Chris Jörgenfelt ger slutreplik till VoF och Dan Larhammar

26
1181

Artikeln är Jörgenfeldts svar till Dan Larhammar och VoFs slutreplik på SvD och jag gör mitt bästa för att hjälpa henne att få ut artikeln. SvD vill inte publicera den, utan Dan Larhammar och Vetenskap och Folkbildning får nu sista ordet. Notera att av åtta artiklar som publicerats de senaste dagarna på SvD är det en ! som är positiv för homeopatin och övriga sju är negativa för homeopatin och alternativmedicnen.

Naturen är mer komplex än skeptikergruppens förståelse

Sjukdom och hälsa är ett lika komplext område som naturen för övrigt. En förståelse för mekanismerna kräver en helhetssyn och täcks därmed inte tillräckligt väl av den kvantitativa forskningsmetodik som används inom medicinsk vetenskap.

Att arbeta för en ökad förståelse för bakomliggande orsaker till kroniska sjukdomar hade varit ett bättre sätt att använda all er samlade kompetens, istället för att bekämpa människor med en annan uppfattning än er egen.

VoF hade även framstått som mer trovärdigt om ni använder er kunskap till att också lyfta fram de forskningssvagheter och biverkningsproblem som finns inom den konventionella medicinen.

Inledningsvis sätter ni fingret på ett stort problem inom den homeopatiska världen. Att det finns företag och terapeuter som försöker använda homeopatiska preparat på samma sätt som konventionella läkemedel. Detta trots att behandlingsmetoden ska ta hänsyn till individens helhetsbild istället för enskilda symtom. Homeopati är fortfarande en mycket ofullständig vetenskap, som det kommer att ta lång tid att utveckla till sin fulla potential. Ett första steg i den riktningen är att myndigheterna inför ordentliga utbildningskrav för alla som önskar arbeta med homeopati. Några skattepengar går inte heller till vår verksamhet. Istället är alla företagare som betalar både moms och skatt.

Potentieringsprocessen (som ni kallar förtunningar) innebär att preparatet omväxlande blir utspätt enligt instruktionerna i den europeiska farmakopén och sedan skakas kraftfullt. Utan skakningarna blir det inget homeopatiskt läkemedel utan ”vatten” som ni kallar det. Det finns som jag skrev i föregående inlägg ingen förklaringsmodell inom dagens vetenskap för hur potentierade preparat fungerar. Men det betyder inte att de inte fungerar. Läs igenom FASS och se hur många läkemedel ni finner där som har ”verkningsmekanism okänd” utan att det förhindrar deras användande.

Innan ni dömer ut homeopatin vill jag dessutom be er förklara vad medvetandet egentligen är. Trots all kunskapsbaserad forskning finns det idag ingen som kan vetenskapligt beskriva hur vårt medvetande fungerar. Det borde leda till en viss ödmjukhet och lämna en dörr på glänt till att det ännu återstår väldigt mycket forskningsarbete innan alla bitarna i livets pussel ligger på rätt plats.

Angående forskningen ni refererar till av Ernst (2002) i British Journal of Clinical Pharmacology samt Shang et al (2005) i The Lancet hänvisar jag vidare till läkaren och forskaren Robert Hahns blogg där han går igenom respektive forskningsrapport. Hahn visar att det negativa resultatet för forskningsrapporterna bygger på att 95 % av alla tillgängliga homeopatiska forskningsrapporter är borttagna ur Ernst studie trots att de håller god kvalitet.

För Shangs studie är siffran istället 93 %. Det är naturligtvis lätt att åstadkomma ett vinklat resultat om man på luddiga grunder plockar bort större delen av alla positiva forskningsrapporter. Läs mer på hans blogg: http://roberthahn2010.wordpress.com under rubriken ”Skall vi slå ihjäl homeopatin idag?”

