Forskning visar att homeopati hjälper migränpatienter

15
1015

 

hRandomiserad dubbelblind och placebo-kontrollerad studie visar att individualiserad homeopati hjälper migränpatienter.

I studien delades patienterna in i två grupper. Under fyra månader fick den ena gruppen homeopatisk behandling  och den andra gruppen fick placebo.

Utvärderingen visar att homeopatigruppen fick färre migränanfall jämfört med placebogruppen. Med andra ord, forskning visar att migränpatienter kan få bra hjälp av homeopati.

Men det är inte lätt att förstå sig på abstractet. Texten är utformad på ett sådant sätt, att det är lätt att missa att patienterna blev bättre i homeopatigruppen. Att de fick färre migränanfall, drunknar i övrig text. Här nedan gör jag ett försökt att förklara.

Vinklar man text i Abstract för att dölja att homeopati fungerar?

”Both the homeopathy and placebo groups had reduction in attack frequency, pain intensity and drug consumption,…”
Här står att bägge grupperna, både homeopati och placebogruppen fick minskat antal attacker, mindre smärta och bägge grupperna behövde äta mindre mediciner. Och slutar man läsa här och inte läser vidare, får man den felaktiga uppfattningen att det bara var en placeboeffekt, eftersom bägge grupperna blev bättre.

Och sedan står: ”…with a statistically non-significant difference favouring homeopathy”. Som alltså menas att även fast bägge grupperna blev bättre, så blev homeopatigruppen faktiskt litet bättre än placebogruppen, dock är förbättringen inte statistiskt säkerställd. Förbättringen är alltså snarare en slump.

Sedan står: ”Migraine diaries showed no difference between groups.

Därefter kommer det viktiga: ”The neurologists’ trial evaluation showed a statistically significant reduction in attack frequency in the homeopathy group(P = 0,04)” – Först här kommer det, nämligen att studien visar att den grupp som fick homeopatisk behandling hade färre migränanfall efter behandlingen, OCH resultatet är dessutom statistiskt signifikant.

Men i samma mening efter kommatecknet står: ”…and non-statistically significant trends in favour of homeopathy for pain intensity and overall evaluation” Och här berättar de att ingen trend finns som visar att smärtan minskade hos migränpatienterna.

Enligt studien resulterade homeopatisk behandling i färre migränanfall

Abstractet säger att gruppen som fick homeopatisk medicin fick färre attacker än placebogruppen. Det är gott nog, för nu vet vi att det blev en positiv förändring i homeopatigruppen, som dessutom är statistiskt signifikant. Men tråkigt och litet märkligt framhåller man inte det utan istället lägger man upp texten på ett sådant sätt att det faktiskt är svårt, i alla fall för mig, att uppfatta vid en snabb läsning att denna studie är positiv för homeopatin.

Här har vi alltså en studie som visar att homeopati fungerar, men abstractet är väldigt intetsägande. När forskning visar positiva resultat för homeopati bäddar man in det positiva svaret i övrig text, så den som läser sammanfattningen lätt missar poängen. Medan en studie som är negativ för homeopati ofta rent ut säger sin mening. Ett bra exempel är Edzard Ernst som exkluderar efter eget huvud för att få det resultat han vill, han har inga svårigheter att skriva klart och tydligt när han påstår att inga bevis finns som visar att homeopati fungerar.

Tillägg: Jag har alltså bara läst abstractet och inte hela studien och har bara gjort en liten analys av hur jag uppfattade den sammanfattande texten. Vilket intryck den ger. Samtidigt vill jag poängtera att det är viktigt att vi homeopater lär oss att läsa studier. Jag menar inte att varenda homeopat i Sverige ska traggla sig igenom vetenskaplig forskning, utan jag menar att det är viktigt att det finns några insatta i homeopati som gör det.

En bra början har Margot Granvik och Chris Jörgenfelt bidragit med på sajten Vetenskapenomhomeopati.se där de har gått igenom några av homeopatins många vetenskapliga studier.

Om något behöver tilläggas eller en tankevurpa upptäcks, skicka gärna in en kommentar. Abstractet kan läsas på PubMed

Marina Szöges

15 KOMMENTARER

 1. Ändock Anders Rasmussen så visar studien enligt Abstractet att patienterna i den grupp som fick homeopatisk medicin fick färre migränanfall än i placebogruppen. Det kan ingen förneka. Men vi vet inte hur mycket färre. Det kan vara allt från litet färre till mycket färre. För att veta det behöver man läsa själva studien. Och det har jag inte gjort.

  Syftet med min artikel var att visa på hur luddigt man skriver abastract. För man hade lika gärna kunnat börja med och tala om att studien visar att frekvensen migränattacker var färre i homeopatigruppen än i placebogruppen, men istället börjar man med att säga att patienterna blev bättre i bägge grupperna, som antagligen har som syfte att styra läsarnas tankar till att homeopati bara är ”en placeboeffekt”

  Sedan att du skriver att det blir svårare att acceptera ”detta signifikanta fynd” för att det inte finns någon vedertagen teoretisk förklaring hur det skulle gå till, låter litet märkligt i mina öron.Varför ska du ha svårt att acceptera det? Den här studien är upplagt på ett sådant sätt som anses vara vetenskapligt, randomiserad dubbelblind och placebo-kontrollerad och hela rasket, men ändå så tror du inte på resultatet.

