Studier på homeopati blir allt skarpare

0
4361

Av Margot Granvik

Homeopatiska studier vässas till och utförs till allt bättre kvalitet. Det är kontentan av HRI:s 2:a vetenskapskonferens i Rom 5-7 juni 2015.

 

Robert Mathie
Robert T Mathie

– Satsa på individuell homeopati. Där finns framgången!, uppmanade Robert Mathie, konferensens skarpaste analytiker av studiedesign.

Robert Mathie och hans kollegor analyserar samtliga insamlade studier som har gjorts på homeopatibehandling som det gått att hitta dokumentation på.

– Vi ser bakåt och analyserar, för att kunna få bättre kvalitet på studierna framåt, förklarade Robert Mathie när han avslutade konferensen.

– Det är viktigt att modeller och upplägg för kommande studier läggs upp på rätt sätt.

Mathies slutsats så här långt av de insamlade randomiserade och kontrollerade studierna, RCT-studierna, är att homeopatisk behandling överträffar placebo, att många olika tillstånd kan behandlas, och – framför allt – att individualiserad homeopatisk behandling är framgångsrik.

Stephen Gordon från ECCH undrade om det inte kunde vara en uppgift för HRI att validera studieprotokoll, och Alexander Tournier från Homeopathy Research Institute, HRI, kunde då berätta att den tjänsten redan finns och att forskare som planerar en studie kan få sitt upplägg HRI-certifierat.

Sjukvårdsminister önskade lycka till!

 

HRI-konferensen inleddes med att Francesco V Marino läste upp ett brev från den italienska sjukvårdsministern Beatrice Lorenzin, som beklagade att hon inte kunde delta. Brevet var hållet i en mycket vänskaplig och respektfull ton.

Sjukvårdsministern påpekade i brevet att konferensen var viktig och ett bidrag till bättre vård:

”Den ger professionen chans att lära sig av varandra för att kunna erbjuda den bästa behandlingen,”, framhöll sjukvårdsministern.

Välgjord depressionsstudie

 

En mängd genomförda, snart avslutade, pågående och planerade forskningsstudier avhandlades i ett rappt tempo inför konferensens 250 deltagare.

En intressant och väl genomförd studie håller på att avslutas av Petter Viksveen. Studien handlar om 74 patienter med depression. De har fått homeopatisk behandling av sju erfarna homeopater, som fritt fått välja homeopatiska läkemedel och potens, samt byta vid behov. Studien utförs i England eftersom Viksveen är kopplad till ett engelskt universitet.

Uppföljningar har gjorts efter sex och tolv månader. Än återstår minst ett halvår av arbete med att få ihop de slutliga resultaten och den vetenskapliga artikeln, och som så ofta i den akademiska världen vill forskaren inte berätta något i förväg innan artikeln är accepterad och publicerad.

Peter Fisher som är forskningsansvarig på Royal London Hospital for Integrated Medicine berättade under en paus att han tror att Viksveens arbete kommer att få stor betydelse, eftersom den är välgjord och skickligt utförd.

Laboriatorieförsök producerar bevis

 

Professor Paolo Bellavite bedriver forskning i laboratoriemiljöer kring homeopatins grundläggande principer. Det har han gjort under de senaste 20 åren på universitetet i Verona. I sin genomgång slog han fast:

– Homeopatiska läkemedel över Avogadros tal är inte placebo. De har en påverkan på cellnivå.

Han menade också att Avogadros tal, som talar om när en blandning är så utspädd att det inte längre finns några molekyler kvar av urtinkturen, håller på att förlora i betydelse.

– För c-potenser räknar vi generellt att medel över 12C är över Avogadro och för D-potenser att 24D är över. Men egentligen är det inte så exakta gränser när man undersöker vätskorna, förklarade Paolo Bellavite och påpekade att det dessutom kan skilja mellan olika medel.

Hans forskningsgrupp undersöker hur homeopatiska lösningar påverkar på cellnivå, och särskilt hur basofila granulocyter (vita blodkroppar) reagerar på histamin. Basofila blodkroppars funktion är att bilda och transportera bland annat histamin.

