Diktaturstaten Sverige

54
2669

Denna artikel handlar om diskrimineringen av alternativmedicinska behandlingar i Sverige.

Text:  Janne, Diplomerad zonterapeut

Vi som jobbar med alternativmedicinska behandlingar får med nu gällande lagstiftning inte behandla vissa sjukdomstillstånd som skolmedicinen anser sig ha patent på samt att endast de anser sig ha medicinsk kompetens för att kunna klara av dem.

Varför ska vi som arbetar med alternativmedicinska behandlingar med över 5000 års erfarenhet på nacken vara fråntagna rätten att behandla olika sjukdomstillstånd som bara skolmedicinen med sina knappt 100 års erfarenhet av farmakologi får behandla?

Vad är det som säger att skolmedicinen skulle vara bättre på att behandla dem än vad vi är? Man kan även vända på frågan – vad är det som säger att inte vi är bättre än vad de är på att behandla dem med tanke på erfarenhet och behandlingsresultat? Våra behandlingar betraktas oftast med stor skepsis och det vi gör misstros – trots att vi enbart använder oss av helt naturliga behandlingsmetoder utan farliga biverkningar vilket gör att vi oftast lyckas frambringa mycket goda resultat som resulterar i att klienterna blir genuint friska.

Betraktar man skolmedicinen med dess sätt att behandla kroniska sjukdomar kan man undra varför de överhuvudtaget får behandla människor – de blir ju inte friskare. Det som legaliserar det är de lagtexter som finns i Sveriges rikes lag, nästa fråga är då vilka som ligger bakom dessa lagar, det lämnar jag till dig läsare att fundera över. Deras farmakologiska mediciner ger mängder av svåra biverkningar, dessa ska sedan ”botas” med nya mediciner och ekorrhjulet i full snurr…

En väl genomarbetad strategi för att säkerställa en oftast framtida livslång konsumtion av farmakologi som tryggar en konstant stadig inkomstkälla. Nuförtiden är det inte heller alldeles ovanligt att läkare börjar skriva ut farmakologi i förebyggande syfte där framtida nya marknadsandelar ska utvinnas.

Människan ska hållas precis lagom sjuk så den inte kraschar helt och ska hållas flytande med farmakologi, det är dem som är deras guldkalvar som göder upp industrin. Denna smått fanatiska industri gör läkemedelsbolagen snuskigt rika, gigantiska mångmiljardvinster ökar konstant från år till år på bekostnad av människans hälsa.

En liten parodi i det hela är att det inte hör till ovanligheterna nuförtiden att när läkare, sjuksköterskor m.fl. blir allvarligt sjuka så vänder de sig till alternativmedicinska behandlingar. Bara en sådan sak tycker jag talar sitt tydliga språk… Ja detta var bara ett litet uppslag, skulle kunna fylla mängder av sidor med fler dylika saker inom deras verksamhetsområde men ovanstående räcker i nuläget känns det som. Är det så vi vill ha sjukvården här i Sverige? Ja man hör ju bara på namnet sjuk-vård hur det låter och tyvärr är det ofta också lika sant…

Sveriges rikes lag

Vår lagstiftning i Sverige säger att vi inte får behandla vissa svåra sjukdomar som cancer, diabetes, epilepsi m.fl. Det hävdas från deras sida att evidensbaserade vetenskapliga bevis saknas för att våra behandlingar ska vara tillförlitliga. Visst kan sådan ”bevisföring” ibland vara godtycklig men bara för att en sak inte vetenskapligt kan bevisas – betyder det då att det inte fungerar?

Vilka har då sedan forskat fram bevisen? Vilka ligger bakom och betalar denna forskning? En sak är glasklar och det är att den allt som oftast inte är objektiv och neutral! Det finns ett stort antal artiklar på nätet om det, jag länkar här till en av dem så kan ni själva bilda er en uppfattning: https://dagenshomeopati.se/2011/07/06/skeptikergrupp-fick-nara-en-miljon-stod-fran-astra-zeneca/

Allting i livet och livet självt är subtilt och består av energier, alla dessa är tyvärr inte mätbara och kan stoppas in i provrör, scannas i röntgenapparater, ses eller höras… De måste upplevas och själva upplevelsen i sig måste individen själv tolka för att kunna bilda sig en uppfattning, vad som han finner sant är också dennes egen sanning. Det handlar om att känna hur man mår – ingen annan kan bättre tala om hur man mår än man själv.

Skolmedicinsk behandling

Kommer man till ett lasarett blir man automatiskt behandlad utifrån skolmedicinens sätt – de koncentrerar sig på och ser oftast inget annat än själva symtomet. Farmakologiska mediciner sätts allt som oftast in i syfte att de ska bota symtomet/sjukdomen. Mediciner med dokumenterad effekt på det symtomatiska men som har en lång biverkningslista. Biverkningar som sedan ofta ger upphov till olika autoimmuna sjukdomar pga. att kroppen inte får läka naturligt. Dessa betraktas sedan som nya sjukdomar av skolmedicinen för att de inte förstår eller vill förstå sambandet mellan biverkningarna av medicinerna och kroppen sätt att reagera när de kommer in i vårt biologiska system.

Det som skolmedicinen gör att till största delen koncentrera sig enbart på symtomet och sedan med farmakologi försöka undertrycka eller dämpa reaktionen som symtomet ger uttryck för är ungefär som att tejpa för varningslampan i instrumentbrädan på bilen när den tänds eller sopa skräpet under mattan när man städar. Hur många av oss gör det i verkliga livet… Men det är helt lagligt att göra det med vår hälsa!

Skenande sjukvårdskostnader och sjukare människor

Sjukvårdskostnaderna för samhället skenar iväg med blixtens fart, människor blir mer och mer kroniskt sjuka. Våra politiker sväljer och blundar inför detta faktum och ökar anslagen till vårdsektorn som slukar större och större belopp för var dag som går. Det finns beräkningar som visar på att en ökning med 240 % av sjukvårdskostnaderna fram till år 2040 kan bli verklighet. Herre jösses vad friska vi svenskar borde vara då som får så mycket mediciner!! En mer sanningsenlig bild är nog att det är just medicinerna som gör folk allvarligt kroniskt sjuka. Mediciner med evidensbaserad vetenskaplig effekt – de kan ju inte vara farliga….  Bra länkar med vidare information om detta är: dagenshomeopati.se/2011/05/24/allt-fler-yngre-far-hjartsvikt/ dn.se/ekonomi/vagskalet-for-att-betala-vardnotan#article-readers

Alternativmedicinens enorma kunskapsträd

Inom alternativmedicinen så jobbar vi med fallstudier, fall som dokumenteras och blir till erfarenheter som kan användas vid nya fall. De flesta av våra terapier och behandlingsmetoder som har minst 5000 åriga kunskaper ger en enormt stor kunskapskälla med erfarenhet till skillnad från skolmedicinen med sina syntetiska mediciner som inte ens har 100 år på nacken. Vi använder oss av holistiska synsätt som ser till hela människan, både kropp & själ samt tittar på allt övrigt som har betydelse för orsaken till det klienten besväras av. Vi ser människan som en energivarelse vilket den också är, fanns ingen livsenergi skulle inget biologiskt liv överhuvudtaget kunna finnas och existera under de livsformer vi känner till idag.

När vi hittat grundorsaken som även kan vara flera eller kombinationer av grundorsaker så hjälper vi till med olika stödjande naturliga behandlingar så kroppen läker naturligt. När den läker naturligt blir vi genuint friska – vi mår bra på alla plan och problemet återkommer inte. Våra behandlingar är i stort sett alltid utan biverkningar, det är ytterst ovanligt att några biverkningar förekommer! Vi jobbar med kropp och själs naturliga läkningsprocesser – inte som skolmedicinen gör att stoppa in syntetiska läkemedel som jobbar mot kroppen för att läkemedlet ska försöka göra klienten frisk.

En kortfattad information om alternativmedicin

För er som inte känner till tankesättet inom alternativmedicin kommer här en liten insikt i det. Det skiljer sig en hel del, jag skulle vilja säga nästan helt mot skolmedicinens synsätt. Två stycken stora grundläggande aspekter som är avgörande för allt biologiskt livs möjlighet att kunna existera men som skolmedicinen (inte känner till?) eller i alla fall inte beaktar är livskraften och det inbyggda självläkningssystemet.

Vi koncentrerar oss på bioenergin medans skolmedicinen inriktar sig på att förändra biokemin med syntetiskt framställda mediciner. Allt onaturligt som kroppen inte känner igen skapar motreaktioner, det är en av de enkla anledningarna till att syntetiskt framställda mediciner inte fungerar.

Livskraft är en energi som inget biologiskt liv kan existera utan. Den är osynlig för oss människor, inget vi varken kan se, höra eller på andra vis med våra sinnen uppfatta. Den finns överallt, i våra kroppar, luft, vatten och allt annat. Den gör att vi får kraft att kunna leva, en äkta energi som gör att vi får förmågan att av egen kraft kunna leva. När livskraften försvinner dör vår fysiska organism, vår själ vilken är odödlig vandrar vidare till nya livsformer.

Det inbyggda självläkningssystemet som funnits sedan evolutionens begynnelse är kanske den starkaste naturlagen som allt biologiskt liv lyder under. Den gör att allting hela tiden går mot Homeostas dvs. jämvikt. Vi är självläkande och får vi den naturliga näring, naturliga stimulans och lever under naturliga förhållanden som vi eftersträvar får vi ett balanserat energisystem som bibehåller eller återskapar hälsan. En naturlig inbyggd funktion som skyddar vår kropp och själ, en mekanism som är livsavgörande för all evolution.

De bioenergetiska kropparna

Utanför våra synliga organismer finns våra olika höljen eller bioenergetiska kroppar som de ofta benämns, i dagligt folktal kallar vi dem auran. Det är olika energifält där energin ska flöda balanserat och energi utbytas mellan organismen och den livskraft vi får utifrån. När det blir obalans i någon av de bioenergetiska kropparna resulterar det i obalanser i den fysiska organismen, alltså själva fysiska kroppen.

Vi jobbar främst med att laga de bioenergetiska kropparna eftersom just DÄR sitter läkekonsten! Det är en av de stora skillnaderna mot skolmedicinen som inte känner till det faktumet och bara koncentrerar sig på den fysiska organismen vilket också är en av de stora orsakerna till att de inte lyckas bota och göra klienterna genuint friska.

Helhet – grundorsak till symtom

För att kunna uppnå genuin hälsa – bli genuint frisk så måste man först finna rätt på det som ligger till grund för obalanserna som gör att vi inte mår bra. Det gör man genom att vid diagnostiseringen ha ett holistiskt synsätt som ser till alla aspekter som kan ha inverkan på hälsan. Genom att sedan stödja upp livskraften med rätt sorts behandling så läker kroppen naturligt och oftast återkommer, stannar och förblir den önskade hälsan hos klienten.

Slutsummering – tankar och funderingar

Är det rimligt att vi idag på 2000-talet ska ha ett sjukvårdssystem som gör att folk inte blir friskare? Det i sin tur leder till skenande sjukvårdskostnader som långsamt håller på att förgöra hela Sveriges ekonomi, är det något att sträva efter? Ska vi ha ett diktaturiskt system som strängt reglerar läror med över 5000 års erfarenhet som har bevisade fallstudier att bota det mesta på naturliga vägar utan biverkningar till långt lägre kostnader än skolmedicinsk behandling och förlita oss till en lära som inte kan hantera kroniska sjukdomar?

Är det okej att vi ska ha en stor läkemedelsindustri bakom hela sjukvårdssystemet som styr allting med järnhand? Varför ska inte gemene man själv kunna välja vilken behandlingsmetod han vill bli behandlad med? Ska vi ha ett regelverk som strängt reglerar Homeopatisk medicin, mineraler, vitaminer och allt övrigt naturligt men som tillåter farmakologiska läkemedel med digra biverkningar?
Vanliga apotek säljer nästan uteslutande farmakologiska läkemedel – varför ska man inte kunna köpa Homeopatiska läkemedel, kosttillskott och allt övrigt som hör därtill på ett apotek?

Skolmedicinen fyller en viktig funktion vid akutsjukvård samtidigt som den är urusel på att bota kroniska sjukdomar – är det då vettigt att ha ett sjukvårdssystem som baserar sig på skolmedicinska teorier och behandlingar? Detta är några av de frågor som jag och kanske fler med mig skulle vilja ha svar på.

Som vi alla nu vet är hela vårt sjukvårdssystem hårt kontrollerat och styrt av hela den gigantiska läkemedelsindustrin och de är tillsammans med politiker och övriga inblandade ansvariga för hur det ser ut här i Sverige idag så det är hög tid att ”Svensson” får lite inblick i det hela. Våra politiker styr upp och reglerar våra verksamheter, det skapas myndigheter, organisationer o.d. som ska sköta kontrollen. När vi kommer till media så blir vi hårt censurerade i de flesta sammanhang oavsett om det gäller radio& tv eller tidningar och det mesta som skrivs där är i skolmedicinsk anda.

Ett av de absolut bästa exemplen är ”hälsoexperten” Anna Bäsen ́s blogg i Expressen, man behöver inte läsa speciellt många ord i den för att komma underfund med att hon varken har någon som helst kunskap om alternativmedicin eller vett och sans i det hon skriver. Det ENDA som existerar i hennes hjärna är skolmedicin och hon försöker på alla sätt och vis tala om att alla andra behandlingar och allt annat än farmakologiska mediciner, vacciner och dylikt är farligt och sådant som människor bör ta avstånd ifrån.

