Regeringens utredning om alternativmedicin kommer den ge mer valfri vård?

4
1520

 

pixaby.com
Den 27 mars 2017 tillsatte regeringen en KAM-utredning (1) för att ta reda på vilka evidens det finns för komplementär och alternativmedicin. Tanken är också att utredningen ska komma fram till hur kontakten och förståelsen mellan sjukvården och alternativmedicinen ska förbättras och även lämna förslag på ett system som ska ge patienter information om olika terapier som underlättar välövervägda vårdval

Regeringen gav också utredarna uppdrag att undersöka om alternativterapeuter ska förbjudas att behandla personer med vissa psykiska sjukdomar. Kjell Asplund tidigare generaldirektör på Socialstyrelsen valdes till ledare för KAM-utredningen, som går under beteckningen ”ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom annan vård och behandling än den som bedrivs inom den etablerade vården”

Den 31 mars blir resultatet av regeringens utredning offentlig. Ska utredningen ge förslag på lagändringar och gå samma väg som Norge gjorde för 14 år sedan? Norge gick efter lagändring in på en mer tillåtande väg för alternativmedicinen/komplementärmedicinen och gav legitimerad sjukvårdspersonal rätt att samarbeta med alternativterapeuter. Eller kommer utredningen sätta upp ännu mer begränsningar för svenska alternativterapeuter, för att försvåra för människor att få tillgång till en alternativmedicinsk behandlingsmetod?

Det finns redan nu en hel del sjukdomar en alternativterapeut i Sverige enligt lag inte får behandla. Tillexempel råder det förbud enligt artikel 15 i patientsäkerhetslagen (2) att behandla vissa infektionssjukdomar, diabetes och epilepsi. Det är också förbjudet för gravida att få en alternativmedicinsk behandling och det råder också förbud att yrkesmässigt behandla barn under 8 år. Att till den listan dessutom lägga till ett förbud mot behandling av psykiska sjukdomar är överdrivet. Vem eller vilka ska ges rätten att sätta upp hinder för en myndig person med psykiatrisk diagnos att få uppsöka en alternativmedicinsk terapeut?

Önskvärt är också att 8-årsgränsen tas bort för att harmoniera med regler som finns i övriga världen. Sverige är idag det enda landet i världen där varken läkare eller alternativterapeuter får ge barn en alternativmedicinsk behandling.

Ett argument som kritiker till alternativmedicinen ofta kommer med är att barn och även vuxna patienter kan utsättas för risk, om de väljer en alternativmedicinsk behandling istället för att gå till läkare och få, enligt dem, en fungerande behandling. Eftersom patienter som går till alternativ-medicinska terapeuter i de allra flesta fall, redan är undersökt av en eller flera läkare och ofta har en diagnos är detta en överdriven oro och inte alls förankrad i verkligheten.

Liknande rädsla fanns även i Norge för 14 år sedan då den nya lagstiftningen kom i kraft. Oro fanns att patienter riskerade att i större utsträckning välja alternativmedicinsk vård istället för konventionell vård. Men den rädslan visade sig att vara helt obefogad. Artikel i YtterjärnaForum av Staffan Nilsson(3) påtalas det att i Norge har man nu sett positiva resultat, med större valfrihet och bättre möjlighet för patienter att kombinera behandlingsmetoder från både sjukvården och den komplementära vården.

Eftersom allt fler vill ha valfrihet i vården, är det nödvändigt att Sverige går samma väg som Norge och underlättar för patienter att få tillgång till alternativ och komplementärmedicin.

 

Marina Szöges
Klassisk homeopat och ordförande Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati

 

Referenser

1)https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2017/04/dir.201743/

2) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659

3) http://www.ytterjarnaforum.se/vard-omsorg/gor-som-norge-oppna-upp-mer-helhetssyn-varden/

 

 

 

4 KOMMENTARER

  1. Bedrövligt med detta överförmynderi som pågår i Sverige. Sveriges befolkning ska ha samma rättigheter som andra länder att ta egna beslut som rör vår och våra barns hälsa.

  2. Ren skrämmande vad ”vanlig” medecin främjas framför alternativ medicin. Jag har precis varit på smärt rehab och där konstaterade läkarna att de inte kan hjälpa mig med deras mediciner. Jag har kunnat få vis hjälp av alternativa mediciner men om myndigheterna tvingar Weleda att slå igen så kan jag inte får någon smärtlindring lägre. Jag har en gen som gör att jag inte reagerar som andra på smärtlindring och sådant. Jag har till och med blivit tillfrågad om jag kunde ställa upp för Astra Zenika som försökskanin för det jag har är väldigt sällsynt. Ni kan ju tänka er hur det är när inte ens Alvedon hjälper, bedövningen hos tandläkaren funkar inte. Inte ens morfin hjälper. Det är mycket svårt att söva mig. Om dessa politiker sätter stopp för alternativ så har jag inte något som fungerar. Snacka om att diskriminera, detta i ett samhälle där det är förbjudet att diskriminera! Vilka hycklare.

    • Jag är mycket intresserad av ditt underliggande biologiska problem. Kan du svara på vilken gen och vilken variant som orsakar ditt tillstånd? Vilken av Weledas mediciner har hjälpt dig? Vilken är din dosering? Hur ofta har man behövt försöka söva dig för att upptäcka att det är mycket svårt och vilken anestesi har man prövat? Kan du ange vilken bedövning tandläkarna har prövat? Jag tar tacksamt emot svar på e-posten tillhandahållen till dagenshomeopati.se! Vänliga hälsningar, Leif Ljungstedt

  3. Vad jag har läst så är regeringen löfven vädligt duktiga på att sabotera för alternativmedicinen. jag har svårt att tro att denna utredning kommer att ändra på detta. Personligen anser jag att EU är det största hotet mot svensk hälsofrihet. Det är bara att läsa på så ser man att EU:s direktiv oftast är grunden till förbud och restriktioner i Sverige gällande alterantivmedicin.

    Dock en positiv seger i mörkret:

    https://jmm.nu/kosttillskott-eu-forbud-halsokost-orter/

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.