Öppet brev till Expressen och SvD från homeopat Gunnar Jansson

7
1611

Med anledning av artikel i SvD den 7 juli och SVT Debatts program samma kväll vill jag bemöta Christer Fuglesangs och Anna Bässéns osakliga påståenden att homeopati är en stor bluff.

Jag var närvarande vid det s k självmordsförsöket och deltog själv i debatten där jag fick försvara homeopatin.

Christer Fuglesang hade under dagen deltagit i ett jippo kring homeopati, och han blev under debatten kraftigt ifrågasatt av bl a Patrik Sjöberg, som själv med framgång behandlats med den homeopatiska läkekonsten.

Program av denna typ är väldigt bra för att väcka uppmärksamhet, men för mig kändes det efteråt mycket frustrerande att inte få mera tid att bemöta alla felaktiga påståenden.

Jag var själv inbjuden som praktiserande och erfaren homeopat. I 34 år har jag verkat som klassisk homeopat i Norrköping, där jag även utbildat homeopater i 28 år.

Vid ”självmordsförsöket” visade medlemmar ur föreningen VoF hur man potentierar vanligt kaffe, d v s gör ett homeopatiskt läkemedel av kaffe. Kaffe i potentierad form är ett utmärkt sömnmedel, men endast då typen av sömnbesvär hos patienten stämmer med den typ av sömnbesvär som kaffe framkallar.

I vår litteratur finns f n 454 olika homeopatiska läkemedel mot sömnstörningar. Hur skall då sömnbesvären hos patienten vara för att vårt homeopatiska medel Coffea (vanligt kaffe) skall fungera? Dricker man vanligt kaffe i stor mängd hamnar man i ett stadium av upphetsning. Tanken och alla våra sinnen skärps. Man får även hjärtklappning. Man blir sömnlös!

Ett sådant stadium av upphetsning kan uppkomma efter en mycket glädjande händelse. Personer som t ex vinner en stor summa pengar på lotteri kan komma i ett sådant stadium med efterföljande sömnlöshet. Det är vid sådana tillstånd av sömnlöshet vi homeopater ordinerar Coffea (kaffe) för att bota patientens sömnlöshet. Om patentens sömnlöshet beror på andra orsaker t ex ilska eller sorg, då hjälper inte Coffea. Klassisk homeopati kräver alltid en individuell förskrivning.

Gång på gång får vi homeopater höra att homeopati inte är en vetenskap och att det inte finns några vetenskapliga bevis för att den fungerar. I SVT debatt den 7 juli sade jag att det finns mängder med undersökningar, som visar homeopatins positiva effekt. Man behöver bara knappa in sökorden Homeopathic research och själv konstatera fakta.

För flera år sedan var jag inbjuden till Uppsala universitet för att föreläsa om homeopati. Vi var 7 st som föreläste den dagen. Den enda homeopaten var jag, de övriga läkare och skeptiska till homeopatin. En statistiker från läkemedelsverket var där och berättade att han undersökt ett stort antal vetenskapliga undersökningar om homeopati och sade att dessa visar att homeopati har en övervägande positiv effekt i de flesta fall. Han avslutar sin föreläsning med att säga ”men det är ändå inget jag tror på”

Forskare, som undersöker homeopatin vetenskapligt lever farligt därför att de ofta även är engagerade i vanlig medicinsk forskning. De riskerar då att mista sina forskningsanslag om de publicerar något som är positivt för homeopatin.

Vetenskap är något mycket förändligt. Den som införde den till Sverige var Göran Wahlenberg, rektor magnificus vid Uppsala universitet. Han undervisade i homeopati på universitetet från år 1820 och 25 år framåt.. Då var således homeopati en vetenskap även i Sverige .

Greken George Vithoulkas belönades 1996 med The Right Livelyhood Award, (allmänt kallat det alternativa nobelpriset) vid en prisutdelning i det gamla Riksdagshuset med dåvarande talmannen Birgitta Dahl som prisförrättare. Denne George Vithoulkas, som för övrigt är min lärare är professor vid Aegean universitetet i Grekland. I Grekland är således homeopati en i högsta grad modern vetenskap.