Fortfarande är metastudien från 1997 av Klaus Linde och medarbetare (Lancet 1997; 350: 834-43) med en genomgång av 186 studier där homeopati har jämförts med placebo den bästa. När all data från samtliga studier slogs samman var homeopati 2,36 gånger bättre än placebo, vilket är en kraftfull statistisk säkerhetsmarginal.
Text: Chris Jörgenfelt

Läs också Robert Hahns blogginlägg; Skall vi slå ihjäl homeopatin idag?

 

26 KOMMENTARER

 1. Linde (1997) skriver att de hittat otillräckligt med bevis för att stödja en klar effekt utöver placebo för homeopati, och rekommenderade ytterligare forskning vars metod är systematisk och rigid.

  Ni borde skämmas som kommer med oriktiga referat, om ni hade jobbat på något universitet skulle ni förmodligen fått sparken.

  Sen att ni refererar till en blogg skriven av en läkare som inte har publicerat sina uttalanden i någon stor vetenskaplig tidskrift och som kommer med konspirations teorier som han inte kan backa upp tyder bara på hur lite ni har på fötterna.

  Referenser:

  Linde, K. (1997)”Are the clinical effects of homeopathy placebo effects? A meta-analysis of placebo-controlled trials.”, The Lancet, Sep 20;350(9081), s. 834-43.

  roberthahn2010.wordpress.com

 2. Chris, ditt inlägg är sakligt och jag applåderar dig för det. Du har svarat bättre än de flesta, mig inkluderat.

  Problemet med homeopati är inte (bara) att mekanismen är okänd. Problemet är avsaknaden av bevis för att den överhuvudtaget har en medicinsk effekt utöver placebo. De undersökningar som presenterats har alla varit behäftade med svagheter som lämnar gott om utrymme för alternativa förklaringar till de uppvisade resultaten.

  Till detta kommer det faktum att ingen känd fysik, kemi, eller annan naturlag ens skulle kunna börja förklara de homeopatiska mekanismerna. Med skolmedicin vet man åtminstone att om man tillför en kemisk substans i ett komplext system så kommer naturlagarna att medföra att substansen har en påverkan. Med homeopati finns inte det. ”Potentieringsprocessen” kan inte antas komma härstamma från någon av dagens kända naturlagar.

  Homeopatin åberopar därför magi, vilket är vad vi kallar all slags påstådd påverkan som inte har någon förklaring i kända naturlagar. Det betyder inte att det inte finns naturlagar vi ännu inte har någon modell för. Men det gör oss ändock – med goda skäl – högst tveksamma till att homeopatin har någon som helst effekt.

  Vill homeopaterna att homeopati skall erkännas som en giltig vetenskap måste resultat som håller för upprepning av oberoende instanser, samt att reslutaten inte kan vara behäftade med svagheter som visas i vetenskaplig granskning. Fram tills dess finns – tyvärr – ingen anledning att betrakta homeopatin som något annat än en ogrundad, obekräftad och troligen felaktig hypotes, inte som en giltig, bekräftad vetenskaplig teori.

  Jag avslutar med att citera en av matematikens stora gestalter: Pierre-Simon Laplace.

  ”The weight of evidence for an extraordinary claim must be proportioned to its strangeness.”

  Homeopati kommer sannerligen med några extraordinära hävdanden. Bevisen måste därför vara desamma, men något sådant har inte presenterats… än.

  • Du avslutade ditt anförande med ett citat och jag svarar dig med ett citat; ”Absence of evidence is not evidence of absence” Carl Sagan

  • Jag är inte någon expert på någonting. Ryktesspridningen om att homeopatmedicin bara är vatten har gjort mig nyfiken på homeopati och jag har överraskats av en hel del saklighet från homeopaternas sida. Att deras konstiga gammaldags språkbruk skrämmer kan jag förstå, men homeopati-kritikers fastlåsning skrämmer mycket mer. Ert förhållningssätt till homeopatmedicin liknar en gardinhandlares jag mött i en landsbygdsort. Han sa att gardinkappans bredd alltid skulle vara 1,5 gånger fönsterbredden. Det spelade ingen roll hur jag än förklarade att olika tyger och olika tygmönster blir olika bra i olika mått på tygåtgången. Hur jag än försökte skulle det alltid vara 1,5 gånger fönsterbredden. Bör vetenskapliga undersökningsmetoder väljas utifrån en så snävast möjlig föreställningsvärld?

