Vad har Coronapandemin avslöjat så här långt?

10
3992

Här får du svaren i 4 punkter – rakt på sak och helt ocensurerat

 

Text av Stefan Whilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 LÄKEMEDELSMISSBRUKET Orsakerna till komplikationer och dödsfall i samband med Covid-19 är flera, den största har visat sig vara regelbundet och långvarigt intag av syntetiska läkemedel.

Om vi börjar med att reda ut vad syntetiska läkemedel är så kan vi enkelt sammanfatta denna grupp skattesubventionerade preparat med ord som sjukvård och biverkningar.

Den svenska sjukvården får endast i undantagsfall ordinera naturliga och biverkningsfria läkemedel som till exempel homeopatiska enkelmedel och det beror på att svensk sjukvård, precis som amerikansk, lyder under ett medicinskt monopol där staten samarbetar med läkemedelsindustrin. Och läkemedelsindustrin vill av förklarliga skäl inte ha någon konkurrens.

Exempel på syntetiska läkemedel är: Antibiotika, antihistamin, kortison, smärtstillande, näs- och halssprejer, sömntabletter, statiner, cellgifter och psykofarmaka.

Dessa preparat ger inte bara biverkningar, de har också en underhållande snarare än en botande funktion – patienten måste ta sina mediciner för att hålla sig ”frisk” (symtomfri). Slutar patienten kommer symtomen tillbaka, en rundgång som skapar ett i många fall livslångt beroende. Det är därför som syntetiska läkemedel lyder under beteckningen drugs (droger) i USA.

Dessutom är alla syntetiska läkemedel klassade som miljöfarligt avfall.

I dagsläget kan sjukvården varken bota eller underhålla (symtomhämma) Covid-19. Men det betyder inte att Covid-19 är ett obotligt tillstånd. Det finns nämligen hundratals läkekonster och behandlingsmetoder utanför det medicinska monopolet.

Genom att under lång tid ha ordinerat läkemedelsindustrins syntetiska och biverkningstyngda preparat istället för naturliga läkemedel till både gamla och yngre har sjukvården ökat risken för komplikationer vid Covid-19 såväl som vid andra sjukdomstillstånd.

Idag finns informationen tillgänglig för oss alla. Börja med att googla ordkombinationer som ”läkemedel missbruk”, ”läkemedel biverkningar”, ”läkemedel dricksvatten” och ”skador läkemedel” och se vad du får fram. Läs igenom artiklar, studier, vittnesmål och bilda dig en egen uppfattning.

Ett av otaliga exempel är studien som Sydsvenska Dagbladet publicerade 6 maj 2017 och som bygger på en genomgång av 1700 äldre personer i Skåne varav 80 procent (!) ordinerades syntetiska läkemedel som direkt orsakade ett försämrat hälsotillstånd. Genomsnittet av de 1700 personerna ordinerades 11 läkemedel samtidigt, alla läkemedel med kort- och långsiktiga biverkningar.

Den 16 juni 2014 publicerade Göteborgsposten artikeln ”Varannan blir sjuk av vanliga läkemedel” som bygger på studier av 7000 svenska patienters medicinvanor och hälsotillstånd. Där framgår att minst 50-60 procent av alla sjukvårdspatienter (mer än hälften) drabbas av ”biverkningar, förgiftningar, läkemedelsberoende eller otillräckliga effekter.” Detta till en kostnad av minst 19 miljarder kronor varje år, bara i Sverige. För att inte tala om det fruktansvärda lidande som läkemedelsindustrins preparat åstadkommer på individplanet och för patienternas närstående.

I USA uppskattas syntetiska läkemedel vara den tredje största dödsorsaken.

2 MEDIA – Medias primära uppdrag är att granska makten. Idag är det precis tvärtom: Media granskar oliktänkare, pionjärer, obekväma för maktens räkning.

Har du läst George Orwells dystopiska roman ”1984” som skrevs 1949 och handlar om ett framtida totalitärt samhälle som för tankarna till kommunistiska och fascistiska styrelseskick där alla får tycka vad de vill så länge de tycker ”rätt”?

Välkommen till framtiden!

