VoF behöver tre ”experter” i sin fruktlösa kamp att sänka en homeopat

15
801

 

Idag 24/7 har Ludvika Nya Tidning två artiklar om homeopati Ludvikaföretagare ifrågasätts och Homeopatins resultat mörkas bägge artiklarna vinklas till homeopatins nackdel.

Reportern på tidningen har anlitat tre ”experter” för att bemöta det homeopat Marit Falk Svensson säger, Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi;  Hans Isaksson, medicinsk doktor och Fredrik Bendz legitimerad apotekare, alla med koppling till skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning, VoF.

Reflektionen jag gjorde när jag såg denna skara ”experter” var oj hoppsan, denne homeopat var det viktigt att direkt ta storsläggan på. Tre experter från ”vetenskapen” ingen kunnig i homeopati, uttalar sig mot homeopaten.

Marit Falk Svensson säger bland annat att ”Homeopatin är ett stort område och svårt att bevisa. Alla får en egen individbaserad behandling med olika preparat”  Vilket alltså innebär att homeopater sällan ger homeopatiska läkemedel för en speciell diagnos utan ger medlet utifrån den specifika symptombild patienten har.

Ändå säger VoF-medlemen Hans Isaksson i en av artiklarna ”Homeopatin har inte lyckats visa att man framgångsrikt behandlat en enda diagnos” Han tror med andra ord att homeopater behandlar diagnoser och har inte förstått att homeopater ger medicin utifrån individuell basis, Lika botar lika. Ändå får denne Hans Isaksson uttala sig.

Till exempel tio personer med diagnos astma kan alla tio få olika homeopatiska medel men inom den vanliga sjukvården skulle alla tio få kortisonpreparat.

För övrigt finns det observationsstudie som visar att homeopati, där man ordinerat på individbasis har lindrat och botat till exempel astma. Studie här

Apotekaren Fredrik Bendz också han VoF medlem, tar upp en studie som publicerdes i Lancet 2005 som han påstår bevisar att homeopati inte fungerar.

Men problemet med den studien är att man tog bort 90% av de bättre studierna och sedan använde sig av de resterande åtta när man jämförde mellan skolmedicin och homeopati. I och med det blir resultatet tveksamt. Studien har också fått hård kritik från homeopater utanför Sverige.

VoF-medlemmen Dan Larhammars kommentar, professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala Universitet får stå för sig själv. Han säger ”en aktivering av immunförsvaret skulle leda till en försämring av många sjukdomar”

15 KOMMENTARER

 1. Korstågens ädla riddare gör sina högtidliga insatser för att bekämpa hälsoförsök. Ingen skall kunna få försöka göra någon annan frisk. Det är sjukt på modet att vara sjuk. Målet är att förlänga köerna till de heliga sjuktemplen, där de heliga läkeprästerna delar ut gudomligt syntetisk läkevard. När alla blivit frälsta har allt blivit naturvetenskapligt syntetiskt och allt naturligt är utplånat.

 2. Den här debatten är den samma som förts mellan den traditionella skolmedicinen och homeopatin under lång tid och jag kan inte se några nya argument. Som de flesta homeopater (även läkare som arbetar med homeopatin) känner till så kan man inte jämföra dessa så olika inriktningar.

  Homeopatin är en energimedicin precis som akupunkturen och flera andra alternativa metoder, som inte kan mätas och förklaras med dagens vetenskapliga metoder och resurser. Men trots att vi inte kan förklara den så hjälper den (och har gjort under mycket lång tid) människor till en bättre hälsa.

  Dagens krav på evidensbaserad medicin och behandling ger vid handen att det begränsar oss till de metoder som vi tror oss förstå och kan förklara. Men vem kan förklara livets uppkomst? Vem kan förklara skapelsens biologiska och energetiska funktion och system? Tyvärr förefaller sådana här diskussioner alltid utmynna i att parterna endast står oförstående och skäller på varandra ifrån två skilda läger. Och på det viset når vi inte någon framgång med helandets process!

