Homeopati och akupunktur minskar sjukfrånvaro med 33%

23
970

 
 
Yael Jusidman studerar Klassisk Homeopati på Arcanumskolan i Brastad utanför Göteborg. Hon
anser att  människor bör lära sig
mer om alternativmedicin.

 

– Syftet med detta referat är att visa på att det finns alternativ och komplement till skolmedicinsk vård. Det finns vetenskapliga studier och massor med klinisk erfarenhet. Det är dax att vi börjar ta ett mer personligt ansvar för vår hälsa och för att göra det måste vi vidga våra vyer, våga ifrågasätta sjukvården och lära oss mer om våra alternativ.

Homeopati är den ledande alternativa behandlingsformen bland läkare i Europa och snabbt växande bland befolkningen. Omkring 100 millioner européer använder homeopati (1). Försäljningen av homeopatiska och antroposofiska mediciner i Europa ökade med 60% mellan 1995 och 2005 (2).

Skeptikerna insisterar att homeopati inte fungerar, men det är då svårt att förklara hur det kommer sig att så pass många millioner människor använder homeopati för både akuta och kroniska sjukdomstillstånd.

Genom homeopatins imponerande spridning och popularitet i Europa har det blivit ett hot gentemot den konventionella medicinen och läkemedelsindustrin, vilket kan förklara de fortgående attackerna mot homeopatin som pågår med högst oärliga, missledande och mycket oetiska metoder.

I Frankrike använder 36% av befolkningen homeopati 1992 (3) och 70% av läkarna anser att homeopati är effektiv. 25 000 läkare skriver ut homeopatiska mediciner till sina patienter och homeopati undervisas vid minst sju medicinska högskolor.

I Storbritannien är Kungafamiljen stor förespråkare för homeopati och 17% av befolkningen (2000) använder homeopati (4). Det finns även fem homeopatiska sjukhus i Storbritannien som alla är mycket populära. Storbritanniens f.d hälso minister Dr. Brian Mawhinney säger “Alternativa behandlings metoder är populärt bland patienterna, och undersökningar visar att 81% är nöjda med behandlingarna” (5). 80% av läkare önskar utbildning i alternativa behandlingsmetoder och 75% refererar sina patienter till alternativa behandlingar.

Homeopatin och alternativmedicinen har på senare tid varit under attack av grupper av skeptiker, som får stort finansiellt stöd från läkemedelföretagen Big Pharma.

I Skottland skriver 49% av läkarna ut homeopatiska mediciner till sina patienter (6).

Alternativa mediciner är så populära i Tyskland att regeringen har bestämt att alla medicin skolors läroplan ska innehålla information om alternativa behandlingsmetoder.

Ungefär 10% av tyska läkare specialiserar sig i homeopati. 38% av tyska läkare skriver ut homeopatiska mediciner till sina patienter (7). Homeopati är även i tyskland en väldigt populäroch framgångsrik behandlingsmetod för barn (8).

Det finns ett flertal undersökningar gjorda av den tyska regeringen som visar att homeopati är väldigt populärt hos såväl patienter som läkare och att behandlingsresultaten är väldigt goda.
Vid en annan undersökning gjord av regeringen fann man att patienter som använde alternativa behandlingsformer och då främst homeopati eller akupunktur hade 33% lägre sjukfrånvaro (9).

Övriga undersökningar i tyskland visar på mycket goda resultat vid komplementär homeopatisk behandling för barn med cancer (10).

En undersökning stödd av regeringen i Schweiz för att undersöka hur pass nöjda patienterna var och biverkningar av vård och medicinering och dess resultat. Man jämförde homeopati med konventionell vård. Totalt 3,126 vuxna patienter deltog i undersökningen (11). Gruppen som fick homeopatisk behandling hade både bättre resultat, högre % nöjda patienter mycket mindre biverkningar även fast det fanns fler kroniskt sjuka patienter med allvarligare patologier i den homeopatiska gruppen jämfört med gruppen som fick konventionell vård.

Schweiz nationella kontor för folkhälsan drar  slutsatsen av undersökningen att: “Homeopatins effektivitet har bevisats genom kliniska bevis och adekvat tillämpning kan anses som säker”(12).

I Schweiz föreskriver 11-27%, flertal undersökningar med lite olika resultat, av läkarna homeopatiska läkemedel, i Italien 9% av läkarna i Holland anser 45% av läkarna att homeopati är en effektiv behandlingsmetod (13).

I Italien använder ungefär 14% av kvinnorna och 10% av männen och nästan 10% av barn mellan 3-5 år homeopati som sin främsta vård metod. I en undersökning visade det sig att 90% av dom har använt homeopati har blivit hjälpta (14).

