PostCovid

0
6703

Det är i dag många som inte tillfrisknat efter sin covid-19 eller sina influensaliknande symptom som de insjuknade i under vintern 2020. Många har kvar symptom som förlorat luktsinne, svårt att andas, dagar med total matthet och, en krypande elektrisk känsla på huden och i kroppen. 

Artikel av Monika Swärd, dipl. homeatriker.
Artikeln tidigare publicerad i ”Tidskrift för homeopati” 2020/1

De går från att under några dagar känna sig helt återställda till att återigen uppleva sina märkliga sjukdomssymptom på nytt.

Inom den homeopatiska läkemetoden finns en förklaring till varför det sker och den yrkesverksamma homeopaten har läkemedel och kunskaper som kan bota både den akuta influensan och följdsjukdomar av covid-19.

Samuel Hahnemann (1755–1843) var en tysk läkare som lade grunden till den homeopatiska läkemetoden. Han gjorde skillnad mellan akuta och kroniska sjukdomar.
I det svenska språkbruket använder vi ofta orden influensa och förkylning som synonymer men i benämningen av sjukdomar skiljer de sig åt markant.

Den akuta sjukdomen, som exempelvis en ”vanlig förkylning”, kan kroppen själv läka ut på cirka tio dygn, med feber, sömn och de symptom som behövs. För att den akuta sjukdomen ska kunna blossa upp så behöver den uppväckas ur den latenta kroniska sjukdomen (latenta psoran). I den homeopatiska läran definieras förkylningar som ”ett akut uppblossande av den latenta kroniska sjukdomen” (psoran).

Den latenta kroniska sjukdomen visar sig som små alldagliga symptom som vi alla har lite till mans, utan att för den sakens skull uppleva oss som sjuka. Det kan vara symptom som svettningar vid tungt kroppsarbete, näsblod hos ungdomar, kramp i vaderna, för mycket eller för lite slem i halsen, ja, listan på symptom kan göras lång. Så länge som personen lever ett sunt och gott liv ligger den latenta kroniska sjukdomen tyst i sin dvala.

Men så händer det något som påverkar personen i fråga, som till exempel sorg, skräck, extrem kyla, att ha blivit smittad med coronaviruset SARS-CoV-2 eller något annat som kan uppväcka den latenta kroniska sjukdomen (uppblossandet av den latenta psoran).

Ur den kan sedan alla kroniska åkommor skapas. S. Hahnemann beskriver den i sitt bokverk Kroniska sjukdomar–den teoretiska delen, som ett monster med många huvuden och som modern till alla kroniska sjukdomar som finns i världen. Till skillnad från den akuta sjukdomen kan den kroniska sjukdomen inte läkas av organismens egen kraft.

I den homeopatiska behandlingen av den akuta fas av influensautbrotten rör det sig oftast om en handfull olika homeopatiska läkemedel för att bota den säsongens influensaepidemi. De är oftast samstämmiga världen över, med vissa skillnader mellan individer, geografiska platser samt folkslag. Som exempel kunde vi se att i den första fasen av covid-19 som startade Asien uppvisades symptom som överensstämde och behandlades med Antimonium crudum och i den senare fasen här i Norden med Antimonium tartaricum.

Hahnemann skriver i 6:e Organon1§ 241: ”När den [influensan] identifierats efter alla patienters samlade symptom kan man på grund därav finna det homeopatiska läkemedlet, som bäst passar till de samlade sjukdomsfallen. Detta medel hjälper då nästan alltid sådana patienter som före epidemin befann sig vid någorlunda god hälsa, alltså inte var kroniskt sjuka genom utvecklad psora.”

De som är fortsatt sjuka efter att den akuta influensafasen är över har många gemensamma symptom, men har även börjat utvecklat individuella symptomavvikelser. Vi skulle kunna kalla det för en sub- eller pre-kronisk sjukdomsfas. I den fasen av epidemin innebär det att den akuta fasen har passerat och nu är den latenta kroniska sjukdomen uppväckt. Därför behöver den behandlas som en sådan utifrån den homeopatiska similie-metoden med rätt anti-psoriska homeopatiska läkemedel.Malariamediciner erbjöds under våren 2020 som behandling av covid-19, men den möjligheten ändrades under april månad av hälso- och sjukvården. Medicinen visade sig kunna ge biverkningar, framför allt hos patienter som sedan tidigare haft hjärtbesvär.
Vad det gäller sjukdomsutveckling, så är de tankegångarna i närheten av den homeopatiska läran, men långt ifrån användbara.

Postcovid räknas även som en växelfebersepidemi inom homeopatin. I den homeopatiska läkemetoden anses det finnas växelfebrar som uppkommer i sumpmarker, som malaria, och växelfebrar som uppkommer ur den latenta psoran, så som covid-19.