Idag ägs media av koncerner med aktier i läkemedelsbranschen. Läkemedelsföretagen äger i sin tur aktier i mediekoncernerna, dessutom köper läkemedelsbranschen reklamtid i våra tidningar och tevekanaler för pengar som media inte klarar sig utan!

På flera av våra främsta dagstidningar och tevekanaler arbetar personer med direkta kopplingar till (ofta med medlemskap i) läkemedelsindustrins lobbyföreningar.

Media anlitar akademiskt skolade ”experter” som är ekonomiskt beroende av det arvode som media och myndigheter betalar ut för att få publicera och luta sig mot experternas utlåtande.

Det är viktigare än någonsin att vara källkritisk – mot media, mot våra myndigheter och mot första och tredje maktens utvalda och avlönade ”experter”.

Det är viktigare än någonsin att tänka själv.

3 GLOBALISERINGEN – Vi behöver inte vara matematiker för att räkna ut ekvationen: Ju fler av oss som reser ofta och långt, och då kanske främst från en kontinent till en annan (men även längre sträckor inom samma kontinent), desto större och framförallt snabbare smittspridning av virus- och bakterieburna sjukdomar.

Om vi återgår till tidigare resvanor efter Corona får vi räkna med att pandemier blir en del av vår vardag. Epidemiskt och pandemiskt klassade smittor har redan ökat under 2000-talet jämfört med tidigare sekel. Virus och bakterier som tidigare i högre grad stannade inom ett område färdas med raketfart idag. Spridningstempot ökar också i och med våra nya vanor. Det virus som förr behövde månader på sig att färdas från en kontinent till en annan färdas idag på ett dygn.

Det är upp till oss själva – inte till myndigheter eller media, inte till EU eller WHO. Hållbart ansvar tas alltid på individnivå.

Vi kan välja att se det ur ett miljöperspektiv såväl som ur ett hälsoperspektiv: Låt oss gynna lokal och regional turistnäring. Låt oss köpa närodlat och lokalt slaktat. Låt oss värna miljön och hälsan i samma andetag.

4 ÖVERBEFOLKNINGEN – Det är inte bara miljön som börjat återhämta sig under Coronatiden, även djurlivet verkar ha kommit på fötter. Vilda djur återerövrar sina revir när vi människor håller oss nära våra hem. Vår solidaritet gentemot andra arter, som i det här fallet inte är självvald utan framtvingad av ett virus, är till nytta och glädje för hela planeten.

Om faunan och floran mår bra mår vi bra. Rubbar vi balansen slår det inte bara mot vår omgivning – det slår också mot oss själva. Det är enkel matematik.

Den överbefolkning och hänsynslösa utbredning (och utarmning av naturresurser) som i eskalerande grad pågått sedan 1950-talet blir i och med SARS-CoV-2-viruset en hemvändande bumerang.

Ju fler vi är och ju större ytor vi tar i besittning, desto fler av oss insjuknar och insjuknar snabbare under en epidemi som till följd av våra resvanor (3) blir till en skenande pandemi.

Statistiskt så lever vi allt längre, även om människor kunde uppnå hög ålder förr om åren också, och det beror på flera faktorer – som till exempel ett ökat välstånd. En annan faktor är att fler (över)lever på konstgjord väg.

Ett dödsfall orsakat av sjukdom eller olycka är alltid en tragedi i det lilla perspektivet och när någon dör i förtid blir sorgen svår för de närstående. I det större perspektivet är döden inte bara naturlig, den är också en förutsättning för nytt liv. Om alla lever i evighet kommer jordens resurser att ta slut inom en generation.

Sjukvården har sedan 1950-talet i intensifierad takt blivit en symbol för vår kulturs dödsfobi. Istället för att återföra människor till ett värdigt och aktivt liv genom bot räddas människor från döden till varje pris med hjälp av klinisk apparatur och miljöfientliga, syntetiska läkemedel.

Om lidande kan lindras och sjukdom botas så ska detta givetvis göras. Men skillnaden mellan att hålla vid liv och att bota är milsvid. Så länge en människa behöver ta mediciner är hon inte botad.

