Homeopati är framtidens medicin säger professor George Vithoulkas

2
Se filmen, som visar homeopaten George Vithoulkas strävan att sprida homeopatin i världen. Han har arbetat för att ge homeopatin en fast och orubblig grund att stå på.

Randomiserad klinisk studie visar att homeopati hjälper barn vid diarré

0
En randomiserad dubbelblind klinisk studie som jämförde homeopatiska läkemedel med placebo, vid behandling av akut diarré hos barn. Åttioen barn i åldern 6 månader till 5 år, ingick i studien som genomfördes i León, Nicaragua, i juli 1991. En individualiserad homeopatisk medicin gavs för varje barn och daglig uppföljning gjordes i 5 dagar.

Dana Ullman Evidence Based Homeopathy – Homeopathic Medicine: Europe’s #1 Alternative for Doctors

5
Numerous surveys over the past 150 plus years have confirmed that people who seek homeopathic treatment tend to be considerably more educated than those who don't. What is not as well known is the fact that homeopathic medicine is the leading "alternative" treatment used by physicians in Europe...and growing numbers of the citizenry.

Homeopati godkänd av försäkringskassan i Schweiz

0
Homeopati plus fyra metoder till, antroposofisk medicin, akupunktur, örtmedicin och kinesisk medicin har nu fått specialtillstånd att få användas som godkänd metod inom sjukförsäkringssystemet i Schweitz.

Homeopater demonstrerar för bättre villkor

0
Homeopater i Pakistan demonstrerar för rätten att arbeta på statliga sjukhus  

ECCH news

0
Viktiga Nyheter från European Council of Homeopaths

Homeopati botar eksem på fotsulor

0
Dr.Nishant has treated a number of cases of eczema with simple homeopathic medicines. His new method of advanced homeopathy offers speedy recovery. Nishanth Homeo Clinik Estd. Since 1980.

Europeiska kommittén för Homeopati

0
Europeiska kommittén för Homeopati (ECH) representerar läkare som specialiserat sig på homeopati, organiserade i 40 föreningar i 25 europeiska länder.

The truth about homeopathy on the NHS

0
FACULTY OF HOMEOPATHY The NHS homeopathic hospitals in the UK are staffed by conventional doctors trained in homeopathy and they would never recommend homeopathic vaccination instead of conventional immunisation. With approximately 7 million people in Britain using homeopathy, it is more important than ever that patients get proper advice from meopathically trained healthcare professionals on the NHS.

Homeopati allt populärare i Indien

0
Homeopati är inte placebo. Homeopati är en effektiv behandling av många allvarliga sjukdomar, bland annat vissa typer av cancer, och kostar bara en femtedel av konventionella läkemedel, säger experterna.