Komplementärmedicin integreras i Toscanas vårdutbud

1
892

Europa öppnar upp allt mer för alternativa behandlingsmetoder

Artikel av Chris Jörgenfelt

toscana

Redan 1996 började den offentliga hälsovården i den italienska regionen Toscana arbetet med att erbjuda befolkningen tillgång till de komplementära behandlingsmetoder som har tillräckligt stark vetenskaplig dokumenterad effekt.

Innan projektet startades genomfördes en undersökning över efterfrågan och inställningen till alternativa behandlingsmetoder hos familje- och barnläkare i regionen. Av de 2228 läkare som svarade på enkäten (av totalt 3500) praktiserade 15,2% själva någon av metoderna, medan 57,8% rekommenderade dem till sina egna patienter. 11% hade genomgått specialistträning i någon av metoderna och 29,2% önskade att få en sådan speciallistutbildning. Sammanlagt ställde sig 65,7% positiva till att universiteten erbjöd utbildningar inom alternativa behandlingsmetoder, eventuellt för att få bättre resultat på sina egna behandlingar eftersom hela 23,7% av läkarna använde icke-konventionell medicin för att behandla sina egna åkommor, jämfört med 20% av invånarna i Toscana.

Inledningsvis sponsrades en konferens i Florence 1997 med målsättningen att uppmuntra statliga institutioner att föreslå konkreta förslag för hur de vetenskapligt bevisade alternativa behandlingsmetoderna skulle kunna integreras i sjukvården. Italiens dåvarande hälsominister deltog i konferensen för att understryka dess betydelse för landets sjukvård.

Målsättningen för arbetet är en gradvis men fullständig integration av terapierna inom den Regionala hälsoservicen. Terapierna ska erbjudas till befolkningen på specialkliniker som successivt utvecklas på Toscanas över 60 sjukhus. Samtidigt tillhandahålls finansiella möjligheter att bedriva forskning på behandlingsresultaten.

Genom konferenser om behandlingsmetoderna introducerades inledningsvis de godkända behandlingsmetoderna akupunktur, örtmedicin, homeopati och manuella terapier för hälsopersonalen. För att ytterligare utveckla personalens kunskap har de tre sista regionala ”Hälsoplanerna” innehållit ett eget kapitel om de godkända alternativa behandlingsmetoderna. När metoderna är erkända som effektiva behandlingsmetoder eller som ett accepterat alternativ för speciella diagnoser introduceras metoderna i de regionala riktlinjerna. Då tillhandahålls kurser, seminarier och konferenser för hälsopersonal i behandlingsmetoderna. En skrift som presenterar behandlingsmetoderna har samtidigt publicerats regionalt.

Det regionala rådet för Toscana godkände 2007, för första gången i Italien, en regional lagstiftning för läkare, tandläkare, veterinärer och apotekare som kontrollerar utövandet av samtliga godkända behandlingsmetoder. Nu finns färdiga tariffer, ett godkännande av en regional lagstiftning med regelverk för metoderna tillsammans med ett register över godkända utövare samt inkluderandet av representanter för terapierna i det Regionala Hälsorådet. För homeopatins del är representanten Dr. Elio Rossi.

Universitetet i Florens och Läkarförbundet tillhandahåller kurser i de alternativa behandlingsmetoderna sedan 2005. Den medicinska fakulteten vid universitet arrangerar en femårig masterutbildning i kinesisk medicin och akupunktur.

Toscanas initiativ att öka behandlingsutbudet visar på en respekt för befolkningen och en ödmjukhet inför det faktum att deras hälsa och välmående är viktigare än att sjukvården ensidigt ska behandla patienterna med konventionella läkemedel.

Att enbart legitimerad hälsopersonal ingår i satsningen beror på att Italiens läkare och annan legitimerad personal, precis som i majoriteten av Europas sydligare länder, är skyddade från konkurrens genom lagstiftning.

Det är bara att gratulera Toscanas befolkning till att ha fått en avsevärt högre nivå av medicinsk demokrati genom sin möjlighet att få lov att välja mellan ett större antal terapiformer. När ska Sveriges invånare få samma rättigheter?

Chris Jörgenfelt: Hemsida