Michael Zazzio – Bevis om jäv mellan anmälaren, Socialstyrelsen och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

1
824

Bevis om jäv mellan anmälaren Christer Carenfelt och Socialstyrelsens Vetenskapliga råd samt HSAN.s föredragande ”Expert” i HSAN:S ärende 2964/03:A3

Det som följer är ett brev leg. ssk. och medicinsk forskare inom audiologi/otologi Michael Zazzio, skickade till Socialstyrelsen 29 oktober 2012, där Zazzio skriver att han har bevis för att Carenfelt, Socialstyrelsen och HSAN befinner sig i en jävsituation:

Kärande:
Michael Zazzio (tidigare med efternamn Bäckman)

Motpart:
Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Stockholm (SoS)

BEVIS OM JÄV MELLAN ANMÄLAREN CHRISTER CARENFELT OCH SOCIALSTYRELSENS VETENSKAPLIGA RÅD SAMT HSAN:s FÖREDRAGANDE ”EXPERT” I HSAN:S ÄRENDE 2964/03:A3

SoS har under slutet av oktober 2012 skilt det vetenskapliga rådet Mats Bende från hans uppdrag som utredare i det ärende 7.7.17890/12-7 där Mats Bende under längre tid än två år har utrett och yttrat sig om Michael Zazzio och AudioLaser-Kliniken.

Mats Bende var vetenskaplig sekreterare i önh-läkarföreningen Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi vid tidpunkten för den anmälan till Socialstyrelsens regionala tillsysnenhet som föreningen 2006-06-07 riktade mot Michael Zazzio och AudioLaser-Kliniken. Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi gjorde sin anmälan till SoS medan det ärendet 2964/03:A3 fortfarande pågick, vilket föreningsmedlemmar hade kännedom om. Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi har således visat sig vara intressent när det gäller att anmäla Michael Zazzio och AudioLaser-Kliniken. Således kan ingen av föreningens medlemmar anses vara opartisk eftersom det enligt föreningens beslut i juni 2006 ligger i medlemmarnas intresse att anmäla Michael Zazzio och få tillstånd disciplinpåföljd, prövotid eller deslegitimering. Det handlar således om en modern häxjakt där audiologer och önh-läkare avser att obstruera konkurrens.

I ärendet i HSAN år 2004 kunde Socialstyrelsen inte redovisa något patientfall och därmed skulle ärendet aldrig ha kunnat tas upp i HSAN. Socialstyrelsen hänvisade till en dom i Regeringsrätten där två legitimerade yrkesutövare hade fällts i mål utan patientunderlag men där hade vårdpersonalen inte hade kunnat hänvisa till någon enda publicerad studie. Michael Zazzio hade referenser till drygt 20 publicerade studier indexerade på MEDLINE att hänvisa till i ärendet i HSAN och ännu fler icke MEDLINE-indexerade studier. Målet avgjordes år 2005 i Länsrätten i Stockholm. Kammarrätten i Stockholm och Högsta förvaltningsdomstolen beviljade inte prövningstillstånd i målet.

Några risker med metoden kunde inte påvisas och har i dag inte heller kunnat påvisas i det pågående utredningsärendet på Socialstyrelsen, ett ärende som nu har handlagts på myndigheten i över sex år. Det fanns och finns således inga patientsäkerhetsrisker.

Bifogade bilagor visar att önh-läkaren Crister Carenfelt svarar Ulla Sandström att han är medlem i läkarintresseföreningen Svensk förening för otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi. I tidigare yttrande bevisade Michael Zazzio 2007-11-30 på samma sätt med e.mail-kopior att Socialstyrelsens vetenskapliga råd: Erik Borg och Per Gotthard Lundquist båda två har uppgivit för Ulla Sandström att de är medlemmar i samma läkarförening. Även HSAN:s expert som var föredragande, Helge Rask-Andersen, har per e.mail uppgivit för Ulla Sandström att han också är medlem i samma intresseförening som har anmält Michael Zazzio. Alla fyra var medlemmar vid tiden för Carenfelts anmälan till SoS och var det fortfarande år 2007.

Det är inte bara högst sannolikt att Crister Carenfelt på Sophiahemmet i Stockholm var medlem i Svensk förening för otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi. Han var det de facto. Han gjorde själv även en anmälan till HSAN år 2005 eller 2006 och som då riktades direkt mot Michael Zazzio och AudioLaser-Kliniken. Christer Carenfelt har varit ordförande i Stockholms Privata ÖNH-läkarförening och har även innehaft en docentur. Erik Borg har innehaft en professur i Stockholm, vid Karolinska. Såväl Erik Borg som Helge Rask-Andersen har haft en på förhand förutfattad mening eftersom de inte är intresserade av behandlingsmetoder som utgör ett alternativ till det som de själva har arbetat med.

Michael Zazzios kommentar:

Jävet mellan anmälaren, önh-läkaren Crister Carenfelt och HSANs expert i ärendet, Helge Rask-Andersen samt Socialstyrelsens utredare av Michael Zazzios kliniska verksamhet, Erik Borg och Per Gotthard Lundquist är uppenbart. De är samtliga medlemmar i samma önh-läkarintresseförening och de är alltså ”klubbkompisar” och de har agerat i samma anda och i samförstånd med varandra och därmed utan att kunna vara objektiva. Jävsförhållandena har numera stöd av faktisk bevisning och i synnerhet stöd genom den anmälan som Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi gjorde till Socialstyrelsen 2006-06-07 och som riktades mot Michael Zazzio och AudioLaser-Kliniken.

Med tanke på att de tre ”experterna” i sina yttranden bevisligen har farit med allvarliga osanningar kan deras jävsförhållande i ärendet HSAN inte negligeras. De har alla påstått att Michael Zazzios verksamhet och behandling inte skulle stå i överensstämmelse med ”vetenskap och beprövad erfarenhet” men det uttrycket saknar definition i såväl lagstiftning som proposition och förarbete och kan således inte användas för att fälla vårdpersonal eftersom det inte heller finns definierat i någon prejudicerande dom. Nils Blom, chefjurist på SoS har i brevsvar tillstått att det inte finns någon officiell definition av begreppet.

Det förefaller som om önh-läkaren och docenten Crister Carenfelt har gått önh-läkarnas ärende då han i september 2000 har anmält Michael Zazzio och AudioLaser-Kliniken till Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet. I vilket fall som helst så har utredarna en bindning till Carenfelt i form av medlemskap i samma intresseförening och de är därför samtliga intressenter i ärendet.

Alla inblandade utredare är jäviga och jävet är till fullo styrkt. Socialstyrelsens talan i HSAN kan därför inte godtas.

BILAGOR:

01. Erik Borg 2007-11-12 medlem i önh-läkarföreningen Svensk förening för otorhinolaryngoligi, huvud- och halskirurgi.

02. Helge Rask-Andersen 2007-11-12 medlem i önh-läkarföreningen Svensk förening för otorhinolaryngoligi, huvud- och halskirurgi.

03. Per Gotthard Lundquists e.mail 2007-11-05 om hans medlemskap i svenska önh-läkarföreningen Svensk förening för otorhinolaryngoligi, huvud- och halskirurgi.

04. Crister Carenfelts e.mail-svar 2007-12-05 till Ulla Sandström om att han är medlem i läkarintresseföreningen Svensk förening för otorhinolaryngoligi, huvud- och halskirurgi.

05. Anmälan 2006-06-07 från SFOHH.

06. Chefsjurist NIls Bloms svar om att det inte finns någon officiell definition av begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet”.

07. Radioinslag 2012-10-25 om att Socialstyrelsen har skilt det vetenskapliga rådet från hans utredning av Michael Zazzio och AudioLaser-Kliniken.

08. Opartiskt omdöme om Erik Borg och Gelge Rask-Andersen.

BEGÄRAN:

Michael Zazzio begär att få kopia på Helge Rask-Andersens jävsdeklaration i ärende 2964/03:A3.

Jag begär nu att HSAN utreder och yttrar sig skriftligt om HSAn bedömer att det förelåg jäv med avseende på Socialstyrelsens utredning samt på Helge Rask-Andersens uppgift som expert åt HSAN.

Hovmantorp den 29 oktober 2012

Michael Zazzio

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.