Alvedon skadar levern

”Hade paracetamoltabletter lanserats i dag hade de aldrig fått godkänt”, säger den ansedde forskaren Richard Sharpe.

Över 25% av de amerikanska barnen äter receptbelagda läkemedel

(Natural News) Användandet av receptbelagda läkemedel ökar hela tiden i USA. En ny rapport från Medco Health Solutions Inc visar att en fjärdedel av alla amerikanska barn regelbundet tar läkemedel.

Vaccinförsäljning skapar enorma vinster för läkemedelsindustrin

Journalister som skriver om den svenska vården pekar ofta på de stora kostnaderna för svensk sjukvård, men få tar upp den andra sidan av myntet, att vårdens kostnader är någon annans vinst.

Mariette 23 blev förlamad av vaccin

I likhet med 92 procent av befolkningen, följde Mariette barnvaccinationsprogrammet. När hon var tolv år fick hon sin andra MPR spruta, vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund. Nu har hon ett miljonskadestånd att vänta från Norska staten

Vem tar ansvar för våra vaccinskadade barn frågar föräldrar till 14 barn

Några av barnen har fått diagnosen narkolepsi på ett tidigt stadium, andra väntar fortfarande på utredning. Det som har varit gemensamt för dessa barn är att alla har visat samma symtom inom sex veckor efter svininfluensavaccinationen.

Hittils har 56 barn och ungdomar fått sömnsjuka efter svininfluensavaccinet och siffran stiger hela tiden

Rapporterna om barn och ungdomar som insjuknat i narkolepsi fortsätter att strömma in till läkemedels-verket.”Rapporterna kommer nu från hela landet” säger Ingmar Persson, professor i epidemiologi vid Läkemedelsverket.

Homeopati ett alternativ till antibiotika

There are many viable strategies that offer more reasonable alternatives to antibiotics and forego the aggressive “chemical warfare” strategy that ultimately damages both our health and the health of our environment.

Diabetesläkemedel misstänks ha orsakat flera hundra människors död i Frankrike.

– Ekonomiska intressen ska aldrig gå före människans hälsa. Men ibland går tyvärr läkemedelsföretagens intressen åt motsatt håll, säger Irène Frachon, läkare i den västfranska staden Brest.

Kan statiner orsaka diabetes?

Kolesterolsänkande läkemedel riskerar att förvärra grundorsaken till typ 2-diabetes. Nya rön visar att bara en liten minskning av kolesterolet halverar förmågan hos de insulinbildande cellerna att fungera normalt.

Läkemedelsindustrin säljer läkemedel genom att ”uppfinna” nya diagnoser, som sedan måste behandlas

När lätta besvär, normala livshändelser och riskfaktorer blir till sjukdomar som kräver läkemedelsbehandling kan vi misstänka ”sjukdomsmångleri”, en form av medikalisering, skriver Janusinfo, Stockholms läns landsting.