Läkaren Anders Pettersson vann i förvaltnings-domstolen

41
1349

Allmänläkaren Anders Petterssons patienter fick inte bara vanlig behandling för sina besvär; ofta rekommenderade han också homeopatiska medel.

Domstolsbeslut släpper fram homeopati i vården

Högsta förvaltningsdomstolen beslutar att läkaren som rekommenderade homeopatiska medel inte gjorde fel. Enligt domstolen utsatte inte läkaren sina patienter för någon fara och slipper därmed den prövotid som han hade fått av hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Elisabeth Rynning, professor i medicinsk rätt vid Uppsala universitet, förklarar domen med att Socialstyrelsen inte lyckats visa på några konkreta risker för patientsäkerheten.

– De risker som eventuellt uppstått har varit hypotetiska i och med att det inte visats att några patienter har gått miste om eller riskerat att inte få en vanlig medicinsk behandling. Den homeopatiska behandlingen bedöms då inte vara förenad med några risker i sig, säger Elisabeth Rynning.

Högsta förvaltningsdomstolens dom är vägledande för hur andra fall ska bedömas. Läs mer

 

 

 

41 KOMMENTARER

 1. Det var på tiden och ett stort grattis till en viktig man i den Svenska homeopati världen. Jag hoppas att detta får en bra efterklang i den diskussionen om homeopatins ställning och möjligheter i Sverige.

 2. Glädjande! Ännu en av dessa människor med integritet och självkänsla. De gör vad de innerst inne känner är bäst för patienterna utan att tänka på sin egen ställning. Det som glädjer mej lika mycket är att högsta förvaltningsdomstolen hade den klara insikten att patientens säkerhet är mest värd.

 3. Mycket glädjande för homeopatin i Sverige! Detta kommer bredda vägen för läkare som vill skapa en mer holistisk behandlings väg för sina patienter – för hälsans fromma!

 4. Jag är så glad för Anders skull och för homeopatin i Sverige! Detta beslut kan vara ett viktigt steg för Komplementär- och Alternativmedicinen och Integrativ medicin i vårt land. Kanske det blir lättare för våra patienter att få möjlighet att välja ”både och” i framtiden, som det är i de flesta länder. Apropå Rubens glädje över att ”högsta förvaltningsdomstolen hade den klara insikten att patientens säkerhet är mest värd” så vill jag påminna om alla som blivit sjuka av allopatiska (skolmedicinska) läkemedel. Se denna artikel: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/fler-dor-av-droger-an-i-trafiken-i-usa_6479288.svd
  Hoppas att Christina Doctares förslag om Bot-avdrag kommer på tapeten igen.

  • Instämmer, Anna. Till skillnad från Rätten missade VoF & Company helhetsperspektivet.
   Man måste släppa antagandet om en sluten (Labb)värld för att kunna göra en allsidig bedömning.
   T ex överförskrivning av läkemedel, oönskade interaktioner mellan olika medel redan vid korrekt dosering (för att inte tala om olika missar i vården), och vad som händer med substanser som lämnat kroppen och reningsverket – där t ex antibiotka i miljön göder resistens (skär av den gren de sitter på).

   Inget emot vanliga läkemedel, men spar dem helst till när de gör störst nytta. Örter och homeopati mm är ett billigt och bra verktyg för att klara detta. Det har tiotusentals läkare på kontinenten insett.

 5. Skall pendeln äntligen vända?
  Skall humanismen återerövra förnuftet som ideal och även prioritera solidaritet?
  Skall vi återfå den demokrati vi passerat då vi sekulariserats bort från husförhörens epok och hamnat i kommersiell teokrati?
  Skall the Force åter ge vårdande styrka så VoF-akademiker slipper med religiöst allvar föra Stjärnornas krig mot oliktänkande?
  Skall vetenskaplig forskning prioritera möjligheter till livets framtid?
  Skall vi äntligen våga tro?

 6. Det var sorglig läsning i länken Anna R. jag håller med att jag var överdrivet blåögd i den meningen. Det var nog mest ett önsketänkande.

 7. En glädjande pragmatisk dom, i linje med övriga Europa.

  Har alltid tyckt det är lite järnridåkomik över att behöva ge sig ut på typ shoppingrunda på apoteken så snart man kommit någon km utanför Sverige… 🙂 Även om webben underlättat på sistone.

 8. Vad domstolen kommit fram till är att patientsäkerheten inte offras när man ger patienterna homeopatika. Alla andra beslut hade varit märkliga, och hade slutat i att läkare även blivit fällda om de erbjudit patienterna ett glas vatten under besöket.

  Frågan som kvarstår är dock vem som kommer nyttja det här, eftersom samtliga homeopater jag diskuterat med här verkar leva med bilden att läkare enbart dödar folk, och detta för sitt egna nöjes skull. Varför gå den ”långa” vägen?

  Slutligen, från artikeln:

  Så man kan inte säga nu får läkare rekommendera homeopatiska medel till alla patienter?
  – Nej det kan man inte säga, avslutar Elisabeth Rynning.

  • Du är helt fantastisk Alexander att vrida och vända på precis allt för att det ska låta bra i dina öron.
   Om något är förenat med risker så är det ju verkligen allopatiska läkemedel, det är något som de verkligen borde granska. Det finns inte ett enda allopatiskt läkemedel som inte genererar några biverkningar, homeopatika ger inga biverkningar över huvudtaget.

   Homeopati åtgärdar och botar grundorsaken så folk blir genuint friska, hur ska då den kunna utgöra någon fara?

   Farmakologi däremot dämpar och undertrycker bara symtomet, ger nya biverkningar vilket kan leda till nya autoimmuna sjukdomar.

   Vilken sorts vård bör vi använda oss av för att bli friska? Ja valet torde inte vara speciellt svårt…

 9. Domstolen avgjorde bara ifall läkarens rekommendation var hälsovådlig eller inte, den säger ingenting om huruvida homeopati ska rekommenderas inom den etablerade sjukvården.
  Så länge som patienten också får sin konventionella behandling finns det ingenting med homeopati som skulle kunna vara farligt- vad skulle vara farligt med kranvatten, risken för drunkning eller elektrolytrubbningar är inte direkt överhängande i rådande doser.

 10. Den läkaren skulle inte jag anlita. Då kunde jag lika gärna gå till trollmor och få högervirvlat vatten som medicin. Sjukvård skall bedrivas med vetenskap (vilket är en metod) och beprövad erfarenhet som grund. Lillemor Tillman har skrivit i ”Vad är homeopati” att det finns en naturlag som säger att lika botar lika. Detta är rent trams, någon sådan naturlag finns inte. Hur länge skall vi vänta på den vetenskapligt väl genomförda dubbelblinda, eller ännu bättre trippelblinda, studie som visar att homeopatiska medel faktiskt botar sjuka människor eller djur utöver den i många fall rätt betydande placeboeffekten? Homeopatin har nu kletat fast vid medicinen i tvåhundra år. Kanske är det så att den fyller ett annat, måhända religiöst, behov hos en del människor.

  • Att homeopatin har funnits kvar i 200 år trots all kritik den fått genom tiderna, beror mest troligt på att homeopati är en verksam behandlingsmetod.
   Hur ser en trippelblind studie ut?

   • Att homeopatin funnits i 200 år beror inte på att den fungerar i sig, utöver förstås placeboeffekten. Denna effekt kan vara nog så stark men är opålitlig och måste uteslutas vid alla seriösa läkemedelstester. Jag skulle inte vilja anlita en läkare som tycker att han/hon ger patienten bästa behandling genom att ordinera vatten och hoppas på placeboeffekten. Jag skulle stödja mig på evidensbaserad medicin. Det allvarliga är den vinkling åt sanktion av homeopati som metod att bota sjuka människor som samhället ger genom domen. Varför har läkaren i fråga utbildat sig till just läkare om han skriver ut vatten och låter sig nöja med att inte skada patienten?
    Om en studie är trippelblind känner vare sig patienten,behandlaren eller den som analyserar materialet till vem som tillhör vilken grupp. Detta avkodas först när analysen är klar. Således efter vad jag förstår den i särklass bästa metoden om den går att genomföra.

    • Problemet med evidensbaserad medicin är att den inte verkar kunna hjälpa sjuka att bli friska. Tycker du själv att hälsan lyser med sin närvaro bland mänskligheten?

   • En trippelblind studie är kanske när varken patient, terapeut eller koden för den dubbelblinda studien vet (kan visa) vilka patienter som har fått den studierade behandlingen. En trippelblind studie medför i sådana fall att den inte går att utvärdera och att det inte kan meddelas vad resultatet av studien blivit utan i stället höljs i dunkel för all framtid.

