Mer än hälften av sjukvårdens metoder saknar vetenskapliga bevis

Homeopatins kritiker påstår, om homeopatin ska bli en erkänd behandlingsmetod fodras det dubbelblinda randomiserade kontrollerade studier, RCT i stora mängder. Vidare påstår skeptiker att inga sådana studier finns och samtidigt låter de underförstått påskina att inom sjukvården har alla behandlingsmetoder vetenskapliga bevis. Läsare av DH vet att studier finns som visar att homeopati fungerar. Men […]

Skandalen tätnar: Arsenik, tenn, skvalen och kvicksilver i vaccin – läkemedelsverket bryr sig inte

Svininfluensavaccinet Pandemrix, innehåller mängder med tungmetaller.

Läkare i Finland ifrågasätter vacciners nytta och säkerhet

Den 10 april 2013 sände den finska tv-kanalen MTV3 ett mycket uppmärksammat inslag i sitt program ”45 minuter”. Tre läkare trädde fram och ifrågasatte nyttan och säkerheten med vaccin.

Homeopati och C-vitamin kan bota vaccinskador

Artikel från Vaccin.me där homeopat Gunilla Birkestad berättar att hon med framgång använder en kombination av homeopati och C-vitamin, när hon hjälper vaccinskadade människor och djur.

-Jag mutade en konsult på Socialstyrelsen för att få en snabbare registrering

Torbjörn Sassersson intervjuar John Virapen, tidigare VD på läkemedelsbolaget Eli Lilly

Oscar Neil Duffy dog 4 dagar efter vaccin

Den 1 november fick mamman två sprutor, influensa och kikhostavaccin. Fyra dagar senare dog Oscar i sin mammas mage.

Blev vaccinerad trots föräldrarna sade nej – mår nu dåligt

Samuel sade att han inte skulle ta svininfluensa-vaccinet och han hade en lapp med sig från föräldrarna, trots det blev han vaccinerad.

F.d. forskares syn på vaccin – föredrag 14 november i Växjö med Dr Ann-Charlotte Stewart

Dr Ann-Charlotte Stewart f.d. forskare, är mycket kritisk till den information som de svenska landstingen ger oss. Hon menar att informationen vi får från läkemedelsföretagen inte stämmer överens med den information som finns i USA om samma vaccin. Speciellt skiljer sig informationen gällande biverkningar av vaccin.

Nya genvacciner riskerar bygga om DNA och Sverige står först i kön

Läkemedelsindustrin satsar enorma belopp på nya innovativa vaccin. Parallellt döms samma bolag till miljardbelopp för skadliga läkemedel och vaccin medan de flesta svenska medier blundar. Hur mycket kan vi egentligen lita på dessa läkemedelsbolag och våra myndigheters vilja att skydda oss mot det som kommer, genvaccin som imiterar virus och påverkar vårt DNA.

Vaccin mot Hepatit-B kan ge många allvarliga biverkningar

Socialstyrelsen vill att vaccin mot Hepatit-B, ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet. Men är det vettigt?