1 av 3 svenskar använder alternativmedicin enligt ny undersökning från Novus

Av dem som har fått alternativ/komplementärmedicin under de senaste 12 månaderna blev 3 av 4 friskare.
 

Schweiz erkänner homeopati och ger den hög status

Inrikesministeriet i Schweiz meddelar att de höjer fem komplementära/alternativa behandlingsmetoder till samma nivå som skolmedicinen.
 
 

Komplementärmedicin integreras i Toscanas vårdutbud

Artikel av Chris Jörgenfelt. Europa öppnar upp allt mer för alternativa behandlingsmetoder.

Billigare vård och längre liv med homeopati, akupunktur och antroposofisk medicin

En holländsk studie som undersöker vad olika former av vård kostar visar att vården blir billigare och att patienten lever längre när de går till allmänläkare som behärskar andra behandlingsmetoder än den vanliga skolmedicinen.

Forskning visar att homeopati hjälper migränpatienter

Abstractet är litet luddigt, men randomiserad dubbelblindad och placebokontrollerad studie visar att individualiserad homeopati hjälper migränpatienter.

Replik – Det Mats Reimer inte förstår avfärdar han som gallimatias

Gallimatias, Läkemedelsverket och förståelse. Mats Reimer vet ingenting om homeopati men han tror sig ändå vara skickad att uttala sig. I sin senaste bloggartikel har han problem med läkemedelsverket samt erkänner att han inte förstår det han läser.

Ministrar irriteras över prins Charles support för Homeopati

  Prins Charles anklagas för att ha lobbat om homeopati och ombads hålla sig utanför debatten. Vissa anser att det inte är passande att en blivande kung ägnar sig åt politik. (Homeopati är alltså politik och inte läkekonst enligt dem) Till Labourministrars förtret har Prins Charles pratat positivt om homeopati med hälsominister Jeremy Hunt. Både […]

Rekordmånga använder alternativmedicin i Norge

Statistik från Norska Statistiska centralbyrån visar att användningen av alternativa behandlings-metoder ökar med 50 procent på tio år.

Kirurger vil lære alternativ behandling

Norge: Det er viktig å ha kunnskap om dette feltet, mener helsepersonell ved kirurgiske avdelinger. De ønsker å lære mer om både akupunktur, healing, homeopati og urtemedisin.

Domslut klargör att homeopati får användas inom svensk sjukvård

Sedan september 2011 får legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal använda alternativmedicin i sitt yrkesutövande.