    Ett annat alternativ för begreppet trippelblindstudie är när utvärderaren av försöket är just ”blind” och följaktligen får väldigt svårt att utvärdera försöket, åtminstone genom visuell observation.

    Just trippelblindförfarande har jag med flera använt som ett veritabelt skämt för att förklara hur onödigt det i vissa fall kan vara med dubbelblinda studier och RCT-studier. Men signifikansjägarna förstår inte att sådana studier kan ifrågasättas av flera olika skäl – etiska med flera – och att de faktiskt inte alltid behövs. Behandlingsresultat talar ju ibland för sig själva och är de extemt bra kan de helt enkelt inte ifrågasättas eller skyllas på en karismatisk terapeut som skulle besitta en övermänsklig förmåga att manipulera sina patienters sinnen.

    Att kirurgiska metoder inte kan vara dubbelblinda och sällan blindade överhuvudtaget är det få signifikansjägare som tar med i sina skeptikerresonemang, vilka nästan alltid vänder sig emot sådana metoder som:
    1) de själva inte förstår sig på.
    2) utgör ett hot mot den etablerade ”skolmedicinen” i landet och därmed mot deras egen offentligt finansierade inkomst.
    3) medför att de själva inte tjänar några extraarvoden på att utföra sådana behandlingsmetoder.

    Nästa förslag på studieupplägg blir väl att det ska vara quadruppelblint, vad nu det skulle innebära?

    • Michael!
     Jag är ingen expert på läkemedelsstudier men jag tror nog att Du har missuppfattat principen i ett trippelblind försök. Den som sorterar och analyserar resultaten i försöket vet inte vilket preparat de kodade försökspersonerna har fått. Analysatorn kan alltså inte ens omedvetet påverka hur resultaten sorteras med avseende vilka försökspersoner som fått vad. Jag föreställer mig att det kan gå till så att han/hon gör sin sortering och indelar resultaten i olika grupper vars gränser och kriterier har bestämts i förväg (viktigt!). Först då denna sortering är klar avkodas materialet och man kan se vilka personer som fått vad. Om man då ser att de flesta som fått homeopatiskt preparat hamnat i den grupp som blev mycket bättre medan flertalet av de som fått placebo kom att placeras i den grupp där man bara blivit lite bättre, då skulle en sådan studie ge stöd åt att homeopati fungerar medicinskt.

     • Ur patientperspektiv. Det är bra att forskningsmetoderna förbättras, men samtidigt kan det ge sken av falsk trygghet. Det spelar ändå roll om forskaren vill upptäcka något nytt eller konservera fördomar. Det tycks finnas många sätt att avgränsa i ett forskningsförsök så att resultaten gynnar ekonomiska intressen genom evidens för onödig och belastande medicinering.

      Genom VoFs insatser att med sin naiva iver försöka sprida masspsykos angående alterntivvård tydliggörs korruptionen mellan sjukvård och läkemedelsindustri. Matematiken där skatteintäkter från läkemedelsindustrins får överglänsa sjukvårdens ökade kostnader blir allt mer adsurb.

      Samtidigt gör sjukvården goda och revolutionerande insatser. Och klokt då läkare ordinerar promenader istället för piller. Alternativmedicinen har goda kunskaper när det gäller att än mer stimulera kroppens självläkning, det borde uppskattas istället för att förlöjligas. Förebyggande insatser är humana och ekonomiska.
      Sätt patienten i centrum och låt kommersen gråta!!!

  • Jag tycker det är bra att läkare är öppna för att det finns andra behandlingsalternativ än vad läkemedelsindustrivänlig forskning rekommenderar. Det kommer att leda vården framåt mot mer långsiktigt ekonomiska lösningar än kortsiktig EBM.