  • Var snäll och läs mitt svar till Alexander Lisinski, som ger en förklaring på delar av det du skriver.
   Måste även få citera en över 3 000 år gammal text: ”Mystery is but hidden knowledge. Know and you shall unveil.”
   Homeopati är inte magi utan ett fenomen som successivt kommer få sin naturliga förklaring. Det är vetenskapen som måste utvecklas vidare.

  • Michael Karnerfors!
   Det är inte bara homeopaterna som önskar att homeopati skall erkännas som vetenskap. Patienter och de spm läkemedelsindustrin och dess medlöpare lever av, vill det också i högsta grad. Det tycker jag räcker gott och väl. Varför skulle du motsätta dej det? Du behöver inte försöka förklara varför vi inte vill ha det. Vi vill ha det för att det fungerar… punkt. Jag vill bli frisk utan biverkningar så långt det går.

 3. Hej. Jag är medlem i VoF, men representerar inte föreningen här. Skall försöka bemöta dig på några punkter.

  Naturen är komplex – jo, det är helt sant. Man känner givetvis till långt ifrån alla skeenden i naturen. Det är dock ingen ursäkt för att bortförklara brist på bevisning. I detta fall motsäger homeopatin väldigt, väldigt många experiment och teorier inom såväl biologi som kemi.

  Hur blir någonting kraftigare av fler utspädningar, förlåt, potentieringar? Har det ens gjorts homeopatiska studier som visat detta, eller är det bara en teori? Hur reagerar individer så olika på preparat? Gäller separata biokemiska lagar för olika individer? Vad är uppkomsten till de tillstånd som i sådant fall behandlas, var i kroppen fungerar homeopatiska preparat och hur hjälper de? Ingen har lyckats beskriva detta utan att fabulera om metafysik och spiritualism. Gällande läkemedel utan känd verkningsmekanism kan man i nästan samtliga fall göra objektiva mätningar på biokemiska markörer och ämnen som visar effekt, samt utföra kontrollerade, randomiserade studier med gott resultat. Detsamma gäller inte homeopati. Klaus Lindes studie involverar tveksamt utförda och små studier, kunde (enligt författarna själva) inte hitta någon specifik sjukdom där homeopati är effektivt, och är gjord i retrospekt snarare än i klinisk miljö med randomisering. Dessutom är den korrigerade kraftfullheten betydligt mindre än 2,36, och slutligen gjorde Linde om studien och fann ingen signifikans. Även om siffran du nämner, mot förmodan, skulle stämma, är ändå 2 gånger bättre effekt än placebo värdelöst som behandling av väldigt många sjukdomar och visar på homopatins ofullständighet.

  Viss ”alternativmedicin” har ju, i klinisk miljö, visat sig ha effekt. Det finns vissa bevis för att Echinacea kan hjälpa vid förkylning, omega-3 är bra vid inflammatoriska sjukdomar och cannabis lindrar vid AIDS och MS. Varför inte satsa pengarna på denna alternativmedicin och överge den verkningslösa homeopatin?

  Homopatin är en ofullständig vetenskap. Sant, ingen vetenskap är fullständig. Men homeopatin har knappt utvecklats på 200 år medan skolmedicinen gjort enorma framsteg. Skolmedicin kan bota cancer, bromsa HIV och transplantera hjärtan medan homeopati i bästa fall, och då sträcker jag mig väldigt, väldigt långt, kan lindra psykosomatiska sjukdomar.

  Slutligen om studier – skall du vara objektiv, bör du inkludera de korrekt utförda analyser och studier som INTE visat att homeopati fungerar. Det är ett par stycken.

  Och medvetandet – enkelt förklarat är medvetandet länken mellan intryck, förmedlade av nerver och receptorer, och agerande. Medvetandet kan ses som en evolutionärt akvirerad egenskap med syfte att skapa reaktioner på omvärlden vi möter. Som du säger kvarstår en hel del arbete innan medvetandet är förklarat. Jag satsar dock en slant på att det blir neurobiologin, snarare än homeopatin, som förklarar det.

