. Ofta så håller ju även läkarna varandra om ryggen och skyddar varandra så det är svårt att kunna få dem anmälda.

      Genuint frisk blir man när man med naturliga medel hjälpt kroppen att läka sig själv så problemen blir upplösta och inte återkommer. Det finns inga farmakologiska läkemedel överhuvudtaget som jag känner till i alla fall stödjer den naturliga läkningsprocessen så jag undrar då vilka läkemedel du menar som kan vara bra att ta. Sen som vanligt så dumförklarar du alla människor som blivit genuint friska av Homeopati med att de blivit förvillade och lurade av Homeopater. Det är vad man kan kalla för påhopp mot alla de miljontals människor som blir genuint friska av Homeopati årligen!

      Enligt dig är det bara läkare som kan tala om hur man mår, när man är frisk och när man är sjuk. Det är vad man kan kalla en snedvriden verklighetsuppfattning!

     • Men snälla, sluta läs in saker jag inte har sagt. Herregud.

      Homeopater förvillar folk – det har väl aldrig rått någonting annat än fullständig klarhet kring detta? Teorier som inte kan bevisas, metoder som inte fungerar, falsk marknadsföring etc. Se förra diskussionen där jag ger flera bra exempel på när läkemedel är bra (vilket känns närmast löjligt att diskutera med människor som sysslar med hälsa).

     • Alexander du skriver ”Homeopater förvillar folk – det har väl aldrig rått någonting annat än fullständig klarhet kring detta?”

      Jag skulle då i alla fall vilja påstå att VoF förvillar folk – det har väl aldrig rått någonting annat än fullständig klarhet kring.

     • Hurdå? Genom att dra slutsatser efter ett antal meta-reviews som alla säger i princip samma sak? Genom logisk deduktion? Spännande definition av förvillande.

     • Bla bla bla!!!
      Mycket snack och lite nytt.
      Dina ”logiska” slutsatser är som att läsa en Kalle Anka tidning.

     • V.g. peka ut den bristande logiken. Jag förstår inte – alla läkemedel jag tagit måste ha fördummat mig (obs! ironi).

   • Jag tror inte en sekund på att du har träffat ett betydande antal människor som är missnöjda med homeopatin och känner sig lurade.
    Jag har aldrig under mina 20 år inom homeopati branschen träffat på någon som känner sig missnöjd och lurad. Däremot har jag träffat på åtskilliga som är missnöjda med skolmedicinen.

    • Det var, som påpekat, anekdotisk bevisföring, och för det stora hela spelar det ingen som helst roll. Jag tror ju lika lite på dig – och då måste vi ta till vetenskapen för att avgöra vem som har rätt. Svara gärna på mitt förra inlägg också, högre upp. ..

 5. Jag förstår läkare och forskare som avfärdar bevisen, för klimatet är tyvärr så fortfarande inom den etablerade vetenskapen. Man straffar ut sig från den etablerade marknaden och riskerar direkt bli hånad och misstänkliggjord ifall man råkar visa någon slags nyfikenhet eller yppar att man tror på det eller vill forska på homeopati. Enklaste förhållningssättet är att officiellt visa att man tycker homeopati är utan verkan. Det ger plus i anseende när man kan argumentera med den hållningen!
  Vore jag läkar studerande eller etablerad inom vetenskap/forskning inser jag att det skulle vara mycket svårt inta en positiv hållning till homeopatin i dagens läge.
  Men det mörka klimatet håller på att ändras tror jag. För i homeopatin finns något som hör framtiden till. Det tror jag intiutivt. Flera länder går redan före oss i den utvecklingen.