Studenter som vill forska inom alternativa området på högskolor och universitet har ofta inte en sportslig chans att få möjlighet till det. Läs mer här om det: http://www.hahnbooks.com/Halsa.pdf

Sverige är ett U-land och det land som är sämst i hela Europa på att integrera alternativmedicin med skolmedicin. I Danmark till exempel jobbar zonterapeuter tillsammans med läkare och sjuksköterskor på lasarett, i Tyskland jobbar homeopater sida vid sida med läkarkåren. Ingen har vare sig dött eller farit illa av de behandlingarna – tvärtom ger de nya perspektiv och människor får större valfrihet att välja på vilket sätt de vill bli behandlade på. Ja de blir även friskare om jag behöver tillägga det… Tittar man på olika naturfolk där enbart naturliga ”ingredienser” ingår i deras liv så existerar varken kemiska mediciner eller läkare. En rejäl karamell för skolmedicinen att suga på…

Det här får du lära dig att leva med

Så heter en mycket vanlig diagnos som alltfler klienter från skolmedicinen får – när de sedan kommer till oss ställer vi oftast en annan diagnos. Vi får oftast ordning på dessa klienter och de blir mycket tacksamma för att det obotliga blivit botat. Vi botar inte, det vi gör är att vi försöker skapa så optimala förutsättningar som möjligt för att klientens kropp att reparera sig själv – det är med andra ord självläkningens princip. När den får de regenererar kroppen sig själv och genuin hälsa uppnås.

Motgiftet mot hela den gigantiska industrin heter medvetenhet – att bli medveten om det dolda rävspel som sker i kulisserna så det kommer upp från nattens omvälvande mörker till dagens ljus. Kanske så upplevs denna artikel som väldigt hård men det är tyvärr inget annat än dagens sanning och eftersom det gäller något så viktigt som allas hälsa och även ekonomi så är det verkligen hög tid att sanningar börjar få komma upp till ytan efter ha legat begravda djupt nere i dyn under lång tid. Kan det vara så att allt detta är uppbyggt i ett mycket sofistikerat system som vanliga människor inte på långa vägar kan ana vidderna av? Ja det är något jag lämnar till eftertanke till läsaren.

Det är hög tid för oss alla att börja agera – trycka på våra politiker för att få fram ändring för vår egen hälsas skull för finns det något viktigare än hälsan i livet? Kanske kommer läkemedelsindustrin en dag i fatt sig själva och upptäcker att man inte kan äta pengar, vem vet… Allting kan inte vetenskapligt bevisas – därför borde vi ha en lite ödmjukare inställning till livet och konstatera att det man mår bra av fungerar och det man bör förlita sig till.

Avslutar denna artikel med en intressant länk till otroliga skandaler inom läkemedelsindustrin:

Läkemedelsbolag struntar i folks hälsa – Vill bara tjäna pengar

54 KOMMENTARER

 1. Vad är det som säger att skolmedicinen skulle vara bättre på att behandla dem än vad vi är?

  Det som säger det är att skolmedicinen kan bevisa det på ett sätt som svårligen ifrågasättas på grund av subjektiva faktorer. För att skolmedicinen inte nöjer sig med ett ”Ja jo… kasnke känner jag mig lite bättre nu”. För att skolmedicinen tål granskning och kritik utan att tjurigt tycka att alla som kritiserar är dumma i huvudet.

  ”Varför ska vi som arbetar med alternativmedicinska behandlingar med över 5000 års erfarenhet på nacken vara fråntagna rätten att behandla olika sjukdomstillstånd som bara skolmedicinen med sina knappt 100 års erfarenhet av farmakologi får behandla?”

  Därför att på 5000 år kom ni ingen vart alls. På 5000 år misslyckades ni med ert uppdrag. I 5000 år kunde alla sjukdomar härja så gott som ostört.

  Det var när skolmedicinen kom in i bilden och tog nya grepp… släppte bagaget som inte fungerade… omfamnade det som fungerade… det var först då som människan började vinna över sjukdomarna.

  • Du skriver att det är, först nu vi ”börjar vinna över sjukdomarna”, och det skulle vi tydligen tacka skolmedicinen för.

   Många håller nog inte med om det påståendet. Tycker du själv att mänskligheten är frisk idag? Vi har en pågående cancer epidemi. Massor av människor har hjärt och kärlsjukdomar. Antalet diabetesfall ökar i världen och ett ökande antal barn får autism. Det finns sorgligt för många ungdomar med bokstavskombinationsdiagnoser, asberger och andra sjukdomar som gör att de inte fungerar i samhället.

   Och skolmedicinen som vetenskap fungerar inte heller. De klappade i händerna och godkände svininfluensa vaccinet trots att vaccinet innehåller både kvicksilver och skvalen. Nu är läkarvetenskapen skyldig till att hundratals barn bara i Sverige har fått narkolepsi. Barn har även fått andra skador efter Pandemrix. Hörde igår, ett barn till som hade fått epilepsi efter svinsprutan.

   • Kolla gärna på hur medellivslängden förändrades mellan 3000 f.Kr. till 1800 e.Kr och jämför med hur mycket den har förändrats de senaste två hundra åren. Ja, mänskligheten är friskare. Nej, det beror inte enbart på skolmedicin, men till stor del.

    Ditt resonemang visar på en enorm okunskap om hur sjukdomar uppkommer, samt om vetenskap. Cancer ökar framför allt för att vi lever mycket längre idag, hjärt-kärl sjukdomar likaså (lyckligtvis minskar dödligheten i båda grupper stadigt, tack vare bra medicin). Diabetes typ 1 ökar, precis som andra autoimmuna sjukdomar, troligen på grund av ökad renlighet (se Hygienhypotesen). Du kommer säkert skylla detta på vetenskapen, men jag kan i alla fall glädja dig med att jag personligen försöker hitta förebyggande medel för detta. Diabetes typ 2 är en livsstilssjukdom i hög grad korrelerad med fetma. Autism fanns inte som diagnos för 5000 (eller 100) år sedan, och nej, påstå inte att det är MPR-vaccinationernas fel, det är kraftigt motbevisat.

    Svininfluensevaccinationen var, i efterhand sett, ett misslyckat projekt. Jag tror ingen vetenskapsman tänker ”oj, vad bra det gick!”. Vaccinet godkändes för att det behövdes snabbt och eftersom man överskattade smittsamheten. Med en längre vetenskaplig prövning hade man säkerligen fått fram ett bättre vaccin utan bieffekter. Narkolepsifallen kan säkerligen bero till viss del på vaccinet, men kausaliteten är ännu inte bevisad. Som sagt, det är lätt att vara efterklok.

