Desinformation som skeptikerna sprider om homeopati

23
1139

Det är anmärkningsvärt att många skeptiker till homeopati säger att det inte finns forskning som visar att homeopati fungerar. Sådana påståenden är fullständigt felaktiga och ändå är de vanliga på Internet och även i vissa granskande facktidskrifter.

Lite efterforskning kan avslöja många högkvalitativa studier som har publicerats i respekterade medicinska och vetenskapliga tidskrifter, som bland annat Lancet, British Medical Journal, Pediatrics, Pediatric Infectious Disease Journal, Chest. Och även om en del av dessa tidskrifter också publicerat forskning med negativa resultat för homeopati, finns där många fler undersökningar som visar positiva än negativa resultat.

Homeopatin ses som ett hot

Oriktiga påståenden och desinformation om homeopati är förväntad, eftersom detta medicinska system medför ett starkt och påtagligt hot mot ekonomiska intressen inom läkemedelsindustrin, för att inte tala om den biomedicinska filosofin och världsbilden. Det är därför inte förvånande att British Medical Association hade fräckheten att referera homeopatin till ”häxkonst”. Det är förutsägbart att om man går ut på häxjakt, så kommer man ofrånkomligen att hitta ”häxor”, speciellt som det finns speciella fördelar med att demonisera en potentiell konkurrent. (Homeopati spelar en mycket större roll i Europa än i USA)

Skeptiker till homeopati har länge hävdat att homeopatiska mediciner inte innehåller någonting alls, eftersom de är alltför utspädda. Emellertid har ny forskning från det respekterade indiska Institute of Technology bevisat närvaron av ”nanopartiklar” i utgångsmaterialet, även vid extrema utspädningar.

Transmissionselektronmikroskop

Forskare har med transmissionselektronmikroskop visat elektrondiffraktion, och med kemiska analyser, genom induktivt kopplad plasma-atomär emissionsspektrometri ( ICP-AES) påvisat närvaron av fysiska enheter i dessa extrema utspädningar. (24) I ljuset av denna forskning kan man nu fastställa, att var och en som påstår att där ”inte finns någonting” i homeopatiska läkemedel, antingen helt enkelt är oinformerad eller oärlig.

Eftersom forskarna fått bevis för existens av nanopartiklar i homeopatiska medel vid två olika höga potenser (C30 och C200), och eftersom det gäller test av fyra olika läkemedel (Zincum met./ zink; Aurum met./ guld; Stannum met./tenn och Cuprum met./ koppar), fastställer de att denna studie ger klara och konkreta bevis.

Små doser har också effekt

Även om skeptiker till homeopatin menar att homeopatiska doser ändå är för små för att ha en biologisk effekt, har sådana antaganden bevisats vara felaktiga. Det multidisciplinära området om smådoseffekter kallas för ”hormesis”, och ca 1000 studier från vitt skilda vetenskapliga specialiteter har bekräftat en signifikant, och ibland en betydande effekt, av små doser av en speciell substans på biologiska system.

Ett speciellt tema i den vetenskapligt granskande tidskriften Human and Experimental Toxicology (Juli 2010 ) ägnade sig åt sambandet mellan hormesis och homeopati (25). Artiklarna kring detta tema verifierar styrkan av olika substanser i homeopatiska doser.

Sund skepticism?

Till slut bör nämnas att skepticism inom vilket område som helst är viktig för utveckling av vetenskap och medicin. Emellertid, som det som sägs av nobelpristagaren Brian Josephson, så har många vetenskapsmän en ”patologisk misstro” inom vissa områden som ofrånkomligt skapar en ohälsosam och ovetenskaplig attityd, och blockerar den verkliga sanningen och vetenskapen.

Skepticism är som bäst när dess förespråkare inte försöker avspisa forskning eller samtal kring vissa ämnen, utan i stället undersöker möjliga nya (eller gamla) vägar att förstå och verifiera ovanliga, men utmanande fenomen. Vi har alla denna utmaning när vi utforskar och utvärderar de biologiska och kliniska effekterna av homeopatiska läkemedel.

Inlägget är ett utdrag ur artikeln ”Nobelpristagaren Luc Montagnier stöder den homeopatiska vetenskapen” av homeopaten Dana Ullman: Läs mer

 

————————————————————————————————

Jorden har aldrig varit platt

På medeltiden visste faktiskt många att jorden var rund. Medeltiden var mycket mindre mörk än vad vi har blivit lärda i skolan. Hade dagens skeptiker levt på medeltiden skulle de troligen tillhört den skara som trodde att jorden var platt.