Bellevite tog också upp fenomenet med ”inverse effect”, det vill säga att man både kan få en reaktion och en motreaktion av samma medel, beroende på hur potenserat medlet är. Detta är något som även Hahnemann upptäckte och beskrev i Organon, som primär och sekundär reaktion av ett medel.

Bellevite och församlingen konstaterade att det är en sak vad man kan se i laboratorieförsök (in vitro) men något helt annat när man arbetar med hela människan (in vivo) och den komplexitet det innebär.

Utvidgat tänk för att beskriva homeopati

 

Klaus von Ammon arbetar tillsammans med Heiner Frei och de håller på att avsluta en mångårig uppföljning av sitt arbete med barn med autismliknande tillstånd. Flera artiklar om Freis arbete med autismliknande tillstånd finns på www.vetenskapenomhomeopati.se, sök på Frei.

Numera arbetar Klaus von Ammon mest med cancerpatienter och barn med cancer.

Klaus von Ammon önskar mer och bättre prövningsstudier, som även undersöker verkningarna av olika sätt att distribuera homeopatiska läkemedel, till exempel att lukta på lösningar eller låta dem gå in via huden.

Han gick även in på hur homeopatin kan fortsätta utvecklas och efterlyste då ett öppet förhållningssätt. I stort sett menade han att vi idag vet av empirin att homeopati fungerar, men saknar förklaringar till varför.

– Homeopati kan inte beskrivas med de ord och begrepp vi har inom den naturvetenskapliga forskningen idag. Homeopatin verkar utanför det vi idag känner till. Hur ska vi få ord för att beskriva och förklara homeopatin? Vi kanske inte ska följa det skolmedicinska paradigmet. Vi har en annan väg att gå.

Frågan om huruvida homeopati, homeopatiforskning och prövningar bör följa skolmedicinen, eller gå sin egen väg, var något som diskuterades under många föreläsningar.

– Homeopatin förminskas om vi tvingar in den i ett medicinskt konventionellt upplägg. Vi gör det vi gör, och vi gör det bra, låt oss följa homeopatins lagar, menade en del.

– Vi måste gå den konventionella vägen för att skapa acceptans, menade andra.

Bevis för homeopatisk aktivitet

 

Cartwright
Steven Cartwright

Steven Cartwright höjde stämningen i konferenssalen när han redogjorde för sin forskningsgrupps sensationella upptäckt.

– När vi tillsatt en speciell sorts färgämne – solvatochromic dyes – till olika homeopatiska lösningar (potenser) kan vi se förändringar i spektrat, jämfört med om man tillsätter färgämnena till vanligt vatten.

– De här färgämnena karaktäriseras av att de innehåller oscillerande dipoler. Det verkar som att de interagerar med de homeopatiska medlen.

Lyssna på Cartwright´s förklaring på www.sakh.se välj rubriken Forskning.

Här kan du även lyssna på fler deltagare från vetenskapskonferensen i Rom.

Malariastudie pågår i Kenya

 

– Malaria är ett stort internationellt hälsoproblem. Skolmedicinen Coartem har på många håll i världen, bland annat i delar av Asien, blivit verkningslöst på grund av att resistans har utvecklats.

Homeopatisk behandling av malaria togs upp av Martien Brands från Amsterdam, som har pågående projekt i Kenya. Malaria ger en mängd olika symtom, och påverka olika organsystem, och symtomen kan dessutom snabbt förändra sig.

– Vi samlar in symtom och utvecklar ett matematiskt system för att reducera antalet symtom för att hitta det rätta individuella homeopatiska läkemedlet för patienter. Vi undersöker också om vi kan hitta samband mellan kluster av påverkan på olika organ och om de kan kopplas till enskilda medel.

 – Nu har en försenad regnperiod, då malaria bryter ut, försenat den sista delen i forskningsstudien. Vi får vänta på resultaten.

Camilla_Sherr_har_upplevt_malarians_fasor
Camilla Sherr

Camilla Sherr, som arbetar tillsammans med Jeremy Sherr i Tanzania, berättade under ett mingel om sin egen upplevelse av hur påfrestande malaria är.