    Vetenskapen gör givetvis misstag och har fel – detta är vi forskare ödmjuka inför. Men att förkasta skolmedicin för att den inte är perfekt är tokigt.

    • Min vän att medellivslängden har ökat som den gjort har ingenting med skolmedicinen att göra. Det är helt andra faktorer som gjort det. Tack vare skolmedicinen så har vi nu mer kroniska sjukdomar än någonsin. Att påstå att cancer och hjärt-kärlsjukdomar ökar på grund av ökad medellivslängd är så dumt att det talar för sig själv. Om människor levde naturliga liv utan stress, inte åt onaturlig föda, mediciner m.m. som medför en massa biverkningar så skulle människan vara bra mycket friskare. Angående att autoimmuna sjukdomar ökar så beror det på att kroppen inte får läka naturligt – när den blir utsatt för t.ex. farmakologiska mediciner så svarar den t.ex. med autoimmuna sjukdomar. Det är sjukdomar som inte existerade innan skolmedicinen fanns, ta en funderare på varför de finns nu…
     Angående vaccinationer och autism så är det en STOR bidragande orsak! Läs på http://www.vaccinationsfaran.se om alla faror med vaccinationer.
     Vi har inte förkastat skolmedicinen, den är mycket bra vid akutsjukvård i de flesta fall.

    • Ingen homeopatiker har förkastat skolmedicin, men skolmedicinananhängare förkastar systematiskt homeopatika.
     Det tycker jag är tokigt

  • Skolmedicinen har gjort bra insatser, det moderna jordbruket likaså. Men allt har en baksida.
   För att människor och natur skall kunna vara friska på sikt krävs ett större perspektiv än stundens vetenskapliga bevis.
   De kraftiga ingrepp på människor och natur som moderna läkemedel och andra industriprodukter gör orsakar på sikt sannsynligtvis mycket mer skada än nytta. Se gärna Stefan jarls film: ”Underkastelsen”.

  • @ Michael Karnefors
   Ditt inlägg som sågar ALLT vad alternativmedicin heter visar på en TOTAL okunskap om det och livet självt. Den stora visdom om livet som människor samlat och dokumenterat i över 5000 år menar du skulle ha noll betydelse men sen helt plötsligt så kom skolmedicinen in och under deras korta period ska de ha lyckats med att som du skriver ”börja vinna över sjukdomarna”. Bara en sån sak gör att man på en gång genomskådar dig.
   Om nu skolmedicinen skulle vara så fantastisk som påstår varför blir då bara folk sjukare av all den sjukvård de får? All vetenskaplig forskning kostar massor med pengar vet vi alla, de som får forska måste få sin forskning finansierad. Vilka är det då som finansierar den vetenskapliga forskning som sker inom skolmedicinen – jo det är till allra största delen läkemedelsindustrin. Hur ska man kunna bedriva en objektiv forskning när forskningen är finansierad av makter som endast är intresserade av resultat som gynnar dem? De som vill forska inom alternativa området blir oftast totalt motarbetade – varför blir de det? Orsaken är naturligtvis att de inte vill riskera att vetenskapliga bevis ska komma fram för alternativmedicin. Det skulle innebära ödesdigra konsekvenser för den.
   Människan börjar dock nu bli mer och mer medveten om vilket rävspel som sker bakom allting inom denna bransch, den kommer sakta men säkert falla av sig själv då den misslyckas med sitt uppdrag – man kan helt enkelt inte göra människor friska genom att pumpa i dem syntetiska mediciner pga. att allt onaturligt man stoppar i kroppen reagerar den emot. Det funkar tillfälligt mot symtomet men ger kraftiga biverkningar vilket sätter övriga kroppen i obalans. Man måste se hälsa i ett holistiskt perspektiv för att kunna skapa genuin hälsa och det gör tyvärr inte skolmedicinen. De är bra på akutsjukvård men tyvärr så räcker inte deras kunskaper så mycket längre.
   Du skriver även att skolmedicinen tål granskning och kritik utan att bli tjuriga – varför motarbetas då alla vi som ställer motargument mot dem?
   Min vän livet är så oändligt mycket större än vad den vetenskapliga forskningen har kommit fram till och allt kan inte vetenskapligt bevisas. Man får ibland helt enkelt konstatera att saker och ting fungerar trots att det inte vetenskapligt bevisat eftersom det med fallstudier bevisar att det fungerar i verkligheten.

   • Den stora visdom om livet som människor samlat och dokumenterat i över 5000 år menar du skulle ha noll betydelse…

    Tyvärr har Marina valt att ta bort det inlägg där jag ytterligare expanderar resonemanget så du fick inte se det. Men här hommer det som är relevant för ditt påstående…

    I det bortplockade svaret skriver jag att de traditionella metoderna gav liten linding och sällan bot, det vill säga inte ”noll”.

    Det skolmedicinen gjorde var att systematiskt undersöka alla existerande metoder för att se vad som funkade och vad som inte gjorde det. De metoder som faktiskt fungerade integrerades i skolmedicinen. För att ta ett exempel: dekokter av bark som innehåller acetylsalicylsyra visade sig ge bevisbar smärtlindring. Det ledde fram till det som idag är Treo och Magnecyl.

    Kort och gott: alternativmedicin och traditionella metoder som gått igenom prövningen och bevisat att de fungerar, det är det som vi kallas medicin och modern vård.

    varför blir då bara folk sjukare av all den sjukvård de får

    Det blir de inte. Det är ett falskt påstående från din sida.

    Du skriver även att skolmedicinen tål granskning och kritik utan att bli tjuriga – varför motarbetas då alla vi som ställer motargument mot dem?

    Därför att ni kritiserar inte. Ni söker att smutskasta och misstänkliggöra den, med påståenden av den typ som det jag just citerade.

    Kriticera gör man med avsikt att något skall bli bättre. Ni gör inte det, utan försöker få människor att vända sig bort från skolmedicinen för att välja ”era” metoder istället.

    Sin vän kriticerar man för att denne skall bli bättre. Sin fiende smutskastar man för att få människor att tycka illa om den. Ni har utsett skolmedicinen till er fiende.

    Man får ibland helt enkelt konstatera att saker och ting fungerar trots att det inte vetenskapligt bevisat eftersom det med fallstudier bevisar att det fungerar i verkligheten.

    Det är fel att anta att skolmedicinen kräver en perfekt förklaringsmodell om hur en medicin eller metod fungerar… det som krävs är bevis för att den fungerar. Är det för mycket begärt tycker du?

    • @Michael Karnefors alla nedsättande och personpåhoppande inlägg kastar jag i papperskorgen, så fort jag ser dem.