Hahnemann benämner de sjukdomarna som växelfebersepidemier i den 6:e Organon under §§ 240–243. I den första av de nämnda paragraferna skriver han att det homeopatiska läkemedlet som används för den akuta växelfebersepidemin ligger det alltid en Psora-sjukdom i botten. Om dessa växelfebersepidemier inte botas eller om den sjuke försvagas med allopatiska läkemedel så kan den latenta psoran väckas. Då kommer den att uppträda i en epidemi och som en typ av växelfeber. I boken Kroniska sjukdomar skriver han i en fotnot att nästan alla dessa epidemiska influensasjukdomar behöver avslutas med Sulfor eller Hepar sulf i homeopatisk beredning efter att den sjuke blivit färdigbehandlad.

Vidare skriver Hahnemann i § 243 att om läkningen ändå dröjer så rör det sig om att det finns en framskriden kronisk sjukdom i botten där endast homeopatiska medel anpassade för den kroniska sjukdomens behandling kan hjälpa.

De människor som i dag ännu inte behandlas kommer enligt den läran att utveckla följdsjukdomar eftersom influensor tillhör den kategori av sjukdomar som kan väcka den latenta psoran och skapa kroniska sjukdomar, det är vad vi i dag kallar för följdsjukdomar efter influensan. Vaccination är det förslag som hälso- och sjukvården väntar på att kunna få erbjuda befolkningen som en lösning.

Hahnemann skriver i Organon, § 100, om de sporadiska influensorna, de som kommer varje säsong och vissa år är de starkare, alltså har en mer allvarlig form, för att under andra säsonger vara mildare. Varje ny epidemisk influensa kommer alltid i en ny, förändrad form. Den kan vara snarlik de som förekommit tidigare men kommer ändå vid varje nytt utbrott att skilja sig i sina symptom och som sjukdom. Hahnemann skriver: ”Då man försöker få en sammanfattande bild av epidemiska och sporadiska sjukdomar är det ganska likgiltigt om något liknande tidigare förekommit under det eller det namnet i världen.” Vidare skriver han ”Hur en sådan sjukdom än är eller varit, gör det ingen skillnad i den aktuella undersökningen eller botandet av den”, och längre ner i samma paragraf: ”Vid noggrann undersökning visar det sig nämligen, att varje ny sjukdomsbild i många avseenden mycket avviker från sin föregångare, vilka tidigare falskeligen betecknats med ett bestämt namn.”

Hahnemann menar att därför är vaccination i förebyggande syfte för årets säsongsinfluensa eller sporadiska epidemiska sjukdomar verkningslös.

Han menar att säsongsinfluensorna i sitt beteende är övergående, de finns under en säsong och när influensan är över dör sjukdomen ut (år 2020 heter viruset SARS-CoV-2 och sjukdomen CoV-19) efter det att smittspridningen under inkubationstiden avtagit. Precis som vi inte längre har några inrapporterade fall av spanska sjukan eller svininfluensan håller nu lika obemärkt även covid-19 på att falna i sin epidemiska spridning.

Går det då att förebygga en influensaepidemi med homeopatisk behandling?
S. Hahnemann gjorde en iakttagelse som tydde på att det kan fungera. Han hade behandlat en familj som en efter en hade insjuknat i scharlakansfeber och alla i just den familjen hade tillfrisknat av det homeopatiska medlet belladonna. Det var en familjemedlem som inte insjuknade i scharlakansfebern och den personen hade en vecka innan fått belladonna för en helt annan åkomma (skada i fingret).

Det finns även en studie från Indien, Quinquina Homeopathic Quarterly 3 från 1995 (författaren M A Baig) där man letade efter profylaxbehandling mot pesten. De symptom som uppvisades i den pestdrabbade delen av Indien överensstämde med ett specifikt homeopatiskt läkemedel (Ant-t) som distribuerades i förebyggande syfte till 2 090 personer i staden Surat, och ingen av dem blev smittad. Så om vi behandlar utifrån den ”liknande sjukdomen” och inte utifrån den ”liknande smittan”, så bör den homeopatiska behandlingen även fungera förebyggande.

Det finns alltså en fungerande, genomtänkt och välbeprövad läkemetod även för epidemi, pandemin CoV-19, och det finns läkemedel att använda som är godkända och registrerade hos Läkemedelsverket. Metoden kallas homeopati och läkemedlen homeopatika. Den som kan behandla och föreskriva är homeopaten eller den homeopatiska läkaren som har en grundlig yrkesutbildning i ämnet homeopati och förståelse av Samuel Hahnemanns lära.

Dipl.homiatriker Monika S. Swärd, www.phenix.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.