  Vidare anser jag att det är mycket märkligt att du anmärker att P=0,04 precis passerar gränsen för vad man kallar signifikant. Men om P är 0,04 betyder det ju att det är signifikant.

  Men det är märkligt att det är så svårt för vissa att erkänna att det finns någonting i homeopati som fungerar, så de gör allt för att bortförklara positiva resultat i en homeopatsstudie.

 2. Det är lustigt att vetenskapliga studier inte kan tolkas av vanliga medborgare. Man gör studier för ”allmänheten” oftast bekostad ( direkt eller indirekt ) av ”allmänheten” men få ”allmänna” personer är i stånd att förstå den. Då måste man läsa/vara insatt i vetenskaplig litteratur. Det säger mej allt! Tur att det finns ansvariga läkare/forskare som faktiskt vill förmedla sanningar i klartext till allmänna individer som inte läst så mycket vetenskaplig litteratur. Men visst verkar det vara något galet?

  • Rättelse av Anders Rasmussen.
   Det kan OMÖJLIGT finnas fallstudie som visar att någon har blivit frisk av att injicera kvicksilver. Att skriva så är typiskt ett skeptikerargument. Håll dig till sanningen om du vill fortsätta skriva här.

   • Varför drar du helt plötsligt upp om fallstudie funkar eller inte. Sådana studier brukar ju enligt er skeptiker inte duga, för de är inte dubbelblinda och placebokontrollerade. Så lämna dessa studier därhän och ägna dig åt denna istället. Som är just precis som ni vill ha, nämligen randomiserad dubbelblindad och placebokontrollerad. OCH som visar att den grupp som fick homeopati fick färre attacker av migrän.

    Och i övrigt din kommentar – att ”garanterat funnits personer som blivit friska av kvicksilver”
    Min spontana reaktion blir: Eh va? Injicera kvicksilver, antingen blir man sjuk eller så forlorar man massor av hjärnceller……man blir inte frisk, kan jag lova.

 3. Forskningsresultat hit och dit, det man ska komma ihåg är att vetenskapen är en ytterst begränsad värld och de resultat man får fram (oavsett om det är skolmedicinsk forskning eller komplementär) långt ifrån speglar den TOTALA sanningen!

  I verkligheten, när man jobbar med fallstudier, får man den verkliga sanningen, hur människor reagerar på olika medel. Det man har märkt när man jobbar med fallstudier, är att folk allt som oftast blir friska av homeopati, när de får rätt medel.

  Varför använda vetenskapen som mått på om något fungerar när den är så ytterst begränsad och bara speglar en bråkdel av sanningen?
  Låt oss istället använda oss av fallstudier, där man verkligen ser hur utfallet blir.

 4. Håller med Ruben. Krångligt att läsa studier och den vanlige människa som kanske skulle vilja läsa en studie för att kolla vad som egentligen står, är ofta dessutom tvungen att köpa den.

  Sådan text borde vara offentligt material och borde vara lätt att få tag i. Det handlar ju ändå om folkets hälsa och borde inte vara en ekonomisk sak.

  Janne, håller med dig också. Och jag menar att det framförallt är verkligheten man ska lita på. Kartor kan ibland visa fel. Inom homeopatin har vi både bra resultat och forskning som visar att homeopati är en metod som håller vad den lovar.

 5. Okey, men varför gjorde du jämförelsen krona klave 6 – 10. Är inte det litet förvillande att göra det samtidigt som det pratas om studiens P=0.04.

  • http://www.sumproduct.com/wp-content/uploads/2012/12/Image-04-No.-of-Heads-from-100-Coin-Tosses.gif

   Sannolikheten att lyckas kasta endast klave 4 gånger av hundra är enormt liten som du ser(enligt diagrammet är den noll eftersom det inte är så detaljerat). P=0.04 däremot är detsamma som att få klave 44 eller 56 gånger av 100.

   Nu vet jag inte hur många personer som varit med i studien som presenteras ovan, men antalet varit få är det inte speciellt svårt att rent slumpmässigt få fram ett resultat som är P=0.04. Som sagt så får man ju fram det rent slumpmässigt ungefär 25:e gång.

   • Fjalar,
    Kan du litet närmare förklara hur P=0.4 är detsamma som att få klave 44 eller 56 gånger av 100.

    Sedan undrar jag du säger att du inte vet hur många som deltog i studien. Men varför har du inte tagit reda på det, innan du luftar dina åsikter? Hör inte det till folkvett att ta reda på fakta i möjligaste mån, innan man uttalar sig? Om du hade klickat på länken artikeln här ovan, så hade du kommit till PubMed och där står bland annat ”Seventy-three patients were randomised, 68 completed the trial”
    Jag tycker det är mycket märkligt att göra som du, leverera snusförnuft utan att först ha läst igenom abstractet.