  • Du verkar ha genomtänkta frågor, så jag ska försöka besvara en del av dem.

   Låt oss börja med att konstatera att vetenskapen av idag enbart har kunskap om de 4 % av naturen/universum som består av materia. Övriga 96 %, mörk energi och mörk materia, är det fortfarande ingen som kan förklara vad det egentligen är. Så igen uppmanar jag till ödmjukhet eftersom vetenskapen trots allt har så stora brister i sin kunskap.

   Skillnaden i din och min verklighetsuppfattning är att du enbart ser till kroppens materiella verklighet och accepterar bara det som kan bevisas materiellt. Jag har en öppnare uppfattning som bygger på det helhetstänkande som bl.a. kännetecknar den mer avancerade homeopatin. Jag uppfattar inte medvetandet som nervbanornas biokemi. Istället uppfattar jag att medvetandet består av våra tankar, känslor och kropp. Min personliga uppfattning är att vårt jag är något mer än enbart kroppen. Det här är en uppfattning som kännetecknar personer med en holistisk verklighetsuppfattning.

   Jag trivs med kvantfysiken som beskriver möjligheten av flera dimensioner och tror att det är åtminstone en del av förklaringen till de okända 96 % av naturen. Till skillnad från dig tror jag att människan är en flerdimensionell varelse. Om du kallar det för att ”fabulera om metafysik” är det din ståndpunkt. För mig beskriver det en fascinerande möjlighet av hur livet kan vara uppbyggt. Dessutom anser jag att Einsteins ekvation E=mc² beskriver hur materia egentligen består av energi. Energi som överförs via fotoner. Samma sak beskriver våg-partikeldualiteten inom kvantfysiken. Så min lösning på ditt problem med högt potentierade homeopatiska läkemedel är att de går från materia tillbaka till energi. Jag tror att skillnaden mellan våra verklighetsuppfattningar är grundläggande för konflikten om homeopatin. Jag uppfattar en värld som består av energi. Du uppfattar en värld som består av celler. Din värld går att bevisa. För min värld saknas dessvärre tillräckligt avancerade mätinstrument än så länge. Men de kommer säkert. Tack och lov är nyfikenheten en stark drivkraft inom forskningen.

   Nästa steg i förklaringarna är att jag bygger mycket av min kunskap på 20 års erfarenhet av att arbeta med sjuka människor och har hela tiden använt mig enbart av homeopati som behandlingsmetod. Resultaten har överlag varit bra och mina klienter är nöjda. Jag har även i många år arbetat med behandling av djur tillsammans med svenska lantbrukare. Du känner säkert till att djur inte uppvisar placeboreaktioner. Även lantbrukarna var nöjda med resultaten. Vi har också utfört en mindre studie på effekten av lantbrukarnas egen behandling med homeopatika. Jag har alltså en stor klinisk erfarenhet bakom det jag skriver. Gissningsvis är din kliniska erfarenhet av homeopatisk behandling noll. Det hade varit bättre om ni hade pratat med människor som har egna upplevelser av homeopati, men den mobbande attityd som VoF dessvärre har mot alla som vågar säga emot gör att människor inte vill träda fram. Vem vill bli idiotförklarad inför öppen ridå.