 11. !00.000 röda rosor till den läkare, Anders Pettersson, som i snart 10 år kämpat för att homeopati, denna ofarliga men mycket potenta metod ska kunna användas som ett komplement till den vanlig skolmedicinen. Trots att Anders Pettersson fått utstå så mycket spott och spe ifrån det s.k. etablissemanget har han orkat genomföra dessa otroligt arbetsamma och mycket dyrbara rättsprocesser. Han har utsatts för elakt förtal och blivit falskeligen anklagad av bl.a. Socialstyrelsen och andra rättsinstanser.
  Han har också FELAKTIGT fått avtjäna ett av Sveriges strängaste straff mot läkare, övervakning i tre år. Detta straff ges mycket sällan och endast vid mycket grova brott.
  DENNA FRIKÄNNANDE DOM är ett pilotfall och kommer förmodligen äntligen öppna upp för att legitimerad sjukvårdpersonal i Sverige kan få använda sig av vissa alternativmedicinska behandlingar komplementärt. Sverige har ju varit ett u-land då det gäller alternativmedicin inom vården. I USA och i de flesta andra europeiska länder har man ett helt annat förhållningssätt.
  Ett stort HURRA OCH GRATTIS ANDERS skriver en av dina mycket nöjda patienter.

 12. Den ”naturlag” som åberopats här och som dr. Hahneman var övertygad att han hittat, har INGET med potenseringen (utspädningen) att göra. Det är en behandlingsprincip, (similia similibus curentur) och det är den som är verksam.
  Den används flitigt i vården idag, utan att man är medveten om att det också är den homeopatiska principen.
  Exempelvis används den framgångsrikt i canserbehandlingen.
  Homeopaten söker en substans som vid prövning av friska individer har framkallat liknande symtom som den sjuke patienten har.
  När denna hittats så ges det medlet.
  Detta uppfylles om man behandlar canser med strålning eller cellgifter. Därför att en frisk person skulle kunna utveckla canser om han fick strålning eller cellgifter.
  Dr Haneman arbetade efter denna metod i början, utan att potensera medlen, men han ansåg att det blev för mycket biverkningar.
  Han drog sig tillbaka och började laborera med hur han skulle göra för att ha kvar behandlings effekten men slippa biverkningrna. Han var en duktig kemist, men det tog 12 år att komma fram till potenseringen.

  Så våra utspädningar, är en följd av erfarenheter. Det är inte någon teori.

 13. Ja det stämmer att den homeopatiska principen används inom skolmedicinen idag utan att de är medvetna om det. Dock är det inte alls samma på samma vis och resultaten blir därefter också, vilket betyder att väldigt många får svåra biverkningar av de skolmedicinska cancerbehandlingarna med strålning, cellgifter o.d. Många personer avlider också till följd av biverkningarna men skolmedicinen säger då att de dött av cancern för att skydda sitt eget skinn, på så sätt får de ett ”vattentätt bevis” för att inte få dåligt rykte.

  Homeopatiska behandlingar däremot har inga biverkningar alls och fungerar därför mycket effektivare, den höjer upp energin hos patienten så den får så bra förutsättningar som möjligt för att kroppen ska kunna läka sig själv.

 14. Janne, du tycks inte förstå vad jag säger.
  Den homeopatiska behandlingsprincipen används av båda sidor, men med skillnaden att ena sidan vet inte att de använder den.
  Dr Hahnemann och homeopater förstår att om man använder starka doser så försvagar man organismen. Det är därför som dr H strävade efter en lösning på detta. Han fann efter 12 års arbete HUR han skulle göra. Det blev potenseringen.
  Vad jag menar är att den delen är INTE någon del av teori, endast av erfarenhet.

  Så behandlingsprincipen hör till teorin, de potenserade medlen hör till en erfarenhets upptäct och är INT någon teori.