     Lustigt det du skrev: ”Ni har utsett skolmedicinen till er fiende”

     Och vad har ni gjort? Ni har ju faktiskt utsett homeopatin och all annan alternativmedicin till ER fiende.

     Med den skillnaden att vi sågar inte hela skolmedicinen, vi ger akutvården bra betyg och även kirurgin får gott betyg men däremot är sjukvården dålig på att bota kroniskt sjuka människor.

     • Michael Karnefors alla nedsättande och personpåhoppande inlägg kastar jag i papperskorgen, så fort jag ser dem.

      Marina, jag ser i min webläsare nu att inlägget ligger som ”inväntar granskning”. Antingen har du missat att det ligger där i modereringskön(högst förståeligt, jag råkar ut för det på min blogg ibland också) eller så är din uppfattning om vad som är personangrepp” lite lustig. Men det var bara en miss att det fanns där… eller hur? 🙂

      Och vad har ni gjort? Ni har ju faktiskt utsett homeopatin och all annan alternativmedicin till ER fiende.

      Nej. vi säger att så länge som bevisen är för svaga så får homeopati och andra alternativ-metoder inte kallas medicin.

      Tycker du det är fel Marina? tycker du det är fel att vi inte tillåter vem som helst att kalla vad som helst för ”medicin”?

      Tycker du det är fel att vi säger ”Dessa metoder har inte enligt den standard vi ställer för mediciner bevisat att det har någon effekt (än)”?

     • En fråga Michael Karnefors; Du skriver ”Tycker du det är fel att vi inte tillåter vem som helst att kalla vad som helst för medicin”

      Vilka är vi? Vilken organisation är du då talesman för? Och vad har ni för nivå vad gäller skolmedicinsk och alternativmedicinsk kunskap?

     • @Marina Vilka är ”vi”?

      ”Vi” som i ”svenska folket”… allmänheten… medborgarna… medelsvensson… alla vi som betalar för sjukvården via skattesedeln… vi som skall da nytta av den när vi blir sjuka, skadade eller på annat sätt behöver vård.

      ”Vi” som i ”de människor som du kräver att få behandla som vore du läkare”.

      Det är vad jag menar med ”vi”.

      Så frågan kvarstår: tycker du att det är fel att vi – som betalar för och skall bli behandlade av mediciner och vårdens metoder – kräver att det är bevisat att det vi pungar ut pengar för och sedan måste genomgå faktiskt funkar?

      Eller tycker du att du har rätt att gå över huvudet på oss och sälja något som du och dina homeopatkollegor bestämt är ”medicin” till oss, utan att du först har bevisat att det funkar?

      Vi – svenska folket, som skall bli behandlade – har via våra folkvalda bestämt vad som får kallas medicin och vård eller inte. Tycker du att du har rätt att köra över oss i den frågan?

     • @Michael Karnefors
      Tog du nu inte på dig en litet väl för stor kostym nu?

      Var fick du det mandatet ifrån att prata för hela Sveriges befolkning? – Du kallar dig för, ”Vi, det svenska folket”

      Farligt nära storhetsvansinne, ser det ut som.

      Och dessutom har du inte svenska folket med dig. Många håller inte alls med.

    • Det finns anledningar till att vissa inlägg tas bort, ta en funderare så kanske du kommer på varför.
     Så skolmedicinen ska bestämma vad ”som fungerar och vad som inte fungerar”?? Hör du hur dumt det låter? Skolmedicinen tänker ju inte alls i de banor som alternativmedicinen gör, de ser människan sett ur ett biokemiskt perspektiv medan vi ser den ur ett bioenergetiskt perspektiv eftersom människan är en energivarelse. Det är en av de stora skillnaderna och gör att det blir konfrontationer när vi inte ”talar samma språk”.
     Skolmedicinen har inga verktyg överhuvudtaget för att höja energin i organen och kroppen – har man ingen energi fungerar inte kroppen så enkelt är det. Energibrist är en stor anledning till sjukdom, vilken ofta beror på att folk är förgiftade med läkemedel. När folk har renat kroppen normaliseras PH-värdet i kroppen vilket är en stor förutsättning för att kroppen ska kunna fungera korrekt. Läkemedel försurar kroppen samt har en hel del övriga biverkningar som alla starkt bidrar till sämre hälsa på sikt.
     Skolmedicinen har använt vissa saker som ”fungerar” som dekokter av bark skriver du. Det läkemedelsindustrin har gjort är att ha kopierat de verksamma ämnena på syntetisk väg och gjort läkemedel av dem. Problemet är bara att de inte är naturliga vilket gör att kroppen reagerar mot dem – det vi i dagligt tal kallar biverkningar. Dessutom har inte läkemedelsindustrin förstått att det är helheten av samtliga ämnen i t.ex. barken du nämnde som gör att den får de läkande egenskaperna man eftersträvar. Vi kan aldrig på syntetisk väg kopiera naturen – den är alldeles för komplex för det. Vi ska nog heller inte försöka spela Gud för det kan ingen mänsklig varelse…
     Ja det ni kan använda och tjäna pengar på har ni tagit och använt det är riktigt. Det man inte kan tjäna pengar på som t.ex. naturliga örter som inte kan tas patent på har ni avfärdat.
     Så människor blir inte sjukare? Då är det m a o bara lögner på t.ex. denna länk? https://dagenshomeopati.se/2011/05/24/allt-fler-yngre-far-hjartsvikt/
     Du påstår att vi försöker smutskasta skolmedicinen – hallå där VILKA är det som försöker smutskasta vilka?? Vi erkänner och tycker skolmedicinen gör ett mycket bra jobb när det gäller akutsjukvård men vi kan inte bara snällt stå och hålla med att de kroniska också blir det när alla siffror pekar på raka motsatsen. Folk i detta land borde ju vara kärnfriska med tanke på alla mediciner de får men tyvärr är ju sanningen tvärtom! Det finns en fin artikel som du kan läsa: http://www.teamhellbergzonterapi.com/uploads/kronikor/2-2000.pdf
     Det är ju just evidensbaserad vetenskap som krävs för att något ska bli accepterat av skolmedicinen och eftersom allt inte vetenskapligt kan bevisas så blir vi ofta undanskuffade.
     Vi har fallstudier sedan 5000 år tillbaka med miljontals människor år från år som blivit friska – är inte det bevis nog?

     • Så skolmedicinen ska bestämma vad ”som fungerar och vad som inte fungerar”??

      Nej… det är den lagstiftande församlingen – riksdagen – som bestämmer vad som anses vara skolmedicin eller inte, och enligt vilka kriterier detta skall bedömas. Socialstyreslen, läkemedelsverket och alla andra myndigheter som styr sådant här agerar alla under svensk lag, och den bestäms av riksdagen.

