Vaccin mot Hepatit-B kan ge många allvarliga biverkningar

2
1594

 

Socialstyrelsen vill att vaccin mot Hepatit-B, ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Men är det vettigt?

Följande skäl visar att det är både oklokt och ologiskt att vaccinera mot Hepatit-B

1. Försvinnande liten risk att få hepatit-B. Ungefär 1 500 fall rapporteras varje år, varav merparten är smittade utomlands.
2. Hepatit-B smittar endast via kroppsvätskor som till exempel blödning och sexuella kontakter
3. 80 – 90 % smittas utomlands.
4. Många personer är invandrare och är kroniskt infekterade redan före ankomsten till Sverige.
5. Merparten har fått smittan via sexuella kontakter och infekterade sprutor.
6. Enligt Fass och Bipacksedel kan hepatit-B vaccinet orsaka enormt många biverkningar.

Vaccinet heter Engerix-B och har bland annat följande biverkningar:

Smärta och rodnad vid injektionsstället, trötthet, Irritabilitet.Feber, Frossa. Sjukdomskänsla dåsighet, huvudvärk illamående, diarré, magvärk, aptitlöshet, influensaliknande symptom, muskelvärk, förstorade lymfkörtlar, nervstickningar, Ökad blödningsbenägenhet, Hjärninflammation. Kramper, förlamning, nervinflammation, *Guillain-Barrés syndrom, Synnervs inflammation, Öronvärk, Tinnitus, Yrsel, MS, Ödem, Ledinflammation, Muskelsvaghet, Hjärnhinneinflammation, Blodkärlsinflammation, Lågt blodtryck, Hjärtklappning, Takykardi, **Anafylaxi, Serumsjuka, Somnolens, Buksmärta, Kramper, Förstoppning, Hudreaktioner såsom urtikaria, erythema multiforme, ekkymos och erythema nodosum, Ansiktsförlamning, Håravfall, Onormala levervärden…mm…Läs mer här och här.

Frågan är, var ser Socialstyrelsen nyttan med att vaccinera barn med ett vaccin som kan orsaka alla dessa biverkningar. Och hur får tjänstemännen på Socialstyrelsen ihop logiken att vaccinera med detta vaccin, mot en sjukdom som knappt existerar bland befolkningen.

Studerar man statistik på SMIs hemsida ser man att under 2011 rapporterades 1442 fall av Hepatit-B. Men bara 113 (8%) av dessa var smittade i Sverige och resten var smittade utomlands. SMI skriver själv på sin hemsida att ”80%  av fallen hade blivit smittade utomlands och denna grupp utgörs framför allt av utlandsfödda som smittats före immigration till Sverige”

Tar man bort 80% från statistiken blir inte många kvar. Det skulle innebära att 288 svenskar blev smittade 2011, 2010 blev 316 smittade och 2009 blev 302 smittade. Och de allra flesta blev smittade av sexuella kontakter eller via infekterade sprutor.

Det finns ingen gulsotsepidemi i Sverige, men ändå tycker Socialstyrelsen det är viktigt att alla barn blir vaccinerade. Och Socialstyrelsen som i andra sammanhang högt värderar ”patientsäkerheten” har märkligt nog vad gäller Hepatit-B vaccinet, inga betänkligheter.

Marina Szöges

————————————————-

*GBS, inflammatorisk neuropati, akut inflammatorisk sjukdom i perifera nerver som kännetecknas av symmetrisk tilltagande svaghet i ben, händer, armar och andningsmuskulatur

**överkänslighetsreaktion med hudutslag, svullander och andningssvårigheter som kan leda till chock med medvetandeförlust, hypotoni och cirkulationskollaps.

2 KOMMENTARER

  1. Inte så klokt tänkt. Socialstyrelsen är ute i den blå illusionen allt för ofta. Illusioner om att vi kan skydda våra liv med kemiska medel, som är utan verkan, men skadar oftast. Illusioner om att vi kan bli immuna mot döden av kemiska medel tillverkade av deras Gud, läkemedelsindustrin, som tillverkar kemiskt gift. Nej det är nog dags tänka om i vad vi behöver om vi blir sjuka. Visst vore det bra ha en biologiskt anpassad medicin, som är i samklang med våra kroppar. En medicin som inte tagits fram av rädsla över döden utan medicin som bejakar livet!

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.