Tidningen Expressens medicinskt sakkunniga Anna Bässén berättar i debattprogrammet att hon besökt en homeopat för att få hjälp med sin astma. Hon säger att homeopaten tog fram en pendel och med den försökte hitta vilket homeopatiskt medel, som skulle bota hennes astma. Här avslöjar Anna en djup okunnighet . Om hon söker en homeopat samtidigt som hon utger sig för att vara medicinskt sakkunnig, borde hon först ha undersökt hur en homeopat arbetar! En riktig (lika med välutbildad) homeopat pendlar inte fram medlet, utan utgår alltid från en anamnes, vilket tar ca 60 minuter. Hon borde således, som sakkunnig, rest sig upp och lämnat pendlaren med orden ” Jag har visst tyvärr kommit fel!”

Anna Bässén är välkommen till min mottagning, både som patient och reporter. Vill hon ha hjälp för sin astma skall jag göra vad jag kan för att bota henne. Någon garanti att hon blir botad lämnar jag ej, men jag gör alltid mitt bästa för mina patienter. Alla mina patienter, som ger sin tillåtelse, videofilmar jag för att använda i min undervisning. Har även fall av astma där patienten uppger sig blivit botad. Som reporter är hon välkommen att sitta med under en dag för att en gång för alla lära sig hur en klassisk homeopat arbetar.

Hur kommenterar man då Christer Fuglesangs medverkan i detta ”självmord” Varför ställer han upp på ett sådant löjligt jippo? Detta sätt att förlöjliga homeopatin är inget nytt, utan kommer från England. I England heter skeptikergruppen Sense About Science och är sponsrad av läkemedelsföretag. Se artikel i nättidningen Dagens homeopati!

I debatten sades flera gånger att det var fel att våra skattepengar skall gå till vad skeptikerna säger är ovetenskapligt. Men i en demokrati skall folkets önskan om vårdtyp tillgodoses och detta finns även inskrivet i svensk lag.
Allmän Sjukvårdslagstiftning, 2a § 3 Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård.

Detta innebär att den särskilt skall;

1. Bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet
2. Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.

Under Almedalsveckan träffade jag några akupunktörer, som gått runt bland publiken i Almedalen och frågat vad de tyckte om alternativmedicinen. Ca 90% svarade att de var för alternativmedicin. Detta borde våra politiker ta till sig och satsa resurser på, så att de alternativmedicinska skolor vi har får stöd av samhället.

Bifogar utdrag ur ett e-mail som kortfattat belyser 2 nobelpristagares uppfattning i homeopati:
Ett dubbelblindtest utfört av professorer vid Glasgows universitet visar att över 80% av patienterna förbättras av homeopatisk medicin, medan bara 38% förbättras i placebogruppen. Publicerat i The Lancet 941210. Längre ned i samma artikel kan man läsa att holländska forskare , ingen av dem är homeopat, publicerade en sammanställning av 107 studier i British Medical Journal, 910209. 81 av dem visade att den homeopatiska medicinen fungerade. 22 st av undersökningarna var av mycket god kvalitet. 15 av dessa visade på effekt av det homeopatiska medlet.
Text: Gunnar Jansson

7 KOMMENTARER

 1. Varför tror homeopater att det är bra att ljuga i sina debattartiklar?

  Kleijnen (1991), som jag antar du menade, skriver att den inte kan dra några slutsatser för de flesta studierna är av för låg metodologisk kvalité och att effekten av publication bias är okänd.

  Jansson glömde också nämna att det sk. dubbelblindtestet genomfört av Reilly (1994), antar igen, hade bara 28 astma patienter som fick antingen homeopatisk immunoterapi eller placebo (dvs 14 i varje grupp), detta är alldeles för litet urval för att godtas statistiskt, testet gavs även som ett supplement till vanlig konventionell behandling! Med andra ord helt regelvidrigt genomfört, och de hade heller då ingen kontroll på experimentet, och kan då inte dra några slutsatser, vilket Reilly heller inte riktigt gjorde. Hänvisar även till de kritiska kommentarerna till Reilly i påföljande nummer av the Lancet. 1995 Jan 28;345(8944):251-2.

  En betydligt bättre genomförd dubbelblindtest som också undersökte astma gjort av Lewith (2002) fann ingen skillnad mellan homeopatisk behandling och placebo, och de undersökte 242 astma patienter.

  Med andra ord det finns inget forskningsstöd för att homeopati fungerar bättre än placebo, Jörgenfeldt skriver även att de flesta homeopater som gör vetenskapliga studier bara har en lägre utbildningsnivå, se Jörgenfelds kommentarer, och det är då inte så konstigt att stora metaanalyser som Ernst(2002) utesluter många homeopatiska studier pga. av brister, då de är gjorda av lekmän som inte vet vad de gör. Och sen komma med konspirationsteorier för att forskarvärlden ratar dåligt genomförda studier, tyder bara på okunnighet hos homeopaterna.