   Slutligen har vi området med vetenskapliga studier. Homeopati bedrevs nästan enbart av läkare fram till sin nedgång när modernare läkemedel och framförallt penicillinet kom. Jag har studerat mycket av den gamla litteraturen från den tiden och anser att den är överlägsen det mesta som produceras idag när homeopati till stor utsträckning bedrivs av homeopater med lägre utbildningsnivåer. Det är nästan bara Georg Vithoulkas (fick 1996 Right livelihood award priset för sina insatser) material som håller en tillräckligt god kvalitet. Så visst är det korrekt som du skriver att utvecklingen inte har hållit jämna steg med den konventionella medicinen. Här ligger en orsak till bristen på fler vetenskapliga studier av en högre kvalité. Vi som arbetar med homeopati idag saknar forskningsutbildning, även om de flesta innehar en medicinsk grundutbildning (utbildning är förbundens ansvar, sök på SAKH för mer information). Utan tvivel ligger homeopatin långt efter konventionell medicin på forskningsområdet. Vad homeopatin behöver är många fler utbildningar på högre nivåer. Problemet är att skeptikergruppernas attacker runt om i världen till stor del går ut på att tvinga de universitet som innehar även mastersutbildningar i homeopati, att stänga sin verksamhet. Så ni anklagar oss för att vara ovetenskapliga och förstör samtidigt våra möjligheter att korrigera problemet. Se ett svar på ett tidigare debattinlägg om hur skeptikernas lobbyverksamhet även påverkar forskare att inte studera ämnet.

   Lindes metaanalys från 1997 innehåller de kända studier vid den tidpunkten som höll måttet för hans krav på en matchande placebogrupp. Idag finns betydligt fler studier och förhoppningsvis av ännu högre kvalité. Jag förlitar mig att redaktören på Lancet på sedvanligt noggrant sätt har gått igenom studien och kontrollerat både nivån och fakta. Jag litar mer på deras bedömning av studiens värde än på skeptikernas. Linde fick hård kritik för studien och publicerade senare en ny utgåva där resultatet för homeopatins del var sämre. Jag saknar dock något känt underlag för vilka korrigeringar han gjorde och med vilken motivation.

   De av VoF omtyckta studierna av Ernst och Shang har även de fått extremt hård kritik av andra forskare (eftersom jag själv inte är forskarutbildad tar det alldeles för lång tid att finna länkarna idag, men finns intresse kan jag nog hitta dem). Därför att de precis som Robert Hahn konstaterar har ett exceptionellt märkligt urvalssystem där 95 respektive 93 % av alla positiva försök har uteslutits. De är helt enkelt inte trovärdiga vilket är orsaken till at jag inte refererar till dem. Det går inte att vara naiv för hur vårt samhälle ser ut och vilka starka ekonomiska krafter det finns för att slå ut all konkurrens till läkemedelsbolagens produkter.

   När det handlar om att lösa medvetandets gåta tror jag att det kommer att ske genom en gränsöverskridande forskning där både neurobiologer, psykologer, fysiker och kanske till och med en homeopat deltar med faktaunderlaget.

   Vänliga hälsningar
   Chris Jörgenfelt

   • Tack för svaret. Skall försöka hålla mitt svar kort.

    Givetvis är de flesta tänkbara skeendena teoretiskt möjliga och det är svårt att till 100% utesluta att homeopati fungerar. Men det går till 99%. Även om det skulle handla om någon slags okänt energiutbyte, skulle det utbytet vara extremt litet och göra extremt små skillnader i kroppen. Om homeopati fungerar, är det väldigt märkligt att liknande processer inte sker överallt. Varför blir ett glas saft inte starkare om jag späder det mer? Varför observeras inte molekylärt ”minne” någon annan stans? Varför fungerar inte den starka kärnkraften på homeopatiska medel? Detta skulle, om jag förstått det rätt, ex. motsäga att solen är varm och att kärnkraft alstrar energi. Homeopatin har ju byggt upp sin egna logik kring detta, men eftersom den inte på något sätt är bevisad går den inte att applicera. Vi i VoF vill inte ”mobba” någon, men vill man motsäga fysikens grundläggande lagar bör man ha, eh, extremt starka bevis på sin sida. Jag vill inte verka trångsynt, men det är extremt liten sannolikhet för att ”din värld” existerar.

