Djurhomeopatiutbildning med start i mars

2
Kursen vänder sig till dig som redan är homeopat.

Vantolkning av patientlagen resulterar i polisanmälan

2
Anders Sultan har polisanmält Ulf Isaksson och dennes assistent John Olsson för yttrande i Lars Dahmens försvar angående att ”Anders Sultan utgör inte någon hälso- och sjukvårdspersonal. Han får därmed inte, enligt kap 5, 1 § p 5, lämna skriftliga råd eller anvisningar för behandling, såsom han gjort i Facebook-gruppen ”Kolloidalt Silver 2.0”.

I samhällets tjänst? Om media, myndigheter och medicinsk diktatur

1
Svensk journalistik blir allt mer urholkad, sensationslysten och partisk och Joakim Björck är tyvärr bara ett av många exempel på detta, om än ett lysande sådant. Men låt oss ta det från början. - Christer Fuglesang, astronaut och föreningsmänniska i den sekteristiskt uppbyggda särgruppen VoF, utförde......

Homeopathy CAN cure ebola: Doctors attack armchair intellectuals at WHO

0
Homeopathy could have cured Ebola if the World Health Organisation had not stepped in to prevent a trial, according to members of a group who travelled to Liberia.

Vidareutbildning i Klassisk Homeopati

0
Homeopat Gunnar Jansson i Norrköping, visar på video sina egna patienter där du kan följa hur tillfrisknandet börjar och sedan fortskrider. Du jobbar själv med ditt Repertorium, eller din dator och försöker lösa fallen under tiden videon går. Därefter analyserar vi fallen tillsammans.

Healing with homeopathy

0
Rajan Sankaran highlights not merely symptoms of diseases but also the accompanying feeling of patients

Fick elchocker 2002 saknar fortfarande sitt minne

0
Marlene är en av hundratals som vittnar om skador efter ECT-behandling

Homeopati bra för både hälsan och ekonomin

2
Vetenskapliga studier visar att det kan bli ett lyft både för hälsan och ekonomin att anlita en homeopat. Här har jag lagt upp några studier som visar både ekonomisk vinst, ökad livskvalitet och lindring och bot efter homeopatisk behandling, samt en studie som ingen skeptiker i hela världen kan bortförklara som "bara en placeboeffekt"

VoF-Mörkrets krafter

0
Vetenskap & Folkbildning och Förbundet (anti)Humanisterna utgör en större fara för samhället och demokratin än människor förstår. De återspeglar ett söndrande och förföljelser som verkat i över 30 år och medverkat till avhumaniseringen i samhället. Artikel av Börje Peratt. Läs mer >>>

Även Sverige bör erkänna homeopatin

3
En stor holländsk studie­ visar att homeopatisk behandling ger fördelar för patienterna, ökad effektivitet i vården och lägre kostnad för samhället.