      Vill ni att homeopati skall accepteras som statsstödd sjukvård, så antingen så följer ni de regler som redan finns, eller så försöker ni få den lagstiftande församlingen att stifta nya. Oavsett vilket så har ni – precis som alla vi andra – inget val annat än att rätta er efter de bestämmelser som vi – folket – genom våra representanter i riksdagen har beslutat.

      Igen frågar jag: tycker ni detta är fel och orättvist?

     • Vi har fallstudier sedan 5000 år tillbaka med miljontals människor år från år som blivit friska – är inte det bevis nog?

      Nej. Det är inte bevis nog därför att du kan inte säga vad det var som gjorde dem friska, eller om de ens blev friska, därför att självläkning, spontan remission och/eller cykliska sjukdomsförlopp sker väldigt ofta. Att människor känner sig friskare är en helt normal del av ett sjukdomsförlopp.

      Beviset måste utesluta alla andra tänkbara faktorer och visa på att behandlingen verkligen hade en effekt. Att en människa säger sig ha känt sig friskare efter en behandling är inte bevis nog för att denne blev frisk på grund av behandlingen.

      Förstår du skillnaden?

     • Inom livsmedelsforskningen har man kommit lite längre. Studier på att härdade transfetter är farliga medan naturliga transfetter fungerar bra i kroppen har orsakat lagstftning tom i Sverige. Skillnaden på naturliga och konstgjorda fibrer har och också bevisats, enligt dagspressen.

     • Livsmedelsforskningen har lett till lagstiftning angående transfetter, eftersom det finns tydlig sillnad på naturliga och industriellt framställda mättade fetter.
      Forskning visar också stora problem för kroppen att klara konstgjorda fibrer, medan naturliga fibrer är välgörande.
      Om forskningen kunde slippa vara bakbunden skulle säkert medicin med naturliga beståndsdelar få företräde framför de syntetiska i alla de fall det är möjligt.

    • Michael, du tar felaktigt på dig rollen som talesman för hela svenska folket när du skriver att ”Vi” är svenska folket Jag är född i Sverige och tillhör alltså svenska folket men håller inte alls med dig och det beror på egen erfarenhet. Under mina första 35 år fick jag min hälsa förstörd av ett osunt leverne och yrke som fartygsmaskinist. I flottan, och sedan på mina färder runt jorden, fick jag många vaccinationer och de bidrog troligen till att undergräva min hälsa. På den tiden var jag väldigt mottaglig för infektioner och var för det mesta förkyld eller på annat sätt dålig.

     I 35-års åldern lade jag om livstil, slutade röka och använda alkohol och övergick mycket till
     vegetarisk kost. När jag var 47 år fick jag en kraftig infektion i prostatan vilken blev behandlad med antibiotika. Det akuta stadiet gick över men lämnade en förstorad prostata med efterdropp, vilket var mycket besvärande. Varje gång när jag kissade, och trodde att jag var färdig, kom det droppar efteråt och de hamnade i byxorna, ibland så mycket att det syntes utanpå.

     Doktorn kunde inte hjälpa mig med det utan det enda jag blev erbjuden var ”hyvling”. Jag ville inte börja hyvla mig innan jag var 50 (det måste man fortsätta med) så jag vägrade. Ett par år gick så tills min fru sa att jag skulle prova med en homeopat och han fick bort efterdroppet. Det gjorde att jag blev intresserad av homeopati och studerade det både i England och Sverige och sedan dess har jag för det mesta använt homeopati och annan naturlig läkekonst för att bygga upp min hälsa.

     Det betydde inte att jag sa upp bekantskapen med doktorn utan jag gick dit för undersökning och provtagning. För det mesta hade jag högt blodtryck men jag vägrade att ta blodtrycksmediciner. Min familj var en hjärtinfarkt familj så jag borde ju ha tagit blodtrycksmediciner men jag hade sett hur lite nytta de gjorde. Pappa fick hjärtinfarkt när han var 64 men överlevde och åt mediciner en tid. Han tyckte dock att de inte var bra så han började äta vitlökstabletter och efter några år var hans hjärta bra och han levde tills blev 84 år. Min äldre bror fick sin första infarkt när han var 45 och åt sen mediciner tills han fick en andra infarkt och dog endast 54 år gammal.

     Min yngre bror åt en del mediciner men fick infarkt och dog 60 år gammal. Min mor kände till hur man använde örter och hon var friskast och levde tills hon blev 90. Min äldsta syster var aldrig frisk och åt mycket mediciner. Likadant var det med min yngre syster, hon åt också mediciner men dog i lungsjukdom när hon var 74 år

     Så frisk som jag är nu kan jag inte minnas att jag har varit förut och jag har inte besökt en läkare på över 5 år och även blodtrycket är hyfsat nu.

 2. Jag vill inte att åderlåtning återkommer som behandling av sjukdomar – Kan jag vara säker på att det inte blir något som införs i vården i framtiden?

  (hoppas att min kommentar kommer med trots min anonymitet)

  • Intressant du tar upp frågan om åderlåtning. Det är ingenting homeopatin någonsin har ägnat sig åt.

   Åderlåtning var en erkänd behandlingsmetod på 1700 och 1800 talet inom den vanliga medicinen, på den tiden. Det var bland annat på grund av sådana behandlingsmetoder homeopatins grundare Samuel Hahnemann vände dåtidens skolmedicin ryggen och började forska på bättre läkande metoder.

   Nej jag tror inte man kommer införa åderlåtning inom den vanliga vården igen. Den har bevisats vara rent hälovådlig. Samuel Hahnemann noterade, att åderlåtning försvagade patienten och de som åderläts upprepade gånger, blev väldigt lugna och fina, men som allvarlig biverkning dog de ofta efter en stund.

 3. Det verkar som om många inte vet vad homeopatiska behandlingar innebär. Att bara tro att homeopater höll på med åderlåtning visar vilka dåliga medicinsk historiska kunskaper man besitter. Åderlåtning liksom kvicksilverbehandlingar var någonting som den ”vanliga medicinen” sysslade med.
  Att även tro att den moderna medicinen är det som har utrotat många sjukdomar är helt fel. En effektiv renhållning, en bättre näringssituation, ett fungerande avloppssystem och en bättre hygien har haft den största betydelsen i modern tid jämfört med den ”vanliga medicinen”. Allvarliga sjukdomar ökar snabbt i framför allt västvärlden där den ”vanliga medicinen” har sitt säte. Skulle den ”vanliga medicinen” vara så effektiv som man vill få den att framstå som skulle framför allt de allvarliga sjukdomarna sjunka i antal inte stiga.

