Dr_Hahnemann

Videos: Homeopatins historia

1862 fanns det 110 homeopatiska sjukhus, över 30 homeopatiska sjukhem, 62 barnhem och 16 homeopatiska mentalsjukhus i Amerika.
 

Michael zazzio

Godtycke styr svensk hälso- och sjukvårds-politik

Debattartikel på temat vad betyder egentligen begreppet ”Vetenskap och beprövad erfarenhet” och hur Socialstyrelsen missbrukar sin makt.

Hälso- och sjukvårdslagen säger att svensk sjukvård i alla dess former skall bedrivas i enlighet med ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Begreppet har dock aldrig specificerats i vare sig lagstiftning, proposition eller förarbete. Uttrycket är en antik lagstiftningsrelik från år 1890 – från Oscar II:s tid som regent.

Slåttergubbe

Tio vetenskapliga studier, av flera, som visar att homeopati fungerar

Några nya och några litet äldre positiva studier på homeopati.
 

Häst och Theresia Henriksson

Studera till djurhomeopat

Theresia Henriksson har utbildning till Klassisk djurhomeopati och kurs akutbehandling av kolik, fästingrelaterade problem, diarré, ormbett, fång, förlossningsproblem, hovbölder mm.

Dr_Hahnemann

Videos: Homeopatins historia

1862 fanns det 110 homeopatiska sjukhus, över 30 homeopatiska sjukhem, 62 barnhem och 16 homeopatiska mentalsjukhus i Amerika.
 


M

”Så avfärdas bra behandlingsmetoder” Michael Zazzio svarar Mats Reimer

Uppdaterad 18/7 . Debatten handlar om evidens, och risken med att sneddriva krav på evidens.