I Ryssland är homeopatin inte integrerad eller betald i deras nationella vårdprogram. Även fast patienterna får betala full avgift för sina homeopatiska behandlingar så efterfrågan på homeopater enormt, främst bland högutbildade människor.

Text: Yael Jusidman

——————————————–

Referenser:

Dana Ullman: Huffingtonpost.com
(1) di Sarsina PR, Iseppato I. Looking for a person-centered medicine:non convent8onal medicine in the conventional European and Italian setting. eCAM, 2009; doi:10.1093/ecam/nep048.
(2) ECHAMP, Facts and Figures, Second edition, 2007. www.echamp.eu
(3) L’Homeopathie en 1993. Lyons: Syndicat National de la Pharmacie Homeopathique, 1993 (Quoting COFREMCA and IFOP public opinion surveys).
(4) House of Lords Science and Technology Report, November, 2000
(5) Universal News Services, June 16, 1994
(6) Ross, S, Simpson, CR, McLay, JS. British Homoeopathic and herbal prescribing in general practice in Scotland. Journal of Clinical Pharmacology, 62,6: December 2006, 647-652.
(7) Stange R, Amhof R, Moebus S. Complementary and alternative medicine: attitudes and patterns of use by German physicians in a national survey. J Altern Complement Med. 2008 Dec;14(10):1255-61.
(8) Du Y, Knopf H. Paediatric homoeopathy in Germany: results of the German health interview and examination survey for children and adolescents (KiGGS). Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2009 Feb 23.
(9) Tuffs, Annette, Three out of Four Germans Have Used Complementary or Natural Remedies, BMJ, November 2 2002;325:990
(10) Laengler A, Spix C, Seifert G, Gottschling S, Graf N, Kaatsch P. Complementary and alternative treatment methods in children with cancer: A population-based retrospective survey on the prevalence of use in Germany. Eur J Cancer. 2008 Oct;44(15):2233-40.
(11) Marian F, Joost K, Saini KD, et al Patient satisfaction and side effects in primary care: an observational study comparing homeopathy and conventional medicine. BMC Comp Alt Med 2008, 8:52. doi:10.1186/1472-6882-8-52.
(12) Bornhoft, G, Wolf, U., von Ammon, et al, Effectiveness, Safety, and Cost-Effectiveness of Homeopathy in General Practice–Summarized Health Technology Assessment, Forschende Komplementarmedizin, 2006;13(suppl 2):19-29.
(13) Fisher, Peter and Ward, Adam. ”Complementary Medicine in Europe,” British Medical Journal, 309, July 9, 1994: 107-10
(14) ANSA English Corporate Service, 7.5 Million Italians Use Homeopathic Drugs, May 20, 2004

23 KOMMENTARER

 1. ”Homeopatin och alternativmedicinen har på senare tid varit under attack av grupper av skeptiker, som får stort finansiellt stöd från läkemedelföretagen Big Pharma.”

  Du har föredömligt angivit källor till det mesta i din text, men du missade att göra det för detta påstående. Skulle du vänligen kunna komplettera med en sådan?

  • På sin hemsida har en av de aktiva skeptiker grupperna i Storbritannien lagt ut en lista under ”fundings” på vem som bidragit ekonomiskt till verksamheten, http://www.senseaboutscience.org. Gå gärna in och läs. Sedan är det svårt att säga att big pharma inte har något intresse i frågan.

  • Tack Yael!

   Himmel och pankak, vad många bidragsgivare. Om de engelska skeptikerna får bidrag från så många organisationer, är det konstigt om Voffarna inte också får bidrag.

   Eller är de så korkade så de jobbar gratis?

   Här nedan bidragsgivande organisationer till Skeptikerrörelsen i England:

   American Chemical Society
   American Institute of Physics
   Association for Clinical Biochemistry
   The Biochemical Society
   British Toxicology Society
   BBSRC
   British Institute of Radiology
   British Library
   British Pharmacological Society
   Faculty of Pharmaceutical Medicine
   British Science Association
   Genetics Society
   Institution of Engineering and Technology Institute of Physics
   Imperial College London
   Institute of Physics and Engineering in Medicine
   James Hutton Institute
   John Innes Centre
   Manchester Metropolitan University
   Medical Research Council
   MRC Centre for Drug Safety
   MS Society
   NERC
   NFU
   Physiological Society

   Research Information Network
   Rothamsted Research
   Royal Academy of Engineering
   Royal College of Anaesthetists
   Royal College of Obstetricians and Gynaecologists
   Royal College of Ophthalmologists
   Royal College of Paediatrics and Child Health
   Royal College of Radiologists
   Royal College of Pathologists
   Royal Meteorological Society
   Royal Pharmaceutical Society
   Sainsbury Laboratory
   Society for Applied Microbiology
   Society for Endocrinology
   Society for Experimental Biology
   Society for General Microbiology
   Society of Biology
   University of Dundee
   University of Edinburgh
   University of Reading
   University of St Andrews
   University of Stirling
   Vitae
   Walker Institute