”Redan antikens grekiska tänkare var medvetna om att jorden var rund. Bland annat hade de lagt märke till att man alltid såg masten först, när fartyg dök upp långt ute vid horisonten. Tidigare trodde många historiker att grekernas kunskap om jordens form gick förlorad under medeltiden, men i dag anser forskarna att lärda hela tiden vetat att den var rund.

Till exempel gav den engelske munken Beda i verket ”De temporum ratione” från omkring 700 klart uttryck för att jorden måste vara rund. Något tyder på att även väldigt många vanliga människor under medeltiden var väl medvetna om jordens form. Bland annat hävdar läroboken Elucidarius från slutet av 1100-talet att jorden har formen av ett klot. Elucidarius, som översattes till flera språk och var vida spridd, har sannolikt varit känd av landsortspräster, som har citerat ur den i sina predikningar”  Källa: Illustrerad Vetenskap.

Många lärda på medeltiden, visste alltså att jorden var rund och inte platt. Det gäller samma för oss i denna tid, vilken Vetenskap ska vi tro på? Ska vi tro på den Vetenskap som är nyfiken på nya rön och har dörren öppen för nytt tänkande, eller ska vi tro på ”platta jordens vetenskap”?

Personligen hoppas jag, att anhängarna av dagens ”platta jordens vetenskap” är en krympande skara.

Se filmen The God Within – exposing the false philosophy of modern science på NewsVoice


23 KOMMENTARER

 1. Hei!
  Jeg er en norsk homeopat, og ser meg lei av alle som bruker dette argumentet!!

  Kunne du lagt ved link til artiklene, sånn at jeg har noe å vise skeptikerne! 🙂

  Mange takk!

 2. Hej, norske homeopaten!

  Här är linken till hela artikeln:
  https://dagenshomeopati.se/2011/03/20/nobelpristagaren-luc-montagnier-stoder-den-homeopatiska-vetenskapen/

  Och här till den engelska texten:
  http://www.naturalnews.com/031210_Luc_Montagnier_Homeopathy.html

  Verkligen trevligt att få litet kontakt med homeopat från Norge. Vad jag förstår så är skeptikerna lika tråkiga i Norge som i Sverige.

  Men det är bara att ligga i, sanningen segrar alltid, det är bara en tidsfråga.

 3. Hej Marina, jag förstår inte. Det där nanopartikelexperimentet, det var ju inte direkt kristallklart beskrivet, för mig i alla fall. Vad är det alltså den bevisar? Att antalet guldmolekyler växer när man späder ut dem (det vore ju absurt), eller att guldet finns kvar i utspädningen (ja, någonstans måste det ta vägen, eller?). Och vad spelar det för roll, det är väl vattenstrukturen som ”gör jobbet”?

  Vad nanopartiklar är vet jag iaf, för det kunde jag läsa på wikipedia 🙂

  • Hej Matthew, var det ämnat som en fråga till mig? Precisera gärna din fråga så blir det lättare att svara. MvH

   • Visst, ska försöka vara tydligare:
    a) Vad är det artikeln bevisar?
    b) Artikeln verkar handla om att det finns guldpartiklar (etc) kvar i lösningen efter utspädning. Men poängen med homeopati är väl vattenstrukturen, så vad spelar det för roll om det finns guldpartiklar kvar eller inte?

    • Det som är intressant både att man hittat nanopartiklar i homeopatisk medicin och att man konstaterat att DNA-sekvenser kan skapa lågfrekventa vågor i vatten som skapar vissa vattenstrukturer visar att skakad och spädd lösning är mer än bara ”utspätt vatten”

     Sedan vad i detta som ger homeopatins effekt vet jag inte. Det är nog få människor än så länge, som har svaret på den frågan.

     Men så långt är i alla fall säkert när man börjar förstå vad det är i den homeopatiska medicinen som är verksam pratar vi inte om vanlig grovfysisk materia utan det handlar om etermateria. Etern har högre energiinnehåll än den materia vi ser med våra vanliga ögon.

     Helt klart behövs det forskas mer på detta område, vi vet för litet än.

  • Tack för upplysningen. Ja, det kan man fråga sig, troligen aldrig. Fast man skall ju aldrig säga aldrig. Hoppas du inte har ngt emot att jag tog bort länken. Jag vill undvika att styra trafik från DH till en skeptikersida.

 4. Helt ok Marina att länken togs bort. Jag ville bara ge dig och dina läsare möjligheten att bemöta detta absurda inlägg.

  Jobba på Marina!

 5. Ursäkta men vad skrev du? ”Etermateria” och att ”Etern har högre energiinnehåll än den materia vi ser med våra vanliga ögon.”

  Vad prata du om?

