SvD:s Inger Atterstam – ansvarsfrågan saknas

0
– Återigen får man inga svar på frågan om varför Sverige införde en massvaccinering när flera andra länder avstod.

Vaccinindustrin vill vaccinera pojkar mot livmoderhalscancer

3
Senaste bluffen från vaccinindustrin. Mike Adams på natural News skriver att CDC rekommenderar att pojkar mellan 11 och 21 skall vaccineras med Gardasil. Men det är egentligen ingen nyhet. På vaccinsidan gardasil.se skriver man; "Även pojkar och män kan vaccinera sig med Gardasil

Vaccin skyddar oss inte mot rädslan för sjukdom

0
Stefan Whilde: Ena dagen är det svininfluensa, andra livmoderhalscancer. Det är som om vi moderna människor utgår ifrån att vi ska bli sjuka, att hela filosofin handlar om sjuktänkande istället för frisktänkande.

Homeopat Bert Breuker – Undersök homeopatin, så ser du att den fungerar

7
Vi tackar så mycker för läkemedelsverkets erkännande att pandemrix kan skada vissa barn. Det betyder att andra vacciner också kan göra det. Narkolepsi är enligt vanlig medicinsk vetenskap, en obotlig sjukdom som i bästa fall kan kontrolleras med mediciner. Om skolmedicinen inte kan bjuda på en behandling som botar, betyder det inte att den är obotlig. Det betyder att man inte har hittat lösningen än.

Svårt sjuka av svininfluensavaccinet – Ta oss på allvar!

12
Skadades av sprutan mot svininfluensa – nu kräver de: Ta vår smärta på allvar

EU-parlamentets hälsoutskott – Svininfluensalarmet spred onödig panik

0
Hälsoutskottet i EU anser också att spridandet av panik har lett till oriktiga hälsobeslut och en oproportionell mobilisering.

Poliovaccin och polio – industrin visar vilseledande grafer igen

0
En närmare betraktelse visar hur historien skrivs om för att passa budskapet om poliovaccinets påstådda förträfflighet.

Föredrag om vaccin Örebro den 23 februari

0
  Ann-Charlotte Stewart Ph.D doktor i medicinsk genetik och före detta cancerforskare, med sjutton års erfarenhet av alternativ medicin och har stor insikt i forskarvärlden och vaccinernas effekter kommer att föreläsa om vaccin, och ger sin inledande...

Vaccin mot Hepatit-B kan ge många allvarliga biverkningar

2
Socialstyrelsen vill att vaccin mot Hepatit-B, ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet. Men är det vettigt?

OHÄLSA pga HPV-vaccin

2