– Febern slår till blixtsnabbt. Det är inte så att du tror att du ska dö, du VET att du kommer att dö. Du blir så fruktansvärt dålig, med värk i muskler, skelett, hela kroppen. Det är hemskt!

– Jag hade tillgång till Jeremy och fick medel direkt för varje fas, men hur ska vi kunna behandla malaria individuellt för varje patient?

Studie full av fel

 

Rachel Roberts, som arbetar på HRI, redogjorde för en analys av en studie som publicerades år 2012 av Posadzki et al. Bakom et al döljer sig bland annat Ernst Edzard, välkänd kritiker och skeptiker.

När Posadzkis artikel nagelfors visade den sig vara full av direkta felaktigheter och vilseledande påståenden.

– När vi ser till de uppgifter som finns så är homeopati extremt säkert, summerade Rachel Roberts.

Skeptikernas nya strategi

 

Kritikerna mot homeopati ägnades överhuvudtaget inte särskilt mycket uppmärksamhet, mer än att det konstaterades att deras nya strategi verkar vara att påstå att homeopati är farligt. Som någon konferensdeltagare konstaterade:

– Från att hävda att det är totalt verkningslöst eller placebo har de nu gått över till att börja prata om att homeopati är farligt. Men hur de får det ihop: att det först är helt verkningslöst, och sedan plötsligt farligt, går inte att begripa! De gör en logisk kullerbytta.

Skeptiker har särskilt i England drivit en outtröttlig kamp mot homeopati.

Första nya nosoden på årtionden

 

Dr Rajesh Shah från Mumbai har utvecklat en standardiserad metod i 17 beskrivna steg för att ta fram en hiv-nosod. Efter att nosoden genomgått en prövning har den även testats i en klinisk studie med 30 hiv-positiva deltagare i potenserna 30c och 50c. Av dessa fullföljde 27 patienter studien. Resultatet visade bland annat på en minskning av viruset, viktökning och bättre livskvalitet.

Att nosoden användes i klinisk studie med hiv-positiva förklarar Rajesh Shah med att prövningssymtomen var likadana som dem som uppträder hos hiv-positiva.

Sex av tio bättre från depression

 

Lefteris
Lefteris Tapakis

Lefteris Tapakis har analyserat 156 patientfall med depression som dokumenterats i Vithoulkas Compass.

– Effekten av behandlingen visar att 33 procent upplevt en kraftig förbättring och 30 procent en moderat förbättring.

– De förskrivna medel som gav bäst resultat var överraskande nog inte de vanliga medel vi tänker på, som Nat-m, Ign och Puls, som var de tre vanligaste förskrivna medlen. I stället var det Staph, Sep och Caust som gav de bäst rapporterade resultaten. Mest träffsäkert verkar keynotes och kombinationen av symtom vara.

Rejäl minskning av skolmedicin

 

Rosaria_Ferreri
Rosaria Ferreri

Rosaria Ferreri från Italien berättade om ett intressant pågående projekt på sjukhuset i Pitigliano där homeopati integrerats med sjukvården.

Kroniskt multisjuka behandlas med homeopati som komplement. Till exempel när det gäller respirationssystemen så har konventionella insatser med antibiotika, astmamediciner och kortison kunnat minska med 85 procent.

Entusiaster fyllde arena

 

En hel grupp deltagare från Hongkong deltog i vetenskapskonferensen. De berättade att homeopatin växer så det knakar i Hongkong. De två senaste åren har ett årligt informationsmöte lockat 3 000 deltagare! Mötet hölls på en sportarena för att alla skulle få plats!

För intervjuer från Rom, gå in på www.sakh.se välj rubriken Forskning

Text: Margot Granvik

Mingel på HRI-konferensen

 

Yael_i_samspråk_med_Stephen_Gordon
Yael Jusidman SFVH i samspråk med Stephen Gordon ECCH.
Elizabeth_Thompson_från_HRIs_rådgivande_kommitte
Elizabeth Thompson från HRI:s rådgivande kommitte
Camilla_Sherr_har_upplevt_malarians_fasor
Camilla Sherr har upplevt malarians fasor
John_Morgan_från_Helios
John Morgan från Helios

Foto: Margot Granvik

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.