  Eter, som är det vardagliga namnet på vad som egentligen heter dietyleter, (C2H5)2O, ett mycket vanligt narkosmedel förr i tiden.

  eller

  Etern ”det medium som man för några hundra­ år sedan ansåg uppfyllde universum och alla tomrum. Etern var viktlös, stabil, friktionslös och givetvis även osynlig. Bland dem som stödde teorin om etern fanns Descartes, Newton och Huygens. Etern var viktig, eftersom den behövdes för att förklara ljusets vågnatur. Ljuset måste ju ha något slags medium att förflytta sig i, precis som ljudvågor fortplantas i ett elastiskt medium som luft.
  Teorierna om etern raserades då amerikanerna Albert Michelson och Edward Morley på 1880-talet genomförde experiment för att undersöka något som kallades etervindar. Om jorden rusar fram genom etern borde det bildas ett slags motvind, var tanken. Enligt Newton borde ljushastigheten i etern variera, beroende på om en observatör färdades mot en ljuskälla eller från den.
  Michelson och Morley kunde dock visa att ljusets hastighet var densamma, något som beskrivits som ”förmodligen det mest berömda negativa resultatet i fysikens historia”. Detta innebar att man fick överge teorierna om etern. Behovet av etern försvann i och med Einsteins relativitetsteori, som ju slår fast att ljushastigheten är en universell konstant. Begreppet eter lever dock kvar i vissa ord som etermedier, alltså radio och tv, vars sändningar ju överförs via vågor – i en eter som inte finns.” (Allt om Vetenskap, http://www.alltomvetenskap.se/vad-ar-etern.aspx?article=1939&newsbillcategory=69)

  Jag har följt dina kommentarer på orsakverkan och förundrats över att du aldrig svarar på frågorna om hur homeopati fungerar. Du slingrar dig hela tiden med att säga att skeptikerna inte förstår hur de homeopatiska preparaten fungerar och kan därför inte kritisera dem. Vad jag inte förstår är varför du inte förklarar för dem, en gång för alla.

  Dina svar gör inte att jag får ett större förtroende för homeopatin, snarare tvärt om eftersom du ”duckar” och undviker i dina kommentarer. När du sedan i kommentarerna här ovanför dessutom blandar in eterns, kände jag att måttet var rågat.

  Jag måste säga att du verkar inte veta vad du pratar om utan blandar in begrepp och termer som låter bra och som ska höga dina argument till en trovärdig nivå. I mina ögon blir det tvärt om. Du verkar vara okunnig i grundläggande naturvetenskap.

  • Jag har många gånger försökt förklara hur homeopati fungerar för er skeptiker, men ni vill inte ta in och förstå. Förra året gjorde jag åtskilliga fruktlösa försök på bloggen orsakverkan men efter en stund gav jag upp.

   Eter är namnet på den finaste formen av materia. Aristoteles räknade eter som ett femte element vid sidan av eld, jord, luft och vatten.

   Att jag låter okunnig i en skeptikers öron bekymrar inte mig. Det som du kallar grundläggande naturvetenskap är bara en liten bit av hela vetenskapen som finns. Resten ligger där utanför, den bara väntar på att bli upptäckt. Vetenskapen kommer snart ”upptäcka” etern. Redan nu finns det vetenskapsmän som börjar få kläm på att det finns något mer än bara den fysiska världen. Luc Montagnier är ett bra exempel på vetenskapsman som forskar i de domänerna.

  • Skeptikernas sedvanliga misstag är att de utgår från den traditionella naturvetenskapliga mekanistiska världsbilden, och enligt denna världsbild så kan homeopati omöjligt fungera – vilket också är korrekt.

   För att förstå homeopati behöver man öppna sig för att den traditionella naturvetenskapliga världsbilden är felaktig. Och det är detta som skeptikerna inte förmår att göra.

   Det går inte att förklara homeopati enligt traditionell naturvetenskap.

   Det finns många undersökningar som visar att homeopati är bättre än placebo, så det är redan vetenskapligt bevisat att homeopati har en medicinsk effekt och hjälper människor.

   Så ATT homeopati fungerar, det vet vi redan. Det är vetenskapligt bevisat och det är en sanning.

   Däremot går det inte att förklara HUR enligt traditionell naturvetenskap. Och detta försöker skeptikerna använda som ett argument till att det inte fungerar, för enligt dem så är det som så att om man inte kan förklara något enligt traditionell naturvetenskap så finns det inte.

   Vad de traditionella naturvetarna nu glömmer bort, det är att naturvetenskapen har uppfunnits av människan. Människan fanns alltså innan naturvetenskapen. Naturvetenskapen är alltså ett mänskligt påhitt.

   Uppenbarligen går det att finnas även fast den traditionella naturvetenskapen inte kan förklara det, särskilt eftersom vi människor fanns innan den traditionella naturvetenskapen ens var uppfunnen.

