Ny bok – Homeopati: Energimedicin Homeopatins grundläggande principer av George Vithoulkas

0
1130

För att köpa boken maila Viveca Wilhelmsson på viveca@medica.se

”Denna bok handlar om homeopati. Jag tror att det är absolut nödvändigt – till och med brådskande – att ge en introduktion till detta relativt nya terapeutiska system” skriver George Vithoulkas i inledningen till boken.

Erling Lomnäs har skrivit en recension om boken litet längre ner.

Men först, några ord av Vithoulkas ”Dess filosofi är baserad på helt annan strategi jämfört med den nuvarande konventionella medicinen. Den senare syftar till att döda eller utrota sjukdomsframkallande smittämnen med hjälp av starka kemiska mediciner, med alla de välkända biverkningar de har, inklusive andra mindre omedelbara men ändå uppenbara, negativa konsekvenser. Homeopatin däremot försöker i stället stärka immunförsvaret, som i sitt nya ”smartare” och starkare tillstånd, på egen hand, kan bekämpa inkräktarna eller vilka akut eller kroniska besvär som helst”

vivecavithoulkas
Viveca Wilhelmsson har översatt Vithoulkas bok och vill sprida kunskapen om homeopati.
Erling Lomnäs recension

George Vithoulkas: Homeopati: Energimedicin. Homeopatins grundläggande principer, 2014

Efterlängtad och varmt välkommen är den här lilla men påfallande vackert utformade boken av ett av homeopati-världens största namn för närvarande – George Vithoulkas. 2008 kom originalutgåvan ut på grekiska, och den blev faktiskt en bestseller i Grekland.

Med enkla ord – Viveca Wilhelmssons översättning via en engelsk, ännu opublicerad, version av boken är föredömligt klar och lättläst – ger oss Vithoulkas i denna bok sin syn på hälsa och sjukdom, skolmedicinens metoder och försök att hjälpa sjuka människor och, som en veritabel kontrast till dessa, homeopatins tolkning av den bild som den sjuka människan uppvisar. Han ger oss som exempel ett flertal mycket belysande ”läkemedelsbilder”, både manliga och kvinnliga. Från sin långa erfarenhet av många tusen patienter får vi även ett antal spektakulära patientfall, där såväl homeopatin som författaren verkligen visar lejonklon i vad som förefaller vara helt obotliga fall.

Trots sitt lilla omfång består boken av två delar. Den första förklarar lekande lätt och på ett påfallande naturligt sätt homeopatins principer och ger exempel på hur den kan ingripa i och rätta till urspårningar i olika avseenden – på det fysiska planet, det känslomässiga och det mentala. Läsaren blir verkligen på det klara med vad Vithoulkas menar med dessa tre hälsonivåer och hur mycket allvarligare och mer djupgående sjukdom är på de känslomässiga och mentala nivåerna än på den fysiska.

Som framgår av titeln på boken anser Vithoulkas att homeopati fungerar på energinivå, inte (som skolmedicinska läkemedel) på kemisk nivå. Att det i homeopatiska medel i högre potenser inte längre finns kvar någonting av ursprungssubstansen är alltså ovidkommande. Vad är det då för slags energi författaren avser? Det finns subtila typer av energi, framförallt då det föreligger intellektuell och känslomässig aktivitet, samt aktivitet från det undermedvetna. Sådan energi har ännu inte utforskats, men det är ju ingalunda liktydigt med att den inte existerar. Vithoulkas ger oss en mycket plausibel bild av hur det kan komma sig att rätt valda homeopatiska medel i de högsta potenserna ger de bästa och mest djupgående resultaten: ”Ju mer förädlad substansen är genom flera steg av potensering, desto klarare framträder läkemedlets energifält. Detta innehåller den information som patienten behöver för att återställa sin balans. Det är igenkännandet, likheten mellan de två energifälten, patientens och läkemedlets, som gör att då energifälten kommer i kontakt med varandra, absorberar den störda organismen ögonblickligen den information som läkemedlet förmedlar. Informationen är helt nödvändig för den störda organismen vid just det tillfället.”

Bokens andra del återger ett tal som Vithoulkas höll i London 1984, alltså för rätt många år sedan, men ändå så aktuellt. För egen del räknar jag detta tal som det kanske bästa jag läst i ämnet: inte just eller bara om homeopati utan om något ännu mycket större, nämligen hälsotillståndet i världen – och om homeopatins möjligheter att genom sitt synsätt och sin effektivitet spela en viktig roll för att rädda mänskligheten undan en självförvållad katastrof.

Boken avslutas med en utförlig redogörelse för Vithoulkas gärning samt ett mycket användbart register.        

Jag behöver inte rekommendera den här boken – den är så bra att den rekommenderar sig allra bäst själv. Och den angår alla som intresserar sig för människans överlevnad.

Erling Lomnäs

Vithoulkas bok kostar 100 kr (inkl. porto) och kan beställas hos Viveca Wilhelmsson,  Maila till: viveca@medica.se.

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.