Homoeopathy in agriculture

When a bunch of enthusiastic homoeopaths from Malaysia and Iraq got together with the staff of The National Academy of Homoeopathy, India, what happened was a phenomenal change in the perception of using homoeopathy for plants. The concept of Agro-homoeopathy was born. A subject which is in its infancy and yet requires a heavy research in these days of Organic farming. It may be a long-awaited answer on how to contribute to the environment in a positive way. In this article we wish to depict our first exciting voyage in Agro-Homoeopathy.

Satir-film om Karolinska sjukhuset lockar till skratt

– Vi ska jobba aktivitetsbaserat……

Homeopati populär i Italien var sjätte använder homeopatiska läkemedel och 20 000 läkare rekommenderar homeopati

Omeoimprese, en av de större tillverkarna av homeopatiska läkemedel i Italien omsatte under 2015 ca 92.6 miljoner € (92 600 000 €) med en 2,9% ökning jämfört med föregående år. Den totala omsättningen i homeopatisektorn Italien uppgick till mer än 300 miljoner € (300 000 000 €), vilket gör den till den tredje största marknaden i Europa.  Läs mer:  General News

Skeptiker gick till homeopat och blev omvänd

Den skeptiske journalisten gick till en homeopat, antagligen för att avslöja att homeopati ”inte fungerar”. Men till sin förvåning blev hon istället botad från allergi och sinusproblem.

Läkemedelsverket vill höja registreringsavgiften för homeopatiska läkemedel

Läkemedelsverket som är en statlig myndighet täcker sin egen kostnad genom att ta betalt för sitt arbete.

Det innebär att homeopatibranschen måste betala avgift för att få homeopatiska läkemedel registrerade på Läkemedelsverket. Alla övriga ca 2000-3000 medel som inte registreras är med automatik olagliga i Sverige. Eftersom Sverige är en liten marknad finns inte pengar tillräckligt att registrera tusentals homeopatiska läkemedel.

Varför tog DN bort Sara Boos debattartikel om vaccin?

Ville DN undvika en fri debatt om tvångsvaccinering?

Indien tar homeopatin på allvar

Homeopati och skolmedicin existerar sida vid sida i Indien och homeopati har en egen hälsominister.

Vantolkning av patientlagen resulterar i polisanmälan

Anders Sultan har polisanmält Ulf Isaksson och dennes assistent John Olsson för yttrande i Lars Dahmens försvar angående att ”Anders Sultan utgör inte någon hälso- och sjukvårdspersonal. Han får därmed inte, enligt kap 5, 1 § p 5, lämna skriftliga råd eller anvisningar för behandling, såsom han gjort i Facebook-gruppen ”Kolloidalt Silver 2.0”.

Skriv på och stöd Vidarkliniken

Antroposofiska medicinen i Sverige behöver ditt stöd och din namnteckning.

 

Maja blev sjuk av HPV-vaccinet -”ingen läkare vet varför hon är sjuk”

  13-åriga Maja blev orkeslös, tappade känseln och fick plågsamma utslag. Till sist hamnade hon i rullstol. Hon skickas från läkare till läkare – men ingen kan säga vad som är fel. Föräldrarna är övertygade om att det är Gardasilsprutan som är orsaken. Maja valsar runt sjukvården och tar alla möjliga prover, men ingenting ger resultat. […]