Maja blev sjuk av HPV-vaccinet -”ingen läkare vet varför hon är sjuk”

1
  13-åriga Maja blev orkeslös, tappade känseln och fick plågsamma utslag. Till sist hamnade hon i rullstol. Hon skickas från läkare till läkare - men ingen kan säga vad som är fel. Föräldrarna är övertygade om att...

Skriv på och stöd Vidarkliniken

2
Antroposofiska medicinen i Sverige behöver ditt stöd och din namnteckning.  

VoF och skeptikerrörelsen – från vaggan till graven

17
Skeptikerrörelsen är från början en amerikansk åskådning som officiellt uppstod i mitten av 1970-talet.    

Kan vi lita på sjukvården?

2
Tillgänglig forskning tyder på att äldre människor med måttligt förhöjt kolesterol mår bättre och lever längre än de med lågt. Trots detta sätter svenska läkare ofta in statiner hos människor ända upp över 90-årsåldern.

Finsk och Svensk folkhälsa undermineras genom lagvidrighet

2
Ett kraftfullt och hätskt mediedrev gentemot vaccinkritikerna har under denna sommar flammat upp i Finland. Gnistan som tände elden utgjordes av en lång artikel som publicerades den 17 juli i Finlands största finska dagstidning, ”Helsingin Sanomat”.

Livsfarlig barnbok om naturlig hälsa

7
Man kan starta bokbål och bränna böcker på många olika sätt, men syftet är alltid detsamma: Att tysta det öppna samtalet, att förlama människors rätt till valfrihet och att styra demokratin i ”rätt” riktning.

Ettårig utbildning till naturterapeut

0
Naturterapeutskolan i Vellinge startar upp en ny utbildningsgrupp i augusti 2015. Skolans filosofi är att förmedla vetenskap, beprövad erfarenhet samt grundlig behandlingsstrategi. Med hjälp av hög kompetens och pedagogiska lärare skapas bra förutsättningar för att utbilda framtidens terapeuter.

Nya KAM-utredningen vill förbjuda att barn under 15 år behandlas

0
Idag får barn under åtta år inte behandlas utanför den vanliga skolmedicinen. Den aktuella KAM-utredningen vill höja gränsen till 15 år, men samtidigt tillåta symtomlindrande behandling oavsett ålder. Vad innebär det för föräldrar och barn som vill ha homeopati?

KAM-utredning vill förbjuda behandling av allvarliga sjukdomar 

0
Idag får KAM-utövare inte behandla patienter med cancer, diabetes och epilepsi. KAM-utredningen vill i en ny lag i stället förbjuda behandling av ”allvarliga sjukdomar”. Symtomlindrande åtgärder ska dock vara tillåtna.