 6. Homeopatin talar om livskraft, kinesiska medicinen talar om Chi. Det hjälper oss föga, att söka en egen, bakomliggande verklighet, som vetenskapen ännu inte har upptäckt. Jag läser begreppen snarare som ett monogram för organismens inneboende förmåga att återställa hälsan och av egen kraft regenererar sig om och om igen.
  Här är det inte frågan om ytterligare en terapeutisk intervention, som man kan hantera på samma sätt som Aspirin vid blodförtunning eller SSRI vid depressionsbehandling. Här infinner sig en annan världsbild, en annan tankemodell, som bjuder det förhärskande paradigmet spetsen.
  Därför urartar diskussionen så ofta och därför är positionerna så låsta.
  Även 1000 studier som styrker att homeopati skiljer sig från placebo, skulle inte bilägga tvisten. Här står nämligen mycket mera på spel, än en empirisk fråga som enkelt går att klarlägga. Här gäller frågan, ifall det alltid och överallt är fördelaktigt att betrakta människan som maskin. Alternativterapins implicita svar är: NEJ. Det är inte alltid fördelaktigt, framför allt inte när det gäller komplexa, kroniska besvär. Där har alternativa behandlingsformer bättre möjligheter än konventionella. Hur detta fungerar är tills vidare oklart och kanske rentav oviktigt, åtminstone för patieterna. De vill helt enkelt bli friska – varken mer eller mindre.
  Konstaterar Lucus

  • Delvis är detta en bra analys av läget. Dock är ’skolmedicinen’ inte enbart mekanisk, det är enbart läkemedels-delen. På sjukhus erbjuds allt från massörer till präster. Min åsikt är att patienter som blir bra av homeopati hade blivit bättre av KBT-terapi med en kvalificerad psykolog, och sluppit de medicinska riskerna med att övertygas att strunta ta sina mediciner. Skolmedicinen behöver inte ersättas, den behöver utvecklas.

   • Alexander, jag hoppar ner här för att svara på din reaktion över att jag anser att ni VoF-are är dogmatiska. Exempel på er dogmatism visar sig i det idoga försvarandet av kortsiktig läkemedelsanvänande i stället för alternativmedicin. Även ståndaktigheten där homeopatin tolkas som enbart psykiskt verksam har tydlig dogmatisk famtoning.
    Jag är skolad som flerårig patient både inom skolmedicin och alternativmedicin. Båda vårdformer har för- och nackdelar. Men långsiktig, plågsam förintelse av människor med hjälp av läkemedel är jag på det bestämdaste emot i alla de fall där alternativmedicinen har funktionell bättring eller bot.
    Att dogmatiskt förbise fysiologiska obalanser som bla handlar om mijögifters belastande inverkan på kroppen anser jag är ansvarslöst av sjukvården. Psykologer är duktiga på mycket men de kan inte ge effektiv hjälp mot näringsbrister som stör kroppens försvar mot obalanser och belastningar.
    Det vore betydligt mer funktionellt att VoF lägger sin energi på att förbättra sjukvården än att kritisera homeopatin som ligger långt före då det gäller helhetssyn på människan.

    • Wikipedia är den sista ”uppslagsbok” som åtminstone jag skulle förlita mig på.
     Där kan i stort sett vem som helst skriva vad som helst.

    • Alexander måste anse att Robert Hahn är totalt inkompetent när det gäller vetenskapliga analyser. Enligt han är homeopati inte placebo.

    • Det är nog tur Alexander att du inte har anledning försöka förbättra sjukvården, för med dina ideal av ytlig kortsiktig vård så kunde det bli ännu värre än vad det är.
     Det finns många rapporter angående miljögifters belastning på människor, tragiskt att sjukvården inte tar det på allvar.
     Räddningen för många är att alternativvården är mer i fas både med modern vetenskaplig forsning (förutom läkemedelsforskningen) och mänskliga vårdbehov.

    • Alexander du bör i min mening inte hålla på att trixa med statistik. Det är ett område som du inte har någon som helst kompetens inom, det märks att du är färgad av VoF. Ägna dig åt något annat i stället.

   • Tack för Din reaktion på mitt inlägg.
    Tyvärr, så bjuder Du på luggsliten retorik, som har väldigt litet med realiteten att göra.
    Jag håller dock med Dig att skolmedicinen behöver utvecklas. Hur skall det vara möjligt? Till och med Du tror att farmaindustrin är oumbärlig för ett fungerande hälsoväsen. Denna situation och masshypnosen, som vi alla drabbats av, är enligt min bestämda åsikt orsaken till att alla sjukvårdsreformer hittills har varit lappverk, som inte ens har närmat sig sakens sanna kärna: en nydanande och fördjupande förståelse av hälsa och botande. Inte någon av huvudaktörerna inom hälsoväsendet har ett äkta intresse att åstadkomma någon fundamental förändring av det bestående systemet. En förändring, som verkligen tjänar hälsan och inte bara administrationen av sjukdomar. Farmabranchen kan inte ha något sådant intresse, den lever av dagens situation. Det skulle krävas en enorm ansträngning av politiken och en häpnadsväckande korruptionsresistens, för att ändra detta. De ända som borde ha ett verkligt intresse är vi – konsumenterna. De ansvariga inom politiken är nämligen råd- mod- och fantasilösa. Alltså måste förändringen komma underifrån.

