Forskning visar att yoga har positiva hälsoeffekter

Forskning kring yogans hälsoeffekter visar att yoga sänker blodtrycket, nivån av stresshormoner och ökar känslan av välbefinnande

Lagförslag i USA – kan kriminalisera egen odling och försäljning av grönsaker

I USA har man ett lagförslag på gång, om det röstas igenom, kommer det att försvåra för folk att äta nyttig mat och få tag i bra kosttillskott

Kan statiner orsaka diabetes?

Kolesterolsänkande läkemedel riskerar att förvärra grundorsaken till typ 2-diabetes. Nya rön visar att bara en liten minskning av kolesterolet halverar förmågan hos de insulinbildande cellerna att fungera normalt.

Vetenskaplig studie visar att spikmatta lindrar smärta

Den utskrattade spikmattan har fått revansch.
En första vetenskaplig studie visar att mattan kan kapa smärttoppar.

Läkemedelsindustrin säljer läkemedel genom att ”uppfinna” nya diagnoser, som sedan måste behandlas

När lätta besvär, normala livshändelser och riskfaktorer blir till sjukdomar som kräver läkemedelsbehandling kan vi misstänka ”sjukdomsmångleri”, en form av medikalisering, skriver Janusinfo, Stockholms läns landsting.

Att så tvivel effektivt vapen mot vetenskapen

”Trots att rökningens skadeverkningar konstaterades redan på 1950-talet lyckades cigarettindustrin i decennier förhala åtgärder – genom skrämsel, smutskastning och överexponering av svaga länkar”, skriver Nina Wormbs i sin under-strecket-artikel på SvD.

Forskning visar att medicinsk qigong har hälsofrämjande effekter inom stresshantering, livskvalitet och motståndskraft mot sjukdom

Qigong har utövats i årtusenden för dess hälsofrämjande effekter. En avhandling vid Örebro universitet visar att människor har en positiv känslostämning både under och efter träning, vilket gör att det är lättare att träna regelbundet.

Eftersom sockerpiller innehåller socker är placebo inte alltid placebo

Placebobedrägeri skakar hela grundvalen för den moderna vetenskapen.Tusentals kliniska studier, är ogiltiga skriver, Mike Adams, the health Ranger, Natural News.

Ninka och Morten, familjen kärnfrisk, botade sin autistiska son med livsstilsförändring och nyttig mat

De hade ett barn med beteendestörning som de inte kunde hantera, hela situationen var desperat – men den enda hjälp de kunde få var läkemedelsbehandling med Ritalina och erbjudande om specialskola. Det livet ville de inte ge sin son så de började att söka på nätet. De hittade ett bättre alternativ.

Placeboeffekten inom homeopatin är inte större än skolmedicinens placeboeffekt

Homeopatins positiva effekt brukar av kritikerna avfärdas, som att bara vara en placeboeffekt. Men nu har det gjorts jämförande studier mellan homeopati och skolmedicin och man har kommit fram till att placeboeffekten inom homeopatin inte är större än vad den är för den vanliga sjukvården.