Homeopathy – The Future of Medical Science

0
Homeopathy and other alternative medical systems need to be encouraged as low-cost alternatives for the billions all over the world who lack any serious health care.

Homeopatiska läkare i Indien förklarar homeopatins nytta

0
Ett videoklipp från Indien där läkare berättar om homeopatins effektivitet samt ger svar på frågor om homeopati

Brain Tumor Patients Using CAM Therapies

0
HAMBURG, Germany—Approximately 40 percent of patients with incurable brain tumors have used complementary and alternative therapies, including the use homeopathic remedies and vitamins, according to a new study

Homeopati – en vision – en röst

0
England, Cambridge oktober 2010 samlades homeopater från olika förbund och professionella organisationer från hela världen.

Aktuellt om homeopati

0
I en artikel i Vårdfokus gör Martin Ingvar endast allmänna uttalanden om homeopati och övrig alternativmedicin. Artikeln bestod bara av en massa ord utan konkreta hänvisningar till verkligheten. Förmanande blickar han ned på oss från sitt elfenbenstorn

High levels of satisfaction with homeopathy in pediatric oncology in Germany

0
In a recently published article in the open access journal 'Evidence Based Complementary and Alternative Medicine' researchers compared the responses of homeopathy users and users of other forms of CAM in pediatric oncology in Germany. The study concludes that homeopathy is the most frequently used CAM treatment in Germany

The truth about homeopathy on the NHS

0
FACULTY OF HOMEOPATHY The NHS homeopathic hospitals in the UK are staffed by conventional doctors trained in homeopathy and they would never recommend homeopathic vaccination instead of conventional immunisation. With approximately 7 million people in Britain using homeopathy, it is more important than ever that patients get proper advice from meopathically trained healthcare professionals on the NHS.

Homeopatins utbredning och spridning i världen

0
Homeopatin är stor ute i världen: Indien har 120 högskolor med homeopatiutbildning. I Tyskland har 10 % av läkarna specialiserat sig inom homeopatin. I Norge får patienten välja mellan homeopati och skolmedicin, även på sjukhusen. Frankrike...

Homeopati är framtidens medicin säger professor George Vithoulkas

2
Se filmen, som visar homeopaten George Vithoulkas strävan att sprida homeopatin i världen. Han har arbetat för att ge homeopatin en fast och orubblig grund att stå på.

Ca 200 studier som visar att homeopati fungerar

0
Robert Medhurst BNat DHom: "I’m constantly amazed at the ease with which critics of homeopathy confidently declare that there’s no evidence for homeopathy, and even more amazed at the lack of scrutiny that’s given to this statement by the media"