 15. Janne skrev: ”Homeopatiska behandlingar däremot har inga biverkningar alls och fungerar därför mycket effektivare”.

  En i sanning remarkabel slutsats! Mitt begränsade intellekt räcker tyvärr inte till för att förstå kopplingen mellan avsaknaden av biverkningar och effektiv medicinsk verkan. Beklagar mitt tillkortakommande här. Men, en sak vill jag nog ge Dig helt rätt i Janne: att homeopatiska preparat inte har några som helst biverkningar. Hur skulle de kunna ha det då de överhuvudtaget inte har några medicinska verkningar alls, utöver placebo. Alla (!) reella läkemedel har biverkningar (”Dosis facit venenum” d.v.s dosen avgör giftigheten, Paracelsus 1493-1541) men läkenedelsutvecklarna arbetar mycket hårt för att minimera dessa i förhållande till den nytta som man strävar efter.
  Man har under över 150 år, och i ett mycket stort antal studier, inkluderande högkvalitativa metastudier, inte kunnat visa reell medicinsk effekt av homeopatiska preparat utöver placebo. Homeopatin stöder sig på en helt förlegad och absurd teoribyggnad. Pratet om ”naturlag” i detta sammanhang är med förlov sagt rent och skärt struntprat. En naturlag måste med növädighet kunna beriktigas! Homeopatins teorier är på grund av avsaknaden av positiva resultat sedan länge av naturvetare övergivna till förmånför evidensbaserad medicin. Detta har som följd hjälpt ett ofantligt stort antal människor till ett bättre liv, inräknat liv överhuvud. Vilken människa vid sina sinnes full bruk skulle vilja återgå de medicinska behandlingar som fanns att tillgå fram till säg, förra sekelskiftet, d.v.s före den evidensbaserade medicinens expansion? Inte jag i alla fall, då hade jag inte varit i livet efter 1980. Med detta ber jag att få tacka för mig på detta forum.

  • Du borde då verkligen ta och studera homeopati för att ta reda på hur den egentligen fungerar för du verkar inte ha en blekaste aning om det.
   Alla miljontals människor som årligen blir botade av homeopati är mer än bevis nog för dess fantastiska effektivitet!
   Ta och läs Robert Hahns senaste blogginlägg, där redovisar han 230 vetenskapliga studier som bekräftar homeopatins funktion: http://roberthahn.nu/2011/10/01/sanningen-om-homeopati/

   Läkemedelsindustrin har genomskådats för länge sedan och fler och fler skandaler kommer upp till ytan för var dag som går. Att på fullaste allvar som du tydligen gör, tror på att man kan bota sjukdomar med konstgjorda syntetiska ”läkemedel” är lika absurt som att tro att jorden är platt.

   Anledningen till att fler och fler människor börjar anlita homeopati är för att de inte blir hjälpta av dagens skolmedicin, tvärtom blir fler och fler bara sjuka av deras sätt att behandla.
   Tycker du på fullaste allvar att människor som behandlas med skolmedicin blir friska?? Är det hälsa att vara fullpumpad med mediciner så man inte känner några symtom?

   Homeopati botar grundorsaken och gör därför människor genuint friska, skolmedicin dämpar och undertrycker symtomen. Det är inte svårt att räkna ut vilket som ger bäst hälsa men tydligen för svårt för dig att räkna ut det…

   Antar du jobbar för något stort läkemedelsbolag och därför med alla näbbar och klor försöker försvara dig men folk har genomskådat denna penningindustri och den börjar nu sakta gå mot sitt fall. Det finns bara ett sätt att skapa genuin hälsa och det är att stödja kroppens naturliga läkning, det funkar inte, hur gärna du än vill att skapa hälsa genom att stoppa i sig konstgjorda preparat. Kroppen är för smart, den går inte att lura, kanske du kommer att upptäcka det själv en vacker dag vem vet…

   • Jag kanske ändå inte var helt klar att lämna bloggen. Till min namne Janne vill jag säga:

    1) Enligt min mening redovisar Robert Hahn ingalunda 230 vetenskapliga studier som bekräftar homeopatins funktion. Däremot påstår han att ”det finns drygt 230 vetenskapliga studier om homeopatiska läkemedels medicinska värde”. Jag har skrivit till honom på bloggen för några veckor sedan och efterfrågat en kort lista över de studier och publikationer han värderar allra högst. Han har ännu så länge inte svarat (kanske har han inte haft tid eller så är han bortrest?).

    2) Botar syntetiska medel sjukdomar? Ja Janne, jag menar på fullaste allvar att man i väldigt många fall faktiskt kan bota sjukdomar med ”konstgjorda” syntetiska läkemedel. Jag kommer osökt att tänka på t.ex. syfilis, gonorré, de flesta fall av barnleukemi, lunginflammation, borrelios, osv.osv. Menar Du att det finns homeopatiska preparat som botar dessa sjukdomar och att syntetiska preparat inte gör det, eller har jag missuppfattat Dig? Varför botades då inte sådana sjukdomar redan före det att man börjat dra nytta av den naturvetenskapliga medicinens landvinningar? Homeopatin fanns ju redan då att tillgå.

