Michael Zazzio – Nu får det banne mig vara nog !

1
869

 

Den 1 april i år sändes programmet Kropp & Själ i Sveriges Radios P1. I programmet gick två journalister, Jan Theorin, VoF:aren Dan Larhammar, cancerläkaren Tina Dalianis och IVO-juristen Anders Alexandersson till frontalangrepp mot Erik Enby och Tullio Simoncini.

De två numera olegitimerade läkarna utpekades som brottslingar, trots att de inte alls hade begått några brott. Radiolyssnarna lurades av det som sades i programmet.

Michael-Zazzio
Michael Zazzio har fått nog

Text: Michael Zazzio | Artikeln återpubliceras med tillstånd av 2000-Talets vetenskap

I programmet påstods det till exempel att alternativmedicinska terapeuter inte får ta emot och yrkesmässigt (mot betalning) undersöka patienter som har cancer. I programmet spreds det även en del andra osanningar och grovt förtal som riktades direkt mot Erik Enby och Tullio Simoncini.

Efter programmet åkte Anders Alexandersson till sitt kontor och skickade ett internt e-mail till en handfull kollegor, inklusive generaldirektören Gunilla Hulth-Backlund och chefsjuristen Anna Sundberg. I mailet, vilket ligger utlagt på 2000-Talets Vetenskaps hemsida, förtalades Erik Enby ytterligare och Anders Alexanderson återgav oriktigt innehållet i lagstiftningen.

Med hjälp av dessa osanningar uppviglade han bland andra avdelningschefen i Göteborg, Gunnar Moa, som den fjärde april fattade beslutet att till åklagaren i Göteborg anmäla Erik Enby till åtal, eftersom tjänstemän vid Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ”misstänkte” och ”antog” att Erik Enby undersökte och/eller behandlade cancer, som Gunnar Moa uttryckte det. Gunnar Moas anmälan finns utlagd på 2000-Talets Vetenskaps hemsida.

Den 9 maj ringde jag upp VoF:aren Dan Larhammar och i samtalet framkom det tydligt att han själv inte kände till den exakta betydelsen av gällande lagstiftning.

Tillåtet att undersöka cancer

Enligt lagstiftningen får IVO enbart anmäla en icke legitimerad yrkesutövare, om IVO har fått kännedom om att vederbörande redan har brutit mot någon bestämmelse i det femte kapitlet i patientsäkerhetslagen. Att mot betalning behandla cancersjukdom eller elakartade svulster är olagligt om man saknar vårdlegitimation, men att undersöka cancer är inte alls olagligt eftersom det inte regleras i lagstiftningen. Att utan kostnad behandla cancer är inte heller olagligt, eftersom lagstiftningen enbart reglerar sådan behandling mot ersättning.

Bristande kompetens

Radioprogrammets journalister ringde upp Tullio Simoncini, som helt lagligt erbjöd sig att undersöka en patient som hade cancer. Senare ringde journalisterna åter upp honom och påstod då, helt oriktigt, att det för en icke legitimerad yrkesutövare var olagligt att i Sverige undersöka patienter som hade cancer.

Anders Alexandersson gav stöd för det påståendet genom att mot bättre vetande säga att visst var det olagligt att göra så. Det bevisar Anders Alexanderssons inkompetens inom det område som han har till uppgift att kunna.
I radioprogrammet ringde journalisterna även upp Erik Enby som sade att han mikroskoperade blodet på cancerpatienter och behandlade infektioner (till exempel svampinfektioner) om han hittade sådana i blodet.

Skolmedicinen har ju inte erkänt att svampinfektioner skulle kunna utgöra cancer och därmed får Erik Enby enligt lagstiftningen göra det som han gör, nämligen behandla infektioner och svampinfektioner.

Undersöka cancer får han också göra utan inskränkningar. Det får faktiskt vem som helst göra – så, det kan IVO absolut inte anmäla någon för. Eftersom tjänstemännen på IVO (de kommer i huvudsak från Socialstyrelsen) inte kan den lagstiftning som de är satta att utöva tillsyn utifrån, så kan man inte förvänta sig att de ska klara av att följa den. Inte ens generaldirektören eller chefsjuristen på IVO klarar av det och solidariskt håller de myndighetens tjänstemän om ryggen. Ja, alla på myndigheten håller varandra om ryggen.

