Läkaren som älskar se barn bli friska med klassisk homeopati

– Det som är så fantastiskt med att behandla barn är att se de otroligt snabba resultaten.

Godtycke styr svensk hälso- och sjukvårds-politik

Debattartikel på temat vad betyder egentligen begreppet ”Vetenskap och beprövad erfarenhet” och hur Socialstyrelsen missbrukar sin makt.

Hälso- och sjukvårdslagen säger att svensk sjukvård i alla dess former skall bedrivas i enlighet med ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Begreppet har dock aldrig specificerats i vare sig lagstiftning, proposition eller förarbete. Uttrycket är en antik lagstiftningsrelik från år 1890 – från Oscar II:s tid som regent.

Tio vetenskapliga studier, av flera, som visar att homeopati fungerar

Några nya och några litet äldre positiva studier på homeopati.
 

Studera till djurhomeopat

Theresia Henriksson har utbildning till Klassisk djurhomeopati och kurs akutbehandling av kolik, fästingrelaterade problem, diarré, ormbett, fång, förlossningsproblem, hovbölder mm.

Läkaren som älskar se barn bli friska med klassisk homeopati

– Det som är så fantastiskt med att behandla barn är att se de otroligt snabba resultaten.


Vidareutbildning i Homeopati Visby 2017

Med dipl. Homeoatriker Monika S Swärd.
* 16-17-18 februari Block A- Den kroniska sjukdomen och miasma-läran
* 4-5-6 Maj Block B- LM/Q-potenser och dess användning och hur de fungerar utifrån 6:e Organon.
* 14-15-16 September Block C- Vad är det sjuka som ska botas, i det enskilda fallet och ålder?
* 17-17-18 November Block D- Ämnen som ökar i nutiden och hur behöver vi utveckla homeopatin till framtiden?