   Spjutspetsen inom modern forskning, som utmanar den traditionella naturvetenskapliga världsbilden, visar att homeopati fungerar i samklang med det energifält som finns i alltings levande. Dessa forskningsresultat är oerhört kontroversiella eftersom det strider mot den traditionella naturvetenskapliga världsbilden och skulle denna mer expansiva världsbild accepteras skulle mycket behöva göras om och det är för skeptikerna ett för stort steg att ta. För detta strider helt enkelt mot allt vad de har lärt sig och därför vägrar de att ta till sig den senaste forskningen, för de vill inte ändra sin världsbild som de har lärt sig.

  • Kunskapen om etern har funnits i långa tider. Den behöver egentligen inte upptäckas, utan ska erkännas av vetenskapen. Openminded vetenskapsmän arbetar nu med att bevisa dess existens.

   • Det var en märklig uppfattning om vetenskap som du har. Dess uppgift är inte att bevisa det som är ”känt”, utan att närma sig sanningen genom att pröva och ifrågasätta våra invanda uppfattningar (som ofta kan vara felaktiga). Begreppet eter som du använder det var något som hörde ihop med den gamla föreställningen om de fyra elementen (jord, vatten, eld och luft) som blev föråldrad när atomteorierna växte fram. Eter stod för det andliga eller som det som världsrymden bestod av, och i den senre betydelsen motbevisades den på 1800-talet som Kristian beskriver ovan.

     • Konstigt då att vetenskapen gjort precis tvärt om: motbevisat den.

      För att man skall tro på att det finns något som kan liknas vid ”etern” så bör det ju även finnas observationer som ger upphov till denna teori. Den bör också skilja sig ifrån den tidigare teorin då dessa tydligt motbevisats. Vilka är observationerna som leder dig till att tro att något sådant skulle existera?

 6. En skilnad mellan skeptiker och naturmedicinare är att skeptiker anser att det endast är vetenskapen som kan urskilja sant från falskt. Medan naturmedicinare även anser att egen erfarenhet med stöd av kunskap, logik och andras erfarenheter också är en väg till ny kunskap.

  Den nämnda ”etern” (finns flera ord för detta) går att erfara för den som är extra känslig iom att den påverkar kroppen på olika sätt. Däremot har jag ännu ej hört om någon som tagit fram en detektor som kan detektera eter, tyvärr. Så vad jag vet kan vetenskapen ännu ej se eller mäta detta.

  Vad ”Avialae” och ”Eter” menar med att etern skulle ha motbevisats av vetenskapen förstår jag inte. Som vanligt lämnar skeptiker inga länkar som underbygger deras raljanta attacker.

   • Om vi ser till historien så har naturvetarna alltid haft fel. Därför att vetenskapen har förändrat sig. Långsamt, men den har ändå förändrat sig. Detta därför att naturvetare i alla tider haft väldigt lätt för att slå sig självgott på bröstet och säga ”ja nu vet vi” för att några hundra år sedan skamset med svansen mellan benen säga ”Ok, vi hade fel då” och sen slår de sig för bröstet igen och säger ”Men nu, den här gången vet vi. Så här är det!” och så går det ytterligare några hundra år och de får stå där med svansen mellan benen igen…

    Naturvetenskapen är konservativ och har extremt svårt att ta till sig nya forskningsrön, och det gäller särskilt forskning som bekräftar människors personliga upplevelser.

    Många naturvetare använder ju forskningen för att förtrycka människor och säga att människors personliga upplevelser är felaktiga. De sätter naturvetenskapen högre än människan.

    Eftersom människan uppfann naturvetenskapen – det var alltså inte naturvetenskapen som uppfann människan – så är det enligt mig mer logiskt att människan och människans upplevelser har vetorätt.

    Det finns mycket i världen som inte kan förklaras. Naturvetenskapen vet verkligen inte allt om allting. Och uppenbarligen så ändras dess vetande genom historiens gång.

    Mer ödmjukhet från skeptiker och naturvetare skulle därför vara önskvärt.

 7. Jag är bla osteopat och använder det homeopatiska tankesättet när jag släpper på låsningar, lika botar lika. Jag återspeglar den ursprungliga kraften som kroppen utsattes för vid olyckan fast mjukare och långsammare så att kroppen kan komma ur sin chock. Det funkar mycket bra.

  • Ja om folk använde sig av det homeopatiska tankesättet mer i vardagen skulle många situationer kunna lösas mycket mer smärtfritt. Det fungerar verkligen och jag har börjat använda mig av det mer och mer.

   Intressant är också att man kan använda sig av det i olika behandlingar och nå fina resultat.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.