 4. Internationellt ökar det vetenskapliga intresset av att bevara gamla kunskaper för att det anses mycket värdefullt. VoF tycks verka för att motverka den vetenskapliga utvecklingen.
  De VoF-medlemmar som svänger sig med att klassa homeopatmedicin som kvacksalveri, magi, placebo mm lämnar i sina uttalanden det vetenskapliga förhållningssättet att ha bevis för vad man påstår. Finns det exempelvis vetenskapliga bevis för att homeopatmedicin är placebo? Istället går de in i religionernas värld, där det som ligger utanför vad man själv tror på betraktas som fel och vidskepelse. I sin religiösa övertygelse om att ha mandat på det rätta och det goda så för man ”krig” mot de oliktänkandes ”onda krafter”.
  Om VoF skulle få bestämma så är jag rädd att det skulle bli på något motsvarande sätt som i en del USA-stater, där man inte fått undervisa evolutionsteorin i skolan.

 5. En gång i tiden så visade tobaksindustrin på forskningsresultat som visade att rökning inte orsakade cancer. Det har visat sig att de stora och kända framstående forskarna var köpta av tobaksindustrin. Allt var bara en bluff. Det är även känt att alkoholindustrin använder sig av forskare för att visa att alkohol inte är så farligt som det egentligen är. Varför skulle då inte läkemedelsindustrin även den kunna använda sig av köpta forskare för att kunna behålla sitt monopol? Att man är en känd forskare borgar inte för att man sitter inne med sanningen. Att man är en känd forskare borgar inte för att forskningen inte kan vara köpt.

  Jag kan köpa cigaretter och röka ihjäl mig, jag kan köpa alkohol och supa ihjäl mig men när det gäller naturmedel som homeopatmedel, vitaminer och örter så ska de förbjudas för att de är för farliga. Det finns inga som helst dödsfall av vare sig homeopatmedel, vitaminer eller örter däremot så dör mängder av människor varje år på grund av tobak och alkohol. Varför skriker inte de som så gärna vill värna om vår hälsa om ett förbud mot tobak och alkohol i stället för att skrika om hur farliga naturmedel är?
  Den enda slutsats man kan dra av det är att det finns personer som bara vill förbjuda naturmedel, det handlar överhuvudtaget inte om vår hälsa. Det handlar även om ett enkelriktat tankesätt där man till varje pris ska visa att man har rätt, vare sig det är på det viset eller inte.

  • Fel. Det finns många, många dödsfall av örter. De kan innehålla gifter, och framför allt interagerar de med andra läkemedel. Den största risken är dock att avstå vanlig behandling: http://www.news-medical.net/news/20100617/e2809cExperimente2809d-with-homeopathy-killed-a-cancer-patient-Inquest.aspx

   Du får gärna tro att läkemedelsföretag ”köper” all forskning, men det visar på okunskap om hur läkemedelsforskning går till. Den granskas av oberoende parter, godkänns av staten etc. efter en hård och kontrollerad prövning. Visst har läkemedelsbolag ofta gett pengar till läkare, men detta som kompensation för att de utför studier, inte för resultat. Utan kliniska studier på riktiga patienter kommer man ingen vart. Tycker du att detta är fel, är det upp till dig.

   • Kan du mer exakt berätta hur mycket många, många dödsfall kan tänkas vara?

    Att skriva många, många bllir underföstått att det är väldigt många som dött av örter, men hur många är det egentligen Alexander Lisinski?

    Sedan för övrigt att påstå att homeopati skulle vara farlig för att folk väljer den istället för skolmedicin är att anklaga homeopatin för någonting den är oskyldig till. Det är upp till varje persons eget ansvar vad den väljer.

    • Det är en sanning med modifikation – Att påstå att något är upp till var och en människa är lögn och förbannad dikt.
     Det fria valet är, om inte kvantfysiska effekter säger annorlunda, en förmodad omöjlighet, och de val vi gör är sprunga ur tidigare händelser.

     De val vi gör påverkas kraftigt av den information vi tar in – reklam, lovord etc.

     Om människor väljer alternativ- eller homeopatmedicin istället för skolmedicin är det med stor sannolikhet för att representanter yrkat för att deras arbetsområden överglänser skolmedicinen.

     Det är lite som att påstå att påstå att McDonalds är en av världens största kedjor enbart för att de gör utsökt mat.

   • Vad jag vet så finns det inga dödsfall orsakade av örter som finns eller fanns att köpa i framför allt hälsokostbutiker. Upplys mig var jag kan finna information om hur många i Sverige som har dött av örter.

    Menar du att det inte finns ”köpt forskning”, alltså forskning där resultatet är bestämt på förhand. Vilka oberoende parter granskar läkemedelsindustrin och är de verkligen oberoende? Det finns ett flertal avhoppare som har haft höga positioner inom läkemedelsindustrin som säger annat menar du att de ljuger?

  • En gång i tiden så visade tobaksindustrin på forskningsresultat som visade att rökning inte orsakade cancer.

   Gjorde den?

   naturmedel som homeopatmedel, vitaminer och örter så ska de förbjudas för att de är för farliga

   Nej. Det är ett falskt påstående. De får köpa hur mycket du vill av dessa saker och hinka i dig bäst f-n du vill. Men den som säljer detta till dig får inte kalla det för ”medicin” förrän så har bevisats att det verkligen fungera rsom man kan förvänta sig av mediciner.

   Eller tycker du att vilken krämare som helst skall få sälja vad som helst och kalla det ”medicin”? Det tycker inte jag.

   • Ni kallar miljoner människor för dumma i huvudet när ni säger att deras upplevelser och kunskaper egentligen bara är placebo. Ni har noll förtroende för andra människor när det gäller upplevelser och kunskaper som inte passar er.

    Vi kanske ska skippa allt som involverar vittnen inom rättsväsendet. Rättegångar ska bara få bedrivas med vetenskapliga bevis eftersom vittnen enligt er är helt opålitliga. Det blir vad man kallar en bananstat. Ett sånt samhälle tror jag inte ens att du vill ha.

    Ska människors tillfrisknande bara vara giltigt om det finns vetenskapliga bevis? Är allt annat bara placebo? Har man inget förtroende för människor vittnesmål inom hälsovården så har man snart skapat en vetenskaplig bananstat. Vill du ha en sån?

    Om du inte visste det så håller EU på att förbjuda mängder av vitaminer och örter. Det är bara en tidsfråga.

    • Vad människor känner och upplever är viktigt för den enskilde men inte detsamma som en sanning.
     Vittnesutsagor är erkänt problematiska och otillförlitliga vid bevisföring. Om det inte finns stödjande teknisk bevisning krävs förutom i undantagsfall flera oberoende och samstämmiga vittnesmål för fällande dom.

     • Du skriver ”Om det inte finns stödjande teknisk bevisning krävs förutom i undantagsfall flera oberoende och samstämmiga vittnesmål för fällande dom”. När det gäller homeopatiska behandlingar så finns det flera miljoner oberoende vittnen som i stort säger samma sak. räcker inte det?