  Sen Jansson är det bra att lämna fullständiga referenser så andra kan hitta studierna enkelt som refereras till, antar att din grekiska professor inte lärde dig det, fast det är roligt med lite detektivarbete.
  O
  ch att få ett stort pris bevisar inte att något fungerar, Vetenskap och Folkbildning delade t.o.m. ut årets förvillare samma år till kommittén bakom Right livelihood efter att de gett priset till homeopaten Vithoulkas, så beslut var kontroversiellt, se sv.wikipedia.org/wiki/Right_Livelihood_Award

  Det finns även flera exempel på tvivelaktiga pristelningar, t.ex. Egas Moniz som fick Nobelpriset 1949 i medicin för Lobotomi i tron att ingreppet skulle dämpa ångest och oro, när patienter istället blev helt apatiska, se sv.wikipedia.org

  Sen om homeopati är en erkänd vetenskap i Grekland så borde det heller inte vara några problem att visa hur homeopatin fungerar utan att hänvisa till metafysik och flera dimensioner som Jörgenfeldt gjorde, se Jörgenfeldts kommentarer; och även komma med hållbara bevis på att det fungerar bättre än placebo, istället för att ljuga om att Linde(1997) och Kleijnen (1991), och presentera skräpstudier som Reilly(1994).

  Sen kan man se mycket genom statistik, bl.a. kan man få statistiskt signifikanta resultat för sin hypotes att ökad glassförsäljning leder till att fler drunknar, så genom det kan man hävda att glass borde förbjudas, men om man är forskarutbildad så skulle man snabbt se igenom det påstående och hittat att det finns en tredje variabel som är värme, dvs. desto varmare väder det är desto fler går och badar eller äter glass, och det ökar risken för att någon drunknar.

  Så om homeopatin ska ha någon möjlighet att bevisa att det funkar bättre än placebo så måste de skaffa sig fler forskarutbildade homeopater, inte för att jag personligen tror att det hjälper då homeopatin bygger på felaktiga grunder, enligt Ernst(2007) är homeopatin biologisk omöjligs.

  Referenser

  Ernst, E. (2007) ”The truth about homeopathy”, British Journal of Clinical Pharmacology, 2, s. 163–164

  Jörgenfeldts kommentarer, dagenshomeopati.se/2011/07/11/chris-jorgenfeldt-ger-slutreplik-vof-och-dan-larhammar/ hämtad 14/7-11

  Kleijnen J, Knipschild P, ter Riet G (1991) ” Clinical trials of homoeopathy”, BMJ, Feb 9;302(6772):316-23.
  Lewith, G. T. (2002) ” Use of ultramolecular potencies of allergen to treat asthmatic people allergic to house dust mite: double blind randomised controlled clinical trial”, BMJ 324 : 520 doi: 10.1136/bmj.324.7336.520

  Reilly D, Taylor MA, Beattie NG, Campbell JH, McSharry C, Aitchison TC, Carter R, Stevenson RD. (1994)” Is evidence for homoeopathy reproducible?” The Lancet, Volume 344, Issue 8937, Pages 1601 – 1606

  • Vem ljuger egentligen?

   Du, Mikael påstår att Gunnar ljuger, men frågan är vem ljuger egentligen, du eller han? Du tar upp en metastudie som visar att homeopati fungerar och vänder på den och sedan påstår att den inte fungerar

   Du ger många exempel på studier som du påstår inte håller måttet och inte duger som bevis. Dessutom påstår du att, Kleijnen (1991) säger ”man inte kan dra några slutsatser för de flesta studierna är av för låg metodologisk kvalité och att effekten av publication bias är okänd”

   Men där har du fel. Du har dragit ur en mening från sitt rätta sammanhang och får därmed det att låta tvärtom.

   Det står faktiskt i studien, att homeopati fungerar.

   Exakt så här står det: ”Slutsatser: At the moment the evidence of clinical trials is positive but not sufficient to draw definitive conclusions because most trials are of low methodological quality and because of the unknown role of publication bias. This indicates that there is a legitimate case for further evaluation of homoeopathy, but only by means of well performed trials”

   Alltså det står uttryckligen; Just nu är bevisen vid kliniska prövningar positiv för homeopatin, men det saknas studier för att definitivt dra slutsatser och fler studier behövs.