Anmälaren Gunnar Moa har en gång tidigare yttrat sig i media om Erik Enby. Det var efter det att Erik Enby hade blivit fråntagen sin läkarlegitimation. Då yttrade Gunnar Moa att myndigheten inte längre kunde göra något utan att det som nu återstod var att polisanmäla Erik Enby.
Yttrandet avslöjar Gunnar Moa och hans uppsåt och nu har han alltså anmält Erik Enby till åtal, trots att Gunnar Moa inte har några bevis för att Erik Enby under de senaste två åren någonsin skulle ha behandlat just cancer (preskriptionstiden för sådana brott är två år).

Om Gunnar Moa inte har kännedom om att Erik Enby verkligen har behandlat cancer men ändå anmäler honom för sådant brott, så begår Gunnar Moa själv ett allvarligt brott (falsk tillvitelsebrott/anmälningsbrott) och ska självfallet åtalas för det, i synnerhet eftersom han inte har tagit tillbaka sin anmälan och på så sätt har avvärjt faran för Erik Enby.

Anmälningar till Granskningsnämnden

Radioprogrammet Kropp & Själ har av flera personer anmälts till Granskningsnämnden (GRN) för radio och TV. Ordförande för nämnden är Henrik Jermsten som är justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Jermsten har tidigare utmärkt sig genom att i Högsta förvaltningsdomstolen fatta beslut som strider mot gällande lagstiftning. Därmed kanske vi inte ska förvänta oss att det kommer att gå korrekt till i GRN.

Flera polisanmälningar och anmälningar direkt till åklagare kommer inom en snar framtid att upprättas. Det är anmälningar om grovt förtal i tryckfrihetsmål mot radioprogrammets ansvarige utgivare på SR, Nina Glans. Hon vill inte kommentera det hela.

Anders Alexandersson kommer att anmälas för grovt förtal, eftersom han i programmet yttrade sig osant om lagstiftningen samt kränkande och nedsättande om Erik Enby och Tullio Simoncini.

Anders Alexandersson kommer även att polisanmälas för uppviglingsbrott samt grovt förtal till personer på IVO. Anders Alexandersson är dessutom enligt lagstiftningen skyldig att avvärja faran för Erik Enby, eftersom Anders vet om att Gunnar Moas anmälan mot Erik Enby saknade lagstiftningsmässig grund och Anders Alexandersson kommer även att anmälas för tjänstefelsbrott.

Den 9 maj ringde jag upp VoF:aren Dan Larhammar och i samtalet framkom det tydligt att han själv inte kände till den exakta betydelsen av gällande lagstiftning.

Generaldirektören är informerad

Jag har personligen informerat generaldirektören och chefsjuristen med flera på IVO om att det har begåtts brott inom myndighetens verksamhet och jag har påpekat att generaldirektören är ytterst ansvarig för detta. Bevis om att brottsliga gärningar har utförts av myndighetens tjänstemän har skickats med tillsammans med en uppmaning om att anmälan mot Erik Enby måste återtas av dem som känner till att den är olagligt gjord.

Generaldirektören och chefsjuristen med flera har underlåtit att återta IVO:s anmälan till åklagaren för att på så sätt avvärja faran för Erik Enby. Därmed kommer även de som har vetskap om det att anmälas för falsk tillvitelsebrott samt för tjänstefelsbrott.

Anmälan ska även skickas till JO, alternativt till JK, för att de myndighetsutövare som inte har fullgjort sina skyldigheter även genom riksdagens ombudsman ska få reda på att det som de har gjort är brottsligt. Målet med denna anmälan är att deras handlande ska behandlas av Statens personalansvarsnämnd samt att samtliga inblandade som har underlåtit att agera ska få avsked från sina respektive tjänster. Detta inkluderar generaldirektören Gunilla Hulth-Backlund.
Nu får det banne mig vara nog!

Text: Michael Zazzio

För att sätta tryck på myndighets- utövarna: åklagare, JO, JK, IVO med flera har två namninsamlingar startats till förmån för Erik Enby och Tullio Simoncini. SARA:s styrelse ställer sig bakom namninsamlingarna och uppmanar alla att skriva under dem på 2000tv.se.

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.