Öppet hus på HomeopatiAkuten och botad vaccinskada

Lördagen den 17 oktober informerade HomeopatiAkuten om verksamheten och gav exempel på lyckade behandlingar.

F.d. forskares syn på vaccin – föredrag 14 november i Växjö med Dr Ann-Charlotte Stewart

Dr Ann-Charlotte Stewart f.d. forskare, är mycket kritisk till den information som de svenska landstingen ger oss. Hon menar att informationen vi får från läkemedelsföretagen inte stämmer överens med den information som finns i USA om samma vaccin. Speciellt skiljer sig informationen gällande biverkningar av vaccin.

Dokumentären ”112 på liv och död” visar vaccinskadad flicka

Jag har mått ”skitdåligt” efter sprutan säger Rebecka, som också berättar att hon samma morgon har haft andningssvårigheter

DN publicerar vilseledande artikel om Gardasil

Lydmedia går stort ut och refererar en opublicerad studie från Karolinska Institutet.

TV och radio används för att kritisera vaccinkritiker

Läkemedelsverket använder public service-bolaget Sveriges Radio för att opinionsbilda mot vaccinkritik.

Läkemedelsföretag får dryga böter för illegal marknadsföring

Merck som ligger bakom vaccinet Gardasil måste enligt ett domstolsbeslut i Boston (USA) betala böter på 321 miljoner dollar för illegal marknadsföring av värkmedicinen Vioxx.

Gardasil – långtifrån riskfritt (och giftfritt)

Efter en exempellös lobbying hos landstingen och en seg-dragen kamp mellan två läkemedelsbolag inleddes så vaccineringen med Gardasil i början av året. Svenska unga flickor…

Vaccinindustrin vill vaccinera pojkar mot livmoderhalscancer

Senaste bluffen från vaccinindustrin. Mike Adams på natural News skriver att CDC rekommenderar att pojkar mellan 11 och 21 skall vaccineras med Gardasil.

Men det är egentligen ingen nyhet. På vaccinsidan gardasil.se skriver man; ”Även pojkar och män kan vaccinera sig med Gardasil

Sanningen om vaccin uppdagas allt mer

Många både barn och vuxna har blivit skadade av vaccin. Den sanningen går snart inte längre att dölja.