   National Press Foundation
   BMJ Group
   Clark Bradbury Charitable Trust Elsevier
   GE Healthcare
   Esmée Fairbairn Foundation
   Gatsby Charitable Foundation
   John Innes Foundation
   Kenneth Miller Trust
   Kohn Foundation
   Nature Publishing Group
   The Nuffield Foundation
   Odin Charitable Trust
   PHG Foundation
   Public Library of Science
   SAGE
   Taylor & Francis
   Society of Chemical Industry
   STM
   Van-Griner Publishing
   Vodaphone Foundation
   Wiley-Blackwell
   Wolters Kluwer Health – Lippincott Williams & Wilkins
   Foundation Open Society Institute
   The Welcome Trust

   Källa: http://www.senseaboutscience.org/pages/funding.html

   Och här finns bevis att även Big Pharma bidrar:
   >Skeptikergrupp fick nära en miljon i stöd från Astra Zeneca
   >Läkemedelsbolag finansierar attack mot homeopati

 2. Tack Szöges. Finns det några mer belägg för detta påstående? Det var lite tunnt kan jag tycka för att proklamera meningen som Yael skrev. Mitt intryck är också att de flesta skeptiska organisationer är fristående utan finansiell uppbackning av ”Big Pharma”.

  Hur mycket pengar lägger ni förresten själva ner globalt för att att lobba in i homeopati i diverse sammanhang? Hur mycket pengar pytsade ni exempelvis in i ert jippo på Hälsomässan?

  • Om man jämför hur mycket pengar homeopater lägger ner för att ”lobba” om homeopati med läkemedelsindustrins ofantliga belopp, så kanske du inser att vi pratar om väldigt olika penningpåsar, här.

   Förra året var Karolinska Institutet med på Hälsomässan, med en mycket stor monter. Ungefär 3 – 4 gånger så stor som vår. De använde bara ett hörn av den, medan folk sprang tvärsöver och genade.
   Var det väl använda skattepengar?

 3. Nu handlar diskussionen om den skeptiska ”lobbyismen” som ni påstår får stort stöd av ”Big Pharma” så försök vänligen att behålla fokuset där. Jag vill mena att det är felaktigt att påstå att de skeptiska organisationerna är finansierade av ”Big Pharma” i någon större utsträckning och att detta påstående enbart syftar till att svartmåla den skeptiska rörelsen. Får till exempel VoF något sådant finansiellt stöd?

  (Mitt eget sidospår gällande er egen finansiering var för att sätta skeptikerpengarna i perspektiv)

  • Jag vet inte om svenska Voffarna får pengar från läkemedelsindustrin. Det jag vet är att engelska skeptiker har fått det, och det är illa nog, för det innebära att Big Pharma har delat ut pengar till skeptiker, för att de ska lobba åt dem. Och skeptiker lobbar på sitt eget lilla vis, ett sätt som läkemedelsindustrin aldrig själv kan nedlåta sig till.

 4. Mycket bra artikel och övertygande fakta om Homeopatins utbredning i EU. Skeptikerna håller sig borta, men de e klart de vet ju inte vad de är skeptiska mot. Tengil var ordentligt avkyld, ville även i sin skeptism styra debatten, trodde han. Bra Yael och Szöges.

  • Javisst, där bet Tengil i sten. Länken till skeptikerföreningen i England förvånade mig väldigt. Att det var så många bidrgsgivare, både från universitet, högskola och företag med kopplingar till kemi och läkemedelsindustrin gjorde mig riktigt förvånad. det är bra att sanningen kommer fram.

   Tidigare har vi publicerat två artiklar som avslöjar att engelska skeptiker får miljonbidrag av läkemedelsindustrin, och nu detta. Fantastiskt.

   Avslöjandet att skeptiker i England får så mycket bidrag kommer negativt påverka skeptiker i Sverige. Hoppas att snart kommer skeptikerrörelsen i Sverige skrumpna ner och bli ett minne blott !

 5. Det är sådana som du, Marina Szöges, som gör att skeptikerrörelsen växer och frodas. Du vet inte vad intellektuell heder är för något. Du borde skämmas!

  • Thomas Olsson.
   Personangrepp godkännes inte. Jag kommer från och med nu blocka alla personer som använder sig av en mörk och otrevlig retorik. Debattinlägg ska hållas i en trevlig ton och endast ämnet ska diskuteras, inte personerna.