    • På vilket sätt hade mina tankar lite med realiteten att göra?

     I övrigt håller jag med dig – det är väl heller ingen som önskat att enbart läkemedelsbranschen skulle styra vår vård. De är vinstdrivande företag, precis som all alternativmedicin, och behöver kontrolleras (vilket de till väldigt, väldigt stor del gör idag). Däremot tar de fram många bra läkemedel, vilka läkare kan dra nytta av för att bota eller lindra sjukdom.

     Sjukvårdspolitiken har nästan lika lite intresse för patienthälsan. Detta är dock ett strukturellt politiskt problem och inte ett grundfel med skolmedicinen i sig. Frågan går absolut att lösa underifrån – genom att byta ut och skära ner i politiken. Det hör dock utanför ämnet här, tycker jag. ..

     • Det var synd Alexander,
      På vilket sätt Din retorik saknar förankring i realiteten, framgår klart av mitt inlägg, eller saknar Du grundläggande läsförståelse?
      Frågar Lucus

     • Men nej, börja inte med personangreppen. Du kunde ju faktiskt argumentera bättre än andra här. Nej, du säger att jag har fel och gör en egen utläggning utan att visa på vilka punkter diskrepans uppstått.

   • Alexander, varför ska man övertygas människor att strunta i att ta sina mediciner som skolmedicinen har ordinerat?
    När de uppsöker en alternativ behandlingsform så har de oftast redan övergett skolmedicinen och de mediciner som de har blivit ordinerade. Alltså människor slutar oftast först med att ta de mediciner som de har blivit ordinerade av skolmedicinen för att sedan istället söka sig till andra alternativa behandlingsformer.

    • Ibland är det livsviktigt att ta skolmedicinens läkemedel. På motsvarande sätt kan det vara livsviktigt för en patient som inte blir förstådd av skolmedicinen att kunna få hjälp av alternativvården. Alexander i ditt orubbliga kall att propagera emot alternativvård hoppas jag att du inte blir trodd av de människor som genom alternativmedicinen kan få chans att leva längre och friskare. Om du skulle bli tagen på allvar lär det vara tragiska konsekvenser oavsett vad vetenskapen hunnit bevisa eller hur du tolkar de bevis eller annat som finns.

    • Nej, tvärtom. Genom evidensbaserad medicin minimeras risken för felbehandlingar och dödsfall då även unga läkare kan bli säkrare på vad de gör och att det fungerar. Som sagt – EBM är inte lösningen på allt, men det är väldigt bra.

    • Om en patient säger att han är otroligt trött och orkar inte med sitt jobb och sitt privata. Om då läkaren svarar att du är inte så sjuk som du tror, det är bara att du tar din medicin. Är en sådan vård försvarbar?

     • Det är trots det ändå ett väldigt vanligt förfarande vid sådana tillfällen. Att bli ordinerad att fortsätta äta mediciner som inte har någon funktion alls mot de symtom en patient har tycker inte jag är ett bra tillvägagångssätt.

      Hur säker är då den evidensbara läkarvetenskapen att förlita sig till när de inte ens bryr sig om att försöka reda ut grundorsaken? Inte mycket skulle jag vilja påstå men du kanske är av en annan åsikt Alexander.

     • Inte för att jag har någon erfarenhet av EBM, men jag undrar om EBM tvärt emot att ge behandlingstrygghet istället ofta kan konservara traditionell okunskap och hindra utveckling och individuellt ställningstagande. Människan är ju mycket kompliserad, en stor det av kropp, pryke och samband är bristfälligt vetenskapligt utforskat. Vad jag hör omkring mig finns fortfarande många feldiagnostiseringar och inga forum där man i vården kan få grundlig utredning av orsaker och samband mellan olika symtom som behandlas av olika experter.

