Livsfarlig barnbok om naturlig hälsa

Man kan starta bokbål och bränna böcker på många olika sätt, men syftet är alltid detsamma: Att tysta det öppna samtalet, att förlama människors rätt till valfrihet och att styra demokratin i ”rätt” riktning.

VoF och skeptikerrörelsen – från vaggan till graven

Skeptikerrörelsen är från början en amerikansk åskådning som officiellt uppstod i mitten av 1970-talet.

 
 

Skydda kolloidalt silver från VoF – Genmäle Helsingborgs Dagblad och Sydsvenska Dagbladet

Genmäle, Helsingborgs Dagblad och Sydsvenska Dagbladet som svar på artiklar innehållandes osakligheter och grovt förtal gentemot Anders Sultan och Ion Silver.

Almedalen: VoF vill ta bort rätten att själv bestämma vårdform

Skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning VoF, vill ta bort självbestämmanderätten för människor som behöver psykiatrisk vård.

Replik – Det Mats Reimer inte förstår avfärdar han som gallimatias

Gallimatias, Läkemedelsverket och förståelse. Mats Reimer vet ingenting om homeopati men han tror sig ändå vara skickad att uttala sig. I sin senaste bloggartikel har han problem med läkemedelsverket samt erkänner att han inte förstår det han läser.

Christer Sturmark och pakten mot alternativmedicinen

Christer Sturmark skriver att homeopati kan döda men Vetenskap och Folkbildning, VoF påstod att homeopati är verkningslös. Kampanjen mot homeopati slutade i ett rejält magplask och försöket visade att homeopati har effekt. Text: Börje Peratt

Lyckopillerskandal – och VoF ägnar sig åt att misskreditera homeopatin

Vad som ser ut som en trolig vetenskaplig skandal med enorma ekonomiska vinster och missledda politiker håller på att bli känd. Lyckopiller, SSRI och liknande antidepressiva mediciner, är enligt två nya forskningsstudier bara marginellt bättre än placebo i snitt. Det fann man när man gick igenom alla tillgängliga data.

VoF behöver tre ”experter” i sin fruktlösa kamp att sänka en homeopat

Idag 24/7 har Ludvika Nya Tidning två artiklar om homeopati ”Ludvikaföretagare ifrågasätts” och ”Homeopatins resultat mörkas” bägge artiklarna vinklas till homeopatins nackdel.

Desinformation som skeptikerna sprider om homeopati

Det är anmärkningsvärt att många skeptiker till homeopatin säger att det ”inte finns forskning” som visar att homeopati fungerar. Sådana påståenden är fullständigt felaktiga och ändå är de vanliga på Internet och även i vissa granskande facktidskrifter.

Dan Larhammar har åsikter om autistisk pojke som blev bättre av kostomläggning

Familjen Mauritson har lagt om sin livsstil, slutat med socker äter hälsosam mat och har börjat löpträna. Hela familjen blev friskare och äldste sonens autism förbättrades.