    Att du ändå observerat förbättring hos många patienter är egentligen inte konstigt. Många sjukdomar går i skov, väldigt många blir spontant bättre utan läkemedel eller homeopati och vissa rapporterar förbättring trots utebliven mätbar effekt. Samspelet mellan kropp och sinne är fruktansvärt komplext – man kan påverka sin kropp med enbart tanken (via nervbanor, inte andlighet) och framförallt är upplevelsen av sjukdom extremt varierande. Många behöver framför allt någon som lyssnar på dem, vilket offentlig sjukvård ibland är dålig på. Jag jobbar med musförsök inom immunlogi, och även på nästan genetiskt exakta individer med samma behandling blir utfallet väldigt annorlunda. Vad homeopatiskt forskning egentligen beskriver är just detta – resultat varierar och det finns tusen förklaringar på det. Min personliga kliniska erfarenhet är mycket riktigt noll. Jag hade säkert sett någon positiv effekt om jag utfört en studie, men det hade varit mycket mer logiskt och nära till hands att förklara resultaten med klassisk vetenskap.

    Varför vi är emot skattefinansierad utbildning inom homeopati är enkelt – finns det ingen grund för påståendet, skall det inte föras vidare. Teorier är alltid välkomna, men man kan på universitetsnivå inte ägna sig åt att lära ut roliga tankar som kanske fungerar i dimensioner vi inte har koll på.

    Angående Ernsts och Shangs studier har jag inte stött på någon rättfärdigad kritik mot dem, som kommer från oberoende instanser. Jag känner inte till anledningen varför så många studier uteslöts, men har förstått att homeopatisk forskning bedriven av homeopater generellt är mindre randomiserad och kontrollerad än den bedriven av läkare. Jag tycker att homeopatin har fått sin chans att bevisa sin effekt – hade det rört sig om ett riktigt läkemedel i klinisk prövning, hade alla gett upp hoppet för länge sedan. Den skepticism som förekommer mot homeopati är alltså rättfärdigad. VoF, skall klarläggas, är inte en ”lobbyverksamhet” för någonting annat än vetenskapligt resonemang och tänkande.

    Känner du till begreppet ”Occam’s razor”? Poängen är, att den enklaste förklaringen på någonting sannolikt är den korrekta. Jag har en rimlig förklaring varför homeopati fungerar, det har inte du – än i alla fall. Tack.

 4. Svar:
  Du försöker med en ren skrämseltaktik att få mig att dra tillbaka publiceringen av ett öppet forskningsresultat. Då måste du vara ganska rädd för att sanningen ska få lov att komma fram.

  Jag förstår att Linde och hans medarbetare är rädda om sina karriärer och inte önskar att bli utsatta för samma förödande behandling som den franska forskaren Benveniste fick efter att han publicerade sin studie om effekten av potentierade anti-IgE antikroppar på mänskliga vita blodkroppar (granulocyter). Benvenistes karriär omintetgjordes helt tack vare de starka krafter som arbetar hårt för att homeopatin inte får godkännas.

  Vi ser precis samma behandling av den franska virologen och nobelpristagaren Luc Montagnier idag. Montagnier beskrev på en vetenskaplig konferens sommaren 2010 att DNA sekvenser från mikroorganismer kan avge ett spektrum av lågfrekventa elektromagnetiska vågor, som påverkar vattenmolekyler att klunga ihop sig i speciella nanostrukturer. Han sa att han kanske hade kommit på hur homeopatiska läkemedel fungerar. Efter den uttalelsen får han inga forskningspengar i västvärlden längre, samtidigt som misskrediterande uttalelser om honom sprids.

  Naturligtvis vill ingen bli utsatt för sådana påhopp. Ett av målen för skeptikergruppernas aggressiva motstånd mot homeopatin handlar just om att skrämma forskare från att våga utforska området. Så här långt har den taktiken rönt stor framgång. Enbart riktigt modiga och självständiga forskare vågar gå emot sådana maktkrafter. Men makt har ingen koppling till sanningen. För än så länge har ni som vill styra människors sätt att uppfatta verkligheten inte kommit så långt att det är förbjudet att citera resultatet från ett öppet och publicerat forskningsförsök.

  Därför tar jag risken på en rättegång och låter sanningen stå kvar.

  Chris Jörgenfelt

 5. Linde (1997) skriver att de hittat otillräckligt med bevis för att stödja en klar effekt utöver placebo för homeopati, och rekommenderade ytterligare forskning vars metod är systematisk och rigid.

