Dan-Larhammar-homeoapti-Aftonbladet-13mars2015

Professor Dan Larhammars åsikt om den australienska studien allt annat än vetenskaplig

Med personlig åsikt med vetenskapen som grund menar Larhammar att ”Kejsaren är naken” och luftslottet är pangat.

Michael zazzio

Godtycke styr svensk hälso- och sjukvårds-politik

Debattartikel på temat vad betyder egentligen begreppet ”Vetenskap och beprövad erfarenhet” och hur Socialstyrelsen missbrukar sin makt.

Hälso- och sjukvårdslagen säger att svensk sjukvård i alla dess former skall bedrivas i enlighet med ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Begreppet har dock aldrig specificerats i vare sig lagstiftning, proposition eller förarbete. Uttrycket är en antik lagstiftningsrelik från år 1890 – från Oscar II:s tid som regent.

science-wordle_thumb

Mer än hälften av sjukvårdens metoder saknar vetenskapliga bevis

Homeopatins kritiker påstår, om homeopatin ska bli en erkänd behandlingsmetod fodras det dubbelblinda randomiserade kontrollerade studier, RCT i stora mängder. Vidare påstår skeptiker att inga sådana studier finns och samtidigt låter de underförstått påskina att inom sjukvården har alla behandlingsmetoder vetenskapliga bevis. Läsare av DH vet att studier finns som visar att homeopati fungerar. Men […]

Friendly Medical professionals

Sänkta vårdkostnader med CAM-läkare

Sjukvården kostar allt mer i Europa. Därför bör kostnadseffektiviteten hos olika behandlingsmetoder undersökas och jämföras menar två holländska forskare. De visar i en studie med över 1,5 miljoner patienter att för allmänläkare som arbetar med homeopati, akupunktur och antroposofisk medicin blir vården tio procent billigare jämfört med vanliga allmänläkares insatser.

Dan-Larhammar-homeoapti-Aftonbladet-13mars2015

Professor Dan Larhammars åsikt om den australienska studien allt annat än vetenskaplig

Med personlig åsikt med vetenskapen som grund menar Larhammar att ”Kejsaren är naken” och luftslottet är pangat.


heiner frei

Tidskriften Lancet nekar homeopatistudier som visar att homeopati fungerar

Vi fick som svar att studien var välgjord men att den inte passade tidningen. De skrev att … Läs mer