    3) Hur definierar Du det ordet ”konstgjort”? Om man tillverkar en substans som är strukturellt helt identisk med en biologiskt aktiv naturprodukt, är den då att betrakta som konstgjord eller skulle Du godkänna den som läkemedel?

    4) Till sist: jag arbetar inte för något läkemedelsbolag. Ditt antagande är felaktigt och jag upplever att Du avser att använda det som ett nedsättande epitet. Jag känner mig nu ändå inte särskilt besvärad av detta, snarare tvärtom, men tycker i alla fall att Du i fortsättningen bör avhålla Dig från en sådan debatteknik. Den är osaklig och naiv, leder absolut ingen vart och imponerar på få!

    Ha det bra!

    • 1. Jag kan inte svara för Robert Hahn men att han har grund för det han skriver finns ingen som helst anledning till att tveka över.

     2. Syntetiska läkemedel botar inga sjukdomar, det de gör är att undertrycka och dämpa symtomen så de inte märks för tillfället, det som då ofta händer är att kroppen får nya symtom och sjukdomar p.g.a. att inte kroppen får läks sig själv, dvs. naturligt. Genuint frisk blir människan först när den får läka sig naturligt!
     Och Ja homeopatiska preparat gör människor genuint friska, det kan, miljontals människor vittna om, likaså alla homeopater som behandlar dem! Människor botades med homeopati innan skolmedicinen kom men däremot så behandlades inte alla som hade de sjukdomarna du nämnde med homeopati. Det finns även andra orsaker till att sådana sjukdomar fanns då och det var bl.a. sämre livsförhållanden med sämre näring, sämre hygien osv.

     3. Konstgjord är när en produkt är tillverkad på syntetisk väg, ej av naturliga beståndsdelar. En sådan produkt kan strukturellt vara identisk med en liknande biologisk produkt men den saknar både den biologiska produktens livskraft och de övriga biologiska beståndsdelarna som den samverkar med för att nå en helhet. Det resulterar i att kroppen reagerar mot den när den intas i kroppen, allt som kroppen inte känner igen, dvs. allt onaturligt reagerar kroppen mot. Det är en av de olika naturlagarna som gör att evolutionen kan fortgå. Jag betraktar inte en sådan syntetisk produkt som ett läkemedel, ett läkemedel betraktar jag som något som hjälper kroppen, något som understödjer kroppens naturliga läkningsprocesser.

     4. Vad det beträffar Dina debattinlägg så vet jag inte om de imponerar på så många heller, du är nog ganska ensam på detta forum om sådana åsikter…

 16. Ja nog är det bristande intellekt på vissa ställen.
  Om man följer behandlingsprincipen ”contraria contrarius” så är biverkan att förvänta garranterat.
  Det som Hahnemann gjorde var att experimentera i 12 år. Så lång tid tog det att utveckla det vi idag kallar potensering.
  Ingen vet med säkerhet hur medlen verkar i organismen. Men ett är säkert, medlet kan i sig inte göra något, Det är ju så utspätt. Trots detta tycks organismen reagera på ett gynnsamt sätt.
  Det är alltid den egna organismens försvarskrafter som bekämpar sjukdomen. Aldrig medlet själv.

 17. Någon som vet om domen finns att läsa på nätet någonstans? Eller måste man beställa den direkt från Förvaltningsdomstolen?

 18. Äntligen någon vettigt fingervisning åt alla hjärntvättade individer som gnäller mot homeopati. Själv har jag erfarenhet som 10-årig i Ryssland året 1969. Ont i lever och problem som INGEN traditionell läkekonst kunde råda bot på. Då tog morsa mig till homeopaten (som på dagarna arbetade som läkare och professor) och på kvällarna hade en mottagning i en källar-lokal i St. Petersburg. Minns än idag söta små kulor som jag fick ta från olika burkar var tredle timme. Inom en månad var problemet borta ! Så snacket om plecebo-effekten är utterst NAIV. Senare i livet vid 24 års ålder i Finnland fick jag spännings-huvudvärk som INGEN modern piller KUNDE göra något åt. Vad gör jag?-tilbacka till Ryssland, till homeopaten där. I 3 månader skulle jag äta små söta piller. Efter 1 månad försvann huvudvärk och komm alldrig tillbacka. Glöm plecebo-effekten!!! Jag kunde inte leva längre med värken! Det är okunninghet och brist på egen erfarenhet som driver Er som är emot homeopatin!

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.