   Du har nu blivit varnad och händer detta en gång till så blockar jag dig.

 6. @ Thomas Olsson
  Vad är intellektuell heder för Dig?
  Är det jobbigt att läsa allt positivt om Homeopati och övrig alternativ läkekonst? Du försöker ju hela tiden försvara skolmedicinen med näbbar och klor, tycker Du att de har gjort ett bra jobb sedan de kom till på jorden med tanke på hur sjuka alla människor är här i väst där skolmedicinen dominerar kraftigt? Borde Du inte istället vara tacksam för allt gott som Homeopatin och all övrig alternativ läkekonst gör för människor!? Eller är det så att Du själv kanske har kopplingar till något läkemedelsbolag? Vore väldigt intressant att få höra orsaken till Ditt agg mot Homeopati och alternativ läkekonst!

  Du ska inte glömma bort att skolmedicinen som Du står och försvarar och höjer till skyarna, endast har funnits en bråkdel av tiden i historian och medan övrig läkekonst (den som nuförtiden betecknas som alternativ läkekonst) har funnits i tusentals år sedan tidernas begynnelse! Homeopatin har inte funnits lika länge, men under de dryga 200år som den funnits så har den gjort fantastiska framsteg och är en av de allra främsta läkekonsterna som nuförtiden står till buds! Det är inget som Du heller kan förneka för då ljuger Du och då faller Din intellektuella heder på en gång som Du påstår Dig ha.

  Ser fram emot ett kvalitativt svar av Dig Thomas Olsson med hög intellektuell heder!!

 7. Hej Yael,
  Jag läste nyfiken ditt intressanta inlägg. Jag försökte hitta källan artikeln som säger att sjukfrånvaron sjunker med 33% bland personer som använder homeopati och akupunktur? Det står nämligen inte i källan som du anger.

  Det enda jag kunde hitta var en artikel i hufington post, men där lämnar de inte heller någon referens.

  Skulle vara tacksam om du kunde lägga upp en länk till något som stöder detta häftiga påstående.

  MVH
  Anders

  • Hej Anders! Jag kollade kanske du missade, men källan är angiven under fotnot nr 9. ”BMJ, November 2 2002;325:990” Kanske den inte går att googla fram, antagligen publicerad i en papperstidning i Tysdkland.

   Jag försökte googla efter den, och då hittade jag en annan intressant artikel som också berättar om homeopatins ställning i världen med massor av källhänvisning. http://hpathy.com/homeopathy-papers/in-defense-of-homeopathy/

   • Hej igen,
    Jag hittade artikeln i bmj, men där nämndes inget om minskad frånvaro, det var därför jag undrade var information kom ifrån.

  • Hej Anders.
   Referens finns både i min artikel och i Huffington post.
   Du hittar denna information i British Medical Journal, artikel ”BMJ 2002;325:990.6” som gavs ut 2 november 2002.
   Eller gå direkt till http://www.bmj.com/content/325/7371/990.6?etoc=.
   Här nedan följer utdrag där denna information om 33% minskning i sjukfrånvaron framkommer.

   ”The federal health report presents the results of two regional studies that were initiated by the health insurance companies IKK and BKK and evaluated by university institutions. The studies looked at the number of days of sickness before and after receiving complementary treatment, mainly acupuncture and homoeopathy for chronic headache or backache. The number of sickness days decreased from 32 to 24 days a year. Although men were less likely than women to seek complementary treatment, if they did, they seemed to benefit more than women.”

 8. Mycket bra och saklig artikel. Har använt mig av homepatiska mediciner sedan 70-talet och har hela tiden varit mycket nöjd med den hjälp jag fått av dem. När min halsfluss aldrig ville ge med sig på 70-talet, fick jag perfekta medel av min homeopat, så att jag blev frisk, och har inte mer än en gång på 90-talet fått ett återfall, men kunde bota mig själv med homeopatlska medel har varit fri från halsfluss sedan dess. Så min melodi när jag blir sjuk är att uppsöka en duktig homeopat som hjälper mig med mina åkommor. Det bästa man kan göra för sin kropp är att använda sig av homeopatiska medel, du blir frisk och inga biverkningar. Fortsätt studera till homeopat Yuel och du gör alla som vill bruka sig av din kunskap en stor gärning. Lycka till och tack för en trevlig artikel.

 9. […] Homeopati och akupunktur minskar sjukfrånvaro med 33% | – Yael Jusidman studerar Klassist Homeopati på Arcanumskolan i Brastad utanför Göteborg. Hon anser att människor bör lära sig mer om alternativmedicin. – Det är dags att att vi börjar ta ett mer personligt ansvar för vår hälsa. […]

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.