     • Janne – du beskriver patologin, en annan del av skolmedicinen. EBM i sig är ett redskap för att välja rätt medicin, men det skiljer sig åt om det är symtomatisk behandling eller botande sådan.

     • Marianne – poängen är att alla val skall vara evidensbaserade, med gott underlag. Alla nya tillvägagångssätt testas – visar de sig vara bättre, används de istället. Feldiagnosticeringar har många orsaker, men EBM är utvecklat för att statistiskt minska antalet sådana. Erfarna och skickliga läkare kan ofta hoppa över några steg i utredningskedjan utan att riskera patienthälsan.

 7. Vad fabricerade resultat från vetenskaplig forskning kommer fram till har ingen som helst koppling till verkligheten.
  Det kan stå vad det vill i sådana forskningsresultat, naturen följer alltid sina egna lagar.

  Går man emot kroppens naturliga sätt att självläka med syntetiska läkemedel skapas en lång rad med undertryckta processer vilka ger en lång rad obalanser som blir djupare och svårare för var dag som går för kroppen att lösa.
  Det finns bara ett sätt att bli genuint frisk och det är att följa naturens egna lagar, det handlar om att hjälpa och understödja organismens egen självläkningsförmåga.

 8. Om någon som inte är i bättre mental balans än Breivik skulle anamma VoFs iver att varna för homeopatin, vad skulle hända då.

  • Om en fiktiv Breivik hade varit rabiat skolmedicinhatande homeopat, vad hade hänt då? Var det ett argument?

   • Vi alla är med och formar samhället, om vi sprider intolerans, respektlöshet, fördommar mm så odlar vi ett otryggt samhälle.
    VoF har i många år varit förebild i att dela ut förvillarpris, denna konstiga humor eller vad det nu är har spridit sig. Antagligen handlar det om uppfostyrande syfte, men risken är att andra missuppfattar att det är ”legitimt”.
    Jag efterlyser mer ansvar av vuxna och av välutbildade i synnerhet och hoppas att inte fler VoF- ageranden sprider sig.

    • Om du tittar in på ”Homeopati hjälper vid klimakteriebesvär” så har jag där, rätt långt ner, lagt in en länk som visar hur en VoFare som själv varit med och delat ut förvillarpriset reagerar när hans egna tankegångar ifrågasätts och döms ut som klåpar-fasoner. Då anser han inte att det är lika kul med VoF längre.

   • Homeopater hatar inte skolmedicinen så att man till varje pris kräver ett förbud.
    VoF hatar homeopati så att man till varje pris kräver ett förbud.
    Det är en stor skillnad mellan att välja att inte som person vilja ha skolmedicin och att välja att till varje pris kräva ett förbud mot homeopati.
    VoF har många gånger gjort uttalanden mot homeopati på ett sätt som bara kan liknas vid det gamla Sovjetunionen. Med andra ord: VoF vill bestämma över människor och totalförbjuda läkekonst som inte passar in i deras smala verklighet.

    Som en avslutning kan jag bara konstatera, efter lite efterforskning på internet, att Luc Montagniers forskning även har börjat intressera andra forskare. Bollen har satts i rullning och det är bara en tidsfråga innan synen på utspätt vatten kommer att förändras.

 9. Ur patientperspektiv blir evidensbaserad medicin ofta ett hån. Min erfarenhet är att doctorn följer mallar som passar läkemedelsbranschens verklighetsfrånvända bubbla. Lyckopiller, beteendeterapi mm är inte adekvat behandling mot fysiologiska obalanser orsakade av miljögifter. Istället stressas fler åkommor fram som för läkemedelsbehandlingen vidare. Tragiskt att sjukvården har så stort motstånd mot att följa den allmänna vetenskapliga utvecklingen och dessutom gör löje åt den ofta mer kompetenta alternativmedicinen.

  • Det finns mängder av homeopatiska medel som kan hjälpa en impotent man att fungera bättre. Allt hänger på att ge honom ett individuellt anpassat medel som passar enligt likhetsprincipen, ”liknande bör med liknande botas”.

   Med en vård som verkligen botar på djupet och inte bara trycker ned symptom, behövs inga läkemedel som Viagra.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.