  Jörgenfeldt borde skämmas som skriver artiklar med oriktiga referat, det sänker bara Jörgenfeldts trovärdighet och dagenshomeopati.se, vill ni lägga er på samma nivå som Expressen? Där deras chefredaktör fälldes för förtal i tingsrätten, se Brandel.

  Sen att Jörgenfeldt refererar till Hahn (2010) som inte har publicerat sina korta uttalanden i någon stor vetenskaplig tidskrift och som kommer med konspirations teorier som han inte kan backa upp, dvs. det är inte tal om någon systematisk och rigid analys som Jörgenfeldt försöker ge sken av, visar bara på hur lite homeopatins förespråkare har att komma med.

  Referenser:

  Brandel, T. ”Persbrandt fick Expressen”. publicerad 2007-10-11 svd.se hämtad 2011-07-11

  Hahn, R. (2010) ”Skall vi slå ihjäl homeopatin idag?” skriven 2010-10-30 roberthahn2010.wordpress.com hämtad 2011-07-11

  Jörgenfeldt, C (2011) ”Naturen är mer komplex än skeptikergruppens förståelse”, dagenshomeopati.se hämtad 2011-07-11

  Linde, K. (1997)”Are the clinical effects of homeopathy placebo effects? A meta-analysis of placebo-controlled trials.”, The Lancet, Sep 20;350(9081), s. 834-43.

  • Skippa det där med att vi ska skämmas. Att skämmas är en negativ känsla och ingen människa blir bättre genom att ”uppfostras med skuld och skamm”

   Sedan för övrigt undrar jag om du kan hjälpa mig med att tala om för mig var jag kan hitta meningen ”Our 1997 meta-analysis has unfortunately been misused by homoeopaths as evidence that their therapy is proven” Vänligen ge mig länken till texten där jag kan hitta meningen, så jag själv kan se den i sitt rätta sammanhang.

   • Vad tycker du man ska göra om man ljuger i en debattartikel och blir avslöjad med att göra det, vara stolt? Nej att kunna uttrycka adekvata känslor är ett friskhets tecken, och något man ska lära sina barn.

    Sen har jag inte hänvisat till Linde(2005) utan refererade till den ursprungliga metaanalysen från 1997, som det redan i abstraktet står att den inte kan hitta en klar effekt, men hjälper dig gärna om det får er att inse att det saknas forskningsstöd för att homeopati fungerar bättre än placebo.

    image.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(05)67878-6/fulltext

 6. Homeopatins område utvidgas till att vara läkekonst. Det skulle väl vara det som är magin i det hela. Magin i sin tur skulle innefatta en slags samlevnad, med ett levande universum, till skillnad från det mekaniska som vi annars är hänvisade till. Vetenskapen skulle kunna svinga sig upp till ett tänkande som innefattar denna magi dvs ”det levande”. Jag önskar att vi kunde idka verklig kritik i det här landet. Vilket även det är en konst i sig. Vi försöker och bör komma fram till karaktäriseringar istället för definitioner när vi genomkorsar ett område som kan befrukta både läkarvetenskapen och läkekonsten. Nivån på den offentliga kritiken är erbarmeligt låg och omåttligt genomskinlig. Det handlar inte om sanningen ,det handlar om makt och ekonomi.P

 7. Samuel Hahnemanns beskriver i Organon sjätte upplagan under § 269 att utan potensering så blir det inget annat än vatten. Alltså det är potenseringen som är avgörande om det ska bli ett läkemedel eller bara en utspädd produkt. Han förordar även bestämt att ett homeopatiskt medel ska vara handpotenserat för att det ska få bästa läkande effekt se Organon sjätte upplagan under § 270.

