Vaccinindustrin vill vaccinera pojkar mot livmoderhalscancer

3
Senaste bluffen från vaccinindustrin. Mike Adams på natural News skriver att CDC rekommenderar att pojkar mellan 11 och 21 skall vaccineras med Gardasil. Men det är egentligen ingen nyhet. På vaccinsidan gardasil.se skriver man; "Även pojkar och män kan vaccinera sig med Gardasil

Vaccin skyddar oss inte mot rädslan för sjukdom

0
Stefan Whilde: Ena dagen är det svininfluensa, andra livmoderhalscancer. Det är som om vi moderna människor utgår ifrån att vi ska bli sjuka, att hela filosofin handlar om sjuktänkande istället för frisktänkande.

Föräldragrupp lägger fram nya bevis, koppling mellan vaccin och hjärnskador

0
Trots att CDC, det amerikanska smittskyddsinstitutet, hävdar att det inte finns några risker med barnvaccin betalar ”the Federal Government” miljontals dollars i skadestånd till vaccinskadade barn.

DN publicerar vilseledande artikel om Gardasil

0
Lydmedia går stort ut och refererar en opublicerad studie från Karolinska Institutet.

SvD:s Inger Atterstam – ansvarsfrågan saknas

0
– Återigen får man inga svar på frågan om varför Sverige införde en massvaccinering när flera andra länder avstod.

WHO: Narkolepsifall efter vaccin i tolv länder

0
Narkolepsifall som misstänks ha ett samband med vaccinering mot svininfluensa har påträffats i sammanlagt 12 länder, bekräftar världshälsoorganisationen WHO.

Mässling sprids trots vaccinering

2
I Frankrike har mellan 600 och 700 människor insjuknat i mässlingen, trots att 90 procent av befolkningen har vaccinerats mot sjukdomen.

NHR – 215 barn, eller fler kan ha fått Narkolepsi

2
Ett 80-tal barn har i dag fått diagnosen narkolepsi som en konsekvens av vaccinet mot svininfluensa. Läkemedelsverket utreder ytterligare 135 fall. Totalt sett kan alltså 215 barn - eller fler! – ha drabbats.

Illinois – 16 fick mässling i 100% vaccinerad skola

0
Alla i skolan var vaccinerade helt enligt programmet, men trots det fick 17 elever mässlingen.

Homeopat Bert Breuker – Undersök homeopatin, så ser du att den fungerar

7
Vi tackar så mycker för läkemedelsverkets erkännande att pandemrix kan skada vissa barn. Det betyder att andra vacciner också kan göra det. Narkolepsi är enligt vanlig medicinsk vetenskap, en obotlig sjukdom som i bästa fall kan kontrolleras med mediciner. Om skolmedicinen inte kan bjuda på en behandling som botar, betyder det inte att den är obotlig. Det betyder att man inte har hittat lösningen än.