Sjukvårdskostnaden skenar men folket blir inte friskare

12
1507

Tre gånger så många insjuknar i hjärtsvikt idag, än för 20 år sedan, i åldersgruppen 18 – 34 år. Runt 650 människor per år insjuknar och nu skall forskare vid Sahlgrenska sjukhuset starta en studie i samband med graviditet, för att ta reda på orsaken. DN

Svenskarna verkar med andra ord inte bli friskare. Vad är det som är fel när sjukvårdskostnaderna skenar, men folket blir bara sjukare. Borde de inte bli friska av all sjukvård de får?

Kan det möjligen vara tvärtom: svenskarna blir sjukare på grund av att massor av pengar läggs på sjukvård och kemsiska mediciner, och botemedlet blir att lägga ner ännu mer pengar på sjukvården och köpa ännu mer mediciner.

Sjukvården är bra på akutvård och kirurgi men usel på att bota kroniskt sjuka människor. Det enda sjukvården har att komma med när patienten lider av en kronisk åkomma, är kemiska preparat som symptomlindrar, trycker ner, men ytterst sällan botar. Sjukdomssymptom som trycks ner av läkemedel kommer alltid tillbaka i en eller annan form. Oftast blir patienten ännu sjukare, eftersom läkemedel som inte botar utan bara symptomlindrar trycket sjukan djupare ner i kroppen.

Artikel DN: Vi har nått vägskälet för att betala vårdnotan.

Sveriges Kommuner och Landsting SKL  har kommit fram till att kommunal- och landstingsskatten successivt skulle behöva höjas med 13 kronor de närmaste 25 åren om utgiftsökningarna för hela kommun- och landstingssektorn fortsätter i samma takt och inga andra förändringar görs.

Mitt förslag för att förhindra denna bamsiga skattehöjning är att våra myndigheter och politiker ser till att patienter får tillgång till homeopati och annan alternativmedicin, fortast möjligt och utan krångel.

DN

12 KOMMENTARER

 1. Fler och fler använder alternativa läkekonster där alla olika metoder botar allt. Men varför utrotas inte sjukdomar och varför blir inte folk friskare??

  • Troligen är det för få än så länge som använder alternativmedicin. Sverige ligger sorgligt efter övriga europa.
   Men å andra sidan vet vi inte hur det hade sett ut om folk inte gick till alternativterapeuter, då kanske sjukhusnotan hade varit ännu dyrare, än vad den redan nu är.

 2. Det argumentet tycker inte jag håller. Har från flera homeopater fått höra att Sverige ligger så långt efter andra länder. Men de länder där t ex homeopati är stort har varken lyckats utrota sjukdomar eller har mindre andel sjuka.

  Indien t ex brukar användas som exempel och där är ayurveda väldigt stort. Där dör barn av sjukdomar som knappt finns i Sverige tack vare svensk sjukvård.

  Det är upprörande, kränkande och skandalöst av dig att påstå att det skulle finnas färre sjuka med mer alternativmedicin. Det är helt absurt av dig att sitta på din ”praktik”, peka finger och säga:
  ”Borde de inte bli friska av all sjukvård de får?”

  Att du har mage och säga så. Det är för mig helt obegripligt.

  • Det där med att utrota sjukdomar är ditt val, jag har aldrig sagt det. Jämförelse Indien och Sverige är inte relevant. Så vitt jag vet finns det många fattiga människor där och fattigdom innebär sämre mat och sämre levnadsförhållanden som också skapar sjukdom. Sedan för övrigt tycker jag nog att den västerländska medicinen mer och mer börjar bevisa sitt tillkortakommande vad gäller att bota kroniskt sjuka människor.

   Den västerländska medicinen är galant skicklig på kirurgi och akutvård men har noll förmåga att bota kroniskt sjuka människor. Eller tror du Dante att det är normalt att ha en livslång sjukdom som man måste äta mediciner för, resten av sitt liv? Många kroniskt sjuka går inte att bota, men de kan troligen bli mycket friskare än vad de är idag, om de får botande behandling så långt det går.

 3. Ja det tror jag Marina. Jag tror att kroppen blir sjuk, degenererar och att det än så länge inte finns nån medicinen eller något någon annan kan göra för vissa tillstånd, tyvärr.

