Prövningsstudie vid svensk homeopatiutbildning

Monika S Swärd söker deltagare till en prövnings-studie, som hon och hennes elever ska genomföra.

-Jag mutade en konsult på Socialstyrelsen för att få en snabbare registrering

Torbjörn Sassersson intervjuar John Virapen, tidigare VD på läkemedelsbolaget Eli Lilly

Kosttillskott 60 000 gånger säkrare än mediciner

En ny undersökning visar att kosttillskott är bland det mest säkra vi kan utsättas för. Faktum är att det ligger allra lägst på riskskalan. Örtbehandling kommer inte långt ovanför. På helt andra sidan av riskskalan kommer skolmediciner. Att hamna på akutsjukhus hamnar i topp på skalan och är lika farligt som att vara soldat i krig.

Tveksamt om antidepressiva läkemedel skyddar mot självmord

Forskaren Göran Isacsson vid Karolinska universitetssjukhuset drar tillbaka sin studie publicerad på, Acta Psychiatrica Scandinavia.

Hur man gör friska människor sjuka

Läkemedelsindustrin anlitar PR-företag för att marknadsföra nya läkemedel.

Företagare riskerar upp till ett års fängelse för patientberättelser på hemsida

Den som visar upp nöjda, glada och botade patienter på sin hemsida kan få ett års fängelse. Uppenbarligen vill inte läkemedelsverket att det ska komma ut till allmänhetens kännedom att det går att bli frisk från allvarliga sjukdomar.

Sjukvårdskostnaden skenar men folket blir inte friskare

BORDE DE INTE BLI FRISKA AV ALL SJUKVÅRD DE FÅR?
Det är något som är fel när sjukvårdskostnaderna ökar hela tiden, samtidigt som folket blir sjukare.

Ett piller för mycket

Ledaren DN.se
Läkemedelsindustrin vill sälja. Helst till så många som möjligt så länge som möjligt. Läkarna, patienterna och politikerna måste uppträda som motkraft.

Inga dödsfall från kosttillskott men 783000 dödsfall av läkemedel

Över hälften av alla amerikaner tar kosttillskott. Enligt den senaste rapporten från USAs giftinformationscentral orsakades inte ett enda dödsfall av kosttillskott. Däremot finns det rapporter om att 783 936 amerikaner dött av läkemedel – på ett år. Trots medias alla varningar för kosttillskott är det inga som dör av dem.

Homeopatins historia i Sverige

ERLING LOMNÄS: Homeopatin introducerades i Sverige 1829 av professorn vid Uppsala universitet Göran Wahlenberg (1780-1851), som besökt Samuel Hahnemann och inspirerats av honom men som troligen inte själv utövade homeopati. En av hans elever, Peter Jacob Liedbeck (1802-1876), översatte redan 1835 den 5:e upplagan av Hahnemanns Organon der Heilkunst till svenska och praktiserade också homeopati självständigt.

Redan från början kom metoden att mötas av samma slags motstånd som det i Tyskland, vilket omöjliggjorde en etablering av homeopatin som akademiskt ämne.Endast ett fåtal läkare stod emot det kollegiala trycket och kompletterade på annat sätt sin läkarutbildning med homeopati.

Den klart ledande personligheten var en som homeopat självlärd kvinna, Klara Fransén (1862-1943), med exceptionell förmåga både som terapeut och förespråkare för homeopatin. Utdrag ur ”Liten vitbok om homeopati” som snart kommer ges ut i tryck, av Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati.