Homeopatisk behandling av autism – Olivias historia

7
Olivia fick autism efter MPR vaccin vid 18 månaders ålder - Nu frisk tack vara homeopatisk behandling

Desinformation som skeptikerna sprider om homeopati

23
Det är anmärkningsvärt att många skeptiker till homeopatin säger att det ”inte finns forskning” som visar att homeopati fungerar. Sådana påståenden är fullständigt felaktiga och ändå är de vanliga på Internet och även i vissa granskande facktidskrifter.

Homeopathy For Radiation Poisoning

0
Radiation may be a treatment for conditions such as tumors because it also causes them.

Söndagen den 10 april 2011 fyllde Samuel Hahnemann 256 år

2
Samuel Hahnemann föddes i Meissen 1755 som son till en fattig porslinsmålare. Den unge Samuel visade sig ha ett briljant läshuvud och en enorm självdisciplin. Han studerade medicin vid Leipzigs universitet från 20 års ålder och studierna avslutades med doktorsexamen vid universitetet i Erlangen 1779. Men Hahnemann blev ingen vanlig läkare.

Tre definitioner av homeopati

0
Definition av homeopati

Information om homeopati

0
Homeopati är ett läkesystem vars främsta princip är likhetsprincipen, lika skall med lika botas. Vilket innebär att den sjuke får ett individuellt anpassat homeopatiskt läkemedel som väl stämmer överens med sjukdomsbilden.  Homeopati är en holistisk...