  Dock så gör många forskare mycket för att det inte ska vara så. Skillnaden är att de jobbar och studerar. Hårt. De förlitar sig inte på vad en man för 150 år sedan sade eller på vad någon idag filosoferar fram på kammaren. Vill man vara med i matchen då får man rätta sig efter spelreglerna.

  Handen på hjärtat, har inte medicinen lyckats med något för patienter med kroniska sjukdomar?

  • Jag har faktiskt funderat i flera minuter men inte kommit på något. Kan du berätta för mig, för det är ju självklart att någonting måste ju medicinen kunnat ha gjort. För man kan ju inte räkna in diabetes tillexempel. Att ge insulin är ju ingen bot till exempel, Ge cellgifter mot cancer kan bota ibland, men å andra sidan blir organismen ganska förgiftad och får mycket biverkningar. Men förresten cancer är ju ingen kronisk sjukdom, för om den räknas som kronisk då är den ju obotbar, eller hur?

   Allvarligt talat, jag kom inte på någon botande behandling mot kroniska sjukdomar. Kortison finns, men det botar ju inte, bara håller inflammationen i schack.

   Men om vi sänker kraven och inbillar oss att det inte går att bota kroniska sjukdomar då gör ju sjukvården nytta såtillvida att den lindrar människors plågor och håller symptomen nere. Symptomlindring och livslångt medicinerande men ingen bot.

   • Som du definierar kroniska sjukdomar så är det klart att inte skolmedicinen kan bota dem. Du väljer att definiera kroniska sjukdomar som (inom skolmedicinen antar jag) obotbara. Följaktligen är alla kroniska sjukdomar obotbara.

    Din definition leder dock till att sjukdomar som för tillfället är kroniska förvandlas till icke-kroniska så fort ett effektivt läkemedel uppkommer.

    Några exempel på före-detta kroniska sjukdomar:
    – TBC
    – Helicobacter pyloriorsakat magsår.
    – Syfilis

    Beroende på hur man vill se på vaccinering så skulle man kunna räkna in en del virussjukdomar.

    Du har dock en poäng, skolmedicinen är ännu inte bra på att bota och det beror på vilka metoder vi har att tillgå. Om ett hormon saknas på grund av ett genetiskt fel (kroppen kan inte producera ett visst protein) så kan vi inte förmå kroppen att producera det, däremot kan vi tillföra det till kroppen.

    De stora sjukdomsgrupperna som idag är botbara med medicin är cancer och infektionssjukdomar. Det finns nämligen i dessa fall något som orsakar sjukdom som man kan ta bort. I infektionssjukdomarnas fall antingen bakterier, parasiter eller virus och i cancrarnas fall kroppens egna defekta celler.

    Om man tillåter sig att blicka in i framtiden så finns det dock många metoder som kan leda till att många nu kroniska sjukdomar botas. Diabetes är ett bra exempel. Typ 1 diabetes beror på att en cellgrupp i bukspottskörteln (beta-celler) som är kroppens insulinproducenter dör. Det finns redan idag forskning där man transplanterar insulinproducerande celler från en individ till en annan och där de har visats, åtminstone under en tid, kunnat normalisera patientens insulinproduktion så att de inte längre behöver tillföra insulin. Om en sådan transplantation gör så att patienten inte behöver ta medicin under resten av sitt liv skulle du räkna det som en bot?

    Genterapi, där man för in DNA som kodar för ett visst protein som friska människor kan producera men de sjuka saknar är en annan teknik som det forskas på. Vi är många år från att det skall kunna användas som behandling men metoden kan, i princip, bota alla ärftliga sjukdomar såsom cystisk fibros, sickelcellanemi, fenylketonuri, galaktosemi, laktosintolerans, polycystisk njursjukdom etc. etc.

  • Dante – för att gå lite djupare in i diskussionen så behöver man lite mer kött på benen dvs. kunskap i hur kropp&själ fungerar. I evolutionen finns ett inbyggt självläkningssystem som gör att kroppen alltid går mot Homeostas. Den är självläkande och om man inte motarbetar den med konstgjorda mediciner och onaturliga behandlingsmetoder så reparerar den sakta sig själv. Det gäller med andra ord att stödja alla självläkande naturliga processer med naturliga näringsämnen, naturliga terapier för att kroppen ska kunna bränna ut (läs läka ut) gifterna i kroppen som förorsakat gifterna. Allt som kroppen inte känner igen dvs. allt onaturligt som syntetiska mediciner osv. reagerar den emot. Därför kan man inte bota sjukdomar med farmakologi, de undertrycker och dämpar bara själva symtomet som i sig är helt perfekt.

   Man måste koncentrera sig på att behandla grundorsaken till obalansen, först då kan man komma till rätta med sjukdomen och skolmedicinen tittar inte på grundorsaken utan bara symtomet. Tittar man vidare så försöker skolmedicinen bara laga den fysiska organismen och där faller hela konceptet efter som inte läkekonsten sitter där. Den sitter i de yttre höljena, eterkroppen eller auran vilket man nu vill kalla den! När man kommit till rätta med energistörningen i eterkroppen sker läkning.

   Tittar man sedan vidare så orsakar sedan ofta farmakologibehandling att nya autoimmuna sjukdomar uppstår till följd av att kroppen inte fått läka naturligt, nya mediciner sätts in mot dem och ekorrhjulet är i full gång…
   Farmakologi gör även kroppen utarmas på mineraler och vitaminer så den får näringsbrist.

   Inom alternativmedicinen ger vi istället näring för att kroppen ska kunna använda den för att läka sig själv.
   Vi använder oss av helt naturliga behandlingsmetoder som ej ger några biverkningar, traditioner som ofta har erfarenhet bakom sig i många tusentals år.

   Skolmedicinen försöker tvinga kroppen att på biokemisk väg bli frisk men kroppens inbyggda självläkningssystem är så intelligent att det inte går att lura – när vi försöker göra det svarar den med en motreaktion – en inbyggd skyddsmekanism som är livsavgörande för allt biologiskt liv.

   Skolmedicinen är bra då det gäller olycksfall och viss akutsjukvård men tyvärr kan den inte så mycket mer, kroniska sjukdomstillstånd klarar de överhuvudtaget inte och det är just pga. av det jag skrivit ovan här.

   Det gäller att hjälpa kroppen läka sig själv o inte stjälpa den genom att försöka tvinga den. Detta var väldigt enkelt och kortfattat men ger en liten inblick i hur naturmedicin fungerar.

   • @Janne. Bra skrivet, det känns positivt när jag får läsa sådana debattinlägg som detta.

    Speciellt ditt resonemang om störning i eterkroppen är intressant, eftersom om jag förstått saken rätt är det där problemet i första hand sitter. Lagar man den dåliga förbindelsen mellan fysiska kroppen och de högre höljena blir människan frisk.

    • Tack Marina, kul att få positiv respons på inlägg.
     Ja när grundstörningen i eterkroppen ”lagas” återupprättas energitillförseln, qi kan åter kommunicera och läkningsprocesser inleds. När det blir obalans i energisystemet blir människan ”sjuk”, allting är ju egentligen inget annat än olika processer som sker och när det blir för lite eller för mycket svarar kroppen med olika symtom utåt.

 4. Dante får gärna kliva fram och försvara modern medicin, men varför kan man inte ta fram effektiv antibiotika längre? Och varför ökar tbc och polio i vissa länder? Varför finns så många ”oklara dödsorsaker” i statistik?

  De som använder alternativmedicin kommer till utövare när de har prövat allt annat. Dvs. när de har blivit kroniker och inte blivit bättre av medicinering. Det tar tid då att uppnå förbättring. I fall när personer kommer med akuta sjukdomar är möjligheterna mycket större att uppnå fullständig läkning. De som blir bra kommer inte med i statistiken, jag vill påstå att läget skulle vara mycket värre om inte alternativmedicinen fanns. Det är därför myndigheter låter de fortsätta. Det är nämligen inte heller blivit bevisat att dessa metoder är farliga eller skadliga. Läkarna pratar bara om risker, och risker, misstag, slarv, dåligt bemötande finns gott om inom sjukvården. Ta en titt på Patientnämndens hemsida om du tvivlar på mina ord 🙂

  Det finns alltfler läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster som vänder sig till alternativmedicinare när de blir sjuka. En av mina vänner är läkare och är tvungen att göra regelbundna sjukhusbesök. Han avskyr det, för han blir så illa behandlad som patient. Det är inte undra att de sjuka tappar förtroendet för sjukvården, för vetenskapen som håller den om ryggen och för läkemedelsindustrin som förser de med krut.

 5. ECT – metoden blev använd mot vissa friska människor i fänglser i vissa länder och kom ut helt galna med olika hjärnskador på grund av denna misshandelsmetod !!

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.