Domslut klargör att homeopati får användas inom svensk sjukvård

6
957

 

Prejudicerande dom slår fast att det nu är fritt fram för homeopati och annan alternativmedicin inom svensk sjukvård.

Sedan  september 2011 får legitimerad hälso-  och sjukvårdspersonal använda alternativmedicin i sitt yrkesutövande.

Högsta förvaltningsdomstolen godkände 2011 att läkaren Anders Pettersson gjorde rätt när han integrerade homeopati med skolmedicinsk behandling. Därmed utgör beslutet gällande rätt . Att domen redovisas i Regeringsrättens årsbok 2011 ref 70 innebär att den är prejudicerande och därmed ska vara vägledande för framtida rättstillämpning.

Det är vårdgivaren som avgör inte socialstyrelsen, om den komplementerande behandlingen, är lämplig eller inte, menar läkarens juridiska ombud, Ingegerd Lundberg Krook.

Om Socialstyrelsen inte håller med, utan anser att patientsäkerheten riskeras ska Socialstyrelsen vända sig till Förvaltningsdomstolen med yrkan om påföljd. Och då har Socialstyrelsen bevisbördan och inte vårdgivaren.

Tidigare har Socialstyrelsen använt sig av omvänd bevisbörda, alltså att läkaren ska bevisa sin oskuld, men detta är alltså fel. Ingegerd Lundberg Krook betonar:

– Och då har Socialstyrelsen den fulla bevisbördan för sin ståndpunkt att den av Socialstyrelsen ifrågasatta KAM-behandlingen äventyrat patientens liv och hälsa. Detta har stöd i gällande rätt.

Nu har legitimerad personal även i Sverige, rätt att integrera utan risk för påföljd, komplementär och alternativmedicin tillsammans med skolmedicin. Grattis!

Det har påståtts i media att vårdpersonal får ge alternativ behandling endast om patienten själv ber om det. – Detta är inte sant. Ingegerd Lundberg Krook säger följande angående den saken:

– …HFD inte säger någonting i domen om systematisk användning av homeopatisk behandling eller att sådan kompletterande behandling endast får ske på patientens egen begäran.

Läs mer: Juristen Ingegerd Lundberg Krook förklarar hur högsta förvaltningsdomstolens dom ska tolkas.

 

 

6 KOMMENTARER

  1. HURRA!!!
    Stort tack till Anders Pettersson för ditt hjältemod och för att du har gått i täten för denna historiska lagändring!
    Nu vågar jag äntligen gå ut offentligt med att jag är leg sjuksköterska och homeopat.
    Titta in på http://www.helabarn.se. Vi är ett nätverk som kämpar för att det även ska bli tillåtet med alternativ/komplementär/integrativ vård för barn under 8, samt gravida och födande kvinnor. Gå med och stöd denna sak för våra barns skull!

  2. Det var på tiden att dom erkänner att det finns alternativ som faktiskt är bättre ibland. Jag är ett levande bevis att homeopati läker bättre än vanliga läkemedel. Skulle varit opererad antal gånger annars, men behövde inte det efter behandling med homeopatiska medicin. Grattis

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.