Vi står inför ett val – det lilla (kortsiktiga) eller det stora (långsiktiga) perspektivet.

Att rädda liv till varje pris om patienten så måste förnedras med ett inaktivt och ovärdigt liv och dessutom vara beroende av 11 mediciner livet ut. Eller att bota när bot är rimligt och hållbart och annars låta naturen ha sin gång.

Ibland är döden värdigare. Ju fler av oss som överlever på konstgjord väg (massvaccinationer inräknade) desto snabbare utplånas planetens växt- och djurliv till följd av den skenande överbefolkning som SARS-CoV-2 nu avslöjat åt oss.

Stefan Whilde är författare, frilansskribent, homeopat och lärare i homeopatisk läkekonst – aktuell med böckerna ”Epidemier och pandemier” och ”Den miljövänliga läkekonsten

 

10 KOMMENTARER

 1. Du skriver om våra mediciner som gör oss sjukare – det gör även vår processade kost. Den hjälper till att utarma vår tarmflora, precis som våra mediciner gör. En utarmad tarmflora är ett utarmat immunförsvar.
  Har du sett dokumentären Guldet i dina tarmar?

  • Stefan Whilde har skrivit en bok om homeopati och hur man botar pollenallergi. Vänd dig till en Homeopat så finns det hjälp att få!

 2. Jag tycker det är generöst och altruistiskt av artikelförfattaren att så här i förväg avstå från att belasta sjukvården med dess konstgjorda metoder under denna pandemi. Detta är ett viktigt steg mot att skapa plats för alla dem som faktiskt tror att vaccinationer, antibiotika och intensivvårdsbehandling kan rädda liv.

 3. På NAKS hemsida finns det det 14 botade fall av allergi . Varför inte göra ett besök där ?

 4. Träffade dr Karl-otto Ahly 1989. Han startade Tallmogården, Sveriges första häldohem. Han berättade om sin uppväxt i Tyskland och att alternativ kliniker ofta låg vägg i vägg med sjukhus. Om en läkare från den ena sidan behövde en second opinion besökte man en kollega på andra sidan för att få stöd och hjälp med behandling av en patient där man kört fast.
  Samarbete över gränserna är nödvändigt! Tyvärr är det vattentäta skott i Sverige. Detta p.ga makarna Myrdal, som skapade lagar och bestämmelser på Socialstyrelsen och bestämde b.la att homeopati skulle lyda under den s.k Kvacksalverilagen.

 5. I vårt samhälle ska ju alltid går snabbt och ”fördelen” med syntetiska mediciner är de ger snabba resultat, om än bara med att få bort symptom – de läkar aldrig en sjukdom. När man måste räkna med att det tar lika lång tid att bota en sjukdom som den tog att utvecklas behöver man inte bara hållbara mediciner utan även mycket tålamod.

 6. Det är en myt att vi lever längre idag. Vår livsmedellängd har höjts eftersom vi fått ned barndödligheten.
  En läkare skall alltid ha som mål att bota patienten. Eller skall läkarna liksom idag ha den gudomliga rätten att bestämma vem som får leva eller dö? Det är inte ovärdigt att bli gammal och sjuk. Det tankesättet lever kvar sedan forna tider då arbetet var fysiskt krävande för att få mat på bordet till alla. Ifall vi skall lära oss att bota fler måste vi försöka bota dem. Tycker du också att barn med Downs Syndrom skall avlivas? De föds ofta med hjärtfel.
  Tycker du också att en person som har svåra depressioner, olika streptokockinfektioner, gulsot och svåra tandbölder (dental abscess) som ligger tidvis i koma, förlorar vikt, hade svår toxemi, tyfoidfeber, olika virusinfektioner, kraftiga kolikanfall med våldsamma kräkningar och reumatisk feber och ledinflammationer som följd av infektionen, kronisk glomerulonefrit och polyartrit (smärtsamma svullnader i fötter och händer) och förlamning i ena sidan av kroppen, lider av vattusot på grund av kroniskt nedsatt njurfunktion skall dö? I så fall måste jag gratulera dig till att dödat Wolfgang Amadeuz Mozart.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.