 8. Det är mycket besynnerligt att en konflikt angående homeopatmedicin skall behöva finnas. Vi lever, som jag trodde, i ett land med höga bildningsideal och intresse för många olika sorters forskning. Få länder har satsat så mycket på skattebetald högskoleutbildning, sjukvård samt bekämpande av främlingsfientlighet och inskränkthet. Skall dessa satsningar havereras på grund av maktintressen och dyrkan av pengar?
  Det borde vara naturligt att nya läkemedel testas mycket hårdare än gamla beprövade homeopatmedel. På motsvarande sätt krävs hårdare kontroller på industrimat jämfört med den mat vi livnärt oss på i flera generationer.
  Bäde för nutid och framtid, för individ och Sverige är det själklart bäst att satsa på bredd i kunskap och möjlighetsval angående vård för att kunna ge människor bästa möjliga läkning och friskhet.

 9. HUR FUNKAR POTENTIERING?

  Samuel Hahnemanns beskriver i Organon sjätte upplagan under § 269 att utan potentiering så blir det inget annat än vatten. Alltså det är potentieringen som är avgörande om det ska bli ett läkemedel eller bara en utspädd produkt.

  Ja om man inte häller någon tinktur i vattnet så är det fortfarande vatten även om man skakar (succussion), det köper jag, hänger också med på att om man blandar olika substanser så kan man få nya substanser med andra egenskaper (t.ex. legeringen brons), vad man inte förstår är hur potentieringen (blandningen med tinktur o vatten/alkohol som skakats) kan bli starkare om man späder ut (dilution) genom en ny potentiering (dvs tar lite av den gamla potentieringen som blandas med ännu mer vatten/alkohol) medan man skakar osv., se en.wikipedia.org/wiki/Homeopat…

  Det är i mina ögon ungefär som en 5-årings logik när han ser ett av psykologen Piagets vattenexperiment där vattnet från ett lägre men bredare glas hälls över i ett glas som är högre men smalare, men ändå tror barnet att på ett magiskt sätt har det blivit mer vatten.

  Fast i fallet med höga potentieringar får man också demonstrativt hälla ut en del av vattnet på golvet och använda ett ännu smalare men högre glas som man häller det i, som sen upprepas genom att hälla ut lite mer på golvet som sen hälls i ett ännu smalare men högre glas osv, och självklart skakar man lite på glasen när man gör det.

  Detta problem höll tydligen till viss del många av de tidiga homeopater på 1800-talet med om när de valde att använda lägre potentieringar istället för högre, se en.wikipedia.org/wiki/Homeopat…

  Hjälp mig gärna att förstå, för jag förstod inte Jörgenfeldts högst ovetenskapliga förklaring med metafysik och flera dimensioner, som det verkar som inte ens alla homeopater stödjer, se kommentarerna på dagenshomeopati.se/2011/07/11/…

  Men Jörgenfeldt erkände i alla fall att det inte går att mäta detta med dagens mätinstrument, det är ett steg framåt från att ha ljugit om forskningsresultat, se kommentarerna på dagenshomeopati.se/2011/07/11/…

 10. En fråga? Varför ska man hälla vatten på golvet när man potentierar? Var står det i organon?

  Sedan för övrigt att homeopater använde lågpotensare på 1800 talet, tror du inte att det snarare beror på att man alltid handpotentierade på den tiden? Det är omöjligt att få en tusenpotensare med handkraft.

  Men idag finns det maskiner som potentierar ända upp till 10M pch CM.

  Din förklaring hur en potentiering går till, låter väldigt förvirrande tycker jag.

  Potentiera menas att man skakar och späder en substans. Bägge måste till. Bara spädning ingen homeopati. Bara skakning ingen homeopati. Bägge ska till späda och skaka våldsamt. Inte som du skriver ”skakar man litet på glaset” Utan skakningen ska ske med eftertryck ca 50 ggr. Och där blev jag osäker på siffran. Vet faktiskt inte exakt hur många skakningar, men det är mycket fler än bara ”skaka litet på glaset”

 11. Hahnemann förordade ca:100 kraftiga skakningar, vilket även fortfarande gäller. Det är även som du skriver omöjligt att via handkraft åstadkomma högpotensmedel, det måste ske maskinellt. De flesta tillverkare handskakar fortfarande lågpotensmedel (oftast upp till D30), man använder sedan dessa lågpotensmedel för att fortsätta via maskiner göra högre potenser.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.