   Det står ingenstans i studien att homeopati inte skulle fungerar. Tvärtom det står där att av 105 studier är det 81 som visar att homeopati fungerar.

   I Abstraktet står också: ”Resultat: In 14 trials some form of classical homoeopathy was tested and in 58 trials the same single homoeopathic treatment was given to patients with comparable conventional diagnosis. Combinations of several homoeopathic treatments were tested in 26 trials; isopathy was tested in nine trials. Most trials seemed to be of very low quality, but there were many exceptions. The results showed a positive trend regardless of the quality of the trial or the variety of homeopathy used. Overall, of the 105 trials with interpretable results, 81 trials indicated positive results whereas in 24 trials no positive effects of homoeopathy were found. The results of the review may be complicated by publication bias, especially in such a controversial subject as homoeopathy”

   Sudien här: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1825800

   För övrigt ljuger inte heller Chris Jörgenfelt när hon säger att Linde studien visar att homeopati fungerar. Den visar nämligen att homeopati fungerar 2.5 gånger bättre än placebo. Det går inte att avfärda sådana studier med att anklaga de som framhåller dem, med att de ljuger. Det är ni som ljuger inte vi.

   Vem som helst kan läsa dessa abstrakt och själv konstatera att där står att homeopati är bättre än bara vara placebo.

   Jag rekomenderar forskaren Robert Hahns blogg, där han bland annat berättar klart och tydligt att Lindes metaanalys visar att homeopati fungerar 2.5 ggr bättre än placebo:
   >http://roberthahn2010.wordpress.com/2010/10/09/sa-avfardas-alternativmedicinen/
   >http://roberthahn2010.wordpress.com/2010/10/30/skall-vi-sla-ihjal-homeopatin-idag/

 2. Jag är utbildad Antropolog vilket för mig innebar 5½ års studier på universitetet. När man läser kurser om kvalitativa metoder och teorier på universitetet så får man lära sig att man uppskattar att cirka 80% procent av det man anser vara vetenskapligt bevisat egentligen är kvalificerade gissningar. Exempelvis: är Big Bang vetenskapligt bevisad? Nej det är den inte trots det tror de allra flesta att den är det. Big Bang är endast en teori som grundar sig på stjärnornas rörelser ändå så säger man att den är vetenskapligt bevisad. Ingen har sett den, det finns inga nedtecknade dokument, inga foton osv. Varför tror man då på det som den så kallade vetenskapen framför trots att det mesta inte går att bevisa?

  När man skriver olika uppsatser på universitetet så får man inte skriva vad som helst, oavsett vad det är, utan det är styrt. Det är likadant inom forskarvärlden, man får inte vilka anslag man vill för vilka studier som helst. Så om man tror att forskningen är neutral så är man ute och på djupt vatten.

  • Detta du skriver att det är styrt inom forskarvärlden och de får inte skriva vad de vill, kan alltså vara en förklaring till att studier som visar att homeopati fungerar, är i sitt resultat och slutsats så luddigt skrivet, att om man inte läser ordentligt så kan man felaktigt tro att homeopati inte fungerar.

   • När vi skulle skriva uppsatser på universitetet så fick åtminstone vi lämna in olika skriftliga förslag. Alla förslag skulle sedan granskas och godkännas.
    Lektorn som vi hade berättade att inom vissa områden var det mycket svårt och ibland även omöjligt att få anslag till forskning. Nu berättade inte han exakt vilka områden det rörde sig om men det visar att det finns områden som är svårare om inte omöjliga att forska inom.
    Det här skulle kunna vara en förklaring till varför vissa studier är luddigt skrivna. Det är helt enkelt områden som mer eller mindre är tabu inom forskarvärlden.

    Nu fortsatte inte jag mina studier utan gick andra vägar. Men det har givit mig en inblick i forskarvärlden och den komplexitet som råder där.

 3. Enligt min mening gäller det här:


  Allmän Sjukvårdslagstiftning, 2a § 3 Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård.

  Detta innebär att den särskilt skall;

  1. Bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet
  2. Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.

 4. Ni snackar obegåvat strunt!
  För MIG är det det ABSOLUT enda
  som har helat!
  I 30 år har jag vandrat med sorg
  skräck inte velat leva innerst inne.
  Den underbara inkännande Theresia
  Henriksson har behandlat mig.(inte hel ännu…men snart!
  Snälla fördöm inte.Gå in med ödmjuket
  nyfikenhet o förhoppningsvis Tacksamhet.
  Detta är ICKE placebo! Mvh /Boel

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.