     • Ronny: Nej. Inte utan ”teknisk bevisning” i form av dubbelblindtest mot placebo och liknande. Samma bevisning måste gälla för all typ av medicin. Skolmedicin kan inte godkännas och accepteras baserat på försökspersoners upplevelser endast. Eller det kanske du tycker räcker?

     • Kan du svara varför psykvårdens mediciner inte klassas som placebo trots bristen på fysiska bevis. Se tidigare inlägg.
      Man åberopar exempelvis kemiska obalanser trots att jag aldrig har sett bevis på några sådana. Upplys mig var jag kan finna sådana bevis.

    • Vittnen i rättssak ÄR ofta opålitliga.
     De saker vi upplever kan vara falska, eller inducerade av falska orsaker (som at man upplever förbättring efter verkningslöst preparat).

     Att någonting har upplevts innebär inte att orsaken är det verkningslösa preparatet, det antagandet görs av intuition, vilket ofta är ett sämre alternativ än forskningsbaserade resultat.
     http://chronicle.com/article/The-Trouble-With-Intuition/65674/

     Där är en bra artikel som alla borde läsa, som behandlar intuition och självuppfattning.
     När vi sedan minns saker minns vi det som har hänt, lika mycket som vi blandar in felaktiga uppgifter och skapar ett falskt minne.

     • När det gäller mediciner inom psykiatrin så blir de flesta utvärderingarna gjorda av forskare genom olika former av patient berättelser, intervjuer, fältstudier, enkäter osv. Det finns väldigt lite fysiska bevis när det gäller psykiska besvär om man inte har någon form av hjärnskada. Här räcker det med personliga vittnesmål och upplevelser varför då? Kanske psykvårdens mediciner endast är placebo?

 6. Romarriket tog kål på sig. Västvärlden har ansvar för att vara förebilder till den situation hela världen nu försatts i.
  Ju fortare vi lär oss samarbeta, ta vara på olika sorters kompetenser och planera långsiktigt, desto bättre.
  Kommersiell logik ser ut att bli allt mer ohållbar hur den än skriker på makt.

  • Nämn ett stort rike, eller en civilisation öht, som har överlevt.
   Romarriket stod, i runda slängar, 1000 år.

   Nämn en civilisation som överlevt ett millenium.

   Din definition av kommersiell logik vore intressant att ta del av också.

   • Med kommersiell logk menar jag då man satsar på ett kortsiktigt vinstintresse, vilket ofta medför att tillräckligt med ansvar inte finns för långsiktiga konsekvenser.
    Som tur är så växer en ny medvetenhet fram där man prioriterar en hållbar utveckling framför att tjäna pengar. Det ökade intresset för alternativmedicin är ett bra exempel på detta. Männislor vill allt mer satsa på läkemetoder i samklang med naturen, både för sin egen och för samhällets skull.
    Att ge upp hoppet för framtida generationer och prioritera att själv sko sig tycker jag inte är en bra filosofi.

 7. VoF, en fråga till er. Vad gör ni för nytta för människorna, världen och framtiden? Som yrkesfolk fungerar ni förhoppningsvis bra, men vad gör ni för något som är bra via föreningen, det skulle jag gärna vilja veta.

 8. Jag har nämnt detta tidigare, men tydligen vill man inte höra på det örat:
  Varje dag dör 550 människor av vetenskapligt testade och bevisligen ”verksamma” läkemedel. Lika många som ryms i en Jumbojet. Vilket ramaskri det skulle bli, om en Jumbojet om dagen skulle störta. Flygindustrins verksamhet skulle på allvar ifrågasättas. Dock inte läkemedelsindustrin. Vad beror det på att man accepterar så urusla resultat? Beror dessa ”resultat” på vetenskapsmännens slarv?
  Kanske musdödaren vet ett svar.

   • @Anders Öhman
    Det är ingen som förnekar att skolmedicinen räddar människor, men däremot talas det alltför tyst om hur många som dör av skolmedicinens syntetiska kemiska piller.
    Men kan du säga, hur många det är som dör av homeopatiska mediciner?

     • Posta på du, men jag kan säga dig att den sidan innehåller massor av felaktigheter. Många av exemplen är inte ens homeopati. Ett av exemplen där handlar om en läkare som pendlade. Och det ska jag med eftertryck tala om för dig, att en person som pendlar praktiserar INTE homeopati. Vid homeopati använder man sig av likhetsprincipen. En pendel har ingenting med ”lika botar lika” att göra . Jag säger inte att pendling inte fungerar, men ska man praktisera homeopati får man hålla fingrarna borta från pendeln.

      Med andra ord, pendling och homeopati hör inte ihop. Hahnemann pendlade aldrig.

  • För övrigt talar en rapport från 2003 om 6 (sex) jumbojets dagligen bara i USA. Men vilket som än är den riktiga siffran så återstår hur många liv konventionell medicin räddar. Svaret på hur många liv homeopati räddat är enkelt att redovisa: 0.

 9. Var hittar man den studien, som visar att homeopati räddar noll människor. Såvitt jag vet finns det ingen sådan studie. Om en sådan finns skicka mig länken tack!

 10. @Anders Öhman,
  Hela Ditt resonemang är irrelevant. Min fråga lyder: beror skolmedicinens dåliga resultat på vetenskapsmännens slarv? Ansträng gärna Din grundläggande läsförståelse.

  • Det finns säkert en uppsjö av anledningar till att många patienter dör av skolmedicin. Det kan säkert vara brister i utvärderingar av nya preparat men troligast är den mänskliga faktorn och felmedicinering både från vårdpersonal och patienterna själva.
   Men återigen – brister hos skolmedicinen är inget argument för verkningslös homeopatika.

   • Här handlar det om olika klassindelningsnivåer. Om två klasser väljs, skulle det nog gärna från VoFs vy bli: skolmedicin fungerar och homeopatmedicin fungerar icke.
    Anders Öhman är lite mer nyanserad i sin klassindelning och klarar se minst två klasser inom skolmedicin, men fortfarande bara fungerar icke för homeopatmedicin.
    En mer verklighetsnära, icke så subjektiv klassindelning kräver nivåer, där fenomenen indelas i flera olika klasser både för skolmedicin och homeopatmedicin.

 11. Jag avslutar min debattenande i denna artikel med dessa tre följande konstateranden:
  Efter skolmedicinens intåg i Sverige kan man konstatera att det knappt finns en enda genuint friska människa efter 60-70 års pillerknaprande.
  I skolmedicinens värld är den lilla människan tyvärr inte mycket värd när hon inte inbringar en massa pengar.
  Det måste vara ett fullständigt mysterium för läkarvetenskapen att evolutionen pågått i flera miljarder år utan deras farmakologiska mediciner…

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.