Diktaturstaten Sverige

Text: Janne, Diplomerad zonterapeut

Vi som jobbar med alternativmedicinska behandlingar får med nu gällande lagstiftning inte behandla vissa sjukdomstillstånd som skolmedicinen anser sig ha patent på samt att endast de anser sig ha medicinsk kompetens för att kunna klara av dem. Varför ska vi som arbetar med alternativmedicinska behandlingar med över 5000 år på nacken vara fråntagna rätten att behandla olika sjukdomstillstånd som bara skolmedicinen med sina knappt 100 års erfarenhet av farmakologi får behandla?

Skolmedicinen bör tänka om

”Det mest absurda i sammanhanget är emellertid att skolmedicinen med sin relativt korta historia dömer ut all beprövad kunskap, om hur exempelvis naturen utan kostsamma kemiska processer kan erbjuda läkedom till lidande människor” skriver Karin Dahlberg, professor i vårdvetenskap.

Desinformation som skeptikerna sprider om homeopati

Det är anmärkningsvärt att många skeptiker till homeopatin säger att det ”inte finns forskning” som visar att homeopati fungerar. Sådana påståenden är fullständigt felaktiga och ändå är de vanliga på Internet och även i vissa granskande facktidskrifter.

Dagens Medicin: Parallellt arbete med alternativ behandling ger patientsäkerhet

Vårdpersonal borde få arbeta både inom skolmedicinen och med alternativa behandlingsformer samtidigt, det skriver Raymond Wigg tillsammans med två andra företrädare för miljöpartiet.

Dr Åsa svarar homeopat Bert Breuker ”Homeopati saknar effekt…legitimerad personal kan inte rekommendera kanelbullar för migrän”

Bert Breuker sade på fredagens Ring P1, att i Holland kunde han arbeta både som sjukgymnast och homeopat, men i Sverige är det omöjligt eftersom legitimerad personal inte får arbeta med homeopati.

Dr Åsa: ”Jag, som legitimerad läkare, reagerade på Bert Breukers inlägg i fredags ang homeopati”
(Men läkaren Åsa Wihlbeck verkar ha missförstått, vad man använder kanelbullar till)

Homeopat Bert Breuker – Undersök homeopatin, så ser du att den fungerar

Vi tackar så mycker för läkemedelsverkets erkännande att pandemrix kan skada vissa barn. Det betyder att andra vacciner också kan göra det. Narkolepsi är enligt vanlig medicinsk vetenskap, en obotlig sjukdom som i bästa fall kan kontrolleras med mediciner.
Om skolmedicinen inte kan bjuda på en behandling som botar, betyder det inte att den är obotlig. Det betyder att man inte har hittat lösningen än.

Debattartikel om alternativmedicin

En landstingundersökning gjord 2001 visade att varannan stockholmare har använt sig av alternativmedicin. Ändå räknas inte komplementär och alternativ medicin som hälso- och sjukvård enligt lagen i Sverige.

Tre definitioner av homeopati

Definition av homeopati

Yvonne Andersson – Inför Botavdrag för bättre hälsa

Ett botavdrag är ett skatteavdrag som kan göras för kostnaden för valfri alternativterapi, och som skulle ha positiv effekt på vår hälsa.

Den sorgliga sanningen om professor Edzard Ernst

I en artikel Aftonbladet får den bluffande professorn Edzard Ernst återigen utrymme att såga alternativmedicinen. ”Det mesta är bluff , visst finns sådant som fungerar, men det mesta är rent kvacksalveri” påstår han.