Sveriges Radio påstod att Ionosil Kolloidalt Silver inte får säljas

I programserien Bota mig! i Sveriges Radios P1 påstod reportern Simon Magnusson i fem program som sändes 18 februari – 18 mars 2019 att han undersökte olika alternativa behandlingsmetoder och preparat. Programserien bestod dock till den största delen av kritik mot och ett ifrågasättande av alternativmedicinen. Reportern vinklade programmens innehåll på ett sådant sätt att lyssnarna skulle blir tvivlare med avseende på alternativen till skolmedicinen.

 

Michael Zazzio svarar Dan Larhammar

”Dan Larhammar sitter i egen filterbubbla”
 

Skydda kolloidalt silver från VoF – Genmäle Helsingborgs Dagblad och Sydsvenska Dagbladet

Genmäle, Helsingborgs Dagblad och Sydsvenska Dagbladet som svar på artiklar innehållandes osakligheter och grovt förtal gentemot Anders Sultan och Ion Silver.

Michael Zazzio frågar: Hur länge ska medborgare acceptera sämre livskvalitet och högre kostnad?

Michael Zazzio frågar: Hur länge ska medborgare acceptera sämre livskvalitet och högre kostnad?

 

Forskningsfusk vid Uppsala Universitet vid KBT mot hyperakusi

Fusk-studie visar felaktigt att KBT är bra vid ljudöverkänslighet.

Michael Zazzio – Bevis om jäv mellan anmälaren, Socialstyrelsen och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Bevis om jäv mellan anmälaren Christer Carenfelt och Socialstyrelsens Vetenskapliga råd samt HSAN.s föredragande ”Expert” i HSAN:S ärende 2964/03:A3

Det som följer är ett brev leg. ssk. och medicinsk forskare inom audiologi/otologi Michael Zazzio, skickade till Socialstyrelsen 29 oktober 2012, där Zazzio skriver att han har bevis för att Carenfelt, Socialstyrelsen och HSAN befinner sig i en jävsituation:

JO-anmälan nedlagd

Michael Zazzios anmälan till Justitieombudsmannen är nu tyvärr nedlagd. JO har läst Socialstyrelsens yttrande till Kammarrätten och kommit fram till att ingen anledning finns att fortsätta utredningen. Tråkigt, men ärendet är nu avslutat.

Läkare blev falskeligen anklagad av Socialstyrelsen

När läkaren Anders Pettersson kompletterade den skolmedicinska behandlingen med homeopatiska läkemedel såg sig Socialstyrelsen tvungen att med alla medel straffa honom. Eftersom Socialstyrelsen inte hittade några allvarliga anklagelsepunkter var de tvungna att hitta på egna.

10 000 kr till den som kan definiera begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet”

Michael Zazzio, sjuksköterska och forskare inom audiologi, utfäster en belöning på 10 000 kronor till den som kan definiera begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet”

Politisk vilja och svensk sjukvårdspolitik

Michael Zazzio: Individer är olika och responderar på olika sätt på behandling. Därför borde alla svenska patienter få tillgång till en väl differentierad sjukvård och ha rätten att, så långt som det bara är möjligt, kunna få leva ett så friskt liv som möjligt. Med fler behandlingsmetoder ökar chanserna för ett sådant scenario. När ett behandlingsalternativ inte fungerar så ska det finnas ytterligare metoder att ta till.

Jag har nu ett förslag som jag härmed adresserar till alla svenska riksdags- och landstingspolitiker. Förnya sjukvårdslagstiftningen så att den blir en rättighetslagstiftning och så att begreppet ˮvetenskap och beprövad erfarenhetˮ klart definieras eller ännu hellre, byts ut mot europalagstiftningens lagtext som säger att: ˮbehandling skall vara av sedvanlig karaktär och vara tillräckligt beprövad och erkänd av den internationella medicinska vetenskapenˮ