  • Faktiskt så har man ett gäng fina teorier om livets uppkomst på G.

   Om man nu int ekan bevisa och förstå homeopati med dagens teknik och kunskap så blir det ju genast närmast omöjligt att påvisa en förbättring av sjukdomstillstånd.

 3. Jag vänder mig mot påståendet att jag inte skulle vara ”kunnig i homeopati”. Mitt specialarbete på apotekarlinjen var en litteraturstudie av homeopatiska artiklar. En stor del av tiden jag lade ned var att förstå det homeopatiska paradigmet (eller snarare de olika paradigmen).

  Något krav på att vara verksam homeopat kan knappast ställas när frågan gällde vetenskapliga artiklar om homeopati. Då gäller det endast att kunna värdera och bedöma just vetenskapliga artiklar. För övrigt arbetar jag med kliniska prövningar, vilket talar för att jag kan uttala mig om kliniska prövningar.

  Jag blev kontaktad av journalisten och var mån om att uttala mig neutralt (t.ex genom att kalla Lancets ledarreaktion på artikeln för överdriven). Tyvärr framgår det kanske inte när ett par meningar sammanfattas ur två ganska långa telefonsamtal.

  Jag räknade kallt med att bli misstolkad av homeopater så er reaktion är inte oväntad. Jag står för det jag sade till journalisten och anser att mina uttalanden var sakliga och korrekta.

  • Ditt specialarbete på apotekarlinjen där du studerade homeopatiartiklar, finns det offentligt, att läsa. Skulle vara intressant att veta vilka artiklar du har studerat och hur du har tänkt.

   En annan fråga, tycker du inte själv att det är konstigt att ni alla tre ”experter” kommer från föreningen Vetenskap och Folkbildning? Eftersom den föreningen knappast kan representerare vetenskapen fullt ut så anser i alla fall jag att det hade varit klädsamt av journalisten om han hade åtminstone frågat en expert utanför denna förening.

   Journalisten som skrev artikeln är han också VoF-medlem?

 4. Sök på homeopati och mitt namn så lär du hitta den. I princip upprepade jag Jonas et al minus meta-analysen.

  Journalisten får tala för sig själv. Jag uppfattade att han var neutral och förstod problemen att ge oss ”sista ordet” men att han hade försökt nå Swensson för att ge henne en chans att bemöta oss. Om han är medlem i Vof har jag ingen aning om, men fick inte det intrycket. Har du frågor om honom föreslår jag att du kontaktar honom personligen istället för att fråga mig. Telefonnumret finns i anslutning till artikeln.

  • Alltså, menar du på fullt allvar med att du har undersökt nio studier och utifrån detta ringa antal kommit fram till att homeopati inte fungerar. Visserligen gör du en notering att effekt inte kan uteslutlas ”eftersom endast 9 av totalt 27 artiklar finns med i min sammanställning”

   Men du tvekar inte att säga ”Mitt resultat borde därmed vara orsak att kasta tvivel över homeopatin”

   Men jag undrar verkligen med hur stor rätt du har att uttala dig med ett enda ord negativt om homeopati, efter att du endast har studerat nio studier.

   Jag ska ta och läsa igenom din studie ordentligt för att se hur du har gått tillväga och på vilka primisser du har valt ut just dessa nio artiklar. Ett viktigt krav att få bli med i din studie kanske var att artikeln inte fick visa att homeopati fungerar.

   (Tre timmar senare) Nu har jag ögnat igenom din studie och på slutet står det att du hade tagit med 7 av 28 men i sammanfattningen står att du tog med 9 av 27. Varför är det så olika siffror?

   I det första fallet betyder det att du uteslut 66% och i det andra betyder det att du uteslöt 75% av studierna. Vilken siffra är rätt?

   Här finns studien: http://hem.passagen.se/fbendz/swe/exjobb.html

   • Anledningen är att efter godkännandet fick jag ett antal artiklar från Glasgow, där homeopater för register över homeopatistudier och samlar kopior på artiklar. Versionen som ligger ute på webben skrevs om för att ta med dessa. Jag ska se över artikeln som ligger på webben, lägga ut den godkända versionen och istället göra ett addendum med artiklarna från Glasgow.

    De artiklar som inte kom med var av för dålig kvalitet för att vara med (enligt de kriterier som redovisas, t.ex att de inte var dubbelblinda). Det betyder inte att jag inte har läst eller bedömt dem. Vissa artiklar gick dock inte att få tag i genom Uppsala universitet (också det ett kriterium som redovisas) vilket innebär att enligt definitionen i artikeln har de inte publicerats i en välrennomerad tidskrift.

    Jag har dessutom läst massvis av artiklar ur Kleinen et al och Jonas et al men eftersom de publicerades före det datum jag bestämde som avgränsning (se artikeln för definition) så ingår inte de i studien.

    Kort sagt – att bara 7 (9 med artiklarna från Glasgow) artiklar uppfyllde inklusionskriterierna betyder inte att jag baserar slutsatsen på endast dessa.

    Resultatet av min dokumentationsutvärdering är otvetydigt kompatibelt med placebohypotesen men inte med hypotesen att homeopati har en effekt utöver placebo.

    En homeopat jag korresponderade med uttryckte dessutom förvåning över att artikeln som studerade homeopatisk behandling av influensa på tusentals patienter inte visade någon effekt. Den borde ha gjort det, menade han.

    • Jag håller med homeopatens förvåning, att studien borde ha visat att homeopati fungerar på influlensa. Eftersom homeopati fungerar mycket bra på influensa så är det antagligen någonting som är fel med studien och inte att homeopati inte fungerar.

     • Jag är också förundrad över det dåliga resultatet när det gäller influensa. Du skriver i din uppsats att försökspersonerna tilldelades homeopatiska preparat enligt den klassiska homeopatins metoder och alltså gavs olika homeopatiska preparat till de olika patienterna.

      Eftersom artiklarna som du undersökte måste ha publicerats i en välrennomerad tidskrift då undrar jag vilka som tog fram de olika homeopatiska medlen till försökspersonerna? Var det riktigt utbildade homeopater eller var det forskare utan en riktig homeopatisk utbildning som lekte homeopater? Vilka tilldelade de homeopatiska preparat enligt den klassiska homeopatins metoder var det riktigt utbildade homeopater som vet hur man tar fram de korrekta medlen eller var det återigen forskare som lekte homeopater?

      Det är viktigt att veta vilken utbildning de har som har gjort de här försöken. När det gäller välrennomerade tidskrifter så får inte vem som helst publicera vad som helst, man måste ha enligt dem en korrekt utbildning, det går inte att komma med en riktig homeopatisk utbildning utan man måste ha någon form av högre akademisk utbildning inom västerländsk medicin. Forskning om homeopatiska medel gjorda av forskare som leker homeopater ger jag inte mycket för utan de ska vara gjorda av riktiga homeopater som vet hur homeopatin fungerar.

     • @Fedrik Bendz, Frågan Ronny ställer är viktig och kräver ett svar. – Vilken utbildning hade personerna som ordinierade homeopatiska läkemedel?

      Det krävs en erfaren homeopat med gedigern utbildning och praktik i homeopati för att kunna ge rätt medicin enligt likhetsprincipen, lika botar lika. Så både Ronny och jag undrar, var det erfarna homeopater med. Eller var det bara forskare som lekte homeopater?

 5. Det nya tänkandet i modern forskning, säger att ”dubbelblindtester” inte längre är tillförlitligt, dvs det kan ifrågasättas.

 6. I strävan att likna förebild från matematikgrundkursers enkelspåriga bevisföring, skolas vi i vår tids katekes.
  Stora delar av 17- och 1800-talen hade också hård lagstiftning för att hindra oliktänkande, konventikelplakatet.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.