 6. Anders Rasmussen, varför förnekar du vad människor upplever i fallstudier? Om en människa blir frisk, är den då inte frisk för att det inte är vetenskapligt bevisat?
  Det är så typiskt skeptiker att förneka vad människor känner och upplever, allt ska vara vetenskapligt bevisat, trots att vetenskapen bara speglar en bråkdel av verkligheten!.
  Tala om ovetenskapligt!!

  • Jag tror att människor för det mesta kan känna om de är friska eller sjuka (i vissa fallsom till exempel depression är det också väldigt svårt), dock är människor generellt sett dåliga på att avgöra vad som gjort att de blev friska. De allra flesta sjukdomar klarar kroppen av att bekämpa utan att man gör något särskilt. Tyvärr är det väldigt vanligt att människor tror att de blev friska för att de gjorde något (psychic surgery är ett bra exempel), eller för att de tog ett preparat när det egentligen bara var immunsystemet som tog hand om problemet. Det är därför man behöver vetenskapliga studier med kontroller.

   Angående denna studien är det också värt att notera att det inte fanns någon skillnad i vad patienterna själva upplevde (deras dagböcker).

   • Återigen samma svar, enligt skeptiker kan alltså inte folk själva avgöra vad som gjort dem friska, trots att de blivit friska efter en viss åtgärd (som homeopati i detta fall).
    Om en människa prövat flera olika åtgärder som t.ex. farmakologi, ändrade kostvanor, motion m.m. och det inte lyckats göra den frisk men som sedan blir frisk efter att ha provat homeopati, så är faktiskt ett bevis på att det är just homeopatin som gjort den frisk! Människan blev frisk efter just homeopatin när annat misslyckats, det är inget annat än sanningen direkt ur livet!

    Vetenskapen mina ärade skeptiker, är en ytterst mycket begränsad värld som bara kan påvisa en bråkdel av vår verklighet (så långt som den har kommit i nuläget).
    Det är så oändligt många fler faktorer som spelar in som inte är vetenskapligt mätbara på de sätt som vetenskapen idag arbetar med.
    Om en människa tillfrisknar med tankens kraft t.ex. genom meditation så är det inte vetenskapligt mätbart men fullt lika kraftfulla resultat som vilken annan terapi eller metod kan uppnås. Folk har tillfrisknat från dödlig cancer på enbart tre minuter av kraftfull healing, det är nu enbart en ren teknik i Kina men ses som mirakel här.

    Sådana sätt går enbart att ”mäta” genom fallstudier, dvs. man använder verkligheten som bas eller grund för de resultat man får fram. Fallstudier är sålunda det bästa sättet att få fram vad som fungerar och inte fungerar eftersom de SPEGLAR VÅR VERKLIGHET DIREKT UR LIVET!

  • @Janne,

   Om du inte förstår hur begränsad en fallstudie är för att bedöma kausaliteten bör du nog inte delta i denna debatt. Utan att låta nedlåtande så är det uppenbart att du saknar fundamental kunskap om ämnet.

   För övrigt är det väl ingen skeptiker som förnekar vad folk upplever i en fallstudie. Frågan handlar ju istället om vad som orsakat själva upplevelsen/förbättringen. Att bedöma sådant utifrån en enda individ är självklart väldigt vanskligt eftersom det är en massa olika faktorer som spelar in. Händelsekedjan ”Får migrän>Tar homeopatiskt sockerpiller>Mår bättre” betyder ju inte nödvändligtvis att sockerpillret var verksamt. Det kan ju till exempel lika gärna bero på att personen ändrat sina livsvanor, använt en annan medicin, börjat motionera, stressat mindre etc.

 7. Anders R. o Fjalar!
  Vad är det i studier som garanterar att det inte är samma saker ( ändrade livsvanor under studien, kroppens immunförsvar skötte det själv ) som inverkar att man blir bättre och kanske tillfrisknar när man gör studier på mediciner?
  Som exemplet men jag skriver: ”Får migrän>Tar farmakologiska läkemedel>Mår bättre” betyder inte nödvändigtvis att läkemedlet var verksamt? Kan det inte också vara psychic surgery, som sagt?

 8. Hej Ruben,
  Bra och viktig fråga!

  Det är förståss ingen skillnad beroende på vilket preparat man testar, och i fallstudier är det alltid, av ovan nämnde anledningar, svårt (för att inte säga omöjligt) att bedömma kausalitet. Av denna anledning bör man aldrig acceptera behandling som endast bygger på fallstudier, och jag kan garantera att läkemedelsverket ser det på samma sätt. Det måste finnas en effekt utöver placebo effekten för att en medicin ska ha en chans att nå marknaden (dvs om man inte väljer att sälja den som ett ”tillskott” eller liknande